Pokaż wiadomości
Strony: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 144
1291  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / Odp: KATARZY. : Styczeń 03, 2011, 02:55:35
Po zniszczeniu ostatniej Twierdzy katarskiej w 1255r obwiescili iz powrocom za 700 lat by prawda i dobro  mogla ponownie objawic sie swiatu.

http://www.klub.senior.pl/p-religioznawstwo-i-ekumenizm-post317750/postcount775.html


"I jeszcze – Święty Graal. Według legend katarzy w Montsegur mieli być opiekunami św. Graala - kielicha z krwią Chrystusa, którą Józef z Arymatei zebrał z Jego ciała. Legendę Graala niektórzy badacze łączą z potomstwem Marii Magdaleny i Jezusa. Być może katarzy byli również opiekunami Całunu Turyńskiego.
Ponoć przepowiedzieli oni, że powrócą za 700 lat i że nie tylko na nowo zazieleni się drzewo laurowe, lecz powróci też gnoza i wiedza o pochodzeniu człowieka, że człowiek osiągnie możliwość wzniesienia się ponad biologiczną ewolucję. Gąsienica stanie się motylem...
Nie potrafię odnieść się do tej przepowiedni. Zakładając, że kościoły katarskie istnieją do tej pory, że tak naprawdę, herezja nigdy nie została wytępiona, a kolejny, katarski papież zmarł w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku... jak rozumieć ich powrót jeśli praktycznie byli obecni, choć czasami w ukryciu?"
1292  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / Odp: KATARZY. : Styczeń 02, 2011, 23:42:03
Katarzy
Ostatnia modyfikacja tematu: 19.9.2008
Dział "Wiara"
Dział "Sekty"
Encyklopedia OKIEM - strona główna


Mazdaizm
   
Zaratustrianizm + Katolicyzm
   
Manicheizm
baanici
paulicjanie
   
bogomiłowie
   
KATARZY
   
iluminizm
   
masoneria


Katarzy a Albigensi Często te dwie nazwy są mieszane. Albigensi była to jakby konfederacja różnych sekt i rzezimieszków skupionych koło miasta Albi. Faktycznie byli też tam katarzy, jednak nie tylko oni i nie tylko tam. Albigensi utworzyli swoją armię, byli siłą również polityczną i jako taka wykorzystywaną przez władców, hrabiów, którzy często pod płaszczykiem krucjaty dokonywali mordów na przeciwnikach politycznych.

Katarzy a Manicheizm Herezja katarska wywodzi się bezpośrednio od bogomiłów, którzy byli spadkobiercami paulicjan - kolejnego wcielenia manicheizmu. Manicheizm był najgroźniejszą herezją średniowiecza, zawierał synkretyzm gnostyczno-chrześcijański, mieszał podstawowe pojęcia na których stał system duchowy, społeczny, cała cywilizacja. Religię wkłada w sferę bajań, emanacji energii i pod tymi względami ma wiele wspólnego z dzisiejszym New Age'm.

Święty Graal Wg legend katarzy w Montsegur mieli być powiernikami św. Graala - kielicha z krwią Chrystusa, który Józef z Arymatei zebrał z Jego ciała. Pojawiająca się owa legenda występująca w podaniach arturiańskich i opowieściach o templariuszach nie ma żadnego potwierdzenia w danych historycznych. Można z całą pewnością stwierdzić, że św. Graal jest jedynie opowieścią. Istnieje nawet misa, która jest zalążkiem legendy. Misa o schodkowatym kształcie, o której długo uważano, że jest wyrzeźbiona z jednego kawałka szmaragdu, dopóki się nie zbiła. Obecnie jest w Genui, a pochodzi z palestyńskiego meczetu przywieziona w 1001 r. Nazwa Graal pochodzi od "graduale" - "miska o ściankach w kształcie stopni". Legenda Graala związana jest z twierdzeniami, że Jezus miał potomstwo z Marią Magdaleną.

Doktryna katarska

Struktura kosmosu Katarzy przyjęli dualistyczną wizję świata. Zestawiali ze sobą przeciwieństwa takie jak: dobro i zło, duch i materia, Światło i Ciemność, Chrystus i szatan. Zasada dobra, stwórcy świata duchowego, przeciwstawia się zasada zła, albo również wieczny, lecz buntowniczy boski Syn, albo upadły anioł, demiurg. W obu przypadkach czynnik zła był stwórcą świata materialnego. Dusze ludzkie są fragmentami ducha, albo upadłymi duchami uwikłanymi w materię. Chrystus był najwyższym z aniołów, albo najlepszym z ludzi. Bóg Go usynowił. Jego ciało i śmierć były pozorne. Chrystus odkupił człowieka przez naukę (pewną wiedzę i jej poznanie), a nie przez mękę. Między Bogiem Stwórcą a stworzeniem istnieją jeszcze liczne emanacje boskie, hipostazy boskiej substancji, na których czele stoi Duch Święty i Jezus Chrystus, którzy pochodzą od Boga, ale nie uczestniczą w Jego wszechmocy. Podczas gdy ciało człowieka jest materią, ciało hipostatycznych emanacji byłoby "ciałem chwalebnym", podobnie jak ciało Jezusa Chrystusa. (ks. Arkadiusz Szczepanik w "Batman - Czarne strony Kościoła")

Dusza Dusza stanowi część "stworzoną", a duch pozostaje cząstką Boga. Twierdzili, że w ciele przebywa dusza, a w duszy duch. Poza tym uważali, iż dusza ma trojaką naturę: HOLISTYCZNĄ, jako związaną z materią; PSYCHICZNĄ, rozumianą jako wolność wyboru między zbawieniem a unicestwieniem; PNEUMATYCZNĄ, jako pewność zbawienia będącą darem łaski. Wierzono też w preegzystencję dusz i reinkarnację, która pełni rolę odkupienia, czyli oczyszczenia z materii i wszelkich nieczystości. W tym oczyszczaniu się jednak człowiek podlega siłom, które walczą ze sobą. Człowiek jest narzędziem sił Światłości i Ciemności, ale mimo wszystko może on odrzucić materię i wszelkie zło Pana Ciemności i zespolić się z Bogiem jako zasadą miłości i dobra, a tym samym odkupić materię, przemienić ją i uduchowić. (ks. Arkadiusz Szczepanik w "Batman - Czarne strony Kościoła")

Sprzeciwy Identyfikując materię ze złem odrzucali możliwość wcielenia i w konsekwencji traktowali Jezusa jako proroka i nauczyciela. Odrzucali też sakramenty, zwłaszcza chrzest i Eucharystię, oraz Kościół i kapłanów. W szczególności odrzucali hierarchię Kościoła i bogactwo kleru. (ks. Arkadiusz Szczepanik w "Batman - Czarne strony Kościoła")

System - życie Katarzy wiedli życie proste i pobożne dążąc do osobistego kontaktu z Bogiem, co ograniczało znaczenie duchownych, kaznodziejów i nauczycieli. Owi "doskonali" stanowili elitę nadrzędną nad zwykłymi wierzącymi. (ks. Arkadiusz Szczepanik w "Batman - Czarne strony Kościoła")

Rytuał "Doskonali" sprawowali liturgię inicjacji (consolamentum), która polegała na przejściu ze stanu wierzących do stanu "doskonałych". Obrzęd wejścia w kategorię "doskonałych" rozpoczynał się pytaniem, czy chce się oddać Bogu i Ewangelii. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi proszono go o złożenie obietnicy, że nigdy nie będzie jadł mięsa, jajek, sera ani żadnego innego pokarmu, z wyjątkiem potraw roślinnych przygotowanych na oleju. Kandydat też obiecywał, że nie będzie kłamał, przeklinał, oddawał się prostytucji, i że nie odrzuci katarskiej wspólnoty nawet w obliczu śmierci od ognia, wody czy jakiejkolwiek innego zagrożenia. Po złożeniu tych obietnic odmawiał Pater Noster "na sposób heretycki, a "doskonali" kładli mu na głowę ręce i Księgę Nowego Testamentu, po czym udzielali pocałunku pokoju i przyklękali przed nim. Wszyscy uczestnicy spotkania również kolejno przyklękali przed kandydatem i na tym obrządek się kończył. (ks. Arkadiusz Szczepanik w "Batman - Czarne strony Kościoła")

Typowe błędy w ocenie i opisie
Początek ruchowi dały niższe warstwy średniowiecznego społeczeństwa na przełomie XII i XIII w. - Encyklopedia WIEM
Pierwsi członkowie sekty pojawili się już w XI wieku. (H. Mason Słownik herezji...)

Prześladowania papieskie przyczyniły się do nadania grupie struktur organizacyjnych i powstania zgromadzenia "humiliatów" (1201) Encyklopedia WIEM
Humiliaci nie byli rodzajem katarów lecz ruchem katolickim zachowującym czystość, zasady ewangeliczne, krytykowali bogactwo i przepych kleru. Po złamaniu papieskiego zakazu zgromadzenia zostali ekskomunikowani, dlatego ich część w 1205 przyłączyła się do waldensów. W 5 lat później papież wyraził zgodę na przekształcenie humiliatów w zakon i tak przetrwał do 1571 r. (H. Mason Słownik herezji...)

Zbliżony do ruchu katarów nurt "ewangeliczno-apostolski" Franciszka z Asyżu.(Encyklopedia WIEM)
Faktem jest, że istniało zepsucie w Kościele. Faktem jest też, że na tym gruncie pojawiały się różne ruchy sprzeciwu, jednak nie można sprowadzać ani franciszkanów ani katarów jedynie do ruchów walczących o ubóstwo. Św. Franciszek był przede wszystkim posłuszny papieżowi i doktrynie, katarzy wymyślili swoją własną i z tej pokręconej ideologii powstał system społeczny całkowicie destrukcyjny, co nie miało miejsca w przypadku franciszkanów czy dominikanów. Faktem jest, że krucjaty wykorzystywano politycznie, ale Kościół miał prawo i obowiązek zadziałać przeciwko sekcie, która w imieniu wiary niszczyła społeczeństwa.

Wszystkie te zabiegi ostatecznie zahamowały rozwój ruchu katarów, ale nie głoszonych przez nich idei, które zostały podjęte i rozwinięte przez franciszkanina Joachima z Fiore i zapoczątkowały rozwój joachimizmu. (Encyklopedia WIEM)
Joachim z Fiore zmarł w 1202 więc nie wiem jak mógł podjąć doktrynę katarską po prześladowaniach. Joachim był cystersem a nie franciszkaninem. Pisma nigdy nie były na indeksie ale została potępiona jego nauka sprzeciwiająca się Trójcy Świętej. Koncepcja trzech er w dziejach świata znalazła nawet dzisiaj kontynuację w nurtach New Age. (Era Wodnika) (H. Mason Słownik herezji...)

Katarzy uważali, że świat materialny jest dziełem diabła.
Tak naprawdę była to jedna z dwóch opcji. Druga uważała, że żywioły istniały przed stworzeniem, więc nie są złe, a szatan je tylko przywłaszczył

Herezja katarska zagroziła średniowiecznemu katolicyzmowi
Herezja zagroziła społeczności a nie katolicyzmowi. Katolicyzmowi zagrażały setki sekt, które nie były tępione. Ta była, bo groziła społeczeństwu.

Istnieje bardzo niewiele pism albigensów (...) Tak więc doktryny katarów są znane głównie z pism ortodoksyjnych inkwizytorów i komentatorów (Leksykony.pl)
Faktycznie istnieje niewiele pism katarskich ale istnieją przede wszystkim dwie podstawowe pozycje oddane do dyspozycji Inkwizycji: "La somme des autorites" i "Practica", a także biblia w języku potocznym. Są to dzieła fundamentalne i na ich podstawie ustalono doktrynę katarską a nie na podstawie opisów osób z zewnątrz.

Katarzy nie wyrzekali się jedzenia jako takiego, ale jedzenia pochodzenia zwierzęcego, gdyż pochodziło ze stosunków płciowych tych zwierząt, a uznawali je za nieczyste
Kwestia katarskiego wegetarianizmu nie wypływała z seksualności zwierząt. Katarzy wierzyli w reinkarnację i wędrówkę dusz do ciał zwierząt, dlatego mieli powstrzymywać się od mięsa.

Czy ludzi moralnie czystych należało tępić ogniem i mieczem?
Sekta AUM też uważa się za czystych - ba nawet Bin Laden działa w imię religijnej czystości i doktryny.

W Montsegur zabito wszystkich katarów
Oblężenie to faktycznie przypieczętowało los herezji, jednak większość obrońców twierdzy została wzięta do aresztu i obciążona grzywną.

Idee katarskie przepadły bezpowrotnie
Katarska, manichejska a w zasadzie gnostyczno-zaratustriańska idea dualizmu przeszła szybko do iluminatów i do masonerii (masonizm) Jest obecnie bardzo żywa w ideach New Age.

Wykorzystane materiały

http://www.okiem.pl/bog/katarzy.htm

http://www.okiem.pl/index.htm
1293  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / KATARZY. : Styczeń 02, 2011, 23:38:35
Nie powinno rowniez zabraknac tematu Katarzy.
Jest on niezbedny w caloksztalcie winformacji sluzacej zrozumieniu tematu Jezus i MM.

http://www.monio.info/2009/09/02/katarskie-termopile/


http://travel.solarisnet.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2
1294  WSPÓŁCZESNOŚĆ / Mistyka oraz przekazy obecne / Odp: ROMOWIE W POLSCE I NA SWIECIE.... : Styczeń 02, 2011, 16:15:39
No tak, tańcząca  kobieta z bębenkiem - tamburynem...... , gdzie to było? Przy wyjściu Żydów z Egiptu? Może.....

gypsy party in egypt

http://www.youtube.com/watch?v=EkbeTS9TWQE


Tamburyn .wmv

http://www.youtube.com/watch?v=QD5nn_C1 ... re=related


Tamburyn dla Romow Wrozka Elleni

http://www.youtube.com/watch?v=3kCpk7Xl ... re=related


Dla Wszystkich Romów Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2011!

A szczebólnie dla Sary i Adama Andrasz. Uśmiech Uśmiech
1295  Dyskusje / Komentarze / Odp: Przyslowia sa...... : Styczeń 01, 2011, 18:37:35
Aforyzmy Talmudu.


http://www.cytaty.info/autor/talmud/1

"    Trudziłeś się, żeby otworzyć, potrudź się, żeby zamknąć.

— Talmud"

O mądrości.

http://cytaty.eu/motyw/madrosc.html
1296  KOD PESZEROWY / Stary Testament / Odp: PISMA. : Styczeń 01, 2011, 18:27:04
Talmud.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Talmud

http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Talmud&ei=J2MfTaC3DIOV8QOolaTWBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCgQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DTalmud%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Day5%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Ds%26prmd%3Divnsb


http://www.talmud.pl/talmud.php
Talmud Babilonski.

http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm&ei=J2MfTaC3DIOV8QOolaTWBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CD8Q7gEwBA&prev=/search%3Fq%3DTalmud%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Day5%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Ds%26prmd%3Divnsb
http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudPage.html&ei=J2MfTaC3DIOV8QOolaTWBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CF0Q7gEwCA&prev=/search%3Fq%3DTalmud%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Day5%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Ds%26prmd%3Divnsb

1297  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / Odp: TAJEMNICE ZWOJOW. : Styczeń 01, 2011, 16:10:58
Wracając do tematu dyskusji , postaram się dalej odczytać kolejne informacje przekazane w symbolach i dawnych tradycjach.
Wedle artykułu , który posłużył mi za przykład.

http://interia360.pl/artykul/ewangelia-wg-laurence-gardnera,41893

Myślę iż mieścimy się w temacie topiku , którego główna postacią jest Jezus.


"Testamentu, oraz na jego znajomości kultury i prawa ówczesnych Żydów.

Co oznacza Mesjasz?

Jezusowi przysługuje tytuł „Mesjasza”, co dziś tłumaczone jest jako „Zbawiciel”. Słowo „mesjasz” znaczy jednak ni mniej ni więcej, tylko „namaszczony”. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z rodzin królewskich Mezopotamii, gdzie dla zachowania czystości krwi śluby odbywały się w rodzinie. Żydzi prawdopodobnie przejęli ten zwyczaj z Egiptu, choć chyba nie można wykluczyć, że przyswoili (lub poznali) go jeszcze w czasach pierwszego hebrajskiego patriarchy Abrahama, którego ziemią rodzinną było Ur, miasto w dorzeczu Tygrysu i Eufratu. Tytuł Mesjasza przysługiwał kapłanom i mężczyznom z królewskiego rodu Dawida. Jednak nie był to tytuł przynależny od urodzenia, lecz nadawany drogą specjalnej ceremonii. Kapłan uzyskiwał go w czasie „święceń”, dla członków rodu królewskiego było to specjalne namaszczenie. Słowo Mesjasz wywodzi się z egipskiego „messeh”, co oznacza „święty krokodyl”. To sadłem świętego krokodyla namaszczany był faraon przez siostrę-małżonkę w czasie ceremonii zaślubin. Nie ulega wątpliwości, że prorocy stosowali to określenie w stosunku do obiecanego mesjasza, który miał wyzwolić naród żydowski. Rody mesjanistyczne (królewskie) obowiązywały szczególne rytuały ślubne (ślub odbywał się niejako dwukrotnie – był potwierdzany obrzędem namaszczenia jako ważny dopiero w chwili, gdy królewska małżonka poczęła dziecko) oraz seksualne, szczególnie jeżeli chodziło o następców. Dziecko mogło być poczęte tylko w miesiącu grudniu, tak aby poród nastąpił we wrześniu – najświętszym miesiącu żydowskiego kalendarza. Odstępstwa od tej reguły powodowały odsyłanie kobiet do klasztorów, by tam potajemnie urodziły dziecko, unikając publicznego wstydu. Ojciec prawidłowo poczętego dziecka opiekował się jego matką do momentu rozwiązania, później był oddalany od niej na okres zależny od płci dziecka. W przypadku dziewczynki były to 3 lata, chłopca 6 lat."

**************

Tak wiec Mesjasz to dwie osoby kobieta i mężczyzna wedle odczytu  Biblii i zasad Babilońskich , czyli Talmudu Babilońskiego i opcji Lewitów -Sadokitów.

To kobieta jest Mesjaszem wybranym przez Boga , jego żeńska amencję Szechinę , napełnioną jej światłością wybiera mężczyznę ( oczywiście rodowego przedstawiciela odpowiedniego rodu Dawidowego) i namaszcza go olejkiem wcierając olejek własnymi włosami w ciało przyszłego męża.
Od tej pory wybraniec staje się oficjalnym Mesjaszem razem ze swoja ukochana zona stanowią już jednie , czyli Mesjasza w dwóch aspektach żeńskim i męskim.

Co zrobiła MM i jest to opisane , nawet KK przekazuje ten historyczny fragment wyznawcom.

Do tego momentu przekazy się zgadzają z moja wiedza.

Idca dalej.
Inny aspekt religii wyznawał członek rodu Dawida a inna była kobiet rodu Sadoka.

Sekta Esseńczyków była najbardziej rygorystycznie przestrzegająca tradycji i obyczajów ale zarazem miała najwyższa range religijna.

Małżeństwo dynastyczne pozwalało kobiecie jakby zachować własna religie ale wymuszało życie według zasad męża zakonu.

Ponieważ Jezus był Esseńczykiem zobowiązany był żyć razem z MM zgodnie z zasadami swojego zakonu. Reguły były naprawdę ostre , nie każda kobieta wytrzymywała je i trwała w małżeństwie.

 Czego przykładam była Herodiada i Herod Filip - Jan Chrzciciel. Zona zażądała rozwodu i otrzymała go.Wyszła za maż ponownie za brata męża.

Wracając do Jezusa i MM. Wymogi Esseńczyków to ślub rytualny , który odbył się ale również życie w celibacie ( czyli zona z dziećmi w zakonie żeńskim , a mąż w zakonie męskim), życie rodzinne wedle zasad i zezwoleń zakonnych.

Zycie w w celibacie na zasadzie zony-siostry i męża- brata, oczywiście kontakty rodzinne nie były zabronione , zabronione były zbliżenia seksualne.

Te były jedynie dopuszczalne w wyznaczonym czasie dla poczęcia kolejnego dziecka. Taka była zasad w zakonie Esseńczyków obowiązująca wszystkich w wyższych wtajemniczeniach , którzy byli zobowiązani zapewnić ciągłość swoich rodów.


Inna sprawa są kontakty seksualne łamiące zasady  ( ludzie nie zawsze potrafili  zapanować  nad swoja seksualnością , czasami uczucia i chęć zbliżenia były silniejsze niż zakazy i nakazy.) oraz dzieci rodzące się z takich związków i ich historie. Ale to już inny temat.
Po narodzinach dziewczynki kolejne kontakty seksualne małżonków dopuszczalne były po 3 latach a po narodzinach chłopca po 6 latach.
To tez jest prawdziwa informacja zgodna z moja wiedza.

Tak wiec wszystko wskazuje na to , iż Jezus był Esseńczykiem , bowiem żył zgodnie z wymogami tego zakonu.Czym jest ten energetyczny kufer?
1298  Dyskusje / Komentarze / Odp: CIEKAWE KSIAZKI. : Grudzień 31, 2010, 14:02:25
Ciekawe książki dla zainteresowanych tematem ezoterycznym.


http://genesis.apivision.com/steiner3.html

Zbiór różnych książek.


http://bibliotekaezoteryczna.wordpress.com/
1299  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / HISTOHIA MAŁŻEŃSTWA. : Grudzień 31, 2010, 12:46:23
Historia malzenstwa.

To bardzo interesujacy temat , naprawde wart uwagi, postanowilam pozbierac troche materialow. Zaczne od tego.

http://shaumbra-creations.blogspot.com/search/label/Jezus
1300  WSPÓŁCZESNOŚĆ / Mistyka oraz przekazy obecne / Odp: JAK KTOS CHCE POCZYTAC... : Grudzień 31, 2010, 11:54:53
"Od Jezusa???"

 Nie czytalam , ale chce przeczytac.

http://shaumbra-creations.blogspot.com/search/label/Jezus

inne takie...

http://pl.euroanimal.eu/Historia_rasy_%28Shih_Tzu_-_%22Per%C5%82a_Dalekiego_Wschodu%22%29

http://nwomedia.pl/start
1301  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / Odp: Historia Bogini. : Grudzień 29, 2010, 17:43:37
Wielosc imion i wieloznaczeniowosc kolejnych aspektow.

Warto przeczytac ten tekst choc troszke przybliza zrozumienie istoty Bogini i Boga.

"Więc pod tym względem sławna mądrość Salomona była oparta na głębokich przemyśleniach. Chociaż sam czcił Jehowę, boga małej sekty, nie miał powodu zabraniać swoim poddanym ich własnych bogów (l Krl 11, 4–10). Nawet sam wyznawał wiarę w boskie siły natury, bez względu na to, co lub kto nimi władał.

Uwielbienie głównej bogini w Kanaan, gdzie przybrała postać bogini Asztoret, miało długą tradycję. Była ekwiwalentna Isztar, głównej bogini Mezopotamii, której sumeryjska świątynia stała w Uruk (biblijne Erech, współczesne Al-Warka). W pobliskiej Syrii i Fenicji ta sama bogini była, jak donoszą starożytni Grecy, nazywana Asztarte (Astarte).

Najświętsze miejsce, lub wewnętrzne sanktuarium w Świątyni Salomona, miało reprezentować łono Asztoret (nazywanej również Aszera, jak wspomniano to w Starym Testamencie). Asztoret była otwarcie czczona przez Izraelitów aż do VI wieku p.n.e. Aszera była boginią, żoną Ela, głównego boga i razem tworzyli “boskie małżeństwo". Ich córką była Anat, królowa niebios, a syna, króla niebios, zwano He. Z czasem osobne postaci El i He połączyły się i stały Jehową. Aszera i Anat złączyły się na podobnej zasadzie i stały oblubienicą Jehowy, znaną jako Szekina lub Macierz.

Imię Jehowa jest późną transliteracją Jahwe, które z kolei pochodzi od czteroliterowego hebrajskiego YHWH. Wpleciono weń – słusznie lub nie – dwie samogłoski1. Początkowo te cztery spółgłoski (które dopiero później stały się rodzajem akronimu Jednego Boga) reprezentowały czworo członków świętej rodziny: Y oznaczało Ela, ojca, H – Aszirat, matkę, W odpowiadało He, synowi, H było córką, Anat. W zgodzie z królewską tradycją tego czasu i regionu, tajemnicza wybranka Boga, Macierz, była również uznawana za jego córkę. w żydowskim kulcie Kabały (ezoterycznej dyscyplinie, która osiągnęła swój szczyt w czasach średniowiecznych) przewijał się podwójny męsko-żeński wizerunek Boga. Tymczasem inne sekty uważały Szekinę lub Macierz za przejaw boskiej obecności na ziemi. Boską kobiecą komnatą było sanktuarium Świątyni Jerozolimskiej, ale od zniszczenia świątyni Macierz była zmuszona błąkać się po ziemi, podczas gdy aspekt Jehowy miał samotnie rządzić niebiosami."


http://boberov.maszyna.pl/Kippin/301-Krew%20z%20krwi%20Jezusa/301-02.htm
1302  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / HEROD WIELKI. : Grudzień 29, 2010, 14:38:33
Herod Wielki.

Herod wielki to niezwykle ciekawa postac ,istnieje o nim mnustwo niepotwierdzonych plotek.
Postanowilam pozbierac troche wiadomosci na jego temat.

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=3385&mode=threaded&pid=30606


http://www.studiumbiblijne.diecezja.tarnow.pl/semestr_IV/wyklad_7.pdf
1303  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / Odp: NAZAREJCZYCY. : Grudzień 28, 2010, 22:42:47
Warto rowniez wspomniec o kobietach w zakonie o Nazarejkach.

"Chrześcijaństwo przyswoiło sobie Boga Izraela w wyniku misji Jezusa, jak uczynili to gnostycy i nazarejczycy. Nazarejki działały całkiem swobodnie jako nauczycielki, uzdrowicielki, misjonarki i kapłanki. Jednakże w środowisku chrześcijańskim będącym pod wpływami Rzymu odebrano kobietom wszelkie możliwości sprawowania kultu. Jedna z największych sekt matriarchalnych z II wieku głosiła wiarę odziedziczoną bezpośrednio od Marii Magdaleny, Marty i Heleny – Salome. Tertulian gniewnie potępił tę grupę:"

Te heretyczki! Jak one mogą! Są na tyle bezczelne, że uczą, podejmują spory, dokonują egzorcyzmów, leczą i (może) nawet chrzczą!http://boberov.maszyna.pl/Kippin/301-Krew%20z%20krwi%20Jezusa/301-09.htm
1304  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / Odp: TAJEMNICE ZWOJOW. : Grudzień 28, 2010, 20:43:06
   
Wracając do tematu Jezus w związku z analiza zamieszczonego artykułu.


Zachować czystość krwi..., znaczy i znaczyło to ni mniej ni więcej jak zawrzeć związek małżeński w którego urodzą się dzieci mogące być spadkobiercami rodowymi.
Czyli w tym wypadku w grę wchodziła tylko kobieta semitka z rodu Sadoka - Heroda- króla z mężczyzna z rodu Dawida.
Wówczas były spełnione zasady małżeństwa dynastycznego i zachowane zasady niepokalania ni związku ni przyszłych dzieci spadkobierców rodowych.

Bardzo ważne jest również określenie ; małżonka - siostra , lub siostra małżonka ( zależne od aktualnej sytuacji rodzinnej czy zakonnej w której znajdują się małżonkowie) używane również dużo , dużo wcześniej.

Prawo tamtych czasów nie pozwalało na zawieranie związków rodzinnych kazirodczych , wiec w grę nie wchodziły tego typu relacje.

Tradycja zakonna , której byli podporządkowani wyznawcy judaizmu ( różnych sekt judaistycznych)dotycząca arystokracji ale nie tylko ustanawiała kalendarz życia rodzinnego i zakonnego równocześnie.

Akt uznawany przez nas współcześnie za zaręczyny , dawniej był wstępnym ślubem dającym młodej parze prawo wspólnego życia i spłodzenia potomka. Co było niezwykle ważne w rodach , które potrzebowały kolejnych dzieci do zachowania ciągłości rodowej.

Tak wiec wstępny ślub po zajściu kobiety w ciąże dawał jej prawo do następnego , który ustanawiał ja prawowita małżonka danego mężczyzny.

Natomiast gdy kobieta z jakichś powodów przez określony czas nie zachodziła w ciąże była oddalana , a mężczyzna miał obowiązek znalezć sobie kolejna kandydatkę na żonę.

Po drugim oficjalnym ślubie młodzi mogli mieszkać ze sobą i wieść życie małżeńskie , czyli być mężem i żoną , aż do bliskiego momentu połogu.

Gdy on się zbliżał mąż odprowadzał żonę do domu połogowego w którym zona opiekowały się kobiety kapłanki tego zakonu.
Dom taki w Judei w czasach narodzin Jezusa mieścił się w dawnej stajni królewskiej zaadoptowanej na budynki zakonne kobiet.
informacja ze Zwojów z nad Morza Martwego) . Być może stad wzięła się opowieść o narodzinach Jezusa w "stajence".

Oczywiście maż mógł odwiedzać żonę i dziecko , mógł utrzymywać z nią kontakty rodzinne ale już nie małżeńskie. Żona stawała się siostrą - małżonkom na trzy lata po urodzeniu dziewczynki , a na sześć lat po urodzeniu chłopca.

I maz i zona pozostawali w swoich zakonach przybierając w nich inne imiona. Tak wiec on stawał się bratem powiedzmy Barabaszem , a ona siostra Marta.

Imiona zakonne zmieniały się również w zależności od osiąganej w nim pozycji. Stad tak wielka ilość imion w stosunku do malej ilości osób.
Dodać również trzeba ze ci sami ludzie zmienił sekty , przechodząc z jednej do drugiej zmieniali tez imiona. I od tego momentu zaczyna się już prawdziwy galimatias rozpoznawczy.

Małżeństwo żyjące razem w domu traciło swój status zakonny na czas pobytu w rodzinie , gdyż życie małżeńskie w stosunku do zakonnego uważane było za nieczyste.
Zatem gdy mężczyzna posiadający wysoki status zakonny musiał z jakiegoś powodu wrócić nagle do zakonu , nie mógł pełnić w nim dotychczasowych obowiązków i korzystać z przywilejów dopóki nie przeszedł naturalnego rytuału oczyszczającego. Mógł uczestniczyć tylko w zdarzeniach zakonnych jak każdy członek niższego stanu , który cały czas wiedzie życie rodzinne.Posiada najniższe wtajemniczenie wodne.
To samo dotyczyło kobiet.

MESJASZ ; Arcy kapłanka i Król byli oczekiwani wedle tradycji Babilońskiej.

Arcy Kapłanka musiała pochodzić z Rodu Sadoka.
Król musiał pochodzić z rodu Dawida.

Dopiero ta para mogla spełnić role Biblijnego Mesjasza. Kobieta obdarowywała mężczyznę wiedza a on ja mocą.

Biblijni Magowie najwyżsi kapłani ( arcy kapłani i kobiety i mężczyzni) rodu Sadoka czyli Heroda inaczej lewici reprezentujący "lewa stronę , czyli stronę aspektu żeńskiego. Natomiast prawa strona to reprezentacja aspektu męskiego.
Zwyczajnie dwie frakcje poglądowe oraz inne możliwości twórcze.

Magowie - najwyżsi kapłani rodu Sadoka - lewici zajmowali się odczytem przyszłości na podstawie układów gwiazd , snów i chanelingów.
Przepowiadał przyszłość i mieli obowiązek przepowiedzieć nadejście Mesjasza , oraz odszukać go na ziemi. Zidętyfikować jego predyspozycje spełniające zasady oczekiwanego Mesjasza.

Niepokalane poczęcie
zgodne z całym rytuałem ślubnym tamtych czasów było jednym z podstawowych warunków bycia uznanym za Mesjasza wówczas.

Jezus nie urodził się w królewskim miesiącu wrześniu zgodnie z zasada rytuału dynastycznego, bo zwyczajnie jego matka nie zaszła od razu w ciąże pomimo rozpoczęcia kolejny raz wspólnego życia rodzinnego z mężem.
Nie zawsze kobiety mogą zajść w ciąże , czasami zdarzają się jakieś komplikacje. Zatem Jezus urodził się pozniej , co w pewien sposób zmniejszało Jego pretendencje do bycia Mesjaszem dla jednej z opcji Sanchedrynu.

Matki Jezusa nie można było oddalić i zastąpić inna zona , gdyż związek małżeński trwał już dłuższy czas , jego pierwszym owocem było dziecko pierworodne , dziewczynka.
Tak wiec Jezus syn pierworodny spełniał warunek spadkobiercy rodowego , ale były dywagacje nad rola Mesjasza.

Małżonkowie musieli spłodzić kolejnego syna w oczekiwanym miesiącu wrześniu najświętszym miesiącu żydowskiego kalendarza.

cd....
1305  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / Odp: TAJEMNICE ZWOJOW. : Grudzień 27, 2010, 21:51:04
To taki dodatek odpowiedz na zadane mi pytania o pochodzenie uzasadnien mojej  wewnetrznej wiedzy.Tene jak masz rozum , to mysl , jak masz serce to odczowaj , jak jestes inteligetny to analizuj i wyciagaj wnioski. Pewnosc jaka bys nie osiagnal znalezc mozesz tylko w sobie , dzieki wlasnemu odczowaniu . I nic wiecej.

Ja wiem, moja wewnetrzna wiedza , dlatego nikt nie jest w stanie wmowic mi czegokolwiek co z nia nie swpolgra i tylko z tego powodu mam pewnosc o ktorej piszesz.

Dziele sie moja wiedza , a czy ktos ja zaakceptuje czy nie to juz jego sprawa i jego efekt odkrywania prawdy.

Pisalam wielokrotnie i napisze po raz kolejny niczego nikomu nie mam zamiaru udawadniac i do niczego przekonywac , ni namawiac.

Do prawdy dochodzi sie samemu , samemu ja sie odkrywa. Tylko wowczas ma ona ogromna wartosc dla odkrywcy.

Darek , wiekszosc dyskutantow jako argumet dyskusyjny stawia informacje przekazywana przez kk , ona jest argumetem , ktory ja podwazam.

Dlatego na wadze dyskusyjnej uzywam informacji z tego zrodla i mojej kontrargumetacji. To nie jest obrazliwe stwierdzenie , tak powstawal obraz tworzony przez prawie 2000 lat. Wiekszosc ludzi nie ma pojecia o innych zrodlach o innej wiedzy.

Piszesz iz duza ilosc forumowiczy nie ufa tym zrodlom , nie zauwazylam tego. Nie ma w tej dyskusji ani jednej osoby , ktora by to napisala i potraktowala moja informacje jako powazna alternatywe.

Natomias sa tacy ( z wyjatkiem jednym , ktory zastanowil sie ciutke , Krzysiek) , ktorzy z mety bez osobistych poszukiwac podwazaja je.
Dlaczego? Bo maja wkodowany w swoja swiadomosc przekaz - informacje propagowana wlasnie przez kk.
Przeciez na lekcjach historii w szkole ten temat nie byl poruszany, prawad?

Jeszcze raz , kto szuka ten znajduje. Szukajcie wytrwale a znajdziecie.

Bede starala sie w miare mozliwosci cytowac zrodla , ktore w jakis sposob potwierdzaja moja wiedze. Jednak myslec i wyciagac wnioski nalezy   zawsze  samemu.


Kiara Uśmiech Uśmiech


ps. Wracajac do wiersza i zrozumienia sensu w nim ukrytego.

Kim byli Magowie starozytni i skad pochopdzili?


http://pl.wikipedia.org/wiki/Mag_%28kap%C5%82an_perski%29

Najwyzszym kaplanem Magiem byl kaplan potrafiacy odczytywac przekazy zawarte w snach.

http://historia-magii-dla-karzdego.blogspot.com/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zoroastryzm

Skad sie wzielo wyobrazenie Boga przez ogien? gorejacy krzew?Skup sie na zrozumieniu religii tamtych czasow i tamtego miejsca , znajdz powiazania z palestyna z przed 2000 lat.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cywilizacja_doliny_Indusu

To tylko malenki przyklad poszukiwan i analiz.

Na tej podstawie juz duzo latwiej odnalezc tozsamosc i powiazania kaplanki  zydowskiej odczytujacej sny z powyzszego wiersza.
Po kilkuletnich poszukiwaniach i znajomosci historycznych powiazan tworzacych kolejna religie zacierajaca slady poprzednich na ktorych byla stworzona nie jest to trudnoscia.

Analiza do Judaizmu Babilonskiego.
Judaizm świątynny [edytuj]
Ściana Zachodnia (nazywana także Ścianą Płaczu), jedyna pozostałość po Świątyni Jerozolimskiej.

Judaizm świątynny powstał w czasach niewoli babilońskiej, po wypędzeniu ludności Izraela na tereny dzisiejszego Iraku i po najeździe Palestyny przez Achemenidów. W tym czasie ostatecznie zredagowano większą część Starego Testamentu oraz przeprowadzono reformę religijną (reforma Ezdrasza). Odnowiony judaizm zaczerpnął prawdopodobnie niektóre nowe koncepcje z zaratusztrianizmu: idee wędrówki dusz po śmierci do piekła lub nieba, Sądu Ostatecznego, przyjścia Mesjasza i osobistej odpowiedzialności za swoje czyny przed Bogiem[1][2][3]. Reforma wiązała się z włączeniem w kanon Biblii pism proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i innych. Po powrocie z niewoli babilońskiej oprócz odnowionego systemu wierzeń opracowano skomplikowaną liturgię, która była sprawowana wyłącznie przez kapłanów w Świątyni Jerozolimskiej wybudowanej w 536-515 p.n.e. na miejscu starej świątyni króla Salomona. W świątyni tej nie było już jednak zaginionej Arki Przymierza.

Pod panowaniem hellenistycznej dynastii Seleucydów (190-141 p.n.e.) próbowano zmusić Żydów do kultu bogów greckich, co spowodowało powstanie machabejskie. W II w. p.n.e. obok kapłanów i związanego z nimi stronnictwa saduceuszy, którzy bronili znaczenia kultu świątynnego, pojawili się "uczeni w piśmie" i stronnictwo faryzeuszy, którzy kładli nacisk na znajomość pism pięcioksięgu mojżeszowego i proroków oraz na skrupulatnym wypełnianiu zawartych w Biblii przepisów moralnych, rytualnych oraz prawnych. Oprócz nich powstawały mniejsze "sekty": ascetycznych esseńczyków, których poglądy zachowały się w rękopisach z Qumran, zwolenników Jana Chrzciciela oraz zwolenników Jezusa Chrystusa, którzy dali początek religii chrześcijańskiej. Po podbiciu kraju przez Rzymian (63 p.n.e.) rosnące znaczenie zdobywało niepodległościowe stronnictwo zelotów, których wysiłki spowodowały w końcu wybuch powstań żydowskich i zburzenie Jerozolimy przez Tytusa w 70 r. n.e., a następnie przez Hadriana w 135 r. We wszystkich dotychczasowych etapach rozwojowych judaizmu największe znaczenie religijne posiadali kapłani na czele z arcykapłanem[edytuj]
Ściana Zachodnia (nazywana także Ścianą Płaczu), jedyna pozostałość po Świątyni Jerozolimskiej.

Judaizm świątynny powstał w czasach niewoli babilońskiej, po wypędzeniu ludności Izraela na tereny dzisiejszego Iraku i po najeździe Palestyny przez Achemenidów. W tym czasie ostatecznie zredagowano większą część Starego Testamentu oraz przeprowadzono reformę religijną (reforma Ezdrasza). Odnowiony judaizm zaczerpnął prawdopodobnie niektóre nowe koncepcje z zaratusztrianizmu: idee wędrówki dusz po śmierci do piekła lub nieba, Sądu Ostatecznego, przyjścia Mesjasza i osobistej odpowiedzialności za swoje czyny przed Bogiem[1][2][3]. Reforma wiązała się z włączeniem w kanon Biblii pism proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i innych. Po powrocie z niewoli babilońskiej oprócz odnowionego systemu wierzeń opracowano skomplikowaną liturgię, która była sprawowana wyłącznie przez kapłanów w Świątyni Jerozolimskiej wybudowanej w 536-515 p.n.e. na miejscu starej świątyni króla Salomona. W świątyni tej nie było już jednak zaginionej Arki Przymierza.

Pod panowaniem hellenistycznej dynastii Seleucydów (190-141 p.n.e.) próbowano zmusić Żydów do kultu bogów greckich, co spowodowało powstanie machabejskie. W II w. p.n.e. obok kapłanów i związanego z nimi stronnictwa saduceuszy, którzy bronili znaczenia kultu świątynnego, pojawili się "uczeni w piśmie" i stronnictwo faryzeuszy, którzy kładli nacisk na znajomość pism pięcioksięgu mojżeszowego i proroków oraz na skrupulatnym wypełnianiu zawartych w Biblii przepisów moralnych, rytualnych oraz prawnych. Oprócz nich powstawały mniejsze "sekty": ascetycznych esseńczyków, których poglądy zachowały się w rękopisach z Qumran, zwolenników Jana Chrzciciela oraz zwolenników Jezusa Chrystusa, którzy dali początek religii chrześcijańskiej. Po podbiciu kraju przez Rzymian (63 p.n.e.) rosnące znaczenie zdobywało niepodległościowe stronnictwo zelotów, których wysiłki spowodowały w końcu wybuch powstań żydowskich i zburzenie Jerozolimy przez Tytusa w 70 r. n.e., a następnie przez Hadriana w 135 r. We wszystkich dotychczasowych etapach rozwojowych judaizmu największe znaczenie religijne posiadali kapłani na czele z arcykapłanem."

Warto rowniez zwrocic uwage i na ten tekst;

"Wśród tych, którzy szczerze żałowali Liwii, było na pewno sporo Żydów. Miała dobre stosunki z rodziną króla Heroda. Jej przyjaciółką była jego siostra Salome. Sam Herod zapisał Liwii w testamencie duży legat, podobnie jak później uczyniła Salome. Wprawdzie Herod nie cieszył się popularnością wśród wielu Żydów, cesarzowa jednak przyczyniła się również do wyposażenia świątyni w Jerozolimie w kosztowne naczynia. Ta hojność została zapamiętana. W kilkanaście lat później aleksandryjski Żyd, Filon, w swym traktacie o poselstwie do cesarza Kaliguli wspomniał o ofiarności jego babki. Zapytał też: dlaczego Liwia tak postąpiła, choć przecież wiedziała, nie ma w świątyni żadnej podobizny Boga? A kobiety, wywodzi Filon, mają z natury umysł nie zdolny do pojmowania tego, co nie da się ująć zmysłami. Liwia wszakże, twierdzi uczony pisarz, przewyższała i pokonała słabość swej płci tak w tej sprawie, jak i we wszystkich innych. Dokonała zaś tego dzięki czystemu wychowaniu i pracy nas sobą. Osiągnęła taką jasność widzenia, że lepiej pojmowała przedmioty myśli od zmysłowych, rozumiejąc, że te drugie są tylko cieniem pierwszych.

To oczywiście tylko osobisty pogląd żydowskiego filozofa. Jest wszakże interesujący jako ocena postaci wielkiej cesarzowej w całkiem obcym środowisku.

Według ewangelii Chrystus urodził się, gdy cesarzem był August. Według zaś przytoczonego świadectwa świątynię, którą wspaniale rozbudował Herod i którą odwiedził Chrystus, wyposażyła w dużej mierze Liwia, żona Augusta.

Aleksander Krawczuk - Poczet Cesarzowych Rzymu (Liwia)

Przeanalizowac go i wyciagnac wnioski ale samemu! To warto.

http://www.israelshamir.net/Polish/KabalaWladzy1.htm
To tylko kwestia prawidlowosci tlumaczen , ktore zmienaja caly sens znaczen!

"            Nowa Biblia podkopała pozycję kobiety: męski Bóg stworzył męskiego Człowieka, na którego Kobieta sprowadziła Gniew Boży. W późniejszych opowieściach talmudycznych Adam nie tknął Ewy w ciągu stu trzydziestu lat po wypędzeniu z raju. Odwrócenie się od Ziemi jest związane (jest identyczne) z odrzuceniem kobiety.  W przedżydowskiej Palestynie, kobieta była tak samo święta jak mężczyzna, a ich związek także był uświęcony. W starych tekstach biblijnych kapłankę miłości nazywano ‘kedesza’, czyli ‘święta kobieta’. (Współczesne tłumaczenia proponują raczej mylące określenie, ‘świątynna prostytutka’).

No ale komu by sie chcialo szukac i prostowac te znaczenia?


Strony: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 144

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

over-the-world neverdie yellow specjalist smeet