Pokaż wiadomości
Strony: 1 [2] 3 4 ... 154
16  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / Odp: HISTORIA BOGINI. : Luty 23, 2018, 13:44:33
No cóż oszustwo jak wiele innych na Ziemi , Nie był to żadne Al lach, Była Bogini Al lat,wystarczyło zmienic jedną literę. 

W MEKKCE była jej największa Świątynia, były tam dwa kamienie biały i czarny , bo Bogini ma dwa aspekty wiedzy , które tworzą jej pełnię, ona zawsze występuje w swojej TRÓJCY..


Bogini dziewica , Bogini matka  i Bogini staruszka ... odpowiedniki faz księżyca.. przybywanie, pełnia i ubywanie... . Al lat to odpowiednik BOGINI PRAMATKI, MATKI WSZYSTKICH BOGÓW.

WIEDZA, WIARA I WYZNAWCY BOGINI ( ALLAT, AL UZZA i MANAT.. TO JEST JEDNA I TA SAMA BOGINI O TRZECH ASPEKTACH) To dawne ludy semickie włącznie z arabami przed wprowadzeniem islamu przez Machometa.

Zacieranie śladów PRAWDY o dawnej kulturze i wierzeniach ludzi , to systemowa działalność pewnych opcji od wielu tysiącleci.Bliskim Wschodem opiekowała się i rządziła BOGINI MATKA ...kobiecość, jej mądrość, dobro, delikatność i godność i prawość były dawnymi wzorcami życia na tamtych terenach.

Islam niszczył i zniszczył wszystko co potwierdzało tą wiedzę ,ale mimo wszystko przetrwały jeszcze dawne informacje związane z BOGINIĄ w innych miejscach, naukowcy, archeolodzy odnajdują je nawet teraz i potwierdzają ,że główną postacią w kulturze, tradycji ,dawnych wierzeniach i świątyniach jest BOGINI KOBIETA.

Kiara.
17  KOD PESZEROWY / Zwoje z nad Morza Martwego / Odp: HISTORIA BOGINI. : Luty 23, 2018, 13:33:51
TRIADA BOGINI SEMICKIEJ ŻYZNEGO PÓŁKSIĘŻYCA...ARABI CENTRALNEJ CZASU PRZED MACHOMETEM.
BOGINI ALLAT ,AL-UZZA, MANAT

Jednym słowem trzy w jednym...WIELKA TRIADA ... i artefakty archeologiczne niszczone w SYRII i nie tylko tam.

* BOGINI - ALLAT... "PRAMATKA" , Matka Bogów .. PANI MIEJSCA , Gołebica z al ka symbol Asztarte utożsamiany z Afrodytą
Bóstwo astralne "DAMA NIEBIOS"
znaleziona na betylu jako KOBIETA , KTÓREJ TOWARZYSZĄ 2 LWY. JEST TO ARTEFAKT WIELKIEJ BOGINI ASYRYJSKIEJ ATARGATIS JEJ ŚWIĄTYNIA BYŁA W PALMYRZE .
BYŁA BOGINIĄ OPIEKUŃCZĄ miała również aspekt wojowniczy.
utożsamiana z semicką ASZTARTE i BAALAT

* BOGINI Al UZZA - "POTĘŻNA" była również BOGINIĄ Planety Wenus .
w dwujęzycznej dedykacji z KOS datowanej na 8 - 40 .w.p.n.e.
w wersji greckiej .. "Dla BOGINI AFRODYTY"
w wersji nabatyjskiej .. "Dla BOGINI AL UZZA"
w inskrypcji łacińskiej "Dla "gwiazdy porannej"

Isaak z Antiohi nazywa JĄ BELTIS . UZSAY, KAUKABATA .GWIAZDA
Te inskrypcje są świadectwem kultu Bogini na Półwyspie Synajskim, Bogini ma swój zarezerwowany teren "SUQAM" Z SYMBOLICZNYMI 3- ema AKACJAMI.

* BOGINI MANAT - BOGINI PRZEZNACZENIA .. pochodzi od arabskiego menata .
Pomimo ,ze ta BOGINI jest na trzecim miejscu w triadzie , traktowana jest jako najstarsze i najbardziej ważne BÓSTWO.
Sanktuarium Bogini Mekka

BOGINI MANAT.. jest gwarantka zachowania stałości wartości sprawiedliwości .. nienaruszalności wzorca zasad przeszłości.. inaczej "nienaruszalności grobów" symbolem tego jest "łokieć Manat .."QASI".. Miara Manat

Wszystkie trzy BOGINIE STANOWIĄ JEDNIĘ .... BOGINIĘ DZIECKO, BOGINIĘ DOROSŁĄ I BOGINIĘ STARUSZKĘ... INACZEJ MĄDROŚĆ KOBIETY.

Arabowie przed islamscy czcili triadę BOGIŃ ALLAT, AL -UZZA i MANAT potwierdza to Koran.
Kobieca triada jest to również forma wierzeń Starożytnego Egiptu.


http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_i_Materialy_Archeologiczne/Studia_i_Materialy_Archeologiczne-r1987-t6/Studia_i_Materialy_Archeologiczne-r1987-t6-s5-14/Studia_i_Materialy_Archeologiczne-r1987-t6-s5-14.pdf
WSTYDLIWY SEKRET SEMITÓW... A SZCZEGÓLNIE ISLAMU....
PRAWDZIWA TAJEMNICA MEKKI.

Al-lat to trójpostaciowa bogini sprzed Allacha. Znajdziesz o niej to i owo u Gravesa i w "Od matriarchatu do patriarchatu" prof. Krzaka.

Kiara.
18  Dyskusje / Komentarze / Odp: WODA I JEJ WLASCIWOSCI. : Luty 19, 2018, 22:40:55
WODA..... WSZYSTKO ZACZYNA I KOŃCZY SIĘ W WODZIE...https://www.youtube.com/watch?v=31bsduG0B3k&feature=youtu.be

∞ Woda - Wielka tajemnica ∞ HD ∞ LEKTOR PL

WODA w każdym miejscu na Ziemi jest inna , zapisuje w sobie odebraną wibrację ziemi i jej osobliwości... jest na zawsze metryką miejsca.

Ta osobliwość wody zdeponowana jest również na całe życie w organizmie CZŁOWIEKA ..
Pojęcie OJCZYZNA CZŁOWIEKA , to nie tylko wzniosły poetycki sens ,ale dozgonny związek CZŁOWIEKA z miejscem urodzenia , poprzez kod wody, powiązanie na zawsze z miejscem narodzin.

Mózg człowieka składa się głownie z wody , woda bierze udział w formowaniu się w nim wzorów informacyjnych.
Człowiek składa się w około 90/70% z wody , zmiana struktury informacyjnej w wodzie pitnej ma wpływ na zmienię istoty człowieka.

Najbardziej korzystna dla LUDZI jest częstotliwość wibracji pola magnetycznego Ziemi 8 herców.

Tą częstotliwością wibruje modlitwa miłości , rytm wibracji uczucia MIŁOŚCI przywraca prawidłowość drgań wszystkich wewnętrznych organów, dzięki pobraniu ich przez cząstki wody w nas.

Wszechświat bowiem funkcjonuje jako jeden olbrzymi , złożony organizm , wszystkie jego części.. planety, ludzie, zwierzęta i przyroda są ze sobą połączone przepływem informacji.
Kluczową rolę odgrywa w tym woda, poprzez odbieranie i przenoszenie drgań jest ona środowiskiem zarządzającym całym życiem.

Programowanie wody odbywa się za pomocą myśli,słów i czynów, ich wibracja zapisuje się w wodzie.
Zależnie od osobistej mocy i wiary , utrwalamy czas kodowania zmian . Jednak najistotniejsza jest MOC WIARY we wszystko co robimy.. to MOC WIARY dokonuje cudów zmian .... to MOC WIARY ma wpływ na ich szybkość i trwałość ..

WODA ŚWIĘCONA..... co to jest PRAWDZIWA WODA ŚWIĘCONA ...? To jest zwykła woda w którą wpisała się energia miłości osoby , która MIŁOŚĆ jej przekazała... jaka MIŁOŚĆ... TAKA ŚWIĘTOŚĆ WODY.

Jeżeli w wodzie zdeponowana jest energia miłości bezwarunkowej.. taka woda ma moc uzdrawiania....gdy połączy się z MOCĄ WIARY CZŁOWIEKA ... CZYNI NATYCHMIASTOWY CUD UZDROWIENIA.

Najszybciej można przeprogramować wodę w fazie ogólnego chaosu, niestabilności energetycznej poprzedniego zapisu.
Wysoka wibracja prośby i głęboka wiara zmieniają wówczas kod wody błyskawicznie.

Woda ma kilka unikalnych osobliwości, dokonuje samooczyszcza , niweluje stare zapisy poprzez zmianę stanu skupienia.
Zwiększa objętość podczas zamrażania, zmniejsza podczas ocieplania.

Woda utlenia się.. czyli dokonuje samospalenia wykorzystując swoją szczególną strukturę , wydziela wówczas ciepło i światło, które są już rejestrowane przez bardzo czułe urządzenia.
Wszystkie procesy spalania możliwe są jedynie dzięki zawartości wody w palących się produktach, bez wody spalanie nie mogło by zaistnieć.

Cały system rozwoju życia na Ziemi opiera się na przekazywaniu przez CZŁOWIEKA energii MIŁOŚCI WODZIE.

Zapewne jeszcze wiele sekretów WODY jest do odkrycia przed LUDZKOŚCIĄ.....

WTAJEMNICZENIE W WIEDZĘ O WODZIE JEST PODSTAWĄ MISTYKI I WIEDZY O ŻYCIU BIOLOGICZNYM.

KTO MA WŁADZĘ NAD ŻYWIOŁEM WODY.... OSIĄGA WŁADZĘ NAD ŻYCIEM ,ŚMIERCIĄ I CHOROBAMI.

Kiara.
19  KOD PESZEROWY / Stary Testament / Odp: ARKA PRZYMIERZA. : Luty 15, 2018, 15:52:36
ARKA PRZYMIERZA INACZEJ......
Co to jest ta ARKA PRZYMIERZA.... czy to jest jedno urządzenie techniczne , czy każdy ją ma.. albo nią się staje?

Czy ARKA jest materialna,czy energetyczna?

GDZIE JEST ARKA...

Dla mojego zrozumienia to wcale nie jest trudny temat, raczej zagmatwany i ukrywany z pewnych względów , przez pewne opcje..

ARKA .. jest ENERGIĄ, której poziom zarówno podnosimy w sobie ,osiągamy przez uzyskiwanie wewnętrznej harmonii ,wibracji miłości i mocy sprawczej..

ONA ma wiele nazw w różnych kulturach, wiele rożnych obrazów symbolicznych, znana jest również pod nazwą MER KA BA... energetyczny "pojazd" ŁÓDŹ NIEBIAŃSKA do podroży Duszy.

Do końca III wymiaru ARKA jest w postaci dwóch piramid wirujących z różną prędkością w przeciwnych kierunkach. Piramida zewnętrzna wiruje bardzo szybko, piramida wewnętrzna w której jest nasza świadomość, wiruje wolno.

W odpowiednim momencie powstaje zamiana wszystkiego w iskrę światła .. dematerializacja w jednym miejscu , materializacja w innym... wedle wyboru świadomości
W ten sposób można się przenosić w czasie i przestrzeni do dowolnie wybranego momentu i miejsca , błyskawicznie.
Nie ma żadnych ograniczeń , potrzebna jest TYLKO MOC by dokonywać takich wycieczek.

To są niesamowite odczucia i niesamowite świadome konfrontacje z możliwościami podróży, żadne prawa fizyczne nie mają wpływu na tworzenie ARKI ni jej logistykę, dematerializacja i materializacja świadomości w wybranej postaci materialnej jest wyłącznie jej wyborem.

Jedynym decydentem tej możliwości jest MOC energetyczna i osobisty wysoki poziom wibracji... tak jest do tej pory i tak będzie nadal.

Jednak kolejny etap naszego rozwoju otwiera nam wyższe możliwości energetyczne.. tworzymy inna ARKĘ.
ARKA staje się KULĄ.... W KTÓREJ JEST ZDEPONOWANYCH 7 MNIEJSZYCH KUL.

Wszystkie 7 kul wewnętrznych zamkniętych jedna w drugiej wirują w przeciwne strony z prędkością maksymalną należna spektrum ich barw. Wszystkie 7 kul są jedna w drugiej jak Matrioszki , ostatnia zewnętrzna 8 kula jest złota... właściwie sa to dwie półkule jedna pod stopami, druga nad głową .. po zamknięciu w sobie 7 kul, tworzą ZŁOTĄ KULĘ.... NASZE ZŁOTE CIAŁO.

Taka ARKA/ MER KA BA .... ma o wiele większą MOC .. może przemieszczać się dużo szybciej na większe odległości... nie ma dla niej żadnych ograniczeń.

Po rozłożeniu STAJE SIĘ TĘCZOWYM ŁUKIEM ZWIEŃCZAJĄCYM DWIE ZŁOTE KOPUŁY , EMANUJE CAŁYM SPEKTRUM PIĘKNYCH 7 BARW WEWNĘTRZNYCH KUL TWORZĄCYCH OPISYWANĄ WSZĘDZIE TĘCZY.. ONA JEST BRAMĘ DO NOWEJ ZIEMI.

Tak wygląda ARKA PRZYMIERZA IV wymiaru .. oczywiście stworzona jest z czystej energii , nie jest to żaden materialny przedmiot.

Każda Istota Duchowa nosi w sobie w swojej Komnacie Serca .. Świętym Świętych, Bimie ... depozyt możliwości stania się ARKĄ, bo z KAŻDĄ DUCHOWĄ ISTOTĄ TAKIE PRZYMIERZE ZAWARŁ STWÓRCA WSZECHRZECZY.

Użycie tej możliwości .. przebudzenie pamięci o niej jest zwiazane z OSOBISTYM ROZWOJEM DUCHOWYM KAŻDEGO DUCHOWEGO CZŁOWIEKA... TRZEBA PODJĄĆ WIELKI TRUD PRACY NAD SOBĄ, TRZEBA OSIĄGNĄĆ POZIOM CZYSTOŚCI I MIŁOŚCI W SOBIE I TRZEBA , UZYSKAĆ MOC , BY PRZEMIENIĆ SIEBIE W CZYSTE BOSKIE ŚWIATŁO.... W BIO FOTONY..... STAĆ SIĘ ARKĄ.

Trudne , ale możliwe .. stanie się najpierw dla prekursorowi realizacji tej obietnicy.. następnie pójdą za nimi nimi wszyscy, którym bliższy jest Świat zbudowany z wysokiej wibracji świetlistości i wolnostojeństwa , niż z niższej jeszcze zaciemnionego światła, oraz nakazów, zakazów i wszelkiej maści uzależnień..

Kiara.

Ps. Sama energia Słońca nie wystarczyła do ładowania ARKI.. robiła to Arcykapłanka Miriam w rytualnym tańcu miłości... przed nią.

Wówczas Arka spełniała swoje przeznaczenie, gdy Mojżesz złamał prawa i zasady małżeńskie , rozstał się ze swoja żoną Seforą / Miriam ... Arka straciła możliwość doładowania energetycznego., żadne pląsy przed nią innej kobiety nic już nie pomogły.

Pozostałą energię Arki Mojżesz wykorzystał do podboju okolicznych ludów, w okrutny sposób wymordował mnóstwo ludzi, świętość ARKI zbezcześcił raz na zawsze.

. Tamta Arka już nigdy więcej nie zaśpiewa melodii miłości, już nigdy więcej nie zostanie użyta..
Miała służyć do podwyższania wibracji energii życia miejsca w którym rozpoczęto przygotowanie pierwszej grupy LUDZI jako WYBRANYCH DO STWORZENIA NOWEGO JERUZALEM. Przez niedojrzałość moralną, etyczną i duchową Mojżesza tak się nie stało... zaspokoił on jedynie swój pęd do wladzy.

Kolejną możliwość ewolucji duchowej dawny Ród otrzymał przed 2000 laty w dawnej Judei dzięki Jezusowi i Marii Magdalenie niestety i wówczas LUDZIE okazali się nie gotowi na ten akt.

Czas przełożono na 2000 lat później.. czyli do naszych czasów, jest to CZAS OSTATECZNY... bo kończy się dotychczasowy ROK GALAKTYCZNY i zaczyna nowy.

Gdybyśmy tym razem zawiedli.. nasza niewola, niewola naszej DUSZY , poprzez zablokowanie ewolucji i uwiezienie jej w syntetycznym ciele materialnym wydłużyła by się na setki tysięcy lat.... czyli kolejny Wielki ROK GALAKTYCZNY.

MOGŁO BY DOJŚĆ W TYM CZASIE DO UNICESTWIENIA ŻYCIA BIOLOGICZNEGO NA ZIEMI , A NAWET CAŁKOWITEGO BEZPOWROTNEGO ZNISZCZENIA NASZEJ PLANETY!

Dlatego został wprowadzony plan awaryjny, zostali wezwani na Ziemię jej Duchowi Opiekunowie , KTÓRZY MIMO WIELU UTRUDNIEŃ ZADUFANYCH , SKORUMPOWANYCH PRZEZ MATERIĘ, RELIGIE , WŁADZE I SEKS LUDZI , REALIZUJĄ PODNOSZENIE WIBRACJI ZIEMI.

PRZYWRACANIA NA NIEJ DAWNYCH PARAMETRÓW ŻYCIA I UMOŻLIWIENIA EWOLUCJI GOTOWYM I ŚWIADOMYM JUŻ NA TO LUDZIOM.

ARKA.... już nigdy nie zaśpiewa pieśni śmierci .... żaden Człowiek nie otrzymał prawa do korzystania z jej energii w celu realizacji swoich emocjonalnych zamysłów opartych na przemocy.

ARKA... swoją energię przeznaczyła na tworzenie dobra, uzdrawiania i wspieranie życia , oraz tworzenie przestrzeni wypełnionych wysoką wibracją energii MIŁOŚCI.

Kiara.

ARKA PRZYMIERZA....


Arka Przymierza to jedno z ważniejszych urządzeń, których zrozumienie było podstawa do prawidłowego rozwoju cywilizacji. Opisywane tajemniczo urządzenie nie jest aż tak tajemnicze, jeżeli zna się podstawy fizyki i elektryki.

Urządzenie, które miało przynieść przymierze rozwiązując problem braku Energii, komunikacji i transportu, jednak zostało wykorzystane do walki a zasada działania nie została zrozumiana po dzień dzisiejszy.

Dlatego właśnie wybrałem to urządzenie na początek, aby wyjaśnić podstawy działania i możliwości wykorzystania.
Arka Przymierza to kondensator wykonany ze złota

Złoto jest materią o bardzo zbliżonej częstotliwości do słońca, dlatego najlepiej odbiera z niego energie i przenosi największy zakres częstotliwości.

Arka będzie działać prawidłowo tylko w środowisku z przewagą dodatniego potencjału co zmienia ruch elektronów w układzie.

W Środowisku z przewagą ujemnego potencjału, jony dodatnie i ujemne poruszają się w przeciwną stronę a w dodatnim oba sygnały płyną w jedną stronę od potencjału większego do mniejszego. Można w skrócie to określić jako wymiana sygnałów i przesył sygnału. W dodatnim środowisku schemat działania wygląda tak jak pokazuje rysunek: R1
 

Arka Przymierza jako urządzenie do komunikacji

Arka była również opisywana jako urządzenie do komunikacji z Bogiem.

Bogiem jest nasze słońce, z którego to jest projekcja wszystkich planet w układzie.

Żeby skomunikować się z bogiem, trzeba było usiąść w pobliżu arki i połączyć się z energią w niej.

Jak każde źródło Energi ma swoje większe pole, tak naładowana arka również ma większe pole dookoła.

Siadając w tym polu można było sparować się z energią zgromadzoną w arce gdzie był większy ładunek niż w komórkach twojego mózgu i poziom energetyczny twoich czakr i to pozwalało odbierać większy zakres częstotliwości ze słońca z większą siła.

Schemat można zobaczyć na rysunku: R2) 

Arka Przymierza jako rozwiązanie dla transportu

W Biblii było kilka zdań o tym, że Arka potrafiła się unosić i to miało być wprowadzenie do antygrawitacji.

Naładowany dodatni ładunek jest przyciągany do ujemnego, ale większego ładunku kosmosu poza źródłem.

Dokładnie tak jak słońce się unosi na tej samej zasadzie unosi się Arka po odpowiednim naładowaniu.
Jest to najprostsze wyjaśnienie i miało pokazać ludziom jak działa antygrawitacja.

Podstawy grawitacji są proste, jednak obecni naukowcy pomijają to z braku zrozumienia lub chęci trzymania pseudo technologi, która widzicie obecnie.

Promotorzy paliw i fałszywe ośrodki naukowe promują czynnie lub biernie upadek cywilizacji prowadząc do wielu zniszczeń, aby zarobić pieniądze.

Darmowa energia istnieje i ma tylko jedną wadę, jest darmowa wiec nikt się nią nie interesuje i nie wspiera, bo nie idzie na tym zarobić, ale jednak jest niezbędna do prawidłowego rozwoju cywilizacji, która nie upadnie.
Zasadę działania w uproszczeniu pokazuje rysunek: R3

Cała ta wiedza może być wykorzystana do różnych rozwiązań technologicznych.

Na źródłach z innymi warunkami oddziaływania mogą nieco się różnic, jednaka reguły będą takie same i trzeba tylko dopracować urządzenia tak, aby spełniały swoja funkcje na danym źródle w warunkach, jakie istnieją obecnie lub tak, aby spełniały funkcje we wszystkich warunkach co też jest możliwe.

Przy wykorzystaniu odpowiedniej wiedzy, można stworzyć naprawdę porządną technologię.

Pojazdy antygrawitacyjne, teleporty, projektory materii, dematerializatory, urządzenia do komunikacji w całym układzie słonecznym i poza, czy tworzyć nowe światy, kontynenty w obecnej projekcji lub nowe słońca bez doprowadzania do rozpadu obecnego.

Teoria wielkiego wybuchu jest prawdziwa bo się wydarzyła z tym, że to nie jest proces kreacji tylko rozpadu jak to wybuch. 
wielki-wybuch.jpg
fot.depositphotos.com

 

Prawdziwa technologia i wiedza jest jednak niebezpieczna i obecny poziom cywilizacji nie jest wystarczający, aby zrozumieć i pozytywnie wykorzystać jej możliwości.

W poprzednich cywilizacjach była przyczyną wielu upadków, ale jej brak również prowadzi do upadku.

Trzeba promować i rozumieć podstawy, bo to uchroni przed kreacją jeszcze gorszych rozwiązań niż mamy obecnie.

Biblia nie jest historyjka w typowym mniemaniu typowego pseudo katolika, tylko zapisem wiedzy z drogi życia, która miała być wykorzystana do tego, aby nie popełniać za dużo błędów i kreować najlepsze rozwiązania. 
biblia.jpg
Biblia fot.depositphotos.com

 

Biblia mówi o fizyce i zawiera wiele informacji niezbędnych do prawidłowego rozwoju.

Sposób przekazu był taki, aby był zrozumiały na tamte czasy po rozpadzie poprzedniego źródła gdzie poziom naprawdę nie był najlepszy i niestety tylko nieznacznie różnił się od dzisiejszego.

Niestety zarówno wtedy, jak i dzisiaj przekazy nie zostały zrozumiane we właściwy sposób.

Materiał przygotował:  Piotr Drajer

https://www.odkrywamyzakryte.com/arka-przymierza/
20  KOD PESZEROWY / Stary Testament / Odp: ARKA PRZYMIERZA. : Luty 15, 2018, 15:37:08

ARKA PRZYMIERZA.....


ENERGETYCZNA SKRZYNIA....

To zdjęcie ma już sporo czasu , byłam bardzo zmęczona, została ostatnia klatka filmu, uwieczniła coś wyjątkowego.

To jest energetyczny obraz skrzyni z wiekiem , która mi towarzyszy cały czas, obok inne atrybuty mojej osobowości, to są bardzo konkretne kształty, nie jakieś mazy spowodowane naświetleniem filmu.
Jutro napisze dlaczego zamieściłam to zdjęcie.
Ku zrozumieniu czym jest ARKA Przymierza.....
Każdy DUCHOWY CZŁOWIEK.Każdy jeden JEST ARKA PRZYMIERZA... niesie jej depozyt w sobie.

To tylko kwestia czasu.. URUCHOMIENIE W NAS JEJ WSZYSTKICH ASPEKTÓW.. TO TYLKO KWESTIA OSIĄGNIĘCIA POZIOMU OSOBISTEJ WIBRACJI I MOCY.

Kiara.


21  KOD PESZEROWY / Stary Testament / Odp: ARKA PRZYMIERZA. : Luty 14, 2018, 16:07:12
Co to jest ta ARKA PRZYMIERZA....  czy jest jedna, czy każdy ja ma.. albo nią się staje?
Czy ARKA jest materialna,czy energetyczna?

GDZIE JEST ARKA...

Dla mojego zrozumienia to wcale nie jest trudny temat, raczej zagmatwany i ukrywany.

ARKA .. jest ENERGIĄ, której poziom zarówno tworzymy w sobie jak i osiągamy przez uzyskiwanie wewnętrznej harmonii ,wibracji miłości i mocy sprawczej..
ONA ma wiele nazw  w różnych kulturach, wiele rożnych obrazów symbolicznych,  znana jest również pod nazwą MER KA BA... energetyczny "pojazd" LÓDŹ NIEBIAŃSKA   do podroży Duszy.

Do końca III wymiaru ARKA jest w postaci dwóch piramid wirujących z różna prędkością w przeciwnych kierunkach. Piramida zewnętrzna wiruje bardzo szybko, piramida wewnętrzna w której jest nasza świadomość, wiruje wolno.

W odpowiednim momencie powstaje zamiana wszystkiego w iskrę światła .. dematerializacja w jednym miejscu , materializacja w innym.
W ten sposób można się przenosić w czasie i przestrzeni do dowolnie wybranego momentu i miejsca , błyskawicznie.
Nie ma żadnych ograniczeń , potrzebna jest TYLKO MOC by dokonywać takich wycieczek.

To są niesamowite odczucia i niesamowite świadome konfrontacje z możliwościami podróży, żadne prawa fizyczne nie mają wpływu na tworzenie ARKI  ni jej logistykę, dematerializacja i materializacja świadomości w postaci materialnej jest wyłącznie jej wyborem.
Jedynym decydentem tej możliwości jest MOC energetyczna i osobisty wysoki  poziom wibracji... tak jest do tej pory.

Jednak kolejny etap naszego rozwoju otwiera nam wyższe możliwości energetyczne.. ARKA staje się KULĄ.... W KTÓREJ JEST  ZDEPONOWANYCH 7 MNIEJSZYCH KUL.

Wszystkie 7 kul wewnętrznych zamkniętych jedna w drugiej wirują w przeciwne strony  z prędkością maksymalną należna spektrum ich barw. Wszystkie 7 kul jest jedna w drugiej jak Matrioszki , ostatnia zewnętrzna 8 kula jest złota.

Taka ARKA/ MER KA BA .... ma o wiele większa MOC .. może przemieszczać się dużo szybciej na większe odległości.

Po rozłożeniu wygląda jak DWIE ZŁOTE PÓŁKULE POŁĄCZONE ZE SOBĄ TĘCZOWYM  ŁUKIEM , SPEKTRUM  PIĘKNYCH 7 BARW  WEWNĘTRZNYCH KUL TWORZĄCYCH OPISYWANĄ  WSZĘDZIE TĘCZOWĄ BRAMĘ DO NOWEJ ZIEMI.


Tak wygląda ARKA PRZYMIERZA  IV wymiaru .. oczywiście stworzona jest z czystej energii , nie jest to żaden materialny przedmiot.

Każda Istota Duchowa nosi w sobie w swojej Komnacie Serca .. Świętym Świętych, Bimie ... depozyt możliwości stania się ARKĄ, bo z KAŻDA DUCHOWĄ ISTOTĄ TAKIE PRZYMIERZE ZAWARŁ STWÓRCA WSZECHRZECZY.

Użycie tej możliwości .. przebudzenie pamięci o niej jest zwiazane z OSOBISTYM  ROZWOJEM DUCHOWYM KAŻDEGO DUCHOWEGO CZŁOWIEKA...  TRZEBA PODJĄĆ WIELKI TRUD PRACY NAD SOBĄ, TRZEBA OSIĄGNĄĆ POZIOM MIŁOŚCI W SOBIE I TRZEBA , UZYSKAĆ MOC , BY PRZEMIENIĆ SIEBIE W CZYSTE BOSKIE ŚWIATŁO.... W BIO FOTONY.

Trudne , ale możliwe .. stanie się najpierw dla prekursorowi realizacji tej obietnicy.. następnie pójdą za nimi nimi wszyscy, którym bliższy  jest  Świat zbudowany z wysokiej wibracji świetlistości niż z niższej jeszcze zaciemnionego światła.


Kiara.

22  Dyskusje / Komentarze / Odp: WODA I JEJ WLASCIWOSCI. : Luty 07, 2018, 17:38:02


WODA SKARB ŻYCIA......

Sporo rozmyślałam nad sposobem wyprowadzenia wody z głębin ziemi bliżej powierzchni,że jest to możliwe wiem doskonale , bo stało się to już na planie energetycznym.

Wszystko najpierw musi mieć stworzoną matrycę energetyczną następnie może na jej podstawie dokonać materializacji w przestrzeni Ziemi.. to działa tylko w ten sposób.
Najpierw plan mentalny, wzorzec energetyczny, następnie real fizyczny.

Ok! Jest woda, zawsze była na powierzchni ziemi w dużej bardzo ilości, następnie zeszła pod Ziemie.... i jest jej brak... DLACZEGO tak się stało i JAK ją wydobyć powrotnie?

Dla mnie nie istnieje .. czy można? Dla mnie jest TYLKO jedna kwestia... JAK TO ZROBIĆ?

Chciałam to zrozumieć, a to jest niesamowicie proste .. naprawdę wszystko zawarte jest w WIELKIEJ PROSTOCIE... Uśmiech

Mamy do dyspozycji TYLKO jeden wir i jego dwa kierunki wirowania, plus moc energetyczną tych działań.

Wiemy.. jeden kierunek wirowania jest wciągający, drugi wynoszący, WSZYSTKIE ZJAWISKA energetyczne i materialne podlegają zasadzie wirów.
Zależnie który jest używany, który ma większą moc , taki kierunek mają WSZYSTKIE ZDARZENIA również na Ziemi..

Czyli gdy działa wir odwrotny do wskazówek zegara następuje wciąganie w dół , gdy wir wiruje zgodnie ze wskazówkami zegara, następuje wynoszenie w górę.. proste.

Dalej... CO.. powoduje tworzenie się tych różnych kierunków wirowych i do czego jest odniesienie zmian?

Skoro mamy TYLKO dwie wartości: MIŁOŚĆ I STRACH... to wszystko odnosi się do nich, miłość ( tylko proszę nie utożsamiać jej z seksem i zauroczeniami emocjonalnymi , bo to, nie to) to unoszenie wynoszenie .. wręcz fruwanie i lewitacja.. kierunek wirowania do góry, zgodnie ze wskazówkami zegara.

Strach .. to ból i cierpienie, upadek, kurczenie, pomniejszanie , opadanie w dół... kierunek wiru odwrotny do wskazówek zegara.

Woda również reaguje na kierunek wiru, on się w niej tworzy , on ją unosi lub wciąga w dół.

A zatem silnymi długoterminowymi emocjami negatywnymi albo uczuciami pozytywnymi można mieć wpływ na poziom wód podziemnych!

Jednym słowem tam gdzie teraz są pustynie rozegrały się przeolbrzymie tragedie, wywołujące traumę , emanujące przeolbrzymim , bólem ,cierpieniem , rozpaczą, to, ta energia spowodowała w dużej mierze opad wód bliskich gruntu w niższe przestrzenie podziemne.

Skoro można było opuścić wody, można również je podnieść.. wystarczy zmienić kierunek wiru, którym na nią zadziałamy.

JAK.... trzeba stać się samemu silnym polem wirowym MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ i zadziałać na żywioł wody.. ona bardzo szybko reaguje.

Wcale nam nie potrzeba skomplikowanej i drogiej technologii do przywrócenia równowagi w przyrodzie... woda powróci na wezwanie mocy WIRU MIŁOŚCI ... bardzo szybko.

Ziemia powrotnie ma stać się Edenem... stanie się.. zmienia się energia w jej polu magnetycznym, zmienia się ustawienie biegunów, wracają wody.. a tym samym zmienią się jej parametry hydrostatyczne , chemiczne oraz bardzo podniesie się ciśnienie powietrza.

Wszystko , to dzięki MIŁOŚCI i powrotowi WODY bliżej powierzchni ziemi.... jakie proste.

Sprawdza się powiedzenie WODA JEST ŻYCIEM..... bez niej wszystko się degeneruje, karłowacieje i znika.
Woda jest również depozytem wiedzy w jej klastrach są zapisy , ktorych CZŁOWIEK jeszcze nie potrafi odczytać.

M.

ps. I znowu inspiracją do mojego działania, ale również analizy tematu stała się mój nauczyciel...

Kiara.


23  KOD PESZEROWY / Stary Testament / Odp: TABLICZKI ENKI .. BYŁEGO WLADCY ZIEMI.... : Luty 06, 2018, 13:25:32
Dwunasta tablica lorda Enki

Rozdział 12.1 - Król decyduje się przyjść na Ziemię. Odbudowa trwa nadal, mimo że od czasu powodzi trwała ona dwa lata (7200 lat). Bardzo ciekawa sprawa jest tu wspomniana. "Uniesione oko, które skanuje krainy, uniesiona belka, która przenika wszystko". Przypomina mi to wszystko widzące oko na szczycie piramidy. Jak na naszym dolara.

Rozdział 12.2 - To najciekawsza część. Król przybywa, a wszyscy mają wielką ucztę i śpiew. Król i jego żona następnie spać przez kilka dni i nocy. Szóstego dnia król przywołuje dwóch synów i córkę. Odpowiadają mu za układ nowego znaleziska złota i podkładkę kosmiczną itp.

Następnie rozmawiają o wysłanniku, który wysłał ich przed potopem. Ten, który pojawił się na statku kosmicznym i rozmawiał z nim o powodzi i ich cyklu życia, zmienia się na Ziemi. O tym, jak umrą, jeśli wrócą do Nibiru. Potem ten sam emisariusz, który pojawił się jednemu z synów we śnie. Król stwierdza, że ​​nie wysłał emisariusza. Wszyscy są oszołomieni.

Rozdział 12.3 - Wiele zmian po wizycie królów. Trochę reorganizacji ziem i nowego podejścia do ziemian. Mieli mieszać się z Annunaki w miastach. Otrzymali także własne miasto z własnym królem mianowanym przez dowódcę Ziemi. Opracowano i podano system punktowy dla królestwa i władzy.

Oblubienica wciąż jest pełna zemsty i domaga się swojej ziemi. Robi plan i kieruje nim na dziadka (syna króla) swojego zmarłego pana młodego. On jest odpowiedzialny za coś, co nazywa się ME. Ona planuje ich ukraść. Przyjeżdża do swojego mieszkania ubrana skromnie i uwodzi go pieśnią i winem. Do tej pory wpada w oszustwo.

Rozdział 12.4 - Panna młoda została przyłapana, ale nie miała przy sobie ME. Wydaje się, że dowódca Ziemi pozbawił swojego brata odpowiedzialności. Syn braci, wracający z wygnania, stał się bardzo wściekły. Domagał się własnego świętego miasta. Wujek wodza Ziemi nie dałby mu ani jednego.

Wziął to na siebie i zebrał kilka igigi, aby mu pomóc. Rozpoczęli budowę wieży Babel. W nocy siły dowódcze Ziemi niszczyły ją i rozpraszały ludzi. Następnie nadał każdemu regionowi inny język i alfabet. Królowie miasta przybywali i odchodzili. Ludzie śpiewali piosenki o pannie młodej, która była teraz odpowiedzialna za ME.

Rozdział 12.5 - Raz wygnany syn króla, syna, otrzymał domenę nad ziemią, którą władał jego brat. Przez 650 ziemskich lat kłócili się. Młodszy brat w końcu opuścił naleganie króla syna (jego ojca). Wyjechał do nowego lądu przez ocean. Co ciekawe, niegdyś wygnany syn króla, syna, który stworzył Ziemian, teraz nazywany Ra (Ra, w Egipcie nazywany był bogiem słońca).

Ra zastępuje teraz twarz lwa obok piramidy swoją twarzą synów. Odniesienia do jego młodszego brata zostały usunięte. Wydaje się, że w Egipcie dzieje się ten rodzaj niszczenia pozostałości dawnych królów. Anunnaki miał dokładny system liczenia przez 60. Ra zastępuje go liczeniem o 10 sekund.

Rozdział 12.6 - Ta część tabletu zaczyna się od ojca, który dał Ra kilka ME. Dał mu całą wiedzę poza tym, jak ożywić zmarłych. Teraz ustanowiony jest trzeci region, a panna młoda jest nad nim panem. Król syn, którego uwiodła i ukradł ME od teraz dzierży ME od niej, aby móc rządzić jej ziemią.

Jej kraj ma również zupełnie nowy język. Trzeci region nie był w stanie porozumieć się ze względu na język i prawie przystąpił do wojny. Handel nie odbywa się z powodu języka. Trzeci region nie zakwitł z powodu tej bariery.

Trzynasta tabletka lorda Enki

Rozdział 13.1 - Trzeci region nie kwitł. Panna młoda zaniedbała swój region. Inne regiony nie zostały jej dane. W końcu został jej zabrany. Była nawiedzana przez martwego pana młodego. Zbudowała dom na nocną przyjemność. Kusiła mężczyzn do łóżka i zabijała ich. Gilgamesz jest królem i pragnie długiego życia. Próbuje, ale go nie osiąga i umiera.

Rozdział 13.2 - Ra jest zaniepokojony wydarzeniami panny młodej. Jest teraz zajęty zdobywaniem nieśmiertelności. Instruuje ludzi, aby poszli szukać złota. Najeżdżają swoich braci i wpadają we wściekłość. Ra chce rządzić całą Ziemią. Panna młoda podróżuje i znajduje ludzi na ziemi, którą lubi. Ziemianie uczeni są konstelacji.

Rozdział 13.3 - Archi przeciwnicy przygotowują się do wojny. Panna młoda i Ra. Wojna rozpoczyna się między dwiema rodzinami synów króla. Dowódca Ziemi ma marzenie z tym samym emisariuszem, o którym marzą jego bracia.

Rozdział 13.4 - Zwycięża postęp w wojnie i syn króla, syna, który stworzył Ziemian. Krzyczy do dowódcy Ziemi i jego wyznawców, że jest jedynym władcą i powinni się poddać. Ale dowódca Ziemi ma przewagę. Wie, gdzie kryje się broń terroru. Wysyła dwa, aby je załadować i wykorzystać, ale upewniając się, że ludzie nie są skrzywdzeni.

Rozdział 13.5 - Rozpętała się broń terroru. Od powodzi jest 1736 lat. Wszystko jest zniszczone przez siły Ra i wyznawców. Potem wiatr wiał złą ciemną chmurę, która zabijała wszystkich na swojej drodze.
Rozdział 13.6 - Ten tablet jest kontynuacją poprzedniego tabletu.

Czternasta tabletka lorda Enki

Rozdział 14.1 - Ta ostatnia tabliczka ma królów dwóch synów. Enki i Enlil latają, badając obrażenia od broni terroru. Dwaj bracia rozmawiają i omawiają znaczenie tego wszystkiego. Królestwo, które RA tak bardzo pragnęło, teraz jest pustkowiem. Dowódca Ziemi mówi bratu, że to, czego chciał Ra, może mieć.

To, co zasiał, może teraz zbierać (radioaktywna ziemia). Jeśli chodzi o dowódcę Ziemi, jedzie na zachód do miejsca, gdzie złote pole ma wypełnić pierwotną misję.
Poniższe wideo zagra 13 części serii fragmentów The Lost Book of Enki , ale bardzo polecam zakup książki. Jest to prawdopodobnie jedna z najważniejszych zakazanych książek historycznych dostępnych dla nas. Możesz kupić go na Amazon .https://www.youtube.com/watch?list=PLF50766F8DC53FFEC&v=1_f0zUMkyG4

Zecharia Sitchin's: The Lost Book of Enki - Part1 (Commentary and Read by Josh Reeves)


Dodatek In5D

Z tych tabletów możemy dowiedzieć się, skąd wzięła się historia biblii i jak jest ona wykorzystywana do utrzymywania nas w służbie, kontroli i konformizmu. Widzimy także znaczenie złota w naszym społeczeństwie i to, jak broń jądrowa ostatecznie doprowadzi do naszego zniszczenia, jeśli nie będziemy uczyć się na błędach z przeszłości.

Tablice te opisują tworzenie ras niewolników poprzez genetyczną manipulację DNA, jak również krzyżowanie się Anunnaki, mieszkańców Ziemi i genetycznie zmanipulowanych istot, które mogą pomóc wyjaśnić różnice w typach krwi i wartościach Rh, a także w etniczności. różnorodności, ale trzeba zadać pytanie:

Po co tworzyć liczne rasy niewolników (w tym różne typy krwi, wartości Rh i grupy etniczne) zamiast jednego?

Najbardziej logiczną odpowiedzią jest to, że nasiono tu wiele narodów gwiezdnych, ale możliwe jest również, że jesteśmy produktem Anunnaki i ich genetycznych eksperymentów. Przez lata nasze DNA nadal ewoluowało, a wiele osób uważa, że ​​DNA mieszkańców Ziemi jest genetyczną własnością królewską Wszechświata, bez względu na rasę czy pochodzenie etniczne.

Być może poprzez medytację możemy znaleźć sposoby na odblokowanie kodonów w naszym DNA, które powstrzymują nas przed naszym prawdziwym potencjałem? Być może nadszedł czas, aby odblokować te kodony, ponieważ coraz więcej ludzi budzi się do ich prawdziwego potencjału? Czy to możliwe, że każde kolejne pokolenie rodzi się z rozwiniętymi możliwościami DNA i większą ilością nici DNA?

Jesteśmy w punkcie historii, gdzie niewolnicy (WSZYSCY z nas na dnie piramidy) zaczynają buntować się przeciwko swoim panom-niewolnikom (tym, którzy kontrolują ludzi w rządach cienia). Czy to możliwe, że ci kontrolujący, którzy siedzą na szczycie piramidy to Anunnaki?
W opinii tego autora, tak.

Bardzo ważne jest, abyś kontynuował czytanie z TYM ARTYKUŁEM , abyś mógł mieć pełny obraz osi czasu Anunnaki na Ziemi. Wyjaśnia również, dlaczego Enki nie jest już Najwyższym Przywódcą planety Ziemia i który go zdetronizował.

https://globalwarming-arclein.blogspot.fr/2016/08/the-14-tablets-of-enki-former-anunnaki.html?spref=fb

24  KOD PESZEROWY / Stary Testament / Odp: TABLICZKI ENKI .. BYŁEGO WLADCY ZIEMI.... : Luty 06, 2018, 13:24:43


cd...

Dziewiąta tabletka lorda Enki

Rozdział 9.1 - W tym czasie Annunaki i ziemskie związki międzyludzkie. Trudności na Ziemi i Marsie spowodowane słońcem. Jeden z synów synów królów chce poślubić ziemską kobietę. Istnieje sprzeciw. Debata obejmuje stwierdzenie, że linia królewska poślubiająca przyrodnie siostry jest zwyczajem.

Problem z małżeństwem to linia królewska. Jeśli ród królewski poślubi ziemską kobietę, król na Nibiru może w końcu zostać ziemianinem. Król dekretuje, że jeśli synowie synów płci męskiej potomstwo poślubia ziemianina, nie może wrócić do Nibiru i jego status księcia się skończył. Syn królów, który jest dowódcą Ziemi, stwierdza również, że on i jego nowa żona nie będą mogli pozostać w Edenie. Potomkowie króla, syna, żenią się z kobietą z Ziemi.

Rozdział 9.2 - Dwieście Igigi z Marsa przyszło na wesele. Bez wiedzy przywódców Edenu dwieście Igigi z Marsa postanowiło porwać ziemskie kobiety, aby były ich żonami. Po ślubie zrobili ten czyn. Dowódca Ziemi, który zawsze był przeciwny stworzeniu ludzkości, żałuje, że zniszczyli pierwotną misję. Raz święta misja jest teraz jednym złym uczynkiem za drugim. Teraz Ziemia zostanie opanowana przez ludzkość.

Synowie płci męskiej, którzy niedawno się pobrali, zostali w zasadzie wygnani do innej krainy nad morzem. Tam zaprosił Igigi, która przyjęła ziemskie żony. Syn królewski, który stworzył ludzkość, podjął się fantazji dla zamężnej ziemskiej kobiety. Pyta syna, który poślubił ziemską kobietę mieszkającą w nowej krainie, by poprosić o przeniesienie tam męża ziemskiej kobiety. Syn królów, który stworzył ludzkość, teraz często odwiedza nową ziemię, ogląda i uwodzi kobietę (biblijna historia Dawida i bathsheby).

Rozdział 9.3 - Batszeba zaszła w ciążę i urodziła dziecko. Pierwszy biały, blond włosy, niebieskooki ziemianin. Urodził się w setnym i dziesiątym shar, czyli w 396,000 ziemskich latach po przybyciu Anunnaki. Na Ziemi są plagi i głód. Dowódca Ziemi czuje, że misja ziemska została wypaczona i nie znosi ziemskiej ludzkości. Okrzyki ziemian są głośne.

Tak bardzo, że dowódca Ziemi nie może spać. Jeden z Annunaki chciał nauczyć Ziemian sztuki uzdrawiania. Ziemski dowódca Anunnaki powiedział "nie". Woda nie pochodzi ze źródeł, w których żyli Ziemianki. Roślinność nie rosła. Dowódca Ziemi zaprzeczył jakiejkolwiek nauce lub pomocy Ziemianie. chciał, aby Ziemianin zginął. Przez jeden shar (3600 lat) Ziemianie jedli trawy. To trwa około pięciu sharów. Na Słońcu są czarne plamy. Uczeni na Nibiru opowiadają o planetach poruszających się podczas następnego przejścia słońca przez Nibiru.

Rozdział 9.4 - Uczeni na Nibiru mówią, że lodowce ziemi topnieją i stracą równowagę. Przesuwanie się lodowców wytworzy wielką falę, która zaleje ziemię. Ziemia zostanie przytłoczona. TKról na Nibiru mówi Marsowi i Ziemi, aby przygotowali się do ewakuacji. Głowa uczonego przychodzi na Ziemię z wiadomością od króla.

Poinformował ich, że powrót Annunaki do Nibiru został dotknięty przez przyzwyczajenie się do ziemskich cykli i nie jest w stanie dostosować się do dłuższych cykli Nibiru. Umierają szybciej. Jeden z synów królów wiedział o tym, ale inny król, syn, który jest dowódcą Ziemi, jest rozgniewany. Jest zły, że Ziemianowie stawali się takimi jak oni i stali się ziemianami. Czuje, że są uwięzieni na planecie Ziemia i kiedyś byli mistrzami, teraz są jak niewolnicy.

Uczony mówi im, że mają pozostać na ziemi. Mają się wspiąć na statki kosmiczne, by przeczekać katastrofę. Pozostali Anunnaki mają otrzymać wybór powrotu lub czekania na nieszczęście. Annunaki, które poślubiły kobiety z Ziemi, muszą wybrać między żonami i wyjazdem. Ta tablica sugeruje, że potop jest wydarzeniem naturalnym. W Biblii bóg obiecuje, że nie pozwoli ludzkości ponownie zostać zniszczonym przez powódź. Anunnaki są zebrani razem i opowiadają o wydarzeniu i ich wyborach. Każdy decyduje się zostać lub odejść.

Rozdział 9.5 - Annunaki dokonali swoich wyborów. Potem pytają o los ludzkości. Dowódca Ziemi oświadcza, że ​​zginie. Anunnaki krzyczą, że nie wolno im umrzeć. Dowódca Ziemi upomina swojego brata, który stworzył ich w pierwszej kolejności wbrew jego woli. Że poszedł za plecy i przeszkadzał w stworzeniu. Dowódca ziemi każe Annunaki przysięgać. Zadania na przygotowania są podane. Statki kosmiczne są przypisane. Syn królów, który stworzył ludzkość, ponownie udaje się za swojego brata i postanawia zebrać DNA zwierząt. Ziemskie dudnienia rosną.

Dziesiątą tablicę lorda Enki


Rozdział 10.1 - Ten tablet mówi o synach królów, którzy stworzyli ziemię, otrzymując sen, który mówi mu, aby poinformował Noego o katastrofie wodnej, która nadejdzie. Noah ma zbudować solidną łódź, by ocalić swoją rodzinę w nadchodzącej powodzi.

Rozdział 10.2 - Noe oszukał ludzi, pomagając mu zbudować solidną łódź. Szóstego dnia przybył nawigator z pudełkiem zwierzęcego DNA. Czas powodzi to sto dwadzieścia sharów (432 000 lat). Noah miał dziesięć lat (36 000 lat). Potop był połączeniem fali i deszczu. Przypuszczam, że fala pochodzi z wypartej pokrywy lodowej z południa, a także przez wiele dni. Wszystko to powstało na orbicie Nibiru, przechodząc blisko Ziemi.

Rozdział 10.3 - Ta część tabletu opowiada o powodzi i osiadaniu łodzi Noego na górze obok Araratu. Anunnaki wracają na Ziemię. Dowódca Ziemi znajduje Noego i jest gotów zabić swojego brata przez swoje oszustwo. Kiedy wszystko zostanie wyjaśnione, zostaje uspokojony. Jedyną rzeczą, która nie została pochowana w ich miastach, jest lądowisko dla statku kosmicznego.

Rozdział 10.4 - Po powrocie Annunaki na Ziemię widzą całkowitą dewastację. Mars stracił swoją atmosferę, a woda wyschła. Na Ziemi Anunnaki organizują i wyznaczają prace do odbudowy.

Rozdział 10.5 - Nibiru zostało uszkodzone przez pociągnięcia Marsa i Ziemi. Atmosfera na Nibiru również została uszkodzona. Nibiru potrzebuje więcej złota od Ziemi. Ziemia mówi królowi, że nie można wydobywać złota. Miny zniknęły. Ale jeden Annunaki przeglądający ocean znajduje nuggety złota leżące na ziemi. Odkrył też, że niektórzy ludzie Kaina przetrwali. Trwa przebudowa i przygotowania do nowych lądowisk.

Rozdział 10.6 - Miejsce lądowania statków kosmicznych potrzebuje dwóch gór. Żadne miejsce nie było idealne. Budują piramidy jako góry dla swojego portu kosmicznego.

Rozdział 10.7 - Ta ostatnia część tabletu ma Anunnaki po raz kolejny samolubny, pragnący władzy i tytułu. Dzielą ziemie między sobą.

Jedenasta tablica lorda Enki

Rozdział 11.1 - Dla następnego shar (3600 lat) utrzymano pokój. Ale to zbyt piękne, by trwać. Jeden z synów królów miał dwóch synów. Jeden mieszkał na ziemi z ojcem, a drugi mieszkał w porcie kosmicznym. Syn przez port kosmiczny stał się zazdrosny i chciwy. Myślał, że jego ojciec opuści swoje ziemie dla syna, który żył obok niego. Więc on i jego żona planowali zamordować brata, aby odziedziczyć ziemię.

Dali imprezę i kiedy jego brat zasnął od drinka, wsadzili go do trumny i wrzucili do morza. Nie znaleziono go, dopóki nie był martwy. Żona zrozpaczona pożegnała się zemstą i zabrała nasienie z martwego męża i zaimpregnowała samą siebie. Wychowywała syna, żeby się zemścił. Syn rósł i był szkolony. Wychował armię. Nadszedł dzień, a jej syn został trafiony zatrutą strzałką.

Rozdział 11.2 - W tej części tabletu jej syn pokonał wujka, który zabił jego ojca. Upadł na Ziemię w swoim rzemiośle. Jest oślepiony, a jego jądra zgniecioną. Rada pozwala mu żyć. Dowódca Ziemi uświadamia sobie, że po raz pierwszy Ziemianin wzniósł armię. Obserwuje swoją pozycję posiadania portów kosmicznych w miejscach i na ziemiach, nad którymi nie ma kontroli. Wzywa swoich trzech synów i zbudował port kosmiczny nieznany innemu Annunaki. Pojawiło się kolejne zainteresowanie miłością. Tym razem jest to potomstwo każdego z synów królów. Wszyscy z wyjątkiem jednego oczekują, że przyniesie pokój.

Rozdział 11.3 - Przygotowując się do ślubu, zwyczaj kobiet ma się ubierać panny młodej. Podczas ubierania panna młoda opowiada o swoich planach dotyczących męża. Plany są tak imponujące, że kobieta ubrana w opatrunek opowiada ojcu stajennemu. Ojciec jest zaniepokojony i obawia się, że królowie, inni synowie, będą mieli przewagę w linii królewskiej. Jego planem jest, aby jego córka została zaimpregnowana przez jej brata (pana młodego).

W ten sposób linia królewska pozostaje w takcie po ich stronie rodziny. Jak by wiedział, że potomstwo będzie mężczyzną, którego nie znam. Po tym jak zapładnia swoją siostrę, zasypia. Ma marzenie o śmierci. Kiedy się budzi, mówi swojej siostrze, która myśli, że zostanie oskarżony o jej zgwałcenie. Biega z miasta i kończy się wodospadem. Skały są śliskie, a on upada na śmierć. Ta ostatnia część jest myląca.

Panna młoda pędzi do miejsca, w którym leżało jej ciało pana młodego. Oskarża ją jej siostra, że ​​chce zostać zaimpregnowana przez swojego brata pana młodego. Doradca siostry narzeczonej twierdzi, że siostra powinna przekląć ją na sześćdziesiąt plag. Syn królowie, który stworzył ludzkość, a także jest dziadkiem pana młodego, ma dwóch bezkrwawych wysłanników, których nie można skrzywdzić promieniami śmierci, aby pójść i odzyskać pannę młodą.

Doradca siostry panny młodej strzela do dwóch emisariuszy promieniem, ale nie ma na nie wpływu. Następnie doradca pokazuje je martwemu ciału panny młodej, które zwisa ze stosu. Dwaj emisariusze kierują na nią pulsar i emiter, wkładają do jej ust roślinę życia i kropią jej ciało wodą życia. Oskarża ją jej siostra, że ​​chce zostać zaimpregnowana przez swojego brata pana młodego. Doradca siostry narzeczonej twierdzi, że siostra powinna przekląć ją na sześćdziesiąt plag.

Syn królowie, który stworzył ludzkość, a także jest dziadkiem pana młodego, ma dwóch bezkrwawych wysłanników, których nie można skrzywdzić promieniami śmierci, aby pójść i odzyskać pannę młodą. Doradca siostry panny młodej strzela do dwóch emisariuszy promieniem, ale nie ma na nie wpływu. Następnie doradca pokazuje je martwemu ciału panny młodej, które zwisa ze stosu.

Dwaj emisariusze kierują na nią pulsar i emiter, wkładają do jej ust roślinę życia i kropią jej ciało wodą życia. Oskarża ją jej siostra, że ​​chce zostać zaimpregnowana przez swojego brata pana młodego. Doradca siostry narzeczonej twierdzi, że siostra powinna przekląć ją na sześćdziesiąt plag. Syn królowie, który stworzył ludzkość, a także jest dziadkiem pana młodego, ma dwóch bezkrwawych wysłanników, których nie można skrzywdzić promieniami śmierci, aby pójść i odzyskać pannę młodą.

Doradca siostry panny młodej strzela do dwóch emisariuszy promieniem, ale nie ma na nie wpływu. Następnie doradca pokazuje je martwemu ciału panny młodej, które zwisa ze stosu. Dwaj emisariusze kierują na nią pulsar i emiter, wkładają do jej ust roślinę życia i kropią jej ciało wodą życia. Syn królowie, który stworzył ludzkość, a także jest dziadkiem pana młodego, ma dwóch bezkrwawych wysłanników, których nie można skrzywdzić promieniami śmierci, aby pójść i odzyskać pannę młodą.


Rozdział 11.4 - Ta część wyjaśnia niektóre zamieszanie z ostatniej części. Panna młoda poszła do podziemia w poszukiwaniu ciała pana młodego. Podziemie w dawnych czasach będące miejscem śmierci. Obaj wysłannicy przywracają ją do życia i udają się do podziemi, zabierając ciało prezbiterów.

Panna młoda chce zemsty i domaga się śmierci ojca stajennego, mimo że nie zabił syna. Panna młoda szuka zemsty, rozpoczynając wojnę. Kończy się on z ojcem pana młodego uwięzionego w komnacie piramidy. Sam pochował się i umrze tam, jeśli nic nie zostanie zrobione. Jego ojciec zawrze umowę, w której zostanie zesłany i zrzeknie się linii królewskiej.

Wszystko, co robią i robią ci Anunnaki, wydaje się niesprawiedliwe. Ale dowódca Ziemi gra w politykę i zyskał przewagę. Jego brat, będąc starszym, powinien być następnym królem, ale dzięki temu wydarzeniu ród królewski niemalże zapewnia, że ​​królestwo nigdy nie będzie jego rodowodem.

Rozdział 11.5 - Ta część dotyczy uratowania ojca przed grobowcem komorowym i zniszczeniem w piramidzie kamieni, belek i latarni. Dowódca ziemi również przydziela nowe ziemie. To rodzi kolejne pytanie, jakie ma do swojego ojca, króla. Ziemianki mnożą się szybciej niż Annunaki. W jaki sposób Anunnaki pozwalają ziemianom słuchać ich i służyć im. Król postanawia jeszcze raz przyjść na Ziemię.

Rozdział 11.6 - Przeniesiono światło nawigacyjne statku kosmicznego. Dowódca ziemi przestawia ziemie. Panna młoda nadal chce mieć ziemię, którą by miała, gdyby małżeństwo zostało ukończone. Nic jej nie dano. To rodzi kolejne pytanie, jakie ma do swojego ojca, króla. Ziemianki mnożą się szybciej niż Annunaki. W jaki sposób Anunnaki pozwalają ziemianom słuchać ich i służyć im. Król postanawia jeszcze raz przyjść na Ziemię.

https://globalwarming-arclein.blogspot.fr/2016/08/the-14-tablets-of-enki-former-anunnaki.html?spref=fb

cd...
25  KOD PESZEROWY / Stary Testament / Odp: TABLICZKI ENKI .. BYŁEGO WLADCY ZIEMI.... : Luty 06, 2018, 13:22:49


cd....


Czwarta tablica lorda Enki

Rozdział 4.1 - Ten tablet zaczyna się od statku kosmicznego z pierwszymi koszami złota. Słowo otrzymane z Ziemi, większe złoża złota są pod ziemią. Wysoki rangą Annunaki został umieszczony na czele operacji na Ziemi. Opuścił Nibiru i przybył na Ziemię.

Rozdział 4.2 - Ta część tabletu ma nowego króla na Nibiru przybywającego na Ziemię, aby przekonać się, gdzie złoto jest pod ziemią. Plan się rozwija, aby zobaczyć, kto z jego synów wróci na Nibiru, a który zostanie i będzie dowodził operacjami na Ziemi. Musi to być zrobione z powodu rywalizacji pomiędzy dwoma synami, ponieważ obaj są uprawnieni do następnego królestwa.

Rozdział 4.3 - Ta część ma nowego króla i jego dwóch synów, którzy losują losy, aby zobaczyć, jakie zadania wykonają. Po ogłoszeniu decyzji, pokonany król ponownie uzasadnia swój drugi pojedynek na tron. Walka zapaśnicza kończy się, gdy nowy król ponownie pokonuje pokonanego już króla. Po zakończeniu meczu pokonany król odgryza penisa nowego króla i połyka go. Jest związany i związany. Podczas gdy nowy król leczy, brzuch pokonanego króla puchnie od nasienia królów penisa. Sąd zbiera i decyduje, co zrobić z pokonanym królem. Nowy syn królów chce go zabić.


 

Rozdział 4.4 - Ta część tabletu ma nowego króla decydującego o umieszczeniu pokonanego króla, który ma umrzeć po połknięciu nowego króla penisa, na Marsie na wygnaniu, podczas gdy on umiera. Nowy król wraca do Nibiru i opowiada o wszystkim, co się wydarzyło, io planach zebrania złota na Ziemi. Plany obejmują tworzenie stacji przekaźnikowych Marsa i prawdopodobnie Księżyca. Ziemia jest ponownie określana jako Eden.

Rozdział 4.5 - Ta część opisuje budowę konkretnych urządzeń do poruszania się na ziemi, statków kosmicznych i rakiet na Nibiru do użycia na Ziemi. Ziemia krótsze cykle i atmosfera wpływa na Anunnaki. Grupa więcej Annunaki, w tym niektóre kobiety, które mają uzdrawiające umiejętności, opuszczają Nibiru na Ziemię.

Zatrzymują się na Marsie, aby sprawdzić, czy pokonany król zginął i uruchomić tam stację przekaźnikową. Reszta grupy trwa dalej na Ziemi.

Piąta tablica lorda Enki

Rozdział 5.1 - Ten tablet zaczyna się od najnowszej grupy przybywającej na Ziemię. Syn, któremu powierzono dowodzenie poparcia dla złota, pozdrawia swoją siostrę, która jest jednym z uzdrowicieli. Lecą do synów królewskich, które zbudował na górze. Wyrażają miłość do siebie nawzajem i rozmawiają o swoim synu na Nibiru, który chce przybyć na Ziemię (jest to brat i siostra). Wracają do Edenu, a on leci wokół niej, mówiąc jej o swoich planach. Coraz więcej Anunnaki przybywa z Nibiru.

Rozdział 5.2 - Jest teraz 300 Annunaki na Marsie i 600 na Ziemi. Ta część tabletu to więcej takich samych nieświadomych decyzji i niemoralności niektórych Anunnaki. Córka królów, która kocha się z synami królów, jest obiecana królom, innym królowi. Kiedy okazuje się, że drugi syn i córka śpią razem, córce nie wolno ożenić się z nikim.

Syn królów, który kochał się z siostrą, gwałci młodego uzdrowiciela, który jest pod rozkazem siostry, z którą spał. Obrażający syn królowie zostaje zesłany do jałowego miejsca na Ziemi, ale Annunaki, który zabiera go na wygnanie, zabiera go celowo do miejsca, w którym siedem bomb atomowych zdjętych ze statku kosmicznego pokonanych królów jest przechowywanych w jaskini.


Rozdział 5.3 - Zgwałcona młoda kobieta zostaje przedstawiona przed siedmioma sędziami, a ona mówi im, że jest w ciąży. Pytają ją, czy weźmie syna króla, który zgwałcił ją jako męża. Mówi, że to zrobi. Wygnany król, syn, zostaje zwrócony do Edenu.Inny król, który jest odpowiedzialny za wydobycie złota z podziemia, żyje w tym obszarze Ziemi. Jego ojciec, król, obiecał mu swoją córkę w małżeństwie, ale zamiast tego wyrzucił ją z małżeństwa, kiedy król dowiedział się o niej i jego drugim synu śpiących razem.

Teraz syn królowie odpowiedzialny za zdobycie złota prosi ją, by dołączyła do niego w swoim mieszkaniu. On i jego przyrodnia siostra mają nowonarodzoną córkę. Chciał syna. Ma kolejną córkę. Woła, że ​​chce syna, ale przeklina go (rzeczywistą klątwę). Ma teraz okropne problemy zdrowotne.

Dopiero po złożeniu przysięgi na trzymanie się z daleka od pochwy, daje mu ulgę od przekleństwa. Wraca do Edenu. Wzywa swoją żonę i dziecko na Nibiru, aby przybyć na Ziemię. Ma pięcioro synów od swojej żony i innych kobiet Anunnaki.

Królowie, inni synowie, po rozstaniu z siostrą, zgwałcili młodego uzdrowiciela, a później poślubili ją. Teraz on i siostra, którą kocha, nazywają swojego syna z Nibiru na Ziemię. Ale jest żonaty i ma syna za żonę.

To ustanowiło rywalizację między królami, dwoma synami na Ziemi. Prowadzi do wojny.

Złoto dociera do Nibiru i zamienia się w drobny pył, który zostaje umieszczony w atmosferze. Atmosfera powoli się goi. Na Ziemi jest teraz pięć miast Annunaki.

Igigi zaczynają narzekać na obciążenie pracą. Igigi na Marsie narzekają najbardziej. Dowódca Marsa zostaje przywieziony na Ziemię, by pokazać mu tam działa.

Rozdział 5.4 - Dowódca Marsa pokazuje działania na Ziemi. Potajemnie pragnie zostać królem, więc kradnie z Edenu pastylki przeznaczenia (nieznane ich prawdziwy zasięg i moc).

Uważa, że ​​nie można go pokonać, gdy ma pastylki przeznaczenia, ale zostaje pokonany i skazany na śmierć. Zmarł w dwudziestym piątym shar (uważa się, że shar ma 3600 lat ziemskich, długość orbity Nibiru wokół Słońca). Dwadzieścia pięć sharów złoży swoją egzekucję w około 90 000 lat po przybyciu Anunnaki na Ziemię.

Ziemscy przywódcy Annunaki wymyślili plan udoskonalenia złota na Ziemi i zabraniają tylko wyrafinowanego złota Nibiru. W ten sposób Igigi pozostawi miejsce na podróż do Nibiru, by odpocząć. Król się zgadza.

Rozdział 5.5 - Syn królów kierujący górnictwem kieruje teraz swoją uwagę na życie i zwierzęta na Ziemi oraz na to, jak różni się od Nibiru. Wymieniono zwierzęta w wysokich drzewach, które używają przednich nóg jako dłoni. Inne stworzenia obserwowano w wysokich trawach stojących pionowo (hominoidy).

Igigi w kopalni buntują się. Królowie, dwaj synowie i inni, wymyślają plan przywrócenia zbuntowanych Anunnaki na Nibiru i zastąpienia ich nowymi pracownikami Annunaki. Decydują się również na stworzenie Lulu. Prymitywny pracownik.


 


Szósta tablica lorda Enki

Rozdział 6.1 - Istnieje wiele dyskusji na temat tworzenia prymitywnej rasy niewolniczej robotników. Jeden z synów królów stwierdza, że ​​"ojciec wszelkiego początku" ma wyłączną moc tworzenia. Inny syn królów, który promuje to przedsięwzięcie, mówi, że istnienie już istnieje i nie byliby niewolnikami, ale pomocnikami.

Oczywiście brzmi to jak współczesna produkcja kłamstwa. Inny syn króli mówi, że jest to niezgodne z zasadami planety i planety. Inni królowie, synowie, twierdzili, że sprzeciwianie się regułom nawet przyszło na Ziemię. Po długiej debacie król zarządził stworzenie prymitywnego niewolnika .

Rozdział 6.2 - Im więcej się nad tym zastanawiałem, tym bardziej wierzyłem, że Anunnaki, a zwłaszcza syn króla odpowiedzialnego za wydobycie, stworzyło mityczne stwory dawnych lat. Zwierzęta takie jak smoki, centaury, syreny, jednorożce itp. W tej części tabletu stwierdza, że ​​wzięli części z tyłu jednego zwierzęcia i połączyli je z frontem innego zwierzęcia.

Innymi słowy eksperymentowali z DNA. Ten syn króla stworzył stworzenia z DNA i naruszył zasady, zanim argumenty zaczęły nawet tworzyć prymitywnego robotnika. Biorąc pod uwagę prawo do postępowania przez króla, próbowali i próbowali połączyć ziemskie dwunożne istoty (hominoidy) z ich DNA i umieścić je w łonie dwunożnej istoty żeńskiej Ziemi. Było wiele koncepcji, ale wyniki nie były dobre. Wiele stworzeń zostało stworzonych z deformacjami.

Rozdział 6.3 - Wszystkie próby nie powiodły się, ale ostatecznie zdecydowali się nie impregnować ponownie ziemskiej dwunożnej kobiety, ale kobiety Annunaki. Samica Anunnaki, która wykonywała splatanie DNA, postanowiła sama się zaimpregnować. Ona poczęła i urodziła dziecko chłopca. Nazwała go Adamem. Potem postanowili spytać młode żeńskie uzdrowiciele Annunaki od Nibiru, czy zostaną zaimpregnowane. Siedem wystąpił naprzód.

Rozdział 6.4 - Siedmiu uzdrowicieli Anunnaki zostało zaimpregnowanych kombinacją dwunożnej istoty z Ziemi (Hominoid) i Adama. Siedmiu urodziło siedem męskich dzieci. Po uświadomieniu sobie problemu popytu na kobiety Annunaki, zdecydowali się zrobić żeńskie dzieci i pozwolić im się rozmnażać. Żona Anunnaki została poproszona o zgodę na impregnat. Narodziny nie były normalne, ale dziecko płci żeńskiej było dobre.

Rozdział 6.5 - Siedem kolejnych kobiet zostało utworzonych dla siedmiu mężczyzn. Adam i Ewa zostają przeniesieni do Edenu (główne miasto Annunaki) i siedmiu mężczyzn i kobiet umieszczonych w klatkach między drzewami. (tyle, że nie jesteś niewolnikiem). Czas na ich prokreację nadszedł i minął. Bez koncepcji. Niektóre DNA pochodzi od króla syna i kobiety, która robiła DNA przyprawiając i umieszczona w Adamie i Ewie. Adam i Ewa zostają wtedy, by wędrować Eden, jak im się podoba.

Rozdział 6.6 - W tej części tabletu królowie synowie nad Eden zauważają, że Adam i Ewa mają na nich liście. Jest zdenerwowany i wzywa innego króla, syna, który był częścią stworzenia do wyjaśnienia. On z kolei wzywa swoich wspólników do stworzenia. Wszystkie wyjaśniają brakujące DNA, co sprawia, że ​​syn odpowiedzialny za Eden jest bardziej zdenerwowany. Ostrzegł przed głupotą. Jeden z tych w stworzeniu mówi i mówi, że długie życie Anunnaki nie zostało im dane.

Syn odpowiedzialny za Eden nakazuje im wynieść ich dzieła z Edenu. Adam i Ewa nie opuścili Edenu, ponieważ jedli owoc zakazanego drzewa. Zostali wydaleni, ponieważ naukowcy z Annunaki przekazali im DNA do rozmnażania się, a dowódca Edenu był szalony. Eve nie była kuszona. Nic z tego nie było w Adamie i Evesie.

Siódma tablica Lorda Enki

Rozdział 7.1 - Adam i Ewa zostają umieszczeni w ogrodzeniu poza miastem Eden. Mieli wiele dzieci. Anunnaki mają teraz trzy pokolenia na Ziemi. Adams pracują na polach i kopalniach. Złoto płynie. Ziemia się ociepla. Śnieg się topi. Vol kajaki wybuchają, a ziemia się trzęsie. Igigi narzekają na Marsa na silne wiatry i burze piaskowe. Pas asteroid jest w rozsypce. Na Ziemi padają kamienie. Wygląda na to, że Nibiru minął blisko, powodując wiele problemów na niebie. Wielka asteroida uderzyła w księżyc.

Rozdział 7.2 - W tej części zastanawiają się nad porzuceniem stacji przekaźnikowej na Marsie. Obecnie na Ziemi było 80 sharów, czyli 288 000 ziemskich lat. Proszę zauważyć, że ludzie Annunaki, którzy przybyli na Ziemię 288,000 lat temu, wciąż żyją. Anunnaki udają się na księżyc i studiują wiele rzeczy. Trzy drogi nieba. Dwanaście konstelacji itp.

Rozdział 7.3 - Ponieważ sztafeta marsjańska miała zostać porzucona, na Ziemi miał powstać nowy port kosmiczny do bezpośredniego transportu złota do Nibiru. Król przybywa na Ziemię, aby zobaczyć nowo utworzony port kosmiczny.
Rozdział 7.4 - Oddział zaczyna się ponownie między synami królów i ich potomkami.

Prymitywni robotnicy (Adams i Eves) zostają schwytani poza miasto Eden i sprowadzeni do miasta. Dostają oni prace domowe i zadania do wykonania. W owych czasach ziarna i owce nie zostały sprowadzone na ziemię. Syn królewski, który stworzył ludzkość, ma nowy schemat, ale zauważa, że ​​ludzkość powraca do tyłu.

Rozdział 7.5 - Syn królów, który stworzył Adama i Ewę, obserwował Adama i Evesa. Pewnego dnia spostrzegł kilku młodych Evesów i postanowił zaimpregnować ich nasieniem. Urodziły. Teraz jest dziewięćdziesiąt sekund shar, 33.200 lat, Annunaki są na Ziemi. Syn królów jest zachwycony porodem i mówi, że stworzył człowieka cywilizowanego.

Chce, żeby to był sekret. Mówi swojemu wezyrowi, aby ukrył dwoje dzieci w swoim domu i powiedział, że znaleziono ich w koszyczkach z trzciny w sitowiu. Syn królewski i jego żona je wychowali. Syn królowie bardzo podstępnie je zdał, nie jako jego potomek, jako nowe, bardziej inteligentne pokolenie Adama i Evesa. Wzywa, by ziarna i owce zostały sprowadzone na Ziemię, aby mogły stado owiec i zboże. Kiedy dzieci płci męskiej i żeńskiej rozmnażają się (rodzą dwóch synów, Kaina i Abla),

Osiem tabletek lorda Enki

Rozdział 8.1 - Przyleciał statek kosmiczny, który podniósł samca. Syn królewski posyła swoje drugie potomstwo, aby towarzyszył samcom. Syn króla wyszukuje mężczyznę, mówiąc mu, żeby nie jadł ani nie pił tych długowiecznych rzeczy, bo to trucizna, a ty umrzesz. Statek odchodzi i przybywają na Nibiru. Król po raz pierwszy widzi swoje wnuki i ziemianina.

Rozdział 8.2 - Na Nibiru ziemianinowi oferuje się długi chleb i eliksir. On nie je i nie pije. Król obraża się i pyta, dlaczego nie? Mówi, że umrze. Jeden z wnuków królów daje królowi tabliczkę, którą dał mu jego ojciec, aby dać ojcu królowi. Król czyta to i rozumie, że ziemski samiec jest potomkiem jego syna.

Syn królewski chce, aby Ziemianin powrócił na Ziemię i to jest jego los, aby żyć i umierać na Ziemi. Prawdziwym powodem, dla którego synowie królowie nie chcieli, aby jadł i pił długi pokarm, był ze względu na obawy dotyczące przyszłych sporów o królestwo, odkąd był jego synem. Ziemianin i jeden z dwóch wnuków wracają na Ziemię.

Rozdział 8.3 - Synowie bliźniacy, Kain i Abel, pokazali, jak kopać kanały wodne i zbierać zboże, podczas gdy drugi uczy się stada owiec i wełny spinowej. Na pierwszych zbiorach odbywa się święto i dwaj bliźniacy ziemscy składają ofiary dwóm synom, królom. Świętowano. Później Kain jest nieszczęśliwy, że jeden z synów królów nie chwalił go za jego wysiłek. Kain i zdolny do walki z tego powodu, a Abel zostaje zabity.

Rozdział 8.4 - Ta część tabletu opowiada o wydarzeniach po zabiciu. Kain jest zesłany.

Rozdział 8.5 - Ten tablet opisuje szczegóły nauczania ziemskiemu potomstwu króla-syna. Wspomina także inne nauki innym potomkom. Ustanawia się wielbienie Anunnaki. To było w dziewięćdziesięciu ośmiu shar, czyli 352 800 lat od czasu lądowania Annunaki na Ziemi. W stu czwartym shar, czyli 374 400 ziemskich lat, linia królewska na Ziemi kilka pokoleń w dół nadal ma dzieci z ich przyrodnimi siostrami.

Rozdział 8.6 - Ta część tabletu opowiada o końcu życia pierwszego ziemskiego mężczyzny, który król złożył synowi przez Ewę. Ziemskiego mężczyzny (ojca Kaina i Abla) mówi się nam jak Adam. Urodził się w dziewięćdziesięciu trzecim shar (334,800), a on zmarł w stu ośmiu shar (388,800), czyniąc go 54 000 lat ziemskich, kiedy umarł. W tym czasie Anunnaki i ziemskie związki międzyludzkie.

https://globalwarming-arclein.blogspot.fr/2016/08/the-14-tablets-of-enki-former-anunnaki.html?spref=fb

cd....
26  KOD PESZEROWY / Stary Testament / TABLICZKI ENKI .. BYŁEGO WLADCY ZIEMI.... : Luty 06, 2018, 13:18:51

 
ZIEMIANIE  KSZTAŁTUJĄ   ZIEMIĘ....Piątek, 19 sierpnia 2016 r


14 tabliczek Enki (były przywódca planety Ziemia Anunnaki)Jest to staranna interpretacja opowieści o Enki z Sumeru. Jest zadziwiająco bogaty i szczegółowy i na pewno jest źródłem dla wczesnych tekstów w Biblii.

Wykazywane zachowanie jest całkowicie piśmienne i rozpoznawalne jako ludzkie zachowanie. Jednak nauczyciele są podobni, co sugeruje, że NiBiru nie jest piśmienna. W rzeczywistości Savantowie byli prawdopodobnie jedynymi, którzy w istocie wykształcili się, ponieważ dojrzałe społeczeństwa zdają się tłumić te zachowania.


Opisana jest jednak planeta na długiej eliptycznej orbicie wokół Słońca. Nasze niedawne zrozumienie przez Kosmologię Chmury możliwości, a nawet wiarygodności pustych planet, czyni to wszystko wiarygodnym, w tym potrzebą złota.


Myślę też, że Annuki okażą się intruzami ..


14 tabletek Enki (były przywódca planety Ziemia Anunnaki)

John R. Deahl,

http://humansarefree.com/2015/02/the-14-tablets-of-enki-former-anunnaki.html

Możesz dodać tę stronę do zakładek, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. W zestawie znajduje się seria fascynujących filmów, które możesz przesłuchać, gdy kładziesz się spać.

Ci, którzy nie uczą się z historii, są skazani na powtórzenie tego. Postaraj się nauczyć cennych lekcji z tych tabletów, abyśmy mogli zapobiec powtórzeniu się obecnego paradygmatu.

Przewiń w dół podsumowanie każdego rozdziału. Poniższe filmy i zawarte w nich informacje są bardzo szokujące. Przeciwieństwem tego, czego nas nauczono.

Tabletki są opisem Enki, Annunaki, z planety zwanej Nibiru. Był on pierworodnym synem Anu, króla planety Nibiru. Nibiru ma okrążać słońce co 3600 ziemskich lat.

Enki twierdzi, że w tych tabletach przybyli na Ziemię, by wydobywać złoto dla ich macierzystej planety Nibiru. Złoto było potrzebne do naprawienia atmosfery ich planet. Potrzebowali robotników górniczych, więc Enki stworzył ludzi na Ziemi na ich podobieństwo.

Rodzaju 1:26 I rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas; i niechże panują nad rybami morskimi ....

Pierwsi Adamsowie i Eves byli "czarnymi głowami" i byli sterylni. Zamiast jednego implikowanego Adama i Ewy w Biblii było ich 7 par. Były sterylne, ale problem bezpłodności został rozwiązany w późniejszych wersjach Adamsa i Evesa.

Anunnaki wydają się wierzyć w ewolucję własnego gatunku, chociaż istnieje odniesienie do "stwórcy wszystkiego". W dyskusji na temat tworzenia prymitywnego pracownika ( Adam i Ewa ) mówi się o "ojcu wszystkich początków", który jest jedynym twórcą życia.

Pomimo tej wiary w najwyższą istotę, ich pozorna wiara w ewolucję mogłaby wyjaśnić, dlaczego pomimo zaawansowanej technologii i wiedzy, wydają się być zaskakująco niestabilną cywilizacją emocjonalnie i moralnie.

Kazirodztwo, gwałt i rywalizacja wydają się być powszechne. Wydaje się, że Annunaki nie mają żadnych ograniczeń w ich emocjonalnym samozniszczeniu . Do tego stopnia, że ​​używają czegoś, co wydaje się być bronią atomową przeciwko sobie nawzajem, w tym członkom swojej rodziny.

Odczuwanie tego, co jest na tych tabletkach, jest nieco przygnębiające. Najgorsze jest to, że wydajemy się być do nich podobni na wiele sposobów. A dokładniej mówiąc, kontrolerzy cieni i liderzy naszego obecnego świata wydają się być podobni do nich w postawie i osobistym usposobieniu.

Jest jedna rzecz, którą zauważyłem pod koniec serii tabletek Enki, że najwyżsi przywódcy w dowodzeniu i wpływach zdawali się poruszać z tronów i pozycji mocy w tle, zachowując jednocześnie kontrolę.

Przypomina mi to dzisiejszych kontrolerów Nowego Ładu, którzy rządzą z cienia. Co równie ważne, kontrolery Anunnaki były równie niszczycielskie jak nasze sterowniki NWO. Obie grupy nie widzą końcowego rezultatu swoich działań.

Słaby osąd i decyzje królów i przywódców są niesamowite. Trudno wyobrazić sobie, że ludzie dysponujący taką technologią są tak utrudnieni brakiem zrozumienia własnych emocji, pragnień, decyzji i konsekwencji, które nieuchronnie wynikną.

Każde dziecko może zobaczyć kłopoty, które sami sobie wyrządzają i jak musi się skończyć. Wydaje się, że nie mają żadnej religii dla moralnego przewodnictwa, zamiast polegać na uczonych.

Ta emocjonalna niestabilność Annunaki jest szczególnie zaskakująca, ponieważ mogli żyć milion lat lub więcej w ziemskich latach. Przywódcy Anunnaki przybyli na Ziemię jako dorośli. Podczas tabletów Enki przed potopem liczba lat była w shars. Shar to jedna rewolucja ich planety Nibiru wokół Słońca.

W ziemskich latach shar ma 3600 lat. T przywódcy on Annunaki byli na Ziemi ponad 432,000 ziemskich lat. Dokładna długość czasu nie jest znana. Ci sami przywódcy Anunnaki, którzy przybyli na Ziemię na początku, wciąż żyli i wrócili do Nibiru po swoim czasie na Ziemi. Dwóch z tych przywódców było synami królów, a kiedy wrócili, jeden stał się królem Nibiru.

Dodatkową nutą jest to, że ich długość życia została skrócona na Ziemi, ponieważ Ziemia ma krótszy cykl. Po powrocie na Nibiru udało im się to naprawić. Mówili o ich życiu jako o życiu wiecznym.

Ale to nie może być prawdą, ponieważ rodzą się i dorastają. Muszą więc umrzeć w pewnym momencie.

Anunnaki mają napój i chleb, który zapewnia im tak długie życie. Widać, że jest trzymany w niektórych skałach z rzeźbionymi obrazami Annunaki. Nie dzielą się nim z Adams i Eves. Celowo trzymają ją przed ludzkością.

[to implikuje, że taki pokarm przedłużyłby ludzkie życie]

 


Jak zobaczycie, w waszym umyśle będzie debata o życiu wiecznym. Wydaje się, że Anunnaki sądzi, że jest to życie wieczne. Ale mogło to być kolejne kłamstwo Annunaki. Jesteśmy wychowani, aby wierzyć, że życie wieczne jest duchowe po śmierci.

Wydaje się, że Anunnaki mają pewne ograniczone moce, ale nie są całkowicie ujawnione. Oznacza to, że ludzie mogą przeklinać osobę, ale nie używają jej często. Albo powstrzymaj wiatr swoim umysłem.

Tym, co naprawdę zaskakuje, jest różnica czasu między Nibiru i Ziemią. Jako przykład, pierwszy Annunaki przybył na Ziemię osobiście. Anunnaki na Nibiru wzięli jedną szarfę, aby przygotować i wyruszyć w podróż na Ziemię.

Czy możesz sobie wyobrazić, że będziesz czekać 3 600 ziemskich lat (1 314 000 dni) na przybycie twojej grupy? Dodatkowo, to, co człowiek Annunaki zrobił na Ziemi czekając w tym czasie, jest nieznane. Po przybyciu nadal mieszkał w chacie trzcinowej. Innym przykładem jest przybycie króla Anu na Ziemię. Kiedy przybył, spał przez dwa dni.

Trudno w najprostsze słowa umieścić opis tych Anunnaki. Właśnie wtedy, gdy myślisz, że nie mogą sprawić, by było gorzej, robią to.

Pomimo wszystkich postępów Annunaki, kultury i cywilizacji, mężczyźni Anunnaki wyglądają na bardzo źle traktujących żonę. Wygląda na to, że wszyscy mężczyźni Annunaki zdradzają swoje żony i robią to często. To sprawia, że ​​wielu przyrodnich braci i sióstr.

Oczekuje się, że kobiety Anunnaki będą miały stosunki seksualne ze swoimi przyrodnimi braćmi. To nawet ich zwyczaj. W jednym przypadku ojciec prosi swoją córkę, aby została zaimpregnowana przez jej brata i spełnia.

Kobiety Annunaki nie mogą wstąpić na tron ​​lub własną ziemię. Kobiety zdają się akceptować to wszystko bez problemu. Chociaż fakt ten jest nieznany, ponieważ Enki tak naprawdę nie cytuje kobiet, o których można mówić w tabletkach.

Wszystko to przypomina mi dzisiaj o społeczeństwach na Bliskim Wschodzie.

Istnieje wiele podobieństw między sumeryjskimi tablicami a Biblią. Na przykład historia Kaina i Abla . Historia Dawida i Batszeby. Historia Noego . Większość rozsądnych ludzi zawsze zastanawiała się, jak Noe ma parę samców i samic wszystkich zwierząt na jednej łodzi.

Odkąd odkryto DNA, ludzie zastanawiali się, że tylko DNA zostało uratowane od zwierząt i wprowadzone na pokład łodzi. Pozostało jednak pytanie, jak prymitywny Noe mógłby wyodrębnić i zachować DNA. W tych tabletkach to Anunnaki wykonali tę pracę.

Tablety mogą być trudne do naśladowania, ponieważ podaje się wiele osób i nazw. Niektórzy ludzie mają wiele imion. Człowiek potrzebuje historycznego drzewa rodziny / ludzi, aby śledzić i rozumieć wszystko. Większość nazwisk na tablicach różni się od Biblii. Mówi się, że na Bliskim Wschodzie jest ponad 100 różnych języków. Bez wątpienia jest to wynikiem historii babel, w której Enlil wprowadził w błąd ich języki.

Cała ta moralność, dyskusje i argumenty na temat Annunaki, które tworzą ludzkość, przypominają mi obecnych liberałów i postępowców, którzy zawsze chcą rozciągnąć granice. Bez względu na to, czy robią to za pozwoleniem, czy robią to bez niego, są zobowiązani do wywoływania problemów i zawsze wydają się komplikować i naruszać naszą moralność.

Czasami musiałem czytać części kilka razy, aby zrozumieć, kto zrobił co komu. Niektóre słowa nie są w ogóle rozumiane, a niektóre fragmenty o świecie podziemnym lub wyższym wydają się mityczne i niejasne.

Podczas tej pracy nad tworzeniem opisu dla każdego wideo z tabletu, od czasu do czasu zacząłem wstawać i chodzić, mamrocząc do siebie "te * & ^%) @ # głupich, szalonych, chciwych, podstępnych, sprytnych ludzi".

Jest całkowicie możliwe, że Anunnaki, nie będąc przyzwyczajeni do mniej inteligentnych ludzi (Adams i Eves), zapomnieli o ich człowieczeństwie i uciekali się do wiary w własną propagandę bogów. Mogę założyć, że nie byli w ten sposób na własnej planecie, gdzie są otoczeni przez swoich równych sobie. To ego posunęło się nawet do ustanowienia dla nich kościołów i religii. Na ich twarzach jest absurdem, ponieważ muszą uczyć ludzi modlić się do nich.

W pismach Enki znajduje się zagadkowa opowieść. Ziemianki zostały stworzone, by wydobywać złoto, ale nigdy nie czytałem, co naprawdę zrobili.

W moich opisach nie używam ich indywidualnych imion. Opisuję ich przez to, kim są lub co zrobili. Wydaje się mniej dezorientujące i łatwiej jest je śledzić. W przeciwnym razie ciągle robiłbyś notatki lub wracałeś, by zobaczyć, kim jest ktoś.

Bardzo ciekawa rzecz jest wymieniona w jednym tablecie. "Uniesione oko, które skanuje krainy, uniesiona belka, która przenika wszystko". Przypomina mi to wszystko widzące oko na szczycie piramidy. Jak na naszym dolara.
Ostatni komentarz. Annunaki odnoszą się do "Stwórcy wszystkiego" i "Ojca wszystkich początków".
Nie omawiają tego tematu. W niektórych tabletkach znajdują się wskazówki dotyczące możliwości istnienia najwyższej istoty ponad naszymi twórcami. Znajduje się on w poniższych częściach tabletu: rozdział 9.4, rozdział 13.3 i rozdział 14.1

Powiązane: Sumeryjska Lista Królów obejmuje ponad 241 000 lat przed wielkim potopem

Pierwsza tabletka lorda Enki

Rozdział 1.1 - Ten Tablica wyjaśnia, co wydaje się dla nas atomową wojną na Ziemi pomiędzy Annunaki. Zły wiatr mówił, że to radioaktywna chmura, która zabija wszystkich na swojej drodze, bogów i ludzi. Jedna bardzo interesująca część mówi, że to najgorsza rzecz, jaka miała miejsce od czasu potopu (powódź). [potwierdzając, że ten potop post lub 12900 BP - arclein]

Rozdział 1.2 - Ten tablet mówi o dawno temu na domowej planecie Anunnaki Nibiru. Wydają się myśleć, że powstały z tego, co nasi ewolucjoniści uważają za pierwotną zupę. Chociaż wiemy, że nie może się zdarzyć, myślą, że może. Wspomina o gęstej atmosferze i roślinności planety. Jego cykle wokół Słońca w okresach gorących i zimnych. Podczas zimnych okresów wewnętrzne ciepło planety utrzymuje ciepło Nibiru. Rozpoczęły się spory, które zakończyły się użyciem tego, co uważamy za bomby atomowe. Zniszczyło ich planetę. Wtedy ustanowiono pokój i ustanowiono królestwo dla całej planety (Jeden rząd światowy).

Rozdział 1.3 - Ten tablet mówi o linii królewskiej na Nibiru. Opowiada o małżeństwach królów. O nawet ożenił się ze swoją  córką.

Rozdział 1.4 - Ten film z tabletu wygląda na to, że domowa planeta Annunaki ma problem z zamkiem w ich atmosferze. Odpowiedź polega na umieszczeniu drobno sproszkowanego złota w górnej atmosferze w celu naprawy. Ta decyzja nie została podjęta, dopóki walka między nimi nie zakończyła się zabiciem króla. (Brat zabija brata jak Kaina i jest w stanie).

Rozdział 1.5 - Ta tablica zawiera radę Anunnaki, która decyduje, że Annunaki, który zabił króla, którego jest dalekim krewnym, powinien otrzymać tron. Nie ma nawet żadnej kary za zabicie króla.

Rozdział 1.6 - Ta tablica opisuje, jak król próbuje uleczyć atmosferę planet poprzez detonację bomb atomowych na wulkanie. To nic nie daje, a Anunnaki są niezadowoleni. Następna osoba w kolejce do tronu rzuca wyzwanie królowi i pokonuje go w walce zapaśniczej. Król ucieka z Annunaki, skacząc w statku kosmicznym i kierując się w stronę Ziemi. (Jest prawie jak rzucanie Szatana).

Druga tablica lorda Enki

Rozdział 2.1 - Ten tablet mówi o pokonanych królach, uciekających z Nibiru planem udania się na zaśnieżoną Ziemię. Statek kosmiczny, na którym się znajdował, miał na sobie bomby atomowe, a jego plan polegał na przebiciu drogi przez pas asteroid, który powstrzymał Anunnaki przed udaniem się na Ziemię.

Rozdział 2.2 - Opisuje pokonanych królów przybyłych na Ziemię.

Rozdział 2.3 - Ten tablet opowiada o pokonanych królach w pierwszych dniach na Ziemi i znajduje dobre powietrze, owoce i ryby. Znaleziono również ślady złota, które planeta Nibiru potrzebuje do naprawy atmosfery. Wzywa nowego króla Nibiru i chce zawrzeć układ.

Trzecia tablica lorda Enki

Rozdział 3.1 - Ten tablet mówi o pokonanych królach próbach przekupienia nowego króla o jego znajomości złota na Ziemi i przywrócenia jego królewskości.

Rozdział 3.2 - Ta część ma zakończenie negocjacji. Zespół zostanie wysłany na Ziemię, aby sprawdzić, czy jest złoto. Jeśli będzie złoto, pokonany król będzie miał kolejną walkę zapaśniczą z nowym królem na tron.

Rozdział 3.3 - Poniższy film wideo przedstawia podróż Annunaki na Ziemię. Na krótko zatrzymują się na Marsie, by zdobyć wodę. Ich statek kosmiczny najwyraźniej płynie po wodzie. Następnie udają się na Ziemię i tam lądują.

Rozdział 3.4 - Ta część opowiada o pierwszych 6 dniach na Ziemi zaawansowanego zespołu Anunnaki. Mnóstwo jedzenia, wody, ryb i zwierząt.

Rozdział 3.5 - Ta część opisuje lidera zespołu Annunaki, który deklaruje siódmy dzień jako dzień odpoczynku. Metale przetwarzano z wód. Dzień, miesiąc, rok podano ich nazwisk.

Rozdział 3.6 - Ta część tabletu mówi o wyszukiwaniu i znajdowaniu złota, ale nie w wielkich ilościach. Pozostałe bomby atomowe na statku kosmicznym pokonanych królów zostały wyniesione ze statku kosmicznego i ukryte w jaskini. Nie wolno ich ponownie wykorzystywać do przejścia przez pas asteroid. Członek zespołu Anunnaki opuszcza Ziemię i zabiera Nibiru pierwsze worki złota.

https://globalwarming-arclein.blogspot.fr/2016/08/the-14-tablets-of-enki-former-anunnaki.html?spref=fb
Cd...
27  KOD PESZEROWY / Nowy Testament / Odp: MOLESTOWANIE ELEKTRONICZNE... WOJNA HYBRYDOWA. : Styczeń 26, 2018, 18:51:47


INFORMACJA.....

STOP! STOP! STOP! BASTA!

To urządzenie mikrofalowe , magnetron jest stosowane do walki z kornikami.
Bardzo podobne jest używane w Warszawie w mieszkaniu nade mną do walki... ze mną. Ekran ustawiony jest do podłogi, ja słyszę jak to coś.... jeździ po podłodze wszędzie tam gdzie ja idę,nie wiem czy jest tam operator, czy jest zdalnie kierowane, wiem że czyta moje fale mózgowe i porusza się za nimi. Można je okłamać, gdy na głowie ma się kompres z lodu, wówczas staje w miejscu, ono reaguje na bardzo specyficzne spektrum ciepła. .
Ufffff....

Pamiętaj i opamiętaj się.... co robisz komuś... robisz sobie i swojej rodzinie.. od rodziców, po wnuki.. pierwsze ucierpią wnuki , bo są najsłabsze.

Później krzyczysz, DLACZEGO...... SAM/SAMA to im zrobiłaś... obecny czas rozlicza przyczynę w tragicznych lub pięknych skutkach błyskawicznie idzie przez matryce rodziny!

Ja tylko mogę poprosić Stwórcę o miłosierdzie dla ciebie... tzn. byś doświadczył ciężaru swoich czynów jak najprędzej.. bo to da szansę krótszego cierpienia z ich powodu tobie i twoim bliskim.

Kiara.
28  KOD PESZEROWY / Nowy Testament / Odp: MOLESTOWANIE ELEKTRONICZNE... WOJNA HYBRYDOWA. : Styczeń 26, 2018, 18:49:04
Abstrakcyjny


Urządzenia do śledzenia i odzyskiwania ludzi wykorzystują wszczepialne urządzenie nadawczo-odbiorcze z układem zasilającym i uruchamiającym, pozwalające na wszczepienie urządzenia i funkcjonowanie przez wiele lat bez konserwacji.

Wszczepiony nadajnik może być uruchamiany zdalnie lub uruchamiany przez wszczepionego. Moc dla zdalnie aktywowanego odbiornika jest generowana elektromechanicznie poprzez ruch mięśni ciała. Urządzenie jest na tyle małe, że można je wszczepić dziecku, co ułatwia jego stosowanie jako zabezpieczenia przed porwaniem, a także ma zasięg nadawania, dzięki czemu nadaje się również do uprawiania dzikich zwierząt.

Nowa funkcja monitorowania biologicznego pozwala na użycie urządzenia w celu ułatwienia natychmiastowej wysyłki medycznej w przypadku ataku serca lub podobnego wypadku medycznego. Nowatorska funkcja sprzężenia zwrotnego umożliwia wszczepowi kontrolowanie i uruchamianie urządzenia z pewnością.
Przeczytaj pełną informację patentową
systemJest to jeden z 66 satelitów orbitujących o niskiej ziemi (LEO), zawierających system satelitarny Iridium. Pierwotna firma zbankrutowała, więc Departament Obrony Stanów Zjednoczonych pomógł w upewnieniu się, że system został uruchomiony. System jest obecnie obsługiwany przez firmę Boeing.
pokrycie

To jest diagram planetarnego zasięgu systemu Iridium. Ten system transmituje i otrzymuje zasięg całej planety. Każde kółko jest sektorem pokrycia.Oczywiście nie wspomniano tu o innych formach molestowania elektronicznego, ale najczęściej spotykane formy nękania elektronicznego, które możesz napotkać, zostały omówione. Proszę przeczytać Wykrywanie mikrofal - technologia zdalnego sterowania umysłem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Objawy ekspozycji na promieniowanie elektroniczne

Objawy mogą obejmować, ale nie są ograniczone do: Ból głowy, podrażnienie oka, zawroty głowy, nudności, wysypkę skórną, obrzęk twarzy, osłabienie, zmęczenie, bóle stawów i / lub mięśni, brzęczenie / dzwonienie w uszach, drętwienie skóry, ból brzucha i ból, trudności w oddychaniu, nieregularne bicie serca, stymulacja seksualna i słyszenie głosów (patrz patent nr 4,858,612 ).

U niektórych osób zgłaszano dodatkowe objawy, takie jak porażenie, problemy z równowagą, skurcze ciała i / lub mięśni, drgawki, splątanie, depresja, trudności z koncentracją, drgawki, zaburzenia snu i trudności z pamięcią.
Co można zrobić, aby chronić przed molestowaniem elektronicznym?

W sensie prawnym nie można zrobić zbyt wiele. Możesz zmienić miejsce, przenieść się lub ruszyć, aby uniknąć napastnika, ale z różnych powodów nie jest to zazwyczaj praktyczna metoda.

Na początek, najlepszą rzeczą do zrobienia jest zadzwoń do nas z bezpiecznego telefonu. Przeprowadzimy analizę podejrzanych obszarów w celu zlokalizowania źródła podejrzewanego nękania, a następnie udzielimy pomocy w trakcie działań mających na celu powstrzymanie szykanowania.
Naturalne przeszkody są tanie i skuteczne w blokowaniu większości promieni Roentgena i mikrofali lub RF (może to być broń radarowa), które mogą być wykorzystane przez napastnika.

Góry, jaskinie, obszary pustynne oraz duże jeziora lub oceany zapewniają doskonałą ochronę i mogą blokować lub zniekształcać większość form nękania drogą elektroniczną.


Sygnały ekranujące z pasywnym lub aktywnym ekranem mogą być skuteczną miarą.Jeśli nękanie ma charakter ogólny i nie jest skierowane bezpośrednio do Ciebie, po prostu przeniesienie się w inne miejsce jest najłatwiejszą metodą powstrzymania szykanowania. Jeśli nękanie jest specyficzne dla ciebie, musisz użyć jakiejś tarczy lub osłony, takiej jak góry lub jaskinia. Ekranowanie może być Twoją jedyną alternatywą, aby powstrzymać nękanie, jeśli nie możesz użyć naturalnych przeszkód lub tarcz.

Pasywne ekranowanie jest mniej kosztowne niż aktywne ekranowanie i składa się ze specjalnych materiałów metalowych przeznaczonych do blokowania energii fal o wysokiej częstotliwości, promieni rentgenowskich itp. Aktywne ekranowanie wykorzystuje wyrafinowany sprzęt elektroniczny do zacinania, przechwytywania, przekierowania, zniekształcania lub unieważniania szkodliwej energii.

Nie jest prawnie dozwolone, aby osoba prywatna, firma lub korporacja stosowała wobec ciebie molestowanie elektroniczne. Wojsko i organy ścigania mogą jednak korzystać z nieśmiercionośnej broni (patrz: USC tytuł 50 rozdział 32 sekcja 1520a ).

Ponadto testowanie sprzętu elektronicznego; odkrywanie nieautoryzowanego nadzoru elektronicznego; szkolenie oficerów wywiadowczych przez funkcjonariuszy Stanów Zjednoczonych jest dozwolone.


http://www4.law.cornell.edu/uscode/50/1805.html


Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie tego poddziału, funkcjonariusze, pracownicy lub agenci Stanów Zjednoczonych są upoważnieni w trakcie normalnych obowiązków służbowych do prowadzenia nadzoru elektronicznego, nie ukierunkowanego na komunikację jakiejkolwiek konkretnej osoby lub osób, zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez pełnomocnika Generał.
Brain Tap Developments

Advanced Electronic Security Co. to doświadczona i kompetentna profesjonalna prywatna agencja dochodzeniowa, która może znaleźć i pomóc wyeliminować elektroniczne molestowanie. Advanced Electronic Security Co. jest również specjalistą w dziedzinie elektronicznego nadzoru i kontr-nadzoru. Używamy tylko najlepszych i najnowszych technologii i technik, aby wspierać i wspierać ofiary molestowania elektronicznego.c2c

Wybrzeże 2 Wybrzeże AM

Wybrzeże 2 Wybrzeże AM 8-5-2008
System aktywnej tarczy Bugsweep

Aktywny system osłony elektrostatycznej Bugsweep chroni ukierunkowaną osobę przed skierowanymi atakami energetycznymi. Panele transmisyjne emitują energię elektrostatyczną, która tworzy pole ochronne. Każdy ukierunkowany atak energii jest odchylany od tego pola energetycznego, dając osobie docelowej możliwość uzyskania ulgi.

System aktywnej tarczy Bugsweep
System Active Shield systemu Bugsweep jest zasilany przez specjalnie zaprojektowany
elektrostatyczny układ zasilający.

http://www.bugsweeps.com/info/electronic_harassment.html
29  KOD PESZEROWY / Nowy Testament / MOLESTOWANIE ELEKTRONICZNE... WOJNA HYBRYDOWA. : Styczeń 26, 2018, 18:43:43
MOLESTOWANIE ELEKTRONICZNE... WOJNA HYBRYDOWA.
"PRACOWNICY, AGENCI I FUNKCJONARIUSZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH SĄ UPOWAŻNIENI DO STOSOWANIA TORTUR ELEKTRONICZNYCH GRUPACH I INDYWIDUALNYCH LUDZIACH!
WYSTARCZY IM POZWOLENIE GENERAŁA OPERACYJNEGO!!"

CO ROBI NATO W POLSCE.. KTO WYDAJE NA TO ZGODĘ???
KTO DAŁ TAKIE PRAWA WOJSKU USA, KTO WYDAJE NA TO ZGODĘ BY MALTRETOWAĆ I ZABIJAĆ LUDZI... W CZYIM IMIENIU DZIAŁAJĄ WOJSKA USA I NA CZYJĄ KORZYŚĆ PRACUJĄ?

STOP! STOP! STOP! BASTA!

Kiara.

*****************

Molestowanie elektroniczne

Advanced Electronic Security Co. przeprowadza elektroniczną analizę i badania, wykorzystując najlepsze możliwe pomiary liczników technicznych (TSCM), aby ustalić, czy jesteś prześladowany elektronicznie. Następnie zalecamy właściwy sposób działania w celu wyeliminowania zagrożenia molestowania elektronicznego.
Co to jest nękanie elektroniczne?

Jeśli ktoś użyje jakiegoś urządzenia elektronicznego, aby pomóc im w inwazji na twoją osobę lub mienie w celu zbierania informacji nielegalnie lub w celu spowodowania szkody, to jest to elektroniczne nękanie.
Molestowanie elektroniczne występuje w wielu formach i typach. Spróbujemy wyjaśnić, co to jest i co z nimi zrobić.

Elektroniczny nadzór

Nadzór elektroniczny to narzucona obserwacja rzeczy, osoby lub otoczenia danej osoby za pomocą elektronicznych urządzeń nasłuchowych, urządzeń rejestrujących lub przekazujących wideo, obrazowania spektralnego za pomocą ciepła lub podczerwieni, źródeł dźwięku lub innych źródeł promieniowania oraz wszelkich innych środków obserwacji czynności danej osoby. , rzeczy lub rutyny. Nie wszystkie formy nadzoru korzystają z urządzeń elektronicznych, a nie wszystkie formy nadzoru są nielegalne lub uznawane za nękanie. Po prostu obserwowanie kogoś, kto używa tych oczu, jest z pewnością uważane za nadzorowanie i samo w sobie nie jest nielegalne.

Nadzór stał się dość zaawansowany i stanie się bardziej wszechobecny w miarę postępu naszego społeczeństwa w dziedzinie technologii. Mikro-rejestratory, ukryte ukryte kamery wideo (takie jak kamery otworkowe), ultra małe mikrofony, mikro-nadajniki i inne urządzenia podsłuchowe są łatwe do zdobycia przez każdego w sklepach szpiegowskich i sklepach internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Podsłuchy zagrożeń dla ukrytych ukrytych zdjęć z kamery wraz z dodatkowymi informacjami i strony nadzoru elektronicznego .

Elektroniczna sabotaż / interferencja (zagłuszanie)

Elektroniczny sabotaż lub interferencja to dowolny sabotaż, który celowo konfiguruje własność osobistą tak, aby uległa zniszczeniu lub awarii. Jakiekolwiek celowe zakłócenia, takie jak generatory szumów elektronicznych, generatory dźwięku, generatory światła, zakłócenia iskiernikowe lub inne formy zakłóceń elektromagnetycznych (zakłócenia elektromagnetyczne), które niszczą, zakłócają, powodują nieprawidłowe działanie lub utratę zasobów, są uznawane za nękanie elektroniczne.


Ukierunkowane szkodliwe urządzenia o wysokiej energii


Jest to najniebezpieczniejsza forma nękania elektronicznego i jest dość łatwa do wdrożenia przeciwko osobie. Skierowane szkodliwe wysokoenergetyczne urządzenia mikrofalowe i broń mogą obejmować takie urządzenia i sprzęt, które są łatwo dostępne niemal w dowolnym miejscu na świecie, gdzie są ludzie. Kuchenki mikrofalowe można modyfikować tak, aby skupiały się i doprowadzały do ​​1200 watów lub więcej, w zależności od modelu, energii mikrofalowej na osobę lub obiekt i były łatwe do wytworzenia.

Wyniki ataku urządzenia o wysokiej energii mogą być śmiertelne, mogą zabić lub przynajmniej uniemożliwić istnienie człowieka lub innych zwierząt. Ataki z broni mikrofalowej o wysokiej energii pozostawiają pęcherze, powodują wewnętrzne siniaki i / lub krwawienie, pobudzają raka, powodują zaćmę, zachęcają guzy do wzrostu, generują czyraki lub pozostawiają czerwone łaty na skórze. Ukierunkowane Szkodliwe Broń o wysokiej Energii będzie miała skuteczny zasięg od punktu kontaktu do kilkuset metrów. U

kierunkowane Szkodliwe Broń o wysokiej Energii może być używana do niszczenia urządzeń elektronicznych i powodowania poważnych zakłóceń w komputerach i systemach alarmowych, które mogą umożliwić wymuszone wejście lub zniszczenie ważnych danych. Karabiny radarowe są dostępne w sklepach z nadwyżkami, gdziekolwiek indziej, i można je uzyskać ze źródeł pozamilitarnych, a nawet z departamentów policji. Moc wyjściowa radaru wynosi od dwóch do trzech watów do 3 megawatów!

Przenośne pistolety radarowe mają różną wielkość - od niewielkich ręcznych urządzeń do montowanych w pojazdach dalekosiężnych modeli o dużej mocy. Urządzenia te mają bardzo długie zakresy ze względu na większą moc, wyższe częstotliwości i krótszą długość fali. Karabiny radarowe emitują długie lub krótkie impulsy o wysokiej energii, które mogą spowodować natychmiastowe obrażenia lub śmierć żywych stworzeń.

Zniszczenie lub uszkodzenie półprzewodników, uszkodzenie mózgu i zatrzymanie pojazdów to inne zastosowania tych urządzeń. Inne formy skierowanej szkodliwej wysokiej energii obejmują takie urządzenia, jak tasery, pistolety klistronowe (pistolety radarowe), pistolety z wiązką jonową, pistolety impulsowe plazmowe, bomby solitonowe i wiele innych urządzeń.
Karabinek DIGITAL Kuchenka mikrofalowa EMP (zestaw częściowy) Zestaw częściowy (pokazany powyżej). Ten częściowy zestaw będzie zawierał 50 000 W (wojskowy magnetron magnetronowy) o mocy 50 000 W mocy X-band, z kompletnymi danymi technicznymi od dwóch producentów i informacjami operacyjnymi, aby mógł działać (około 30 stron), plany karabinów EMP (ponad 49 stron), i qty: 3 prostowniki (12KV @ 1A).

Urządzenie takie jak to może mieć rozmiar pistoletu wodnego super soaker, działa z częstotliwością 9,2 GHz, a z prawidłowo dostrojoną anteną tubową ma skuteczny zasięg ponad 300 jardów (być może więcej przy większej antenie). Takie urządzenie może spowodować wypalenie półprzewodników, nieprawidłowe działanie mikroprocesorów, induktory do przeciwdziałania indukcji i tworzenia CEMF, wywoływać szum RF, powodować jonizację powietrza lub gazów, powodować prostowanie połączeń i kasować dane komputerowe na dyskach twardych, dyskach i urządzeniach półprzewodnikowych .

Eksploatacja takiego urządzenia może być niezgodna z przepisami prawa stanowego lub federalnego, przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z lokalnymi władzami. UPS WYSYŁA SIĘ WYŁĄCZNIE Z POWODU INTENSYWNEGO POLA MAGNETYCZNEGO Z MAGNETRONU. Nie kupuj tego zestawu, jeśli posiadanie lub działanie na jego obszarze jest nielegalne. (Ten zestaw jest prawdziwy i dostępny w Internecie. Powyższe zdjęcie i opis pochodzi bezpośrednio ze strony internetowej, ale nie powiemy Ci, gdzie ją znaleźć!)

Aktywna broń odmowa


Skierowana broń energetyczna do "Aktywnego Odmowy" jest obecnie wdrażana przez wojsko.
Indukcja głosu / danych / obrazu

Ta forma molestowania elektronicznego powoduje, że dana osoba myśli, że traci rozum lub cierpi na chorobę psychiczną. Istnieją 3 znane metody nakładania indukcji VDI.Nadajnik Mircrowave ukryty jest w wieży kościoła Naczynie mikrofalowe Metoda indukcji ULF-UHF. Ta metoda wykorzystuje zmodulowany sygnał mikrofalowy z sygnałem audio, wideo lub inną formą sygnału, a nawet dane mogą być używane. Energia mikrofalowa z sygnałem nośnym VDI (Głos / Dane / Obraz) jest następnie kierowana do obszaru docelowego lub osobnika.

Reakcja na tę zmodulowaną energię mikrofalową między poszczególnymi osobami będzie zazwyczaj nieco inna, co bardzo utrudnia diagnozowanie jako molestowanie elektroniczne. Forma prześladowania wywołana głosem / danymi / obrazem powoduje, że ofiary słyszą głosy w głowach lub oglądają losowe obrazy lub światła.

Opracowano podobną technologię umożliwiającą komunikację między ludźmi a delfinami lub nawet rzekomo wykorzystywaną przez tajne agencje do celów czytania i kontroli umysłu. Urządzenie znane jako bezprzewodowy neurophone zostało opatentowane wraz z innymi takimi urządzeniami, które wykonują podobne funkcje. Urządzenie indukcyjne mikrofalowe ULF-UHF może być umieszczone w miejscu docelowym oraz zdalnie obsługiwane i monitorowane. Lokalizacje przesyłu mogą być ukryte w ten sam sposób, co witryny telefonii komórkowej, dzięki czemu nie można ich łatwo zidentyfikować. Zobacz Stealth, aby dowiedzieć się, jak anteny komórkowe można ukryć na widoku.


Metoda indukcji bezpośredniej kontaktu. Ta metoda wymaga bezpośredniego kontaktu ze skórą pacjenta. Indukcja głosu / danych / obrazu (VDI) jest indukowana przez skórę, wykorzystując naturalną zdolność skóry do przewodzenia energii. Metoda DCI wykorzystuje prosty wysokonapięciowy nośnik prądu stałego, który jest modulowany sygnałem VDI i jest sprzężony z obiektem za pomocą pojemnościowych nakładek na skórę. Kontakty muszą dotykać dowolnej części skóry w dowolnym miejscu na ciele.

Sygnał jest odbierany i interpretowany przez nerwy pod powierzchnią skóry i wysyłany do mózgu, który przetwarza sygnały informacyjne, powodując, że obrazy lub dźwięki lub dane pojawiają się w celu bez faktycznego użycia ich oczu lub uszu. Podobne urządzenie jest również znane jako neurophone. Istnieje wiele patentów na podobne urządzenia. Dowodem nieuprawnionego użycia na kimś są dwa lub więcej okrągłe czerwone znaki na skórze lub dwa lub więcej pęcherzy.


Metoda indukcji impulsów magnetycznych. Neurony w obrębie nerwów i ludzkiego mózgu są bardzo wrażliwe na pola magnetyczne. Metoda MPI wykorzystuje cewkę indukcyjną do indukowania niskiego do średniego pola magnetycznego w mózgu i wokół niego, powodując nieprawidłowe działanie neuronów, ich spowolnienie lub cofnięcie. Ta forma elektronicznych nękania VDI jest często diagnozowana jako wrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), która jest podobna do odczuwania bólu głowy przez dłuższy czas korzystania z telefonów komórkowych lub nudności z powodu przebywania w pobliżu linii energetycznych przez dłuższy czas.

Metoda indukcji impulsów magnetycznych może być wykorzystana za pomocą urządzenia wszczepionego w cele domu lub otoczenia i może być obsługiwana zdalnie.
Promieniowanie


Promieniowanie jest bardzo powszechną formą nękania. Potencjalny narkoman może z łatwością kupić stary pistolet rentgenowski od nadwyżki dystrybutora, a przy niewielkich modyfikacjach użyć go do bombardowania celu śmiercionośnymi ilościami promieniowania rentgenowskiego. Urządzenia radiacyjne mogą być zasilane bateryjnie i używane przez długi czas. Wysoka ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie spowoduje guzy, zaburzenia mózgu, choroby psychiczne, drżenia, bóle głowy, kataraktę, drgawki, a nawet śmierć.

Nękanie na tle promieniowania jest zwykle wykonywane przez długi czas, od kilku dni do kilku lat, w celu wywołania szkody. Osoby nękające promieniowanie mogą otrzymywać różne materiały radioaktywne, takie jak azotan toru, tlenek plutonu, azotan uranu i azotyn uranu. Korzystanie z materiałów radioaktywnych napastnik może spowodować straszną i bolesną śmierć.


Implanty
Implanty są bez wątpienia najbardziej inwazyjną formą nękania. Elektroniczne implanty składają się z nadajników, generatorów ESF, mikro-neuroponicznych transceiverów, urządzeń śledzących i innych urządzeń o mikro rozmiarach, zaprojektowanych do powodowania nękania przez śledzenie lub kontrolowanie ruchu i myśli. Najpopularniejszy implant został zaprojektowany wiele lat temu i jest nadal używany do dziś. Składa się z jednostki zasilanej płynami ustrojowymi i może przekazywać sygnały głosowe, impulsy wysokiego napięcia, emitować mały sygnał nawigacyjny lub inne nieokreślone zastosowania (kontrola umysłu).
http://www.bugsweeps.com/info/info_reso ... iochip.jpg

Najnowsza wersja implantu biochip. Aby uzyskać więcej informacji o tym chipie, przejdź do
http://www.nasatech.com/Briefs//May99/ARC14280.html


Najnowsza wersja implantu biochip. Aby uzyskać więcej informacji o tym chipie, przejdź do
http://www.nasatech.com/Briefs//May99/ARC14280.html


Miliony mogą przewozić mikroczipy w swoich ciałach na całym świecie. Ustawa o bezpieczeństwie urządzeń medycznych, która stała się prawem w 1990 r., Wymaga od USA producentów implantów i urządzeń medycznych, przyjęcia metody identyfikacji i śledzenia swoich produktów trwale wszczepionych ludziom oraz śledzenia odbiorców w przypadku wystąpienia awarii.

Wszczepione implanty piersi, rozruszniki serca, zastawki serca i protezy implantowane w milionach na całym świecie są śledzone. Jedną z metod śledzenia tych urządzeń jest wszczepianie mikrochipów przechowujących dane o producencie, chirurgu, dacie implantu itp.
Laserowe urządzenia prześladujące

Wykorzystanie prostych, łatwych do zdobycia laserów do nękania lub "oślepiania" obiektu staje się coraz powszechniejsze. Podmioty tego rodzaju nękania donoszą, że widzą "małe czerwone kropki" na zasłonach, oknach lub samych. Pojawiły się liczne doniesienia o tym, że ludzie byli przez chwilę oślepiani przez czerwone światła (czerwone lasery) podczas jazdy samochodem. Niektóre z tych wypadków spowodowały wypadki drogowe, chociaż nie stwierdzono jeszcze stałej ślepoty w wyniku "dostrzeżenia".

Zakres laserowy


Celownik laserowy, luneta z zoomem, 3-osiowa głowica statywu
Części, które sprawiają, że to urządzenie można kupić w dowolnym sklepie z bronią
a statyw jest standardowym statywem do aparatu.Laserowy zakres golfowy
Jednostka ręczna z celownikiem laserowym i lunetą golfową

Patent Stanów Zjednoczonych 5,629,678
Gargano i in. 13 maja 1997 rOsobisty system śledzenia i odzyskiwania


http://www.bugsweeps.com/info/electronic_harassment.html

cd....
30  KOD PESZEROWY / Stary Testament / Odp: WIECEJ O ŻYDACH I JUDAIZMIE..... : Styczeń 18, 2018, 21:59:22


WRZESIEŃ

 

* Rosz Haszana – w roku 2018 zaczyna się z zachodem słońca w niedzielę, 9 września, a kończy o zmroku we wtorek, 11 września.
   granat_2_1_1_1.jpg

Rosz Haszana (dosłownie: „głowa roku” - NOWY ROK) jest żydowskim świętem, które najbardziej ze wszystkich żydowskich świąt wykracza w swoim głębokim sensie także poza sprawy żydowskie i poza judaizm. Jest świętem, którego sens jest uniwersalny, bo dotyczy całej ludzkości. Takie święta, jak np. Pesach (Wyjście z Egiptu) czy Szawuot (otrzymanie Tory) przypominają o najważniejszych wydarzeniach w historii Żydów i wyłącznie Żydów. Rosz Haszana nie dotyczy żadnego takiego wydarzenia, choć nawiązuje m.in. do narodzin i poświęcenia Jicchaka (dosł. „związania” – Akedat Jicchak). Jest to święto upamiętniające zakończenie Boskiego aktu stwórczego, a dokładnie jego szósty dzień, w którym stworzony został człowiek. Człowiek, który przecież nie był Żydem, ale Praojcem wszystkich ludzi.

Pierwszą ważną sprawą jest fakt, że nie jest to upamiętnianie stworzenia świata w sensie fizycznym – galaktyk, gwiazd, planet, oceanów, zwierząt, ale pojawienia się istoty ludzkiej. Oznacza to, że właśnie dopiero stworzenie człowieka – jedynego dzieła Boga uczynionego „według istoty Boga” – dopełniło świat czyniąc go ukończonym i sensownym. Dlatego Rosz Haszana – pierwszy dzień miesiąca tiszri, rozpoczynający kolejny rok w historii świata, jest w rzeczywistości rocznicą przypadającą o pięć (metaforycznych) dni (epok stwarzania) później, niż ustanowione zostały podstawy świata materialnego.

Drugą ważną cechą tego święta jest to, że żydowski Nowy Rok obchodzony jest zupełnie inaczej niż Nowy Rok w większości kultur. Nie jest okazją do radosnej celebracji, alkoholu i zabawy. Jest Dniem Sądu. Przygotowania do tego dnia trwają już w miesiącu elul poprzedzającym święto – i polegają na analizowaniu własnych uczynków, szczególnie tych złych – skierowanych przeciwko ludziom i Bogu. Celem etycznym Rosz Haszana i następującego po nim (dziesiątego dnia tiszri) Jom Kipur jest analizowanie własnego życia, dostrzeżenie win, okazanie skruchy, przebłaganie Boga i skrzywdzonych bliźnich. Jest szczególną cechą judaizmu, że Nowy Rok staje się okazją do rozliczenia swojego życia, ocenienia własnej postawy wobec Boga i ludzi.

W czasie pierwszego wieczornego posiłku w Rosz Haszana zjada się - między innymi - owoc granatu, przed jedzeniem którego trzeba powiedzieć: „Niech będzie Twoją wolą, aby nasze zasługi były tak liczne, jak pestki granatu”.

 

* Jom Kipur - w roku 2018 zaczyna się z zachodem słońca we wtorek, 18 września, a kończy o zmroku w środę, 19 września.

Jom_Kipur.jpg    

Jom Kipur (pełna nazwa: Jom Hakipurim, Święto Pojednania, a jeszcze ściślej Dzień Przebłagań) zaczyna się wraz z 10 dniem miesiąca tiszri. Poprzedza go Erew Jom Kipur – dzień przeznaczony na ostateczną analizę swojego postępowania w minionym roku. Proces analizy przebiega przez wszystkie dni pomiędzy pierwszym dniem Rosz Haszana a Jom Kipur (Dziesięć dni skruchy – Aseret jemej teszuwa), a ten dzień stanowi jego podsumowanie.

Ostatni posiłek tego dnia (seuda hamafseket) musi zakończyć się przed zachodem słońca. Od tego momentu (mniej więcej na godzinę przed zachodem) rozpoczyna się post Jom Kipur, który trwa do pojawienia się na niebie pierwszych gwiazd następnej nocy.

Wszystkie czynności, które są zabronione w Szabat, są zakazane również w Jom Kipur. Dodatkowo całkowity post wymaga zrezygnowania z jedzenia jakichkolwiek pokarmów i z picia. Nie wolno płukać ust i myć zębów. Nie można się myć (wyjątek stanowią palce). Nie wolno smarować ciała żadnymi substancjami. Nie wolno również nosić obuwia, którego nawet fragment jest wykonany ze skóry. Zakazane jest wreszcie współżycie małżeńskie w jakiejkolwiek formie.

Ze względu na tak wymagające zasady postu, istnieje mylne przeświadczenie, że Jom Kipur jest świętem zdominowanym przez smutek. Jest to tylko częściowo prawda, bo w Miszna Taanit (4, Cool czytamy: „Nie ma dni bardziej szczęśliwych dla Żydów niż 15 dzień miesiąca aw (gdy ustanawiane są małżeństwa) i Jom Kipur”. Jest to dzień szczęśliwy, ponieważ dokonuje się wybaczenie grzechów, za które teszuwa (skrucha, a dosłownie: „powrót”) została dokonana w dniach, które upłynęły od Rosz Haszana, oraz ostateczne rozliczenie win pomiędzy ludźmi oraz między ludźmi a Bogiem. Połączone jest to z duchowym oczyszczeniem, jakie daje dzień poświęcony w całości modlitwom powiązanym z postem, co sprawia, że uczucia, jakie wywołuje kulminacja Jom Kipur, są zupełnie nieporównywalne i przekraczają swoją wyjątkowością, głębią i intensywnością to, co rozumiemy potocznie przez „szczęśliwy dzień”. Kluczem do zrozumienia Jom Kipur jest słowo „świętość”. To jest kategoria, która najlepiej oddaje sens tego dnia. „Świętość Jom Kipur jest tak wielka, iż jeśli tylko człowiek żałuje swoich złych uczynków, wówczas może odpokutować w dzień ten za wszystkie swoje grzechy” – czytamy w Bramach halachy rabina Zewa Greenwalda.

 

* Sukot -  w roku 2018 zaczyna się z zachodem słońca w niedzielę, 23 września, a kończy o zmroku w niedzielę, 30 września.
   Leopold_Pilichowski_Sukkot.jpg

Sukot (Święto Szałasów [Namiotów]) zaczyna się pięć dni po Jom Kipur. O ile Jom Kipur jest świętem, podczas którego następuje zakończenie okresu duchowego zgłębienia swojego postępowania i dokonywania teszuwy (skruchy), o tyle Sukot jest świętem powrotu ze świata wewnętrznego do świata fizycznego, a jednocześnie świętem radosnym. Jest to bowiem jedyne święto nazywane zman simchatenu  – czyli „czasem naszej radości”.

Jest to jedno z trzech świąt pielgrzymich (szalosz regalim), więc w czasach przed zburzeniem Świątyni odbywały się w Jerozolimie wielkie uroczystości. Obchody te nazywane były simchat bejt haszoewa („radością wydobywania wody”), ponieważ każdego dnia wyciągano wodę ze studni Sziloach i polewano nią ołtarz. Przed Świątynią trwały tańce i zbiorowe śpiewy tysięcy pielgrzymów. W traktacie Suka (51b) czytamy: „kto nie widział simchat bejt haszoewa, nie widział w swoim życiu prawdziwej radości”.

Fizyczność tego święta rzuca się w oczy: przez dziesięć dni pomiędzy Rosz Haszana a Jom Kipur człowiek analizował siebie, swoje duchowe wnętrze, a teraz ma zbudować szałas pod gołym niebem. Wielki kontrast! Już nie zastanawianie się nad swoimi grzechami, ale nad tym, jakie gałęzie będą najbardziej użyteczne na dach (schach) suki i gdzie je zdobyć.

Widać w tym wyraźnie cel: powrót od skrajnej duchowości do pełnego – a więc realizującego się w praktycznym działaniu – człowieczeństwa i osiągnięcie wewnętrznej równowagi, bo przecież budowanie suki (szałasu) to tylko niezbędne zabiegi, aby wypełnić micwę: mieszkać w szałasie przez siedem dni. A mieszkając widzieć nad sobą świat: gwiazdy i planety, i księżyc (przez dach szałasu musi dać się zobaczyć niebo!).

Sukot było pierwotnie świętem rolniczym: po zwiezieniu ostatnich zbiorów z pól (Szemot 23, 16). Budowa szałasu, w którym trzeba mieszkać przez te dni, nie upamiętnia żadnego pojedynczego, historycznego wydarzenia, ale całe czterdzieści lat, podczas których wędrujący po pustyni mieszkali w prowizorycznych domostwach.

„Mieszkać” – halachicznie oznacza „jeść i spać, i uczyć się Tory”. Szałas ma być wzniesiony pod gołym niebem, powinien mieć nie mniej niż trzy ściany (mogą być wykonane z drewna lub płótna), a dach  musi być zrobiony z materiałów, które wyrastają z ziemi (gałęzie, sitowie, trzciny, liście palmowe) i są od niej oddzielone (odcięte). Pierwszej nocy trzeba koniecznie zjeść w suce nie mniej niż kawałek chleba (kezajit – wielkości dużej oliwki).

Mieszkanie w suce to jednak nie tylko przeżycie fizyczne. To także doświadczenie duchowe. Przypomina ludziom, że naturalny ludzki odruch przywiązywania się do miejsca, w którym się mieszka, jest błędem. Mieszkanie, dom, sprzęty i urządzenia domowe ułatwiające życie i dostarczające rozrywki – nie są warte naszego zaufania. Gdy lud Jisraela wędrował przez pustynię, Bóg otaczał go Obłokiem Chwały. Mieszkanie przez siedem dni w suce – prowizorycznym szałasie – ma postawić ważne pytanie: czy niezależnie od tego, jak zadomowieni, bezpieczni i ustabilizowani jesteśmy w naszym codziennym życiu, nie powinniśmy postrzegać tych wszystkich jego aspektów jako również czegoś prowizorycznego, a tylko opiekę Boga – jako rzecz naprawdę istotną i trwałą?

 

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK


* Szemini Aceret - zaczyna się w roku 2018 z zachodem słońca w niedzielę, 30 września, a kończy o zmroku we wtorek, 2 października.
      * Simchat Tora - zaczyna się w roku 2018 z zachodem słońca we wtorek, 2 października, a kończy o zmroku we środę, 3 października (w diasporze!). W Izraelu - o dzień wcześniej.   
Tora.jpg    

Następnego dnia po Sukot przypada odrębne, pełne święto Szemini Aceret, podczas którego jest - między innymi - odmawiana specjalna modlitwa o deszcz (Tefillat Geszem). W Erec Jisrael ten okres rozpoczyna porę deszczową, a zbiory rolnicze zależą od deszczu. W Izraelu obchodzi się także tego dnia Simchat Tora, które w diasporze obchodzone jest dzień później. Wieczorem i rankiem w dniu Simchat Tora wyjmuje się zwoje Tory z aron hakodesz. Zgromadzeni trzymając zwoje, okrążają bimę siedem razy tańcząc i śpiewając - to celebracja zakończenia rocznego cyklu czytania Tory i rozpoczęcia nowego. Odczytywana jest ostatnia parsza z Dewarim: Wezot habracha oraz - jako rozpoczęcie nowego cyklu czytania Tory - pierwsze fragmenty księgi Bereszit. Zwyczajowo każdy mężczyzna otrzymuje aliję (wezwanie) do Tory i dlatego parszę Wezot habracha powtarza się niekiedy wiele razy, aby każdy mógł dostąpić tego zaszczytu. Simchat Tora („Radość Tory”) należy do najbardziej szczęśliwych świąt. Dlatego w synagodze panuje niekiedy atmosfera prawie purimowa. Taka jest tradycja, takie są zwyczaje (minhagim) – które czasem przybierają formy ekstremalne. Dominuje nastrój ludyczny, prawie karnawałowy, radosny. Polewanie chazana wodą, przywiązywanie cicit jego talitu do jakiegoś sprzętu, który nie da się przesunąć, związywanie razem sznurowadeł butów różnych ludzi, przekrzykiwanie chazana, wygłaszanie modlitw ze śmiesznym akcentem, parodiowanie jego i innych (to wszystko oczywiście najczęściej w wykonaniu młodzieży i dzieci) – bywa zjawiskiem dość zwyczajnym. Jest to często nie tylko dozwolone, ale nawet oczekiwane.

 

GRUDZIEŃ

 

* Chanuka zaczyna się w roku 2018 z zachodem słońca w niedzielę, 2 grudnia, a kończy o zmroku w poniedziałek, 10 grudnia, trwa 8 dni.
   Chanuka_w_Warszawie3.jpg

Chanuka („Święto Świateł”) jest uważana powszechnie za święto upamiętniające cud, jaki wydarzył się w Świątyni Jerozolimskiej podczas powstania żydowskiego pod wodzą Hasmoneuszy, skierowanego przeciw Grekom, za czasów panowania Antiocha IV Epifanesa.

Jednak głębsze znaczenie tego święta dotyczy przełomowego momentu w historii świata zachodniego, w historii ludzkości. Jest to bowiem święto upamiętniające ocalenie judaizmu, a więc pierwszej i wówczas jedynej religii monoteistycznej, opartej na podstawach etycznych.

Przez osiem nocy, począwszy od 25 dnia miesiąca kislew, zapala się świece w menorze chanukowej (chanukiji), korzystając z szamasza, przed którego zapaleniem nie wygłasza się błogosławieństwa. Zawsze jako pierwszą zapala się kolejną nową świecę (aż do ośmiu w ósmy dzień) i zawsze jest to świeca znajdująca się z lewej strony (patrząc od przodu na menorę) świecy zapalonej poprzedniego dnia. Wynika z tego, że pierwszą zapalaną świecą (pierwszego dnia) jest ta najbardziej wysunięta na prawo i ona jest też ostatnią zapalaną w ostatni dzień świąt.

Świece zapala głowa domu (mężczyzna lub kobieta) i osoba ta wygłasza też błogosławieństwa. Ostatnio upowszechnia się zwyczaj zapalania specjalnych,  miniaturowych menor przez dzieci. Chanuka jest wesołym, radosnym świętem. Świecznik powinien być ustawiany tak (np. na parapecie okna), aby był widziany przez przechodniów. Chodzi o „głoszenie światu” chanukowego cudu. Aby cel ten został właściwie spełniony, świateł chanukowego świecznika nie wolno wykorzystywać do innych celów (np. nie wolno przy nim czytać albo czegokolwiek nim oświetlać ani odpalać od świec chanukowych innej świecy).

 

 

***
Sciana_Zachodnia.jpg


Z wyjątkiem Rosz ha-Szana i Jom Kipur, wszystkie święta są powiązane z wydarzeniami w historii Izraela.

Oto związki (te dotyczące wyłącznie czasów starożytnych), na tle bardzo uproszczonej historii Żydów:


    Około roku 1750 p.n.e. - Awraham

    Około roku 1250 p.n.e. - Mosze (Mojżesz), Wyjście z Egiptu, otrzymanie Tory, wędrówka po pustyni  - Pesach, Sukot, Szawuot

    Około roku 1000 p.n.e. - Król Szlomo (Salomon) buduje Świątynię

    586 rok p.n.e. - Babilończycy burzą Świątynię - Tisza Be-Aw

    522 rok p.n.e. - odbudowa Świątyni

    Około roku 460 p.n.e. -Żydzi w Persji zostają ocaleni przez zagładą - Purim

    165 rok p.n.e. - Oczyszczenie Świątyni po jej desakralizacji przez Greków. Rewolta Machabeuszy - Chanuka

    70 rok n.e. - Rzymianie burzą Świątynię - Tisza Be-Aw

    135 rok n.e. - rewolta pod wodzą Bar Kochby - Lag ba-Omer

http://www.fzp.net.pl/judaizm/kalendarz-swiat-na-rok-2018-5778-5779
Strony: 1 [2] 3 4 ... 154

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

hungarycroatia mundotelenovelas gotgic k-l survivalgames