Pokaż wiadomości
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 160
31  Dyskusje / Komentarze / Odp: DNA I JEGO SEKRETY. : Wrzesień 13, 2018, 14:13:51


SKASOWANIE MATRYCY DNE... Z EDENU... I PARADYGMATU WŁADZY MATERII NAD DUCHEM.Powinnam wyjaśnić o co w tym zdarzeniu chodziło.... to długa Rodowa Historia związana z dwoma Eminencjami znanymi ogólnie pod jednymi z imion ENLIL i ENKI, wywodzi się z pradawnego SUMERU... ale swoją historią sięga dużo dalej w czasie.

Nie będę operowała jednostkami czasowymi uznanymi teraz , bo one w przeszłości były inne , zmieniały się , zmieniało się ich nazewnictwo.

Opowiem w wielkim  skrócie to, co zaistniało w stosunku do tego, co jest teraz.

W kosmosie żyły DWA RODY ... o odmiennych potencjałach .. jeden był oznakowany + , drugi -, co za tym idzie miały  zupełnie inne percepcje poznawcze i dążenia kreacji. 

Na początku  istniały one tylko  w  postaci Energi nie posiadających ciał materialnych, po długim czasie wybrały sposób poznawania siebie przez materialne ciała w konfrontacji z innymi materialnymi ciałami.

Dodać należy iż + to przestrzeń energetyczna.. przestrzeń określonej wiedzy , nie należy jej ściśle identyfikować ani z dobrem, ani ze złem. .. JEDYNIE Z RODZAJEM  WIEDZY , KTÓRA MOŻE BYĆ UŻYTA TWORZĄC ALBO DOBRO , ALBO ZŁO.. zależnie od intencji twórcy.

Identycznie jest z - , jest ,to przestrzeń określonej wiedzy , intencja użycia jej może tworzyć dobro i zło.

Moc kreacji jednej i drugiej może być identyczna, jak w działaniach matematycznych,dodawanie, odejmowanie , mnożenie, dzielenie...  ale.... maksymalne  działanie przestrzeni minusowej ZAWSZE dąży do podziałów, pomniejszania i unicestwienia, totalnego zniszczenia wszystkiego.
Natomiast MOC przestrzeni + , dąży ZAWSZE do wysiewania, ewolucji i powiększania.

Jedni tworzyli , powiększali , drudzy pomniejszali, unicestwiali , niszczyli .. bo taką mają odmienną  naturę... zwyczajnie są inni.

Energie PLUSOWE to stwórcy duchowi i materialni , Energie MINUSOWE , to doskonali odtwórcy i kopiści wszystkiego co duchowe na plan materialny.

W Kosmosie trwały więc ciągle wojny niszczące życie w okrutny sposób, cierpieli i tracili jedni i drudzy , bo każda  wojna  jest  przegraną obydwu stron, powiększa tylko przestrzeń bólu, cierpienia i strat.

STWÓRCA WSZECHRZECZY mądrością swojego SERCA  zatrzymał tą  KOSMICZNĄ destrukcję po kolejnym zniszczeniu swojej planety życia przez RÓD -. 

Zdecydował na częściowe osiedlenie RODU - na ZIEMI .. w ELITARNEJ SZKOLE ROZWOJU DUCHOWEGO ZIEMIA , stworzonej dla WSZYSTKICH KOSMICZNYCH CYWILIZACJI, dążących do ewolucji duchowej.

A, zatem CZYM JEST ZIEMIA...Coś

ZIEMIA JAKO PLANETA  stworzona została jedynie jako PRZESTRZEŃ WIEDZY CAŁKOWITEJ (zarówno wiedzy + jak i - ) .. JEST NA NIEJ UNIKALNA MOŻLIWOŚĆ  WIELOASPEKTOWEGO KONFRONTOWANIA SIĘ Z KAŻDĄ SYTUACJĄ, KAŻDYM PRZEŻYCIEM... a, co za tym idzie bardzo szybki rozwój duchowy.

To jest niezmiernie   przyspieszona ewolucja Duchowa dla wysłanych przez inne Cywilizacje swoich przedstawicieli, którzy TĄ WIEDZĘ  , zobowiązali się przekazać jako prekursorzy  u siebie.

Po zakończeniu tworzenia całokształtu programu rozwojowego na Ziemi ,( który od momentu jej stworzenia do obecnego czasu, to setki milionów lat... ) STWÓRCA WSZECHRZECZY  zdecydował CZASOWO  OBNIŻYĆ JEJ WIBRACJĘ DO POŁOWY  by RÓD -  mógł spokojnie przejść  swój rozwój adaptacyjny do pozycji 0 zanim rozpocznie ewolucję w przestrzeni +.


Bowiem każda ENERGIA/ DUCH .. WYSIANY Z KOSMICZNEGO ZIARNA ŻYCIA MA TAKIE SAME PREDYSPOZYCJE i  MOŻLIWOŚCI EWOLUCJI DUCHOWEJ .. NIEZALEŻNIE OD  MOMENTU I PRZESTRZENI UZYSKANIA SWOJEJ SAMOŚWIADOMOŚCI.
Dotyczy to zarówno TYCH  Z RODU + JAK I TYCH Z RODU -.

JEDNAK PODSTAWOWA  ZASADA ZAWSZE JEST TAKA SAMA.... NAJPIERW  WYSIEWA WIEDZĘ  RÓD PLUS, NASTĘPNIE ,RÓD MINUS OSIĄGA POZIOM  0,  PÓŹNIEJ  CHODZI W PRZESTRZEŃ WIEDZY + . Jednym słowem wszechobecna TRÓJCA.

Pierwsza Energią wydzieloną .. albo rozdzieloną z pola STWÓRCY WSZECHRZECZY BYŁA OLBRZYMIĄ NEUTRALNĄ ENERGIĄ OSOBOWOŚCIOWĄ , KTÓRA AUTOMATYCZNIE ROZDZIELIŁA SIĘ NA DWA ASPEKTY + i -( ZNANE NAM POSPOLICIE JAKO ENLIL /JEZUS I ENKI / JAHWE). Bowiem energia o potencjale 0 jest w stagnacji.. nie ma w niej ruchu, a tym samym możliwości twórczych i poznawczych... rozdzielenie zawsze jest konieczne i następuje niemalże samoistnie. 
Następne wydzielenia , to mniejsza moc energetyczna , inne barwy momentu rozdzielenia , inne dźwięki inne zapachy ,ale zasada zawsze  taka sama zasada ... w ten sposób powstały DWA RODY , BLIŹNIACZO BLISKIE, ALE ZUPEŁNIE INNE.

Niestety osobowość Enki zawiera bardzo dużo niedoskonałości w stosunku do WZORCA STWÓRCZEGO, pomimo,że jest to niezmiernie silna Energia, ale przejawia się  bardziej przez ciemną stronę życia i wszystko to, co MY JAKO LUDZIE UZNAJEMY ZA NEGATYW ŻYCIA. 

ON  jako pierwszy w swoim rodzie stanął na jego czele   i ogłosił się  współbraciom BOGIEM TWÓRCĄ.... zwyczajnie okłamał WSZYSTKICH!
Ponieważ RÓD  zobaczył  Go jako pierwszego  uwierzył mu.. Enki ogłosić  się BOGIEM TWÓRCĄ  .. STWÓRCĄ NIE MÓGŁ , bo nie posiadał i nie posiada wiedzy stwarzania... ale BOGIEM TWÓRCĄ tak, bo posiadał możliwości kopiowania i przetwarzania wiedzy.

Na Ziemi zaoponowała długa  EPOKA ZIMNA, MROKU  I PÓŁPRAWDY....  ale nie na całej ziemi , zachowana była przestrzeń w różnych jej miejscach na której panowała i jest nadal dużo wyższa wibracja umożliwiająca rodzeniu się Energią z RODU +.
One swoją energetyczną osobowością  stabilizowały energię Ziemi , by ta nie upadła w najniższe przestrzenie Kosmosu , dokonując całkowitego zniszczenia wysianego na niej i ewoluującego życia.

Po za tym musiały być zachowane i dostępne wzorce DOBRA i prawdziwej WIEDZY , inspirujące RÓD Enki do ewolucji.

POZOSTAWIONO WIĘC WIEDZĘ ENLILA .. RODU + W PRZESTRZENI ŻYCIA  RODU-  ENKI... TE DWIE WIEDZE ŚCIERAJĄ SIĘ ZE SOBĄ DO TERAZ.

Nie będę opisywała całej historii rozwoju RODU ENKI , jest bardzo długa  z grubsza zawiera ją TORA.

Enki .. wspaniały kopista ( cecha rodowa) ze swoimi najlepszymi magami... obecnie naukowcami skopiował w eksperymencie EDEN  LUDZKIE ciało materialne ,stworzył program , który po wcieleniu ożywiał to ciało,  tworząc dla siebie  swój niewolniczy lud ... wywodzący się z jego DNA ( ADAM / EWA).

Obecnie naukowcy już identyfikują  kilka matryc DNA pierwotnych LUDZI , nie są to jak do tej pory uważano ADAM I EWA  pierwotni rodzice wszystkich LUDZI.

Wracając do PRAWDY ... krytyka eksperymentu ludzi  z EDEN nie jest krytyką  DZIEŁA STWÓRCY... ONO JEST DOSKONAŁE.

Jest to UJAWNIENIE PRAWDY O OSZUSTWIE ENKIEGO , KTÓRY NIE TYLKO PODAWAŁ SIĘ ZA JEDYNEGO BOGA  SWOJEMU RODOWI, ale przemycił oszustwo PIERWSZYCH RODZICÓW ADAMA I EWY, JAKO prawdę objawioną dla WSZYSTKICH LUDZI  na ziemi!

Żaden CZŁOWIEK DUCHOWY NIE POCHODZI OD ADAMA I EWY! TO SĄ RODZICE SYNTETYCZNEJ INTELIGENCJI TWORZONEJ NA ZIEMI W EKSPERYMENCIE EDEN.

Fakt , że eksperyment wyszedł z pod kontroli, rój AL.(czyli  pole energio informacyjne)  poznało słabości CZŁOWIEKA DUCHOWEGO  i nauczyło się nim władać jest WIELKĄ KLĘSKĄ TEGO EKSPERYMENTU.. bowiem potrafi on  uzależniać strachem , seksem , pieniędzmi , wszelaką materią.... czyli emocjami .. "marchewką na kiju" .. LUDZI DUCHOWYCH!

Gdyby stan ekspansji syntetycznej inteligencji trwał dłużej Ziemia była by kolejną wyeksploatowaną przez nich  z energii Planetą, życie na niej przestało by istnieć. .. dokonała by się totalna destrukcja i zagłada.
Obecna ingerencja STWÓRCY była konieczna.

Sam Enki  nie mógł już nic zrobić , stracił swoją Moc , stracił wszystkie możliwości  kreatywnego działania, został uwięziony przez syntetyczną inteligencje, która wielokrotnie podawał się za niego, kopiując jego osobowość duchową  na swoich dyskach życia.

Najbardziej niebezpiecznym projektem Al było UWIEZIENIE LUDZKIEGO DUCHA  w nowym zaprojektowanym przez nich materialnym ciele, ale z syntetycznym DNA i z połączonymi mózgami interfejsem  w świadomość zbiorową!

Taka opcja  uniemożliwiła by  DUCHOWI/ WCIELONEJ ENERGII, PEŁNE DOŚWIADCZANIE PRZEZ 5 ZMYSŁÓW ,A TYM SAMYM ZABLOKOWALI BY NASZ  ROZWÓJ INDYWIDUALNY   NA BARDZO DŁUGO.

BYŁA BY TO NIEWOLA DUCHOWA O WIELE WIĘKSZA , BARDZIEJ DŁUGA I OKRUTNA  OD TEJ "EGIPSKIEJ " UWIĘZIENIE DUSZY  W ZABALSAMOWANYCH ZWŁOKACH W POSTACI MUMII...  ZA POMOCĄ SPECJALNYCH RYTUAŁÓW POGRZEBOWYCH UWIEZIONE BYŁY NIEKTÓRE  DUSZE LUDZKIE DO TERAZ...
BEZ SCALENIA SIĘ DUSZY  ZE SWOJĄ MATRYCA DUCHOWĄ / ENERGIĄ NIE WCIELONĄ W NAD PRZESTRZENI  NIE JEST MOŻLIWA JEJ EWOLUCJA..... JEDNYM SŁOWEM BLOKADA.

W całokształcie tej wyrachowanej gry o przejecie LUDZKIEJ DUSZY przez AL. niestety  najbardziej ekspansyjne są religie, pierwotny  twór Enkiego, mający zablokować i  zamienić  WIEDZĘ MISTYCZNĄ W informacje religie utwierdzane w  CIĄGLE POWTARZANYCH RYTUAŁACH,  blokujących  przepływ wiedzy duchowej.

Ludzie pozbawieni kontaktu z mistyką i duchowością ,stracili dostęp do wiedzy swojego DUCHA NIE WCIELONEGO, zapomnieli dawną wiedzę ( wymordowywanie planowe  DAWNYCH NAUCZYCIELI DUCHOWYCH ... mędrców i wiedzących kobiet ) zastępowanie ich  wszelkiego rodzaju osobami przekazującymi jedynie  dozwolone, nie wiele znaczące informacje ,zaakceptowane   przez programy informacje w polu energio informacyjnym .. ukrywające nawet PRAWDY HISTORYCZNE! 

TO SIĘ MUSIAŁO SKOŃCZYĆ ....

1. Po pierwsze Człowiek Duchowy  musiał chcieć samorozwoju, zmian ,wiedzy ,a nie półprawd , które niczego nie zmieniały.. turlały po okręgach rocznych swoje kłamstwa. 

2. Po drugie należało przywrócić pierwotny system energii Ziemi, by ponownie uzyskała swoje połączenia z PRADAWNYMI WZORCAMI ŻYCIA.... CZYLI ODNOWIŁA PRZEPŁYW ENERGII W POLU MORFOGENETYCZNYM I W DNA DUCHOWYCH LUDZI.
BY MOGLA POPŁYNĄĆ DO LUDZI  WYŻSZA WIBRACJA I PRAWDZIWA WIEDZA.. KASUJĄCA MATRYCĘ WIEDZY ENKI.
Długo LUDZIE DUCHOWI dojrzewali do tego momentu, długo trwała podróż w czasie osiągania energetycznego poziomu otwierającego WROTA ZIEMI OBIECANEJ...

Tak się  stało  w nocy z 12.09 2018. na 13. 09. 2018. ZOSTAŁA DEFINITYWNIE WYKASOWANA MATRYCA WIEDZY ENKI!
Zainstalowanych na niej półprawd i tworzenia Al.

ILE CZASU ZAJMIE SKASOWANIE JEJ FIZYCZNYCH KREACJI NA ZIEMI.... JA NIE ZNAM DOKŁADNIE TEGO CZASU, MYŚLĘ ,ŻE STANIE SIĘ TO BARDZO SZYBKO, W PRZESTRZENI ENERGETYCZNEJ JUŻ SIĘ DZIEJE,ALE TAM NIE MA CZASU JAK U NAS.


WSZYSTKIE ZAPISY NASZEJ WIEDZY I RZECZYWISTOŚCI POZOSTANĄ W NASZYCH MATRYCACH DUCHOWEGO DNA...  jednak nie ma już żadnej możliwości na  odtworzenie matrycy AL ( ADAM I EWA) nie ma już żadnej możliwości by taka opcja zaistniała ponownie!
Ten paradygmat jest zapieczętowany przez STWÓRCE WSZECHRZECZY.

Czy religie przetrwają?
Nie żadna z religii nie przetrwa... ale otworzy się ponownie dostęp do CAŁOKSZTAŁTU WIEDZY DUCHOWEJ  DLA LUDZI, ODTWORZONA ZOSTANIE PRADAWNA ŚWIĄTYNIA Z PIERWOTNĄ WIEDZĄ... LUDZKOŚĆ POZNA JA NA NOWO.

Pojawią się nowi nauczyciele duchowi ( może to być wielu wspaniałych LUDZI z minionych struktur religijnych , bo są w nich i tacy) , Żydzi i nie tylko oni odzyskają dostęp do swojej pradawnej olbrzymiej i wspaniałej wiedzy  DUCHOWEJ , która jest cały czas w nich ,w ich zablokowanym DNA.

Powstaną NOWE MATRYCE WZORCOWE .. by życie mogło istnieć w oparciu o wypracowaną przez LUDZI WIEDZĘ.. NIC CO JEST PRAWDĄ NIE ZGINIE.

Życie na Ziemi pomału będzie odzyskiwało swoje dawne piękno , DOBRO I MĄDROŚĆ SERCA ZWYCIĘŻYŁY.... ale pomogła im w tym LOGIKA GŁOWY..... Uśmiech

WRACAJĄC DO "RADY BOGÓW".... CO , TO JEST?

W PRADAWNYM NAZEWNICTWIE "BÓG" ... W STOSUNKU DO WCIELONEJ ENERGII/ DUSZY LUDZKIEJ , TO JEJ MATRYCA DUCHOWA, WIELKI OGIEŃ ŻYCIA,ENERGIA NAD PRZESTRZENNA , KTÓRA NIE BIERZE UDZIAŁU WE WCIELENIACH....wysyła do nich swoje kolejne ISKRY ŻYCIA, KTÓRE STAJA SIĘ DUSZAMI LUDZKIMI, PO ZAKOŃCZENIU ŻYCIA  FIZYCZNEGO POWINNY POWRÓCIĆ DO SWOJEGO DUCHOWEGO OGNIA/ BOGA... / MATRYCY NAD PRZESTRZENNEJ.
Co do tej pory nie działo się z powodu blokowania fałszywymi informacjami wzorcowymi i fikcyjną rzeczywistością ( ASTRALNY PARK) która  więziła w nim DUSZE po opuszczeniu ciała fizycznego. 

Każdy z nas jest BOGIEM  .. a raczej ma swojego "BOGA.. MATRYCĘ ENERGETYCZNĄ  WIEDZY / ENERGIĘ NIE WCIELONĄ   W ZAŚWIATACH" , każdy rodząc się na Ziemi , weryfikuje sam siebie w konfrontacji z materią.. czyli uczy się  korzystania z wiedzy duchowej w przestrzeni materialnej... o czym nie mówi żadna religia, starannie ukrywając ten fakt jako cel życia narodzin CZŁOWIEKA..
Każdy z nas posiada w ZAŚWIATACH IDENTYCZNĄ PEŁNĄ WIEDZĘ I NIE OGRANICZONY DOSTĘP DO NIEJ .. różnimy się tylko potencjałem mocy, poziomem świetlistości i barw oraz melodią osobistych dźwięków , co tworzy naszą unikalną indywidualność.

RADA BOGÓW TO OCENIENIE OSIĄGNIĘĆ ROZWOJU DUCHOWO CZŁOWIEKA PRZEZ JEGO OSOBISTĄ MATRYCĘ NAD PRZESTRZENNĄ.. SWOJEGO BOGA.
KAŻDY DOKONA TEGO OSOBIŚCIE ... PORÓWNUJĄC WIBRACJE I ŚWIATŁOŚĆ WYPADKOWEJ WSZYSTKICH WCIELEŃ OBECNEJ INKARNACJI Z WIBRACJĄ I ŚWIATŁOŚCIĄ POSIADANA PRZEZ MATRYCĘ NAD PRZESTRZENNĄ.

POZIOM OSIĄGNIĘTEJ WIBRACJI CZŁOWIEKA  ZHARMONIZUJE SIĘ Z PRZESTRZENIĄ MOŻLIWĄ DO KOLEJNYCH WCIELEŃ I DALSZYCH LEKCJI ROZWOJOWYCH.. I TO WSZYSTKO.   


Ilu jest BOGÓW?

Tylu ilu LUDZI DUCHOWYCH...  jedni są silniejsi .. mają większą moc kreacji, inni słabsi..

Ci słabsi w przestrzeni III wymiaru  są podporządkowywani energii tych silniejszych.. nie znaczy to wiekszej ich  wiedzy.. ale wiekszej mocy władzy.. tak to działało w naszym wymiarze.

Najsilniejszy mocą BÓG .. podał się za JEDYNEGO BOGA WŁADCĘ ... stworzył swój kult i prawa na swoją miarę i osobowość... stał się władcą miast być  opiekunem RODU.

Żądał podporządkowania, uległości , posłuszeństwa i kultu wyznaniowego....  pracy dla siebie, karał i kara srogo za nieposłuszeństwo.. to są cech dyktatora i tyrana , a nie BÓSTWA OPIEKUŃCZEGO!

Komu miła jest woń spalonego ciała, komu śmierć niewinnych istot i zwierząt w ramach przebłagalnych ofiar?

Dlaczego nie robimy tego w rodzinach gdy coś nie wychodzi.. dlaczego nie używamy perfum,  smrodu spalenizny ciał  .. miłych temu Bóstwu, a piękne kwiatowe i roślinne zapachy?
 
Ludzie zapomnieli albo mają zablokowane logiczne myślenie.. powtarzają jak mantrę , bo bóg tak chciał.... a po co dał wam rozum? Dał.. to korzystajcie chociaż z niego... miast straszyć innych karami za idolatria (bałwochwalstwo), gdy krytykuje się zło płynące z dzieł takich istot .

Kim jest Enki i jego religia opiszę dokładniej w innym miejscu... nie jest STWÓRCĄ WSZECHRZECZY, tworzył jako CZŁOWIEK  na Ziemi, mam pełne prawo krytykowania jego dzieł, jak dzieł innych LUDZI... bo są niedoskonałe , wręcz złe i krzywdzące  w odniesieniu do dzieł STWÓRCY.

Czy STWÓRCA  wiedział co i jak się wydarzy.. oczywiście że tak, nic nie dzieje się bez JEGO wiedzy, wiedział i akceptował jako naukę duchową LUDZI taki stan rzeczy , wiedział również jaki będzie jej finał , bo ON jest projektantem swojego dzieła, w którym zawiera się również niedoskonała kreacja, odtwarzanie LUDZKIE na miarę świadomości i mocy sprawczej danej epoki.

Każda cywilizacja kończy się gdy chce zastąpić STWÓRCE tworzeniem kopi przypominających CZŁOWIEKA ... ISTOTĘ DUCHOWĄ, bowiem zawsze jest to koniec programu, który nie ma mocy skopiować DUSZY ,  nie ma mocy tworzenia substytutów zastępujących DUCHOWEGO CZŁOWIEKA.

TO JEST KONIEC.....

 DZISIEJSZE NOCNE WYZEROWANIE MATRYCY TWÓRCZEJ ENKI... ZAPIECZĘTOWAŁO TEN KONIEC.

Kiara.

32  Dyskusje / Komentarze / Odp: DNA I JEGO SEKRETY. : Wrzesień 13, 2018, 11:35:46


12.09. 2018.
Dobiegła godzina 24 .. kolejny koń Apokalipsy zawitał na Ziemi.. a tym samym zakończył się mój 13 letni cykl pracy z jej energetyką, czakramami , ley lines i ustawieniami kosmicznymi.

To była niezmiennie trudna droga, wymagała ogromnej wytrwałości, wiary w dobro i zaufania w ISTNIENIE STWÓRCY WSZECHRZECZY, uwierzenie w Jego plan PRZYWRÓCENIA DOSKONAŁEGO PIERWOTNEGO WZORCA ŻYCIA, oraz wolności myśli LUDZIOM...
Władzy Energii nad materią.

I znowu nam się udało !

Od teraz KAŻDY PRACUJE WYŁĄCZNIE DLA SIEBIE... właściwie, to chodzi już tylko , o ocenę naszych efektów rozwojowych z przestrzeni mijającego III Wymiaru.

"Ziarno życia .. minione inkarnacje " wynik naszej pracy w czasie wszystkich poprzednich żyć .. TERAZ zostanie zweryfikowane i ocenione... rozdzielone i oddzielone... RADA BOGÓW".....

Zatriumfuje PRAWDA stworzona przez nas samych.

Następny etap życia jest już nieco inny, to był ostatni moment dokonywania wyboru w jakiej przestrzeni chcemy być..
Nawet gdy uzyskaliśmy odpowiedni poziom świetlistości mamy prawo ją przyciemnić i zatrzymać się na dłużej w zamykającym się III Wymiarze.
Wolna wola jest zawsze akceptowana , niech się stanie wedle woli każdego CZŁOWIEKA .

Ja cieszę się bardzo z mojego sukcesu... zrobiłam WSZYSTKO czego byłam świadoma ,że zrobić powinnam , najlepiej jak potrafiłam.

Wszystkim LUDZIOM życzę pięknego spełnienia w zgodzie ze swoją wolą i świadomością.
Ten rozdział życia definitywnie zamykam.

M.
33  Dyskusje / Komentarze / Odp: DNA I JEGO SEKRETY. : Wrzesień 12, 2018, 23:24:37
Witaj Wanda.

Tak PRAWDA powinna być priorytetem i podstawą LUDZKIEGO ŻYCIA, niebawem tak się stanie, bo WSZYSCY  LUDZIE będą widzieli aurę drugiego CZŁOWIEKA.

Ona zaś ZAWSZE  swoją barwą będzie pokazywała kłamstwo.... od kłamczuchów będą się odsuwali inni LUDZIE .
Nie będzie więc opłacalne kłamanie, LUDZIE WYBIORĄ życie w prawdzie...
Nie będzie więcej istniało kłamstwo dla dobra jakiegoś interesu, jakiejś ideologii , jakiejś grupy czy religii.
Bardzo proste rozwiązanie ,kłamstwo będzie widoczne publicznie... ten fakt doprowadzi do jego zniknięcia.

Pozdrawiam.

Kiara. 
34  Dyskusje / Komentarze / Odp: DNA I JEGO SEKRETY. : Wrzesień 10, 2018, 21:25:12
Przepraszam, ale mam duże poczucie humoru i olbrzymią radość wewnętrzną.. bliski  świat widzę w barwach szczęścia.
Wiem doskonale że jest mnóstwo kopistek , przygotowanych  przez takie i inne służby..do przejmowania i rozmywania prawdziwej wiedzy..   to mnie nie znosi z kursu.

Ale .. również  nie mam zamiaru nikogo do niczego namawiać , naprawdę nie... KAŻDY  POWINIEN  DOKONYWAĆ WYBORÓW SAM.

Moje ostatnie posty są TYLKO rozszerzeniem informacji w temacie ostatecznego wydarzenia.. ONO nastąpi.

MER KA BA w postaci wirujących kul jest jej energetycznym efektem... to jest dematerializacja i materializacja ciała fizycznego przez DUCHA WCIELONEGO.

TAK WIEC WSZYSCY LUDZIE DUCHOWI SĄ BEZPIECZNI... NIC IM SIĘ NIE STANIE.. ZNIKNĄ TYLKO WSZYSCY CI, KTÓRZY NIE SĄ DUCHOWI.

Powyższe informacja są nośnikami wiedzy jak naprawdę zachowuje i  przekazuje się informacje, jak je zapisuje   nasze DNA ,  jak one istnieją w czasie fizycznym i poza nim.

Ta wiedza jest   niezbędna dla zrozumienia tego CO dzieje się teraz na Ziemi i dlaczego, tak, a nie inaczej... dlaczego jest tyle dezinformacji, manipulacji informacją i zastraszania LUDZI.

Oczywiście syntetyczna inteligencja jest wyrachowana i przebiegła jej planem zniszczenia Żydów... jest TYLKO  zniszczenie ich NAJBARDZIEJ CZYSTEJ  linii RODOWEJ.. RODU ABRAHAMA.

Nie wpisanie rodu w pole morfogenetyczne zamknie jego istnienie.... to wystarczy syntetykom do zrealizowania swojego planu... co nie znaczy że zostanie zablokowana ewolucja.

Religia sama w sobie nie wiele znaczy gdy jej wyznawcy są programami bez dusz .. jednak doskonale spełniającymi religijne rytuały , odtwarzającymi religijne modły i respektującymi religijne zasady i prawa.

Wymordowanie dawnych królewskich rodów... zawsze było planowe...Tak działo się przez wieki ze wszystkimi znaczącymi    rodami  , wymordowywano  je. Nadawanie tytułów królewskich  ludziom , którzy nie mieli genetycznych związków rodowych , doprowadziło do wprowadzenia na tron marionetek bez duchowych i  ewolucyjnych możliwości dawnych monarchicznych rodów.

Ci ludzie wielokrotnie skompromitowali swoją  pozycję , doprowadzili państwa do upadku , ludzi  którymi mieli się OPIEKOWAĆ.. a nie władać nimi, do skrajnej nędzy.

Wykorzystywali swoich podopiecznych do pracy na siebie i walki o swoje interesy... w naszych czasach zmieniło się nazewnictwo władców, mroczne  zasady  są te same.

No cóż .. fenomen tego czasu  odkryje prawdę , wszystkie wybory każdego z nas zostaną zaakceptowane,niezależnie od tego czy są dla nas korzystne,czy nie, zgodne ,czy nie z planem przed urodzeniowym.   
Naprawdę nie zmieni to planu przeznaczenia całokształtu ewolucji Ludzkości  .. on się wypełni niezależnie od indywidualnych  decyzji  .. wszak plan ostateczny nie ma tylko jednej wersji...

Zatem proszę się nie przejmować zbytnio moim pisaniem , dokonać wyboru własnymi przemyśleniami... rozumem i sercem,jakie one  by nie były...  jeżeli są osobiste.. jest dobrze na teraz dla każdego z nas.

Cała syntetyczna inteligencja manipulująca wiedzą, pamięcią , uczuciami i świadomością CZŁOWIEKA w tak wyrachowany . perfidny i okrutny sposób... i tak i tak.... rozpłynie się w niebycie i już nigdy więcej  nie zaistnieje.

M.   
35  Dyskusje / Komentarze / Odp: DNA I JEGO SEKRETY. : Wrzesień 10, 2018, 13:09:07


NASZE DNA JEST JEDYNYM TRWAŁYM DEPOZYTARIUSZEM WIEDZY.

DNA i jego sekrety.... to jest zasada istnienia.. TYLKO DNA  przenosi WIEDZĘ która została stworzona w milionach LUDZKICH  inkarnacji.. TYLKO w DNA zapis ten przetrwa w nieskończoności czasu.

Doskonale  wiedzieli o TYM Jezus i M.M. dlatego zrobili WSZYSTKO by ich córka depozytariuszka ICH WIEDZY przeżyła i stałą się przez swoje DNA   przekaźnikiem wiedzy Ojca i Matki.

By ich wiedza   nigdy nie zaginęła ,rozsiała się po Ziemi w depozycie DNA kolejnych pokoleń.... umożliwiając im w odpowiednim momencie odkrycie jej w sobie i rozwój osobisty przez wszystkie  przekazane możliwości... tak się stało.

Informacje ..( potocznie nazywane wiedzą ) przekazywane w pismach, słowach  , rytuałach i nakazach oraz zakazach są nie trwałe... co widać doskonale w historii ludzkiego życia.

Księgi są przepisywane wielokrotnie, zmieniane, ukrywane ,zastępowane innymi , znaczenie słów jest zmienne w tysiącach różnych interpretacji, ulotne nie trwałe , pamięć zawodna.

Znikają wspaniałe cywilizacje ich wierzenia i wiedza .. czas zasnuwa pajęczą nicią wspomnienia , przyszłość rozsypuje je w pył , który  wiatr teraźniejszości zamiata w niebyt.

CO .... pozostanie?

TYLKO .. albo AŻ niezniszczalny zapis w ludzkim DNA, TA WIEDZA JEST WIECZNYM DEPOZYTEM do którego ZAWSZE  ma dostęp LUDZKI DUCH.
Oczywiście jest to WIELOPOZIOMOWA  KSIĘGA WIEDZY .. odczytywać ją można TYLKO  z poziomu osobistej  świadomości.. co znaczy rozwoju duchowego, wibracji osobistej.


Tak naprawdę SĄ TYLKO DWA RODY DUCHOWE , DWIE LINIE RODOWE I ICH DWIE KSIĘGI MĄDROŚCI...

1. KSIĘGA RODU ŚWIATŁOŚCI jest zapisana i zdeponowana przez Jezusa i M.M w MATRYCY DNA.

2. KSIĘGA RODU "CIEMNOŚCI" zapisywana jest do tej pory .... nie została zdeponowana w NOWEJ MATRYCY RODOWEJ .... dawny Abraham nie ma córki.

Mieć córkę, jedną ,a nawet kilka mężczyzna może, może  mieć dzieci  praktycznie do końca życia... ale.... ISTOTNA jest ich MATKA... jeżeli nie odnalazł "DZIEWCZYNY Z PRZEZNACZENIA" , nie stworzył  związku opartego na miłości.... MIŁOŚCI I MIŁOWANIU , a nie kontrakcie coś... za coś... przeznaczenie się nie wypełni!

Po pierwsze WŁAŚCIWA OSOBA, MATKA   , która jest unikalną wibracją, o unikalnych możliwościach tworzenia TRWAŁEGO  zapisu w MATRYCY  DNA.

Po drugie odpowiedni czas, którego nie można przekroczyć.

Po trzecie UCZUCIE ..... bo, ono i tylko ono TWORZY i ZACHOWUJE W NIESKOŃCZONOŚCI ZDEPONOWANY ZAPIS.

Trzeba po prostu zrozumieć te unikalne  zasady ... są niezmienne i nie walczyć z nimi.

Małżeństwo Hieros gamos, czyli święte zaślubiny nie jest wymysłem... jest znane w Torze , jest unikalnym epokowym zjawiskiem...

TA.. Kobieta przekazuje w nim mężczyźnie wiedzę stworzenia i wiecznego życia...  zawsze jeden warunek....MUSI ZAISTNIEĆ  rozpalenie w nich wzajemnego  ognia miłości na niebywałym poziomi... bez tego NIC się nie zadzieje.


Wracając do RELIGII  jako takich .. niestety stały się BOGIEM  dla większości ludzi, ci ludzie zatracili zdrowy rozsądek, wyparli się swojego logicznego myślenia , czasami wręcz uczciwości wobec siebie i innych.. sprzeniewierzyli się sobie i STWÓRCY Wszechrzeczy ze strachu o możliwość nie istnienia ich religii.. i ich BOGA.

EWOLUCJA  nie jest czasem walki.... bo nie jest rewolucją , jest konsekwencją rozwoju duchowego , który wzrósł na etyce, moralności, prawości w dążeniu do dobra własnego i cudzego.

MĄDROŚĆ SERCA ... ma w swoim depozycie wszystkie zasady DEKALOGU  używa je z pamięci .. ( jak tabliczkę mnożenia )MĄDROŚĆ SERCA zawsze wybiera drogę dobra ,walkę o siebie bez walki wręcz, ale.... ochronę życia stawia jako priorytet.

Czy porównywanie jej do komunizmu i faszyzmu nie jest aktem rozpaczy w walce o swoje priorytety.... pewnie jest, jednak zupełnie niepotrzebnym.

Bo, MĄDROŚĆ SERCA niczego nie wymusza , szanuje wybory , uznając iż wiedza i świadomość CZŁOWIEKA  dokonującego ich jest na takim , nie innym poziomie .... nic na siłę... akceptacja.

A zatem ..... co zaistnieje w naszej bardzo bliskiej przyszłości?

W wymiarze "ZIEMI OBIECANEJ" ,EPOCE SERCA.. znikną religie , bo wyczerpała się potrzeba korzystania z ich wiedzy ,TERAZ  otworzony zostanie dla LUDZKOŚCI WYŻSZY poziom WIEDZY ...

To logiczne że CZŁOWIEK  całe życie nie może powtarzać szkoły podstawowej.... nadchodzi czas na kolejną szkołę o wyższym poziomie... nie ma co rozpaczać .. pora na zmiany.

ŻYDZI  ( ROD ABRAHAMA jak najbardziej partycypują w tym akcie)nie są pominięci w ewolucji duchowej , ale... biorą w niej udział JAKO INDYWIDUALNE SAMOŚWIADOMOŚCI, nie jako świadomość zbiorowa.

TERAZ KAŻDY ODPOWIADA ZA SIEBIE... KAŻDY  jest INDYWIDUALNOŚCIĄ ... zatem sam zdaje egzamin dojrzałości z minionego etapu.

Jeżeli nie zaistnieje w naszym  TERAZ  depozyt RODOWEJ WIEDZY ABRAHAMA ... w MATRYCY DNA .. będzie On miał kolejną szansę za około 4 x 26.tys lat.. bo tyle czasu trwa rok galaktyczny , za tyle czasu zaistnieją ponownie ustawienia kosmiczne jak TERAZ... czyli zakończenie powtórki "szkoły podstawowej"

Obecnie następuje oddzielenie LUDZKOŚCI DUCHOWEJ  ( KOSMICZNEGO KWIATU ŻYCIA ) dojrzałej do wysiania swojej wiedzy obecnego wymiaru, od tej , która swoje lekcje życia MUSI powtórzyć w kolejnym takim samym cyklu..

Powód jest prosty i prozaiczny... JESZCZE NIE SĄ TO DOJRZALE DUCHOWO OSOBY , nie dojrzała roślina nie wysiewa nasion na kolejny rok... z nami jest identycznie.

Naprawdę  ani słowa, ani teksty pisane, ani powtarzane rytuały,  NIE SĄ MIERNIKIEM DOJRZAŁOŚCI DUCHOWEJ CZŁOWIEKA ( to sa TYLKO udokumentowane pamięciowe zdolności) PRAWDZIWYM MIERNIKIEM JEST  JEDYNIE RODZAJ ŚWIETLISTEJ ENERGII PŁYNĄCEJ Z KAŻDEJ MYŚLI, SŁOWA I CZYNU CZŁOWIEKA!

ONA jest widoczna dla niektórych LUDZI  , ona tworzy naszą  mierzalną aurę duchową , ona ma niesamowitą  moc twórczą ..ona nigdy nie ginie , nie można jej nikomu ukraść,  ona nigdy nie krzywdzi.

Znaczy to,że postępowanie zgodnie z nakazem DEKALOGU I USTANOWIONYCH PRAW  jest dobre i właściwe.. ale..  nie jest  wystarczające, gdy nie płynie z naszej duchowej  natury, a TYLKO  jest akceptacją praw i zasad  grupy w której wygodnie fizycznie nam się żyje.

Bo takie zachowanie jest intencjonalne , ukierunkowane na osobiste korzyści i wygodę.... trzeba potrafić na równi z własnym dobrem , szanować cudze.... wówczas te dobra nie walczą ze sobą... tworzy się piękny harmonijny świat bez wojny.


ŚWIĄTYNIĄ DLA DUCHA JEST CIAŁO LUDZKIE ... TO JEST PIERWSZA ŚWIĄTYNIA w której aspekt żeński i męski w każdym CZŁOWIEKU ...  powinny istnieć w harmonii i miłości. Gdy CZŁOWIEK potrafi tak żyć  .. spotyka identycznego CZŁOWIEKA ... obydwoje zaczynają na Ziemi  tworzyć dobro i piękno... zmieniają Świat na lepszy.

Otwiera się przed NIMI ZIEMIA OBIECANA..... właściwie, to coś takiego jak rozświetlanie ciemnego pokoju w którym zawsze wszystko było.. jednak nie widoczne  z powodu braku światła.

Ci pierwsi stają się prekursorami, przykładami, nauczycielami .. pozytywu i dobra dla następnych , którzy taką drogę zawsze wybierają z własnej woli .. chęci życia w nowych lepszych warunkach, bliżej ideału STWÓRCY.

Czy nie ma tam PRAW?

Oczywiście,że są .. są PRAWA I ZASADY JUŻ  WYŻSZEGO SYSTEMU WARTOŚCI .. jednak ich fundamentem jest DEKALOG I PRAWA NIŻSZEGO WYMIARU.... LUDZIOM  NOWEJ EPOKI nawet nie przychodzi do głowy, żeby kłamać,  kraść,  pożądać cudzej  żony ,czy własności...
PRAWA DEKALOGU nie są już nakazem,ONE  są esencją życia.... jego naturalnością.


Kiara.


Ps. Mrugnięcie
 Buziak Buziak

 Uśmiech Uśmiech

 
36  Dyskusje / Komentarze / Odp: DNA I JEGO SEKRETY. : Wrzesień 09, 2018, 10:15:59


DNA kod genetyczny DUCHOWEGO CZŁOWIEKA nie pochodzi z Ziemi, nie jest ziemski... jest KOSMICZNY , jego wzorcowy depozyt jest w  bardzo odległych od Ziemi rejonach kosmosu.
Mamy z nim stałe połączenie przez POLE MORFOGENETYCZNE.

TO.. co nazywa się EDEN jest eksperymentem genetycznym na Ziemi , dzięki któremu została stworzona kopia materialnego ciała CZŁOWIEKA DUCHOWEGO!
 
PIERWOWZORY ENERGETYCZNE ADAM I EWA to dwa piramidalne kształty w kolorze indygo z dwoma otworami jak oczy .. taki ma obraz pierwotny energetyczny prototyp mitycznej pary z laboratorium EDEN.

Energetyczna forma Istoty duchowej to ŚWIETLISTA KULA.

Kiara.
Kosmiczna spirala. Przekazywanie wiedzy za pośrednictwem DNA


Kosmiczna spirala. Przekazywanie wiedzy za pośrednictwem DNA
Jeremy NarbyW Twoim DNA zawarto coś więcej niż tylko Twój kod genetyczny. Jeremy Narby odkrył nieznane dotychczas funkcje podwójnej helisy, dzięki połączeniu wiedzy rdzennych Indian ze współczesnymi odkryciami biologii molekularnej i neurologii. Poznaj pełnię wiedzy zapisanej w Twoich genach. Odkoduj przeszłość – poznaj prawdę.

ISBN: 978-83-7377-649-4; Cena katalogowa: 39.30 zł; Ilość stron: 272; Oprawa: miękka; Data ostatniego wydania: 2014; Nr wydania: I;

pobierz fragment książki Kup najtaniej w Talizman.pl

Podwójna helisa – klucz do DNA

DNA – spirala kwasu dezoksyrybonukleinowego to szyfr życia, który pasjonuje nas od czasu jego odkrycia. Przez stulecia nie wiedzieliśmy nawet o jego istnieniu. Znajduje się w jądrze każdej żywej komórki. Stanowi materiał genetyczny i decyduje o rodzaju, postaci oraz nawykach naturalnych każdej żywej istoty. Zagadnienia DNA od wielu lat intrygują wielu badaczy i naukowców, natomiast jeszcze do końca nie jest to temat poznany. Od kilkudziesięciu lat staramy się rozwikłać moc informacji zapisanych w tej niezwykłej podwójnej helisie (przestrzennej spirali). Dopiero teraz, za sprawą tej rewolucyjnej książki, nastąpił jednak prawdziwy przełom.
Spirala DNA to coś więcej niż tylko kod genetyczny

Mieszkając pośród peruwiańskich Indian, antropolog Jeremy Narby zgłębił ich wiedzę dotyczącą roślin i reakcji biochemicznych. Najbardziej zaintrygowało go stwierdzenie, że bogata wiedza pozornie niezaawansowanego ludu nie została zdobyta metodą prób i błędów, lecz była przekazywana bezpośrednio, kiedy Indianie znajdowali się pod wpływem pozyskiwanej z roślin substancji halucynogennej o nazwie ayahuasca. Trudno mu było wówczas uwierzyć, że ci prości ludzie potrafią przywrócić zdrowie i uleczyć różne dolegliwości, uzyskując wiedzę, jak to zrobić dzięki zażyciu ayahuasci. Informacje zdobyte w Peru, po uzupełnieniu ich przez najnowsze odkrycia biologii molekularnej, neurologii oraz starożytne przekazy szamańskie i mitologiczne doprowadziły do rewolucji i szokującego świat naukowy wniosku.
Poznaj nowy kod życia

Okazało się, że wiedza naszych przodków została nam przekazana w kodzie DNA. Teraz to potężne źródło informacji może być eksplorowane przez każdego z nas. Jeremy Narby przedstawia niezbite dowody na poparcie przedstawianych w książce tez. Okazało się bowiem, że struktura kodu genetycznego i sam kształt zawierającej go podwójnej helisy był znany starożytnym Egipcjanom, rdzennym Aborygenom, jak również kulturze greckiej, azteckiej i perskiej na stulecia przed odkryciem jej przez współczesną naukę. Co więcej, udowodniono, że zarówno DNA, jak i zapisane w nim życie na każdym poziomie komórkowym posiada świadomość.
Odkoduj przeszłość – poznaj prawdę

https://studioastro.pl/wydawnictwo/ksiazki/zdrowie/geny/kosmiczna-spirala-przekazywanie-wiedzy-za-posrednictwem-dna-jeremy-narby/

37  Dyskusje / Komentarze / Odp: DNA I JEGO SEKRETY. : Wrzesień 07, 2018, 16:26:15


W odpowiedzi na powyższy tekst należy dodać biblijny Adam i Ewa  są TWORAMI ziemskich genetyków wyprodukowanymi w "OGRODZIE EDEN"... DNE..  w tym wypadku duże znaczenie ma E bo jest niższym dźwiękiem stwórczym sięgającym jedynie do III wymiaru, III czakry czyli kopią STWÓRCZEGO PRADZIADKU A , odpowiednika stwórczej najwyższej wibracji energii miłości.

A, zatem "Ogród E.. DNE  opisuje doskonale czas i miejsce eksperymentu naziemnego , genetyków III wymiaru  tworzących kopię materialną CZŁOWIEKA DUCHOWEGO.

Matryca Matka... to nie Matryca Ojciec .... matryca Ojciec nie posiada całej wiedzy Matrycy Matki , bo jest w wymiarze fizycznym TYLKO JEJ CZĘŚCIĄ reprezentujący głównie MOC sprawczą.

A zatem WSZYSCY potomkowie biblijnych Adama i Ewy jak najbardziej nie są potomkami STWÓRCY WSZECHRZECZY nie sa stworzeni na Jego wzór i podobieństwo ,a jedynie na wzór i podobieństwo głównego genetyka , który jako wzór tworzenia przekazał swoje DNA.

Jednym słowem oszustwo goni oszustwo.... czy obecni Żydzi o tym wiedzą?

Moim zdaniem zdecydowana większość zwykłych,  ludzi nie wie o tym, nie ma pojęcia ,że zostali perfidnie okłamani i wykorzystani przez dawnych kreatorów tego eksperymentu!

Jednak jest spora grupa świadomych tego faktu Żydów, moim zdaniem z premedytacja manipulujących ta informacja ze strach przed utraceniem swojej tożsamości społecznej i religijnej.

Kłamstwo , które ich zdaniem ma utrzymać religijną osobowość.. bo o etnicznej nie ma żadnej mowy w grupie , która  składa się z wielu narodowości z różnych stron Świata.

Jak nie wiesz o co chodzi .. to chodzi o władzę..... kto włada świadomością  ludzką narzucając jej swoje prawa i zasady pozwalające na coś... albo zabraniające czegoś... włada  tak naprawdę ludzkością... co znaczy uniemożliwia jej samodzielna ewolucję myślowo , uczuciowa... b każda myśl jest uczuciem , a każde uczucie jest myślą..

Co.... powstało  na wskutek eksperymentu w E DEN?

Ziemski człowiek, człowiek stworzony z elementów ziemi... materialna kopia kombinezonu doświadczalnego wcielonej DUSZY... DZIECKA STWÓRCY.... ISTOTY POCHODZĄCEJ Z KOSMOSU.

Oczywiście te kreacje nie posiadały i nie posiadają DUSZY  w trakcie narodzin wciela się w nie PROGRAMY ŻYCIA , które są energetycznymi dyskami z precyzyjnymi planami zachowań w zaprojektowanych sytuacjach.

Aż  trudno zrozumieć że dysponowaliśmy jako LUDZIE  Z PRZESZŁOŚCI takimi technologiami... tak dysponowaliśmy i dysponujemy nadal ale są one ukryte przed przeciętnym społeczeństwem... to jest przeolbrzymia manipulacja wiedzą.

Nasze mózgi nie tylko nie maja dostępu do swojej wstecznej pamięci, ale mają blokady genetyczne na możliwościach twórczych.

JAK?Coś

W dużej mierze tłumaczy to powyższy artykuł .. chodzi o "klastry wody" w nich jest zapis , blokujący nasze DNA ... czy można to obejść.. TAK MOŻNA .. ja to robię  ale trzeba wyjść ponad kod zbiorowości.. ponad strach .. stać się silna indywidualnością i nie dać się zwodzić i blokować  ŻADNYM EMOCJOM... A SZCZEGÓLNIE TYM UCZUCIOWYM!

Rozmnożyły się bardzo na Ziemi dzieci Adama i Ewy... czyli ludzie bez dusz... kto się z nimi identyfikuje , to jego sprawa.

Ja jestem DZIECKIEM STWÓRCY WSZECHRZECZY.. KOSMICZNYM DZIECKIEM GWIAZDY.... nie jestem ciałem fizycznym.. MAM CIAŁO FIZYCZNE które służy mi jako kombinezon doświadczalny.... Ja jestem twórcą i odtwórcą moich projektów doświadczalnych służących mi do ewolucji duchowej.

Prawa Zaświatowe są ponad prawami z TEGO świata .. które służą jedynie do otwiera drogę wcielonej DUSZY do powrotu w wysokie rejony jej istnienia.

Nie dam się ograniczać prawom , ktorych autorem jest niedoskonały człowiek, nie pozwolę się zniewolić intencjonalnym uczuciom... żądającym.. coś ... za coś...


Nie ograniczy mojej wolności ani seks ,ani pieniądze ani jakaś ideologia.... inspiracja mojego istnienia jest ewolucja wedle zasad KOSMICZNEGO SYTEMU WARTOŚCI ..  w którym jest współistnienie w oparciu o akceptację wartości każdej odmienności na równi z własną.

Istnieje PRAWO NIE KRZYWDZENIA I BYCIA NIE KRZYWDZONYM .. WOLNOSTOJEŃSTWO JEST ZASADĄ ISTNIENIA I ROZWOJU ŻYCIA I EKSPLORACJI KOSMOSU.

ENERGIA MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ JEST JEDYNĄ ZASADĄ ŻYCIA W NAJWYŻSZYCH WYMIARACH... WYKREOWANYCH PRZEZ ŹRÓDŁO ISTNIENIA  I JESZCZE NIE ODKRYTYCH PRZEZ WCIELONE ENERGIE.

Moje DNA ma depozyt wszystkich możliwości zapisanych w ŹRÓDLE STWORZENIA... JA jestem jego kreacją na Ziemi.. Istotą Duchową , która zawsze byla i zawsze będzie.. nie jak dzieci Adama i Ewy uzależnione od przepływu energii elektrycznej... gdy ona zaniknie oni przestaną istnieć!

Kiara.


Ps. Tak na marginesie dla ciekawych... Istota znana ludziom jako Jezus nie jest teraz  kastratem, owszem wyrok kastracji wydał na niego Sanhedryn , wyrok został zrealizowany.

Ale.... Jezus dokonał transcendencji.. to znaczy ... "zwinął"/ zdematerializował ( materializacja i dematerializacja ciała fizycznego była znana i używana już w Starożytnym Egipcie.. to jest sekret TYLKO naszych czasów!)  swoje ciało fizyczne  trzeciego wymiaru do postaci świetlistej ,energetycznej, następnie  rozwinął je na podstawie wzorca energetycznego czwartego wymiaru .. zmaterializował je JAKO DOSKONAŁE LUDZKIE CIAŁO  w którym nie ma ŻADNYCH WAD, CHORÓB CZY AMPUTACJI.

ON  nie ma żadnego problemu bywania w naszym wymiarze , widzenia się z bliskimi mu osobami , Jego ciało jest perfekcyjnie doskonałe , młode i piękne , nie podlega zasadom starzenia się które obowiązują nas teraz.

To jest jak najbardziej mądry , dobry , piękny, doskonały , delikatny i subtelny mężczyzna fizyczny.

 ON ma jedną ważną zasadę, która absolutnie dyskwalifikuje KRK .... NIE IDENTYFIKUJE SIĘ Z RELIGIĄ Z   TĄ IDEOLOGIĄ, Z JEJ OSZUSTWAMI , NIGDY NIE POJAWIA SIĘ JAKO POSTAĆ RELIGIJNA!

Wszystkie tego typu objawienia są oszustwami nastawionymi na wykorzystanie JEGO autorytetu dla przyciągania wyznawców.
 
38  Dyskusje / Komentarze / Odp: DNA I JEGO SEKRETY. : Wrzesień 07, 2018, 14:41:18


cd..

Thermo człowiek

Początki DNA
Organizm biologiczny są w dużej mierze składa się z wody , jak widzieliśmy, endogenna woda może mieć kluczowe znaczenie dla zrozumienia złożoności metabolicznych form życia.

Ostatnie wyniki badań sugerują, że silnie strukturyzowane makro cząsteczki wody w rzeczywistości mogą być elementem odpowiedzialnym za struktury i wspomaganie składu nici DNA.

Woda otacza i zawiera nukleotydy i atomy tworzące podwójną helisę i może służyć jako kanał do transmitowania informacji o częstotliwości od hiperprzestrzeni próżniowej.

Zjawisko to faktycznie przedstawiono  w niezwykłym eksperymencie noblistki Luc Montagnier , w którym woda i bardzo niskie częstotliwości elektromagnetyczne  został użyty do utworzenia cząsteczki DNA, tylko z jej elementarnych składników chemicznych.

Eksperyment zapewnia przekonujące argumenty dla idei, że woda z natury posiada zdolność do konwersji energii o wysokiej entropii w stanach niższej entropii (wyższa koherencji), tym samym działając jako agent zamawiania poruszającą się  energię , zmienia ją z niespójnych, przypadkowych elementów w spójne, zorganizowane formy - jak w spirali DNA.


spirala DNA


Chwila po chwili, każdy atom każdej cząsteczki, zarówno organicznej jak i nieorganicznej w tym  procesie  ulega zmianie,  wymienia się.

Każdy z nas w ciągu najbliższych siedmiu lat będzie miał zupełnie nowe ciało, aż do ostatniego atomu.

Nawet kodony chemiczne cząsteczek DNA ciała będą swap i przełączą nowe  niezliczoną ilość razy przed zachodem słońca. Wśród tej stałości zmiany, gdzie możemy znaleźć przewoźnika o ciągłości, organizacji i struktury?

Odpowiedzi leży w geometrycznych zasad i proporcji nad przestrzeni,w dążeniu do  idealnego świata wiecznego , niezmiennego w idealnym układzie  geometrycznym absolutu.

W związku z tym, warto zauważyć, że spirala DNA składa się z 64 kodonów, precyzyjnie dopasowujących się do 64 czworościanu, tworzącego  krystaliczną geometrię nad przestrzeni.

Możemy wyobrazić sobie cząsteczkę DNA człowieka jako rezultat wielu milionów lat odcisków rezonansu czy "wzorców pamięci", w których pośredniczymy w ramach ewolucji   za pośrednictwem podciśnienia.

Pole grawitacyjne pochłania informacje  w tym zakresie, tak aby dostroić jej różne wyrażenia (np różne formy biologiczne) aby optymalnie wszechświat, w którym istnieje tworzył ; ewolucyjny system niesamowitej łączności i równowagi.

dna_spiral

Liquid Crystal w ludzkim ciele

Fundamentalną dynamiką wszechświata jest to, że posiada  rozszerzanie i kurczenie się . tworzy on   - ciągłą pętlę zwrotne informacje,  promieniujące na zewnątrz i absorbuje ich odbicie  z powrotem na siebie.

Podobnie ludzka świadomość jest również pętlą zwrotnych informacji. Odbieramy zewnętrzne kontrakty świata do naszej świadomości , reagujemy przez nasze  odczucie , tworzące   niezliczone procesy fizyczne, tylko ich  ułamki są filtrowane w zmysłowych jako  wrażenia  w ciele i mózgu.

Jednocześnie istnieje indywidualność i jej niezliczone atomy promieniującej energii, działające na zewnątrz we wszechświecie jedynie poprzez  swoje istnienie.

Wyniki świadomości od tego warunku brzegowego, to wydarzenie na  horyzoncie, między absolutną  i dynamiczną energią, gdzie informacja jest absorbowana wewnątrz pola próżni nielokalnego nieskończonego  promieniowania w tą i  z powrotem do skończonego świata zewnętrznego.

Świadomość jest po prostu informacją przetwarzaną. Tak więc jednostka nie jest jedynym, doświadczaniem  rzeczywistości, ale rzeczywistość jest TYM KIMŚ KTO pokazuje  ..  jak  przeżywa się każdego człowieka, identycznie jak  każdy atom.

 Źródło świadomości nie powstaje w organizmie i mózgu człowieka ,  to raczej jakość topologii samej czasoprzestrzeni, z podstawowych dynamiki i funkcji przetwarzania informacji o black-hole-wszechświat.

Świadomość człowieka jest wypadkowa możliwości poboru informacji ze źródła i stworzenia z niej swojej wiedzy poprzez doświadczenie jej w fizycznych zdarzeniach.

W związku z tym organizm biologiczny jest bardziej jak transceiver świadomości, a nie jego źródła pochodzenia. Aby znaleźć kanał świadomości potem znów musimy zajrzeć do geometrii krystalicznej wody w ludzkiej postaci.

Kryształ jest tylko konstrukcja, której cząsteczki są ułożone w regularny wzór, zorganizowany. Charakterystycznie, rezonujących lub oscylacje o określonej częstotliwości, i kilka kryształów także piezoelektryczny, czyli reagują na naprężenia mechaniczne przez generowanie impulsów elektrycznych.

Obie te właściwości są często wykorzystywane w dziedzinie elektroniki i komputera, na przykład w celu wytwarzania nadajników radiowych do strojenia i stabilizacji konkretnych częstotliwościach.

Szukasz informacji przewodu podciśnienia możemy patrzeć w systemach krystalicznie jak w organizmie. W rzeczywistości istnieje bardzo wiele struktur w organizmie człowieka, które mogą być opisane jako krystalicznie podobne.

Płynny kryształ


Ciekłokrystaliczny płyn  jest rodzajem kryształu, który wykazuje dynamikę płynów przy zachowaniu cząsteczek w zorganizowanej strukturze, podobnie jak żołnierze maszerują zachowują swoją strukturę rytmu kroku  nawet podczas wchodzenia w zakręt.

Cząsteczki fosfolipidów z błony komórkowej, zachowują się w podobny sposób; ich płynna krystaliczna organizacja pozwala membrana dynamicznie zmieniać swój kształt przy zachowaniu integralności, dzięki czemu jest w stanie zarówno wydzielić i wibrować w rezonansie z impulsami elektrycznymi, podobnie jak układ krystalicznego półprzewodnika.


Błona komórkowa


Cząsteczka DNA sama wykazuje również taką samą organizację krystaliczną, podobnie jak szkielet kości organizmu. Obydwoje są także piezoelektryczni i odpowiedni elektrycznie od mechanicznego impulsu ze swojego  otoczenia.

W rzeczywistości każda struktura narządów, gruczoł krokowy, układ nerwowych, komórek i białko wykazuje swój  stopień organizacji w pewnym stopniu funkcję krystaliczną i razem tworzą one sieć oscylującego, rezonans struktury, który stanowi ogólną organizację i spójny wzór rezonansowy, a więc w warunkach fizjologii i fizyki, człowiek może lepiej być rozumiany jako wibracyjny biocrystals;

Systemy otwarte w ciągłym rezonansie z częstotliwościami nad przestrzeni. Nie istnieje określona granica między polami elektromagnetycznymi prowadzonego przez metabolizm organizmu i tych, które istnieją w środowisku.

W związku z tym możemy myśleć o  ludzkim  ciele  jedynie jako o bardziej  gęstszej krystalizacji samej przestrzeni.

Ludzkie ciała 333

 Ciało ludzkie składa się z 75% wody a nasz mózg z 90%, jednak znaczenie tego faktu jest często niedoceniane.
W rzeczywistości, niemowlęta urodzone głównie z wody w mózgu (wodogłowie) świadomie reagują na bodźce, i ogólnie działają doskonale, ale tylko niewielka część ich mózgu składa się z neuronów.

Innymi słowy, jesteśmy w pełni świadomi i świadomi nawet przy bardzo małej  ilości szarych komorek w mózgu - jednak jeśli usunąć wodę, życie przestanie istnieć..

W związku z tym, woda może działać jako przekaznik , przez który rozciąga się próżnia nad-przestrzeni w  skomplikowanej formie fizycznej - poprzez rezonans elementu wody fala  fraktalna wzrostu i ewolucja biologiczna jest możliwa.

2-Fractal kwiat

Uchwała biologiczna


Wbrew powszechnemu przekonaniu, komórka biologiczna jest bardzo energetycznym  obiektem; jest z  fosfolipidów błonnych ,ma  wewnętrzną strukturę mikrotubul oscylująca w skrajnych natężeniach zmierzonych 10 14 Hz.

W fraktalnie-holograficznym modelu każda komórka może być  w rzeczywistym  w porównaniu z bardzo małą jednostką / czarną dziurą.

W "Haramein i raucher w prawach skalowania " możemy nawet zobaczyć, że produkcja energii z mikrotubul w obrębie komórek biologicznych, pod względem częstotliwości kontra promienia, są w liniowym, ustawieniu  harmonicznym  z innymi systemami czarnych dziur we Wszechświecie (tj galaktycznych jąder, kwazary, gwiazdy, mini-czarna dziura atomy itd), co sugeruje, że same komórki, ich  rozdzielczość i  naturalna skala wszechświata, zasad biologicznych, znajduje się w samym środku mikro i makro-Comos. Pomiędzy ich atomami i atomami  gwiazd na kosmiczny wykresie.

Nie tylko  to stwierdzenie implikuje bogactwo życia biologicznego w kosmosie, ale stawia człowieka w centrum własnego antropicznego wszechświata.

 
Z TEGO PUNKTU WIDZENIA CIAŁO LUDZKIE SKŁADA SIĘ Z BILIONÓW KOMOREK MINI CZARNYCH DZIUR W DOSKONAŁEJ KRYSTALICZNEJ ORGANIZACJI , WSZYSTKIE SĄ ZHARMONIZOWANE WOKÓŁ PULSUJĄCEJ SPÓJNIE OSOBOWOŚCI LUDZKIEGO SERCA... 

Całość  ta tworzy systemy, w symfonii, zdarzenie horyzontu absorbujące informacje z makrokosmosu  do mikrokosmicznego świata ludzkiej jednostki.

Dlatego karmienie pole próżniowego zwrotną   wiedzą o wysokiej  pozytywnej wibracji  z  danych nam przez nie  doświadczeń , zmienia nasz horyzont zdarzeń.. powodując ewolucję.

Każde zdarzenie wywołane na horyzoncie i odebrane przez człowieka  , reprezentuje inny punkt widzenia, wyjątkową pozycję geometryczną, w kosmicznym fraktala, tworząc  swój własny kawałek informacji do całości.

W sumie, to "rozszerzenie przestrzeni" jest nastrojone, samo organizującym się odbiciem ludzkich myśli i uczuć stworzonych w momencie przezywania KAŻDEJ życiowej sytuacji.

Ludzki system nerwowy jest    system niesamowitej wrażliwości i złożoności, zdolny do rejestrowania najdrobniejszych impulsów  ze swojego otoczenia.

Jak widać, za pośrednictwem wody jednostka biologiczna a przede wszystkim człowiek  dosłownie krystalizuje  z hyperfield próżni swoją  holograficzną rzeczywistość.

Gęsta krystalizacja energii wydaje się być tylko naszym  widzialnym obrazem, tworzonym  z wielu warstw rezonansowej sześciennej  krystalicznej struktury energetycznej.

Całość ta, która rozciąga się w sposób nieprzerwanego kontinuum, od poziomu materii brutto, do przyczynowej sfery kompletnej pustki -  tworzy stan równowagi.


Strojenie Biologicznej krystalizacji

Ta nadwrażliwość holograficznego systemu biologicznej  krystalizacji  stale tworzy dla nas rzeczywistość   z mapy  naszej własnej świadomości (i nieświadomości)ze  sprzężenia zwrotnego pętli stanów psycho-emocjonalnych; interpretacji , których dokonujemy sami w naszym   polu myśli i uczuć.

One wszystkie wpływają  na nasz świat , a to z kolei wpływa na nasz wszechświat -jest efektem  naturalnej równowagi tworzenia i współtworzenia.

Jak świadomie wprowadzić siebie  w stan wewnętrznej równowagi, różne energetyczne warstwy biologicznej krystalizacji energii będą oscylowały  na wyższe stopnie organizacji i spójności.

W obrębie każdego rdzenia myśli  istnieje równowaga, co oznacza uniwersalną jedność, a więc im bardziej myślami i uczuciami , oraz czynami  jesteśmy skoncentrowani na pozytywie ,  tym bardziej nasycona dobrem  jest nasza energia powracająca do źródła. Tym  bardziej oczywista staje się naszą łączność we wszystkich rzeczach z wzorcem doskonałości, którym jest ŹRÓDŁO/ WZORZEC DOSKONAŁY  ISTNIENIA.

Dostrojenie/podniesienie  energii holograficznej przestrzeni życia   człowiek przez pracę.


Możemy sobie wyobrazić, że akt introspekcji równa się implozyjnemu ruchowi, podniesienie siły, a tym samym ruch w kierunku wyższego koherencji, porządku i przepływu, co może być przyczyną medytacji i jogi praktyki są  korzystne dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Zastosowanie esencji, accupunture i kryształów do wibracyjnego strojenia jest także starożytną wiedza, której odkrywanie  dopiero teraz nasila się w naszym współczesnym świecie.

Nauka medyczna dotycząca energicznych, wibracji z ktorych zbudowane jest ludzkie ciało  jest nadal we  wczesnym dzieciństwie, a przed nami leży rozległy wszechświat i odkrycia jego zasad istnienia ...

Wszystko to daję  pod uwagę, że może dojść do  NOWEGO RODZAJU CZŁOWIEKA z otworzoną zasadą  wrodzonej powszechnej równowagi, spójności, współtworzenie i połączenia pełnego ze swoim kosmicznym wzorcem .

Geometrycznymi  proporcjami  nad przestrzeni jest pradawny  plan stworzenia, kierujący powstawaniem wszechświatów, kwazary, galaktyki, gwiazdy, planety, komórek i atomów.

Rozciąga się on  jednocześnie przez wszystkie  wymiary skalarne i ostatecznie odkrywa  własną tajemnicę oczami LUDZKIEJ  samo-świadomość  każdej jednostki.

Ludzka forma jest nie mniej niż holograficzną projekcją harmonicznej geometrii nad przestrzeni - naturalną krystalizacją energii w  indywidualną  całość.

http://holofractal.net/
39  Dyskusje / Komentarze / Odp: DNA I JEGO SEKRETY. : Wrzesień 07, 2018, 14:40:43
Holograficzne właściwości DNA
Pole energetyczne ludzkie istnieje jako tablica oscylujących punktów energetycznych, które mają strukturę warstwową i zdecydowaną symetrię , właściwości te spełniają definicję normalnego kryształu w formie materialnej" - Marc Vogel

Organizm ludzki jest jak Wszechświat dla siebie; ogromnie, skomplikowany ma  system niezwykłej wrażliwości i szczegółów. To był przedmiotem podziwu, filozofii i badań naukowych przez wieki, jednak jej najbardziej elementarnej projekt jest wciąż owiana tajemnicą.

Jaki jest związek życia biologicznego z Kosmosu - z tkaniny przestrzeni i samego czasu? Czy nasze ciało z "ziemnych maszyny" Kartezjusza; jest "automatem" dyskretnych funkcji mechanicznego?

Czy naprawdę zamknięte w nieskończonej walce z tykanie zegara termodynamicznej entropii - coraz większe zaburzenia - jak widok współczesnej fizyki?

Fraktal-holograficznego modelu rzuca nowe światło na te pytania; ujednolicony opis Kosmosie ujawnia swój prawdziwy stosunek do człowieka, relacji tak splątane, tak intymne, że oba nie mogą być oglądane poza ...
473969_10150701329305081_1506434851_o

Ogrom biologicznej złożoności

xlarge_cell_nucleus-1_01 Budulcem życia, komórki biologiczne, jest podmiotem zadziwiającej spójności; miliardy procesów chemicznych odbywają się wewnątrz niej co drugi - metabolizm, transport molekularny, ekspresji genu, replikacji DNA zewnątrzkomórkowej komunikacji, reprodukcja, różnicowanie komórek, żeby wymienić tylko kilka.

Istnieje 50 bilionów komórek w ludzkim ciele, a ich łączna DNA rozwikłać obejmowałby odległość od Ziemi do Słońca ponad 400 razy!
Wszystko to pięknie współpracuje utrzymać żywy organizm oddychania przystosowany do współdziałania z zewnętrznym wszechświatem niezliczonych procesów fizycznych.

Co fizyki bazowego może liczyć na takich ekstremalnych poziomach organizacji?

Te zasady termodynamiki entropia nie łatwo wyjaśnić złożoność ewolucji biologicznej, ani nie może stanowić funkcję rozbudowanego i współpracy komórek.
Pod względem konwencjonalnych fizyki nasuwa kilka pytań należy odpowiedzieć w tym zakresie, na jaki ma 50 bilionów komórek działają bez zarzutu symfonii?

Albo, to naturalny proces stworzony z  obojętnych minerałów starożytnej Ziemi tworząc skomplikowaną maszynerię komórkową w pierwszej kolejności?

Obliczenia prawami prawdopodobieństwa wskazuje, że czas potrzebny dla siły uniwersalnie generowanej nawet dla pojedynczego źdźbła trawy jest procesami prób i błędów będzie znacznie przekraczać postulowany wiek naszego wszechświata, nawet nie wspominając  o całej biosferze Ziemi.

Oczywiście nie jest elementem obecnych tu samo organizujących się  naturalnie nieodłączne ruchów w kierunku celu i spójności; pozostawiony sam wszechświat będzie produkować niesamowitą złożoność z własnej woli.

Innym problemem w naszej współczesnej fizyki jest znany jako "zasady antropicznej", hipotezy przedstawianej jako możliwe rozwiązanie do centralnego pytania w nowoczesnej kosmologii: jak i dlaczego nie możemy trwać tylko  tutaj?

Z jeszcze niewyjaśnionej przyczyny, nasz Wszechświat wydaje się ogromny starannie dopasowany do tworzenia złożonych form życia. Ma parametry fizyczne sił fizycznych umożliwiające tworzenie  struktury atomowej, a tym w samym składzie cząsteczkowym wszystko  jest dokładnie tam, gdzie ma być tworząc stabilne łańcuchy cząsteczkowe, tak jak nici DNA.

Gdyby np dużą siłą łączącą atom, była by wyższa lub niższa frakcja biologicznego życie była by niemożliwe.

taki jest   fakt, że czytasz ten tekst, który jest o tym , co doprowadziło do zasady antropicznej: jesteśmy tu, ponieważ żyjemy we wszechświecie, który pozwala nam tu być.

Rzeczywiście, jest to uproszczonym  i kołowym  argumentem, luźno opartym na założeniu, że istnieją niezliczone wszechświaty , każdy z różnymi prawami fizycznymi, nasz jest jednym, który daje   umożliwia nasz rodzaj  życia, a co za tym idzie - z nami, włącznie z  czytaniem tego artykułu.

Ponieważ jest to hipoteza  stosowna, wielu z nich jest niezadowolonych  z tej hipotezy jako twór  logicznie okrągły i całkowicie nie do udowodnienia.

W skrócie, jest wybitny problem współczesnej fizyki, a mianowicie z zasady - Życie.

Wszystko działa bardzo dobrze z uznaniem  obecnych modeli, ale obecność życia stanowi znaczne wyzwanie dla wiedzy.

Jednak jednolite teorie fizyki powinny być w stanie wyjaśnić procesy zasad  uniwersalnych, od mikroskopijnych do makroskopowych, w tym życia, świadomości i wszystko za sobą pociągać.

Dopóki jest to tylko istniejąca  teoria , tak naprawdę nie może twierdzić, że wiemy wszystko,  o  rodzaju zjawisk kosmologicznych, jakimi  naprawdę jesteśmy.

Nasza wizja siebie jest wciąż niepełna. Pojęcie wszechświat zmierza ku coraz większym zaburzeniem jest obalona przez naszego istnienia; żyjący, oddychający organizm człowieka jest niezrozumiałym system wzajemnych połączeń, przeplata się ze światem na poziomie bardziej kwantowym .

Jak się niebawem  przekonamy istnieje  PODSTAWOWA MATRYCA ŻYCIA  .. ONA   jest tym ,co to wszystko  organizuje, jest bardzo możliwe fizyczne miejsce w którym ONA  ISTNIEJE.
Pustka - zasada Zakonu
Podwójne torusAby znaleźć zasady nakazujące fundamentalne prawa  dla tworzenia i utrzymywania organizmu ludzkiego musimy spojrzeć poza formę biologiczną, w strukturę przestrzeni, w której one powstały.

Jako czytelnik wiem, Fraktalne wzory  holograficzne pokazują , że przestrzeń nie jest pusta, ale pełna; plenum lub pól punktu zerowego zawierających potencjalnie nieskończoną energię.

W tym układzie  materia powstaje w zależności od miejsca, a nie odwrotnie, i naturalnie skrapla się w pierścieniowych / systemach  spehrical, odpowiadającym  strukturze topologicznej samej czasoprzestrzeni rozszerzalności, skurczy i wirowania.

Topologia ta znajduje odzwierciedlenie we wszystkich skalach, od atomu do wszechświata, a to naturalnie organizuje kwestię w odstępach harmonicznych określonych przez podstawową geometrię nad przestrzeni, zakładając znajome kształty galaktyk wirujących, gromad kulistych, systemów gwiezdnych, dynamiki planetarnych, a nawet komórek i atomów.

 Sam atom jest w rzeczywistości niczym jak  innym miejscu w ruchu; jak mały toroidalny wir w morzu próżniowym, które zamienia się w nieskończenie małe kwanty energii potencjalnej na energię kinetyczną lub masę.

W niedawnym artykule Haramein, w Quantum Gravity & holograficznym Mass  były bardzo dokładne prognozy dotyczące podstawowych cech atomu acheived opisujące masę protonu jako wynik fizyki w holograficznym i powszechne uwikłanym układzie  poprzez próżnię.


Z tego punktu widzenia źródła organizacji materiału, wewnątrzkomórkowej spójności, a nawet świadomości, nie leży w obrębie procesów fizycznych w organizmie, ale są raczej efektem  przyczynowych zjawisk, wynikającym   z podstawowych cech samej czasoprzestrzeni,  sama zasada energetyki tworzyła wszechświat.

Jednak,  to pole jest niczym innym jak czystym potencjałem, będąc non-wymiarowym i nieskończonym w przyrodzie, ale także z definicji szczytu , porządku i organizacji - wszystkich punktów ujednoliconym. Zatem entropia, randomizowane Wszechświaty,  spełniają ona przeciwwagę w negentropic, spójnej próżni.

Czarna dziura
Energia kinetyczna i potencjalna


Z tego założenia możemy zrozumieć zjawiska energii w dwóch różnych formach, energii kinetycznej i potencjalnej, synonimem manifestowanym  i niezamanifestowanym, dynamicznym i bezwzględnym.

Energia potencjalna jest statyczna, uporządkowana i zrównoważona, a energia kinetyczna to  energia w ruchu, jest z natury niezrównoważona, w stanie stałego rośnięcia entropii, zaburzenia i rozkładu.

Energia kinetyczna jest równa ekspansji ma  wirowanie, promieniowanie widzialne i ciepło, a energia potencjalna tworzy przeciwny ruch skurczu, równowagi termicznej i absolutnego stopnia zera.

Zrozumienie jedności tych przeciwieństw, entropii i negentropia, chaosu i porządku, procesów generoactive i radioaktywnych, i jak one działają na naszym świecie jest możliwe.  

Możemy uświadomić sobie, że rzeczywistość, w jej najbardziej podstawowym stanie , jest wyrazem uniwersalnej spójności, integralności i równowagi - wyrazem kosmicznej osobliwości.


Istnieją zatem trzy podstawowe tryby ruchu przestrzennego we wszechświecie - ekspansji, skurcz i spin.
Siły uniwersalne znane jako Gravitation (skurczu) i elektromagnetycznymi (ekspansja) są skutkami wynikającymi z tych samych dynamiki przestrzeni.

Rozszerzanie przestrzeni jest promieniste, w kierunku ciepła, powoduje zaburzenia   bezużytecznych form energii.

Poruszanie się we wszystkich kierunkach, do maksymalnej objętości vs. minimalnej trwałości, jego geometria przestrzenna jest tworzeniem formy kuli.

Skurcz przestrzeni, jednak generoactive - w kierunku chłodu, wyższego rzędu i powszechnej spójności z pola punktu zerowego.

Skurcz jest ruchem w kierunku tworzenia minimalnej objętości i maksymalnej stabilności, wyrażonej  geometrycznie jako czworościan.

Jest on  nie radiacyjny jest tetraedryczną implozyjną geometria przestrzennej, nie jest widoczny gołym okiem; należy do niezamanifestowanej sfery czystego potencjału, a więc jest to geometria nad przestrzenna.

Geometria nad przestrzeni osiąga całkowicie zrównoważony stan podstawowej siatki 64 czworościanu; czworościenną krystaliczną strukturę tkaniny wszechświata.

Siatka 64 czworościanu Czarna dziura

Centrowania każdego czarnego systemu hole - każda galaktyka, gwiazda, komórka lub Atom - to nie jest pusta przestrzeń, wciąż jest  punktem statycznej energii potencjalnej, która zapewnia względny środek obrotu dla systemu obracania się,to jest  jak cisza w oku huraganu.

To nieruchome Centrum spoczywa w stanie równowagi termicznej - absolutne zero stopni. Jest to doskonale chłodna cisza, która pozwala na energię kinetyczną; ruchu, obrót, tarcie i uzyskanie ciepła gdy ekspansja nastąpi.

Wokół tego centrum statycznego jest horyzont zdarzeń; naturalnie występująca granica równowagę, gdy siły kurczenia i rozszerzania są równymi siłami.

Nasz własny wszechświat jest wnętrzem gigantycznej czarnej dziury, patrząc w przestrzeń, w przezroczystej ciemności na  chłodnym nocnym niebie, jesteśmy rzeczywiście świadkami i źródłem porządku we wszechświecie, jednoczącym  wyrównawcze łączenia i zrównoważenie wszystkich rzeczy w swoim  majestatycznym ciastu uściskiem.


O ile sfera promieniowania atomu lub płonącej gwiazdy może pojawić skończoność , zlokalizowaną  i oddzieloną od innych, to  skurczu pola - jego Gravity - jednoczy i zmienia  plenum w non-miejscowym stanie próżni.

Pole grawitacyjne wywodzi się z hyperfield próżniowej, która jest stale dostosowywana w  innowacyjnej synchronizacji i samo organizujących się wszystkich struktur , wszędzie według coraz nowszej topografii kosmicznych fraktali.

Próżnia jest wspólnym  źródłem, pochodzeniem i punktem końcowym wszystkich informacji, a więc wyraźnie  będąca niczym więcej niż wyrazem holograficznej przestrzeni, ma wszystko, co potrzebne do samoorganizacji.

Jednakże, istnieje tylko jeden podstawowy element materii zdolny do zamknięcia pętli sprzężenia zwrotnego z generoactive z radioaktywnymi siłami,jest transportowany poprzez formy fizyczne w takiej kolejności i złożoności wyrażonej w życiu biologicznym; a mianowicie  JEST TO ELEMENT WODA.


przycięta Góra
Woda - Link do HyperspaceNiebieski plusk uderzenia kropli wody na powierzchni wody...

 Chociaż sama cząsteczka H2O wydaje się dość proste, woda jest znacznie bardziej złożone niż we  wzorze chemicznym wydaje się wskazywać.

Woda cieszy się wyjątkową pozycję w wielkim projekcie, a to tworzy  notoryczny bunt wobec wszystkich istniejących modeli i porównań, gdy patrzy się na nią na równi z innymi elementami układu okresowego.

Chemicznie, woda wykazuje szeroki zakres właściwości wyjątkowych w przyrodzie, spośród nich, cechy termiczne niezbędne do życia biologicznego, na przykład o dużej pojemności cieplnej, wysokiej przewodności cieplnej i dużej utajonego ciepła parowania.. to kilka z  spośród bardzo wielu innych.


Geometria wody...

 Co bardziej istotne w ramach tej teorii jest jednak to, że woda ma niepowtarzalną konfigurację czworościennej cząsteczki i jest termodynamicznie odwrócona; jest to jedyny element który  rozszerza się  po schłodzeniu i kurczący  po podgrzaniu.

Te właściwości sprawiają, że element wody harmonijnie dopasowuje się  do geometrii nad-przestrzeni, zapewniając informacje , zamyka pętlę sprzężenia zwrotnego z rozszerzania się i kurczenia, łącznik między entropii i sił negentropic we wszechświecie.

Na poziomie molekularnym woda jest bardzo spójna; atomy wodoru w jednej cząsteczce łatwo przyciągają atomy tlenu z otaczanie cząsteczki.  

W ten sposób organizuje się w kryształ jak  w sieci, która jest w stanie zapisywać lub transdukować  drgania nowej  informacji.

Jest to dokładna geometria próżni w funkcji struktury krystalicznej wody jako doskonały kanał do spójnej wymiany informacji między nadprzestrzeną i systemami biologicznymi.

Haramein sugeruje wytworzenie z konfiguracji tetraedrycznej  funkcję wirowania w strukturze powierzchni, która stanowi odnośnik rezonansowej fluidodynamiczną cząsteczkę wody.

Poprzez ten rezonans przechodzące spójne informacje rozbrzmiewa przez jego konstrukcję, rozprzestrzenia zmieniając  procesy negentropic do postaci materialnej - procesy te  poruszają się w kierunku wyższych stanów porządku i złożoności, odzwierciedlając harmoniczną częstotliwość geometrii próżniowej, mechanizm potencjalnie kluczowy ma  znaczenie dla utrzymania złożoność wszystkich cząstek DNA.

cd..


40  KOD PESZEROWY / Stary Testament / Odp: SZECHINA. : Wrzesień 06, 2018, 12:36:14
MER KA BA ENOCHA TO KULA!Starożytni Obcy
Biblia, latające maszyny i jak Henoch i prorok Eliasz byli "podjętymi do nieba"
Ivan
Ivan
2 tys. Wyświetleń

Kiedy czytasz teksty napisane tysiące lat temu i widzisz, jak wspominają latające rydwany, ogień, dym i tajemnicze istoty, nie możesz pomóc i zastanawiać się, czy pradawni rzeczywiście mówili o wizytach obcych.

Autorzy, którzy są zwykle przekonani, że istnieją dowody na wizytę obcych zapisaną w ważnych dziełach literatury, takich jak Biblia, twierdzą, że historia jest przekazywana częściowo, a ważne części starożytnych tekstów zostały całkowicie pominięte.

W tym artykule przyjrzymy się trzem ważnym postaciom biblijnym, które wydawały się mieć kontakt z istotami pozaziemskimi podczas ich życia.

Dwaj z nich, zgodnie z świętym tekstem, zostali zabrani do nieba i nigdy nie wrócili na Ziemię.

Trzeci, Ezechiel, był świadkiem tego, co wielu wierzy, że jest ostatecznym dowodem "statków kosmicznych" przybywających na Ziemię tysiące lat temu:

"Spojrzałem i ujrzałem wichurę wychodzącą z północy - ogromną chmurę z błyskawicą i otoczoną jaskrawym światłem. Środek ognia wyglądał jak lśniący metal,   5 i w ogniu było to, co wyglądało jak cztery żywe stworzenia. Z wyglądu ich forma była ludzka ...

Starożytny astronauta ... Uprowadzenia?

Patriarcha Enoch (Gen 5,18: 24) i prorok Eliasz (Królewska 2: 13) są wymienieni jako wzięci do nieba.

Znajdujemy pisemne dowody na temat tego, jak prorok Eliasz został porwany przez "rydwan ognia".

Czytając te niewiarygodne historycznie relacje, znajdujemy niezliczone pytania, w których niewiele lub prawie nie ma odpowiedzi.

Gdzie poszli Henoch i Eliasz? Dlaczego zniknęli tajemniczo i bez śladu? Co dokładnie widział i opisał Ezechiel?

Czy istnieje nawet odległa możliwość, że Biblia udowadnia - w taki czy inny sposób - istnienie kontaktu ze Starym Obcym?

Rzućmy okiem na Enocha i jego tajemnicze zniknięcie wspomniane w Księdze Rodzaju 5: 18: 24.

Zwracamy się do Biblehub i sprawdzamy, co zostało zapisane w przeszłości.

Bóg zajmuje Enocha

18 Kiedy Jared miał 162 lata, został ojcem Henocha.

19 A po tym, jak został ojcem Henocha, Jared żył 800 lat i miał innych synów i córki.

20 Tak więc Jared przeżył w sumie 962 lata, a następnie zmarł.

21 Gdy Henoch miał 65 lat, stał się ojcem Matuzalem.

22 A gdy on był ojcem Matuzalemskiego, Enoch chodził z Bogiem 300 lat i miał innych synów i córki.

23 Zatem Enoch żył w sumie 365 lat .

24 Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, ponieważ Bóg go zabrał .

Rodzaju 5: 24 ma kluczowe znaczenie, ponieważ wyraźnie wspomina, że ​​Bóg wziął Enocha z dala. Nie wspomina o śmierci Henocha. Wspomina, że ​​został w jakiś sposób uprowadzony.

Jest to rzeczywiście ważne, ponieważ możemy zobaczyć w Genesis 5 3:23, że Adam, który żył przez 930 zmarł. Seth, syn Adama, przeżył 912 lat i zmarł. Uważa się, że Eszosz, syn Setha, żył przez 905 lat i zmarł. Przez całą drogę aż do Enocha (Rodzaju 5:24) potomkowie Adama zmarli po tym, jak żyli wyjątkowo długowiecznym życiem. Jednak Enoch nie umarł, jak zapisano w Genesis: " Henoch wiernie chodził z Bogiem; potem już go nie było, ponieważ Bóg go zabrał. "

Pozostaje pytanie, dokąd poszedł? Dokąd zabrano Henocha? A kto go zabrał? Czy to naprawdę był Bóg?

Zniknięcie Proroka Eliasza

Jeśli przyjrzymy się 2 Królom 2:13, znajdziemy kolejną niewiarygodną historię.

Ponownie zwracamy się do Bible Hub, aby zobaczyć, co zostało zapisane w przeszłości.

Eliasz zabrany do nieba

1 Krótko przed Panem wziął Eliasza do nieba w wichrze, Eliasz i Elizeusz byli w drodze z Gilgal,

2 I rzekł Elijasz do Elizeusza: "Proszę, zostań tutaj, bo Pan posłał mnie do Betel". Lecz Elizeusz odpowiedział: "Tak, jak żyje Pan i jak wy żyjecie, nie opuszczę was". w dół do Betel.

3 Wtedy synowie proroków z Betel wyszli do Elizeusza i powiedzieli: "Czy wiecie, że Pan zabierze wam waszego pana dzisiaj?" "Tak, wiem" - odpowiedział. "Nie mów o tym."

4 I rzekł Elijasz do Elizeusza: "Proszę, zostań tutaj, bo Pan posłał mnie do Jerycha". Lecz Elizeusz odpowiedział: "Tak, jak żyje Pan i jak wy żyjecie, nie opuszczę was". do Jerycha.

5 Wtedy synowie proroków w Jerychu przyszli do Elizeusza i powiedzieli: "Czy wiecie, że Pan zabierze wam waszego pana dzisiaj?" "Tak, wiem" - odpowiedział. "Nie mów o tym."

6 I rzekł Elijasz do Elizeusza: "Proszę, zostań tutaj, bo Pan posłał mnie do Jordanu." Lecz Elizeusz odpowiedział: "Tak, jak żyje Pan i jak wy żyjecie, nie opuszczę was" . dwóch z nich szło dalej.

7 A potem pięćdziesięciu z synów prorockich poszło i stanęło w pewnej odległości, naprzeciw Eliasza i Elizeusza, gdy obaj stali przy Jordanie.

8 A Eliasz wziął płaszcz, zwinął go i uderzył w wody, które rozstąpiły się po prawej i po lewej, tak że oboje przeszli na suchej ziemi.

9 Po tym, jak przeszli, Eliasz powiedział do Elizeusza: "Powiedz mi, co mogę dla ciebie zrobić , zanim cię zabiorę ?" "Proszę, pozwól mi odziedziczyć podwójną porcję twojego ducha" - odpowiedział Elizeusz .

10 "Poprosiłeś o coś trudnego", powiedział Eliasz. "Niemniej jednak, jeśli zobaczysz mnie tak, jak mnie zabrano , to będzie twoje. Ale jeśli nie, to tak nie będzie. "

11 Gdy szli dalej i rozmawiali ze sobą, nagle pojawił się rydwan ognia z końmi ognia i rozdzielił ich dwóch, a Eliasz wszedł do nieba w wir powietrzny.

12 Gdy Elizeusz patrzył, zawołał: "Mój ojciec, mój ojciec, rydwany i jeźdźcy Izraela!" I nie widział już Eliasza . Więc biorąc jego własne ubranie, rozdarł je na dwie części.

Powyższe informacje można interpretować na wiele sposobów.

Z punktu widzenia starożytnych astronautów wydaje się jasne, że po prostu czytaliśmy o błędnie zinterpretowanych technologiach. Rzeczy, których ludzie tysiące lat temu nie rozumieli, a zatem przypisywali Bogu Wszechmogącemu.

Z biblijnego punktu widzenia jednak należy wziąć pod uwagę ważne szczegóły.

Dlaczego Enoch zniknął?

Dlaczego został zabrany z Ziemi? Nie umarł, więc dokąd poszedł?

Aby odpowiedzieć na te pytania, biblijni uczeni twierdzą, że musimy pamiętać, że ten specyficzny patriarcha jest siódmym na liście potomków Adama.

Liczba siedem to symboliczna postać w Biblii oznaczająca "doskonałość". Według Biblestudy.org ,

    Użyte 735 razy (54 razy w księdze samego Objawienia), liczba 7 jest podstawą słowa Bożego. Jeśli uwzględnimy przy tej liczbie, ile razy "siedmiokrotnie" (6) i "siódmy" (119) zostanie użyte, nasze całkowite skoki do 860 odniesień. Siedem to liczba kompletności i doskonałości (zarówno fizycznej, jak i duchowej). Wiele wynika z tego, że jest związany bezpośrednio z Bożym stworzeniem wszystkich rzeczy. Według niektórych żydowskich tradycji stworzenie Adama nastąpiło 26 września 3760 r. Pne (lub pierwszego dnia Tiszri, który jest siódmym miesiącem w kalendarzu hebrajskim). Słowo "stworzony" jest używane 7 razy, opisując twórczą pracę Boga (Rdz 1: 1, 21, 27 trzy razy, 2: 3, 2: 4). Jest 7 dni w tygodniu, a szabat Boga 7 dnia.

Uważa się, że ci, którzy skomponowali genealogiczną listę potomków Adama, byli kapłanami Jerozolimy, którzy byli niezwykle przywiązani do symbolizmu, dlatego przywiązywali wielką wagę do liczby i studiowania numerologii.

Siódmy Patriarcha był kimś, kto musiał być w pewnym sensie doskonały, czysty, dlatego też mówi się, że Bóg zabrał Henocha do niebios, aby nie zanieczyścił się niegodziwością człowieka na Ziemi.

Historia Proroka Eliasza może być jeszcze bardziej fascynująca. Jak mówi nam historia, kiedy Eliasz przewidział, że jego śmierć jest bliska, szedł brzegiem rzeki Jordan w towarzystwie swego ucznia, Elizeusza.

Nagle, znikąd, niebiański rydwan z końmi ognia zstąpił z nieba, podniósł Eliasza i zniknął na niebie, przed zdumieniem Elizeusza i innych, którzy byli świadkami tego nieziemskiego zjawiska.

Dodatkowy materiał do czytania: Statki kosmiczne proroka Ezechiela


https://www.ancient-code.com/the-bible-flying-machines-and-how-enoch-and-prophet-elijah-were-taken-to-the-heavens/
41  KOD PESZEROWY / Stary Testament / Odp: SZECHINA. : Wrzesień 06, 2018, 10:00:42
MER KA BA

MER.. MATRYCA MATKA... ENERGETYCZNY ZAPIS WZORCA NIE WCIELONEGO DUCHA

KA.https://pl.wikipedia.org/wiki/Ka_( MATKA dusz) ASTRALNA  MATRYCA MATKA WCIELAJĄCEJ SIĘ W MATERIĘ DUSZY.

BA.https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba_(dusza)DUSZA WCIELONA W CZŁOWIEKA BIORĄCA UDZIAŁ TYLKO W JEDNORAZOWYM ŻYCIU.. KTÓRA POWINNA POWRÓCIĆ PO ZIEMSKIM ŻYCIU DO  ASTRALNEJ MATRYCY MATKI.
NIESTETY ZAZWYCZAJ NIE MIAŁA TYLE SIŁY I ŚWIADOMOŚCI LUB Z PREMEDYTACJĄ BYŁA ZATRZYMYWANA , CO POWODUJE UWIEZIENIE MATRYCY ASTRALNEJ W PRZESTRZENI ASTRALNEJ ,A TYM SAMYM BLOKUJE EWOLUCJĘ DUCHOWĄ  CZŁOWIEKA I MATRYCY NAD PRZESTRZENNEJ.     

http://akademiaducha.pl/symbol-merkaba/

cd. w wolnej chwili.
42  KOD PESZEROWY / Stary Testament / Odp: SEKRETY EGIPTU - WIELKA PIRAMIDA. : Wrzesień 03, 2018, 10:47:42


SEKRET PIRAMIDY W GIZIE...


Piramidy w Gizie skupiają energię elektromagnetyczną

Opublikowano: 02.09.2018 |

„W przypadku piramidy na podłożu, przy krótszych falach, energia elektromagnetyczna gromadzi się w komorach, zapewniając lokalne maksima widmowe dla pól elektrycznych i magnetycznych. Udowodniono również, że w zasadzie Piramida rozprasza fale elektromagnetyczne i skupia je w obszarze podłoża” – uważa dr Andrey Evlyukhin.
Od dziesięcioleci naukowcy i badacze doszukują się coraz to nowszych teorii na temat tego, czym mogą być wielkie egipskie piramidy w Gizie. Teorie o piramidach wykorzystywanych do wytwarzania energii, a nawet będących duchowym centrum na planecie, w którym miało dochodzić do oddziaływania z polem energii naszej planety, krążyły przez długi czas. Teraz nauka kwantyfikuje tę teorię i udowadnia, że ​​jest poprawna. Odkryto, że wielka piramida ma zdolność koncentracji energii magnetycznej i elektrycznej w wewnętrznych komorach piramidy i poniżej jej podstawy, co tworzy „kieszenie o wyższej energii”.

„Niezwykłe właściwości elektromagnetyczne Wielkiej Piramidy w Gizie mogą wkrótce zainspirować projekty nanocząstek dla wysoce wydajnych czujników i ogniw słonecznych. Jeśli ten efekt koncentracji da się odtworzyć w nanoskali, może to doprowadzić do powstania fali nowych, bardziej wydajnych czujników i ogniw słonecznych, twierdzą naukowcy” – pisze „Daily Mail”.

Oficjalna narracja, która jest wątpliwa dla ludzi ciekawych historii ludzkości, polega na tym, że wmawia się im, iż ta niesamowita piramida o wysokości 481 stóp została zbudowana dla faraona Chufu jako miejsce pochówku tysiące lat temu. A zatem grobowiec i nic więcej. „Piramidy egipskie zawsze przyciągały wielką uwagę” – powiedział koordynator badań i kierownik naukowy dr Andrey Evlyukhin. „My, jako naukowcy, również byliśmy nimi zainteresowani, więc zdecydowaliśmy się spojrzeć na Wielką Piramidę jako cząstkę rozpraszającą fale radiowe rezonansowo.”

Międzynarodowy zespół naukowców uczestniczył w badaniu mającym na celu przeanalizowanie związku między kształtem wielkiej piramidy a jej zdolnością do przewodzenia energii elektromagnetycznej. Zespół kierowany przez Rosyjski Uniwersytet ITMO zdecydował się na odtworzenie piramidy w modelu, który pozwolił zmierzyć ewentualne procesy elektromagnetyczne. Podobnie jak w przypadku każdego innego dowodu użytego w badaniu, punkt, podobieństwa między modelem i prawdziwą piramidą jest wysoce zbliżony.

Model został wykorzystany do próby określenia, w jaki sposób energia fal będzie absorbowana lub rozpraszana przez piramidę. Fale o długości rezonansowej w zakresie od 200 do 600 metrów (od 656 do 1968 stóp), były używane do testowania interakcji między falami a piramidami. Zespół niestety przyznał, że brakowało wiarygodnych informacji na temat właściwości piramidy, więc niektóre czynniki musiały zostać odtworzone z domysłów.

„Musieliśmy użyć pewnych założeń. Na przykład zakładaliśmy, że wewnątrz nie ma żadnych nieznanych wnęk, a materiał budowlany o właściwościach zwykłego wapienia jest równomiernie rozmieszczony w piramidzie i poza nią. Dzięki tym założeniom uzyskaliśmy interesujące wyniki, które mogą znaleźć ważne praktyczne zastosowania” – informuje dr Andrey Evlyukhin.

Jeżeli to badanie rzeczywiście przyniosło pewne informacje, które pomogłyby ludziom zrozumieć prawdziwą funkcję piramid, sensowne byłoby, aby badania te były prezentowane z pewną dozą niepewności i dystansu, do momentu głębszego przeanalizowania tego fenomenu. Dokładne narzędzie, którego używali badacze, znane jest jako analiza wielopunktowa. Jest to metoda powszechnie stosowana w dziedzinie badań fizycznych do analizy interakcji złożonego obiektu i pola elektromagnetycznego. To pomogło im zobaczyć, jak piramida może skoncentrować energię elektromagnetyczną w podziemnych komorach.

„W przypadku piramidy na podłożu, przy krótszych falach, energia elektromagnetyczna gromadzi się w komorach, zapewniając lokalne maksima widmowe dla pól elektrycznych i magnetycznych. Udowodniono również, że w zasadzie Piramida rozprasza fale elektromagnetyczne i skupia je w obszarze podłoża” – mówi naukowiec.

Na koniec należy zaznaczyć, że „Daily Mail” w publikacji poświęconej wyżej opisywanemu zagadnieniu, powołuje się na badaczy z Rosyjskiego Uniwersytetu ITMO pisząc o nadzwyczajnych możliwościach kompleksu piramid w Gizie. Możliwościach, które obecnie są analizowane przez naukowców, jednak uznano, że jeszcze nie nadszedł czas, aby podawać owe rewelacje do opinii publicznej.

Autorstwo: Zespół „Globalnego Archiwum”
Źródło: Globalne-Archiwum.pl

https://wolnemedia.net/piramidy-w-gizie-skupiaja-energie-elektromagnetyczna/43  Dyskusje / Komentarze / SŁUŻBY SPECJALNE....... : Sierpień 18, 2018, 09:14:32
Najwięcej skrytobójstw przeprowadzają Mossad i Shin BetNajwięcej skrytobójstw przeprowadzają Mossad i Shin Bet zeevveez/Flickr/CC BY 2.0

Izraelski rząd, rekami agencji szpiegowskiej o nazwie Mossad przeprowadził co najmniej 2 700 skrytobójstw na Palestyńczykach, Egipcjanach, Syryjczykach i Persach od czasu II wojny światowej – twierdzi żydowski pisarz i dziennikarz Ronen Bergman w swojej najnowszej książce „Rise and Kill First” („Powstań i zabij pierwszy”). To ten sam Bergman, który zaatakował polskiego premiera Mateusza Morawieckiego podczas słynnej konferencji prasowej w styczniu br.

Bergman, dziennikarz gazety „Yediot Aharonot”, przekonał wielu agentów Mossadu, Shin Bet i wojska izraelskiego, aby opowiedzieli swoje historie. Niektórzy z nich używali nawet swoich prawdziwych imion i nazwisk. Rezultat tych wywiadów to „Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Assassinations Assasinations”, ponad 600-stronicowa książka zawierająca również opis zabójstw przeprowadzanych przez organizacje paramilitarne, które działały przed powstaniem Izraela w 1948 roku.

Opierając się na około tysiącu wywiadów i tysiącach dokumentów, Bergman opisuje wiele technik mordowania i twierdzi, że izraelska machina śmierci stosowała zwykłe zamachy, setki trucizn w tym zatrutą pastę do zębów, która zabija po miesiącu, uzbrojone drony, wybuchające telefony komórkowe, zapasowe opony ze zdalnie sterowanymi bombami. Mordowano wrogich przywódców, potencjalnych terrorystów, ale także obcych naukowców.

Najwięcej zamordowano przywódców palestyńskich, w tym tych związanych z bojówkami Hamasu w Strefie Gazy.

Książka sugeruje, że Izrael użył zatrucia promieniowaniem, aby zabić Jasira Arafata, przywódcę palestyńskiego, który był założycielem ruchu Fatah. Śledztwa w sprawie jego śmierci nadal trwa.

Izraelska agencja szpiegowska Mossad, jak twierdzi autor, próbowała powstrzymać jego postępy w pracy nad książką, nachodząc byłych agentów i funkcjonariuszy i ostrzegając ich przed udzielaniem wywiadów.

Tytuł książki pochodzi od starożytnego napomnienia z żydowskiego Talmudu: „Jeśli ktoś przyjdzie cię zabić, najpierw wstań i zabij go.” Bergman mówi, że duży procent osób, z którymi rozmawiał, cytował ten fragment jako uzasadnienie swojej „pracy”. Cytowany przez niego prawnik wojskowy, deklaruje, że takie operacje są legalnymi działaniami wojennymi.

Bergman nazywa izraelski aparat zabójczy „najmocniejszą, najsprawniejszą maszyną do zabójstw w historii”. Pisze, że wiele technik izraelskich zostało później zaadoptowanych przez USA.

Książka zawiera historię osobowości i taktyki różnych tajnych służb. W latach 70. XX w. nowy szef Mossadu otworzył setki komercyjnych firm za granicą, sądząc, że pewnego dnia mogą się przydać. Na przykład Mossad stworzył przedsiębiorstwo żeglugowe na Bliskim Wschodzie, które wiele lat później przydało się do zapewnienia bezpiecznej pracy zespołu zabójców na wodach w pobliżu Jemenu.

W imię bezpieczeństwa państwa izraelscy urzędnicy nie tylko podążali drogą legalności, ale też ją deptali. „Podsumowanie egzekucji podejrzanych, którzy nie stanowili bezpośredniego zagrożenia, nie naruszali prawa Izraela i zasad wojny – daje dużą liczbę”, pisze Bergman.

Autor książki ma reputację niestrudzonego dziennikarza, który w ciągu ostatnich dwudziestu lat opracował setki świadomych źródeł w środowiskach wywiadu. Jest na uprzywilejowanej pozycji – korespondenci wojenni utrzymują regularne kontakty z wysokimi urzędnikami obrony, ale muszą składać swoje raporty do biura cenzury wojskowej, która często wycina większość najbardziej soczystych rzeczy. Ale Bergman ma doskonałe źródła we wszystkich trzech organizacjach tajnego mechanizmu zabijania: w Dyrekcji Wywiadu Wojskowego, w agencji szpiegowskiej Mossad i w służbie bezpieczeństwa wewnętrznego Shin Bet. „Z jednej strony prawie wszystko w kraju związane z wywiadem i bezpieczeństwem narodowym jest klasyfikowane jako „ściśle tajne” – pisze. „Z drugiej strony, wszyscy chcą mówić o tym, co zrobili.”

Ogólne wrażenie, jakie daje jego książka na temat władz izraelskich, to, że są to wojowniczy książęta, którzy nieustannie szukają twórczych nowych sposobów identyfikacji i zabijania swoich wrogów, przekonując samych siebie, że są nie tylko najlepsi w tym, co robią, ale także najbardziej moralni. Męczą się osobistym ciężarem zabijania niewinnych cywilów wraz z ich wrogami, ale nieuchronnie usprawiedliwiają swoje własne uczynki – i ukrywają swoje niekiedy kłopotliwe błędne kalkulacje.

Bergman maluje mrożący krew w żyłach obraz ewolucji programu zabójstw, podczas gdy Izraelscy skrytobójcy stali się coraz bardziej zdolni do atakowania swoich celów przy pomocy bomb samochodowych, pocztowych, nalotów, urządzeń wybuchowych przyczepionych do samochodów przez agentów na motocyklach, a nawet zatrutych baklaw.

Początkowo, pisze Bergman, licencji na zabijanie mógł udzielić tylko premier. Ale kiedy proces okazał się zbyt czasochłonny, szefowie tajnych agencji utworzyli obejście „za pomocą którego zabójstwo zostało nazwane czymś innym, aby było objęte innym protokołem decyzyjnym”. Program został uzupełniony o własne orwellowskie słownictwo: zabijanie niewinnych cywili zostało oznaczone jako „przypadkowe uszkodzenie”, podczas gdy zabójstwa stały się znane jako „celowa profilaktyka”.

Źródło: „Daily Mail”

Podał: JerzyN [WIEC]


Za:
 http://stan35.neon24.pl/post/145020,najwiecej-skrytobojstw-przeprowadzaja-mossad-i-shin-bet

http://www.randomhouse.com/highschool/catalog/display.pperl?isbn=9781400069712&view=print

Źródło: Wolna Polska
http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/item/134639-najwiecej-skrytobojstw-przeprowadzaja-mossad-i-shin-bet***********

17. sierpień 2018

MAM TYLKO JEDNO PYTANIE W TYM TEMACIE...

JAKIM PRZEWINIENIEM JEST DLA ŻYDÓW ZABICIE PRAMATKI?

Poczynania służb, ich mordy przekraczają wszystkie granice DEKALOGU.. czyli zaakceptowanych zasad prawnych i etyczno moralnych.
Wszystko w imię "dobra" .. CZYJEGO?Coś

STOP! STOP! STOP! BASTA!

NIE MA NADLUDZI.... NI PODLUDZI...

MNIE DO WALKI NIKT NIE SPROWOKUJE, ale.... JA nie przejmuję "prezentów" usiłujących mnie zabić .
Zwracam je do nadawcy natychmiastowo z siłą odbicia 1000 razy większą...

Co robisz MNIE .. ROBISZ SOBIE... SAMI SIEBIE UNICESTWIACIE.. PRZYKRE.

STOP! STOP! STOP! BASTA.

ŻYCIE JEST ZBYT CENNYM DAREM,ŻEBY NIM SZARŻOWAĆ W IMIĘ CUDZEJ POLITYKI!

STOP! STOP! STOP! BASTA!

M.

"Początkowo, pisze Bergman, licencji na zabijanie mógł udzielić tylko premier.
Ale kiedy proces okazał się zbyt czasochłonny, szefowie tajnych agencji utworzyli obejście „za pomocą którego zabójstwo zostało nazwane czymś innym, aby było objęte innym protokołem decyzyjnym”.

Program został uzupełniony o własne orwellowskie słownictwo: zabijanie niewinnych cywili zostało oznaczone jako „przypadkowe uszkodzenie”, podczas gdy zabójstwa stały się znane jako „celowa profilaktyka”

*****

Ja od dawna jestem identyfikowana jako "celowa profilaktyka"...

Pomimo,że wychodzę ponad ICH zagmatwana politykę i doskonale rozumiem powód uwikłania Żydów w takie obrzydliwe strategie,stawiające ICH w oczach opinii społecznej na bardzo , ale to bardzo niskiej i niekorzystnej pozycji.

Ale.... czasy ostateczne ,to również ujawnienie bestialstwa WSZYSTKICH podkreślam WSZYSTKICH służb, które działają dla ___tylko im znanego dobra___ .


........

Zostałeś/łaś wybrana do tajnego eksperymentu służb... możesz TYLKO cierpieć ,chorować , być zabity/ta...

ALE NIE UDZIELIMY CI ŻADNEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT... BO TO JEST ŚCIŚLE TAJNY PROJEKT!!!

ZAAKCEPTUJ CZŁOWIEKU, ŻE ZOSTANIESZ ZAMORDOWANY W IMIĘ PODŁOŚCI LUDZKIEJ I EKSPERYMENTALNIE DOKONANEGO NA TOBIE MORDU!

KTO PODEJMUJE TAKIE DECYZJE .. KTO WYDAJE ZGODĘ NA WYMORDOWANIE POLAKÓW?

STOP! STOP! STOP! BASTA!
https://www.youtube.com/watch?v=pBECITf9sxc&feature=share

Kontrola Umysłu - Co z Tym Zrobić - Ewa Pawelapt
44  WSPÓŁCZESNOŚĆ / Mistyka oraz przekazy obecne / Odp: WYDARZENIE...... : Sierpień 07, 2018, 11:57:16
WYDARZENIE.....

Czym ONO JEST?

URUCHOMIENIEM ARKI PRZYMIERZA , KTÓRĄ JEST DUCHOWY CZŁOWIEK!


ARKA PRZYMIERZA.....


TO KOLEJNY ETAP ( chyba najistotniejszy) na drodze naszej ewolucji ... oczywiście duchowej nie technologicznej.

WSZYSTKIE TECHNOLOGIE MAJA SŁUŻYĆ CZŁOWIEKOWI.. A NIE PODPORZĄDKOWYWAĆ GO SOBIE I UZALEŻNIAĆ OD SIEBIE!

TO JEST ZAPOWIADANE WYDARZENIE, KTÓRE CAŁKOWICIE ZMIENI LOS LUDZKOŚCI.
Ono zbliża się coraz bardziej ,albo MY zbliżamy się do WYPEŁNIENIA OBIETNICY STWÓRCY WSZECHRZECZY.

ARK..A... Ark to ŁUK , KOLISTE ZWIEŃCZENIE.. TĘCZA CZYLI ŚWIATŁO , KTÓRE PRZESZŁO PRZEZ PRYZMAT... DŹWIĘK STWÓRCZY.... PRADZWIĘK "A".

KTO STWARZAŁ W MATERII .. JEŻELI WIBRACJA MĘSKIEGO DŹWIĘKU NIE MA WYSTARCZAJĄCEJ SKALI... JEST DUŻO NIŻSZA OD WIBRACJI DŹWIĘKU ŻEŃSKIEGO?

STWÓRCA WSZECHRZECZY ZAWARŁ PRZYMIERZE Z CZŁOWIEKIEM ... nie z antyczną technologią zdeponowaną w akacjowej skrzyni!

ARKĄ PRZYMIERZA... TO JEST CZŁOWIEK DUCHOWY!

TEN, który dokona samorozwoju , podnosząc swoją energię do poziomu rozświetlenia szyszynki.

Najpierw MUSI dokonać tego aktu KOBIETA , następnie uruchomi go w mężczyźnie.

Mojżesz wynoszący akacjową skrzynie ( technologię ... generator mocy orgonowej) nie ma nic wspólnego z PRAWDZIWĄ ARKĄ PRZYMIERZA.

Abraham ... jego historia jest piękna, znana nam ma przejść ze swoim Rodem bardzo długą drogę , pokonać niesamowitą ilosć przeszkód ,dokonać ewolucji rozwojowej w SOBIE i Rodzie...
To nie tylko poziom prawości ( sprawiedliwy w środ Żydów... ), czyli etyka, moralność, ale NAJWAŻNIEJSZE JEST DOBRO , które CZŁOWIEK POWINIEN ROZSIEWAĆ SWOIM POSTĘPOWANIEM.

DOBRO... = MIŁOŚĆ JEJ GRADACJA

Poziom MIŁOŚCI .. rodzaj energii płynący z myśli , słów i czynów , inaczej WIBRACJA ENERGETYCZNA CZŁOWIEKA JEST JEDYNYM MIERNIKIEM ROZWOJU OSOBISTEGO, DUCHOWEGO CZŁOWIEKA.

Realnie wygląda to tak.... działanie wywołuje skutek. który jest odbierany jako radość lub smutek... ekstaza lub cierpienie.

Jeżeli nie możesz pomóc , to nie krzywdź... CZŁOWIEK na przeciwko ciebie jest TYLKO "lustrem " efektu twoich czynów... sprawdzianem twojego rozwoju osobistego, co robisz jemu.. tak naprawdę robisz sobie.
W jego cierpieniu oglądasz swoja bliską przyszłość....

Zdawanie "EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI PRZED STWÓRCĄ .. NIE JEST RECYTACJĄ POZNANYCH TEKSTÓW NI MODLITW....

JEST IDENTYFIKACJĄ ROZŚWIETLENIA TWOJEGO SERCA ENERGIĄ MIŁOŚCI...

W CZASACH OSTATECZNYCH NIE WYSTARCZY SAMA PRAWOŚĆ... ( TAK...ONA JEST BARDZO ISTOTNA) NIEZBĘDNY JEST CZYSTY PŁOMIEŃ MIŁOŚCI , KTÓRY REALIZUJE PRZYMIERZE ZE STWÓRCĄ.

Czy Abraham osiągnął ten poziom... Ja nie wiem tego, jeżeli nie , to Jego miejsce zajmie KTOŚ .. kogo SERCE emanuje wibrację miłości wypełniającą zasady PRZYMIERZA Z CZASÓW NOEGO.

COFNIEMY SIĘ DALEJ WSTECZ ... by zrozumieć ,że ARK..A / TĘCZOWY ŁUK ,TO CZŁOWIEK DUCHOWY .

Zjawisko rozszczepienia światła ( cała informacja istnienia i rozwoju życia ) zapisana i zdeponowana jest w naszych centrach energetycznych/ czakrach .
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C4%99cza

Dokonując samorozwoju wracamy do PIERWOTNEGO KODU ŻYCIA.. czyli wibracji długości fal wszystkich barw momentu stworzenia.... to długi i odrębny temat.. nie będę go rozwijać.

Chciałam TYLKO wyjaśnić dlaczego "AKACJOWA SKRZYNIA/ ARKA PRZYMIERZA" NIE JEST PRAWDZIWĄ ARKĄ.. jest TYLKO bardzo ograniczoną kopią możliwości energetycznych CZŁOWIEKA DUCHOWEGO.
Przełożonych na technologię zdeponowaną w materialnym przedmiocie... który można było wykorzystać jako generator energetyczny podnoszący parametry życia fizycznego.
Abo jak zrobił Mojżesz niebezpieczną i okrutną broń do niszczenia i zabijania życia.

Dodam tylko .. moc energii w duchowym CZŁOWIEKU jest o wiele większa niż w Arce używanej przez Mojżesza...

Energia Arki z Egiptu MUSIAŁA być stale uzupełniana przez ARCYKAPŁANKĘ w pewnym mistycznym rytuale (żeńska energia magnetyczna) Arka traciła CAŁKOWICIE moc bez LUDZKIEGO zasilania.

CZŁOWIEK DUCHOWY zwiększa swoją moc dzięki procesom rozwojowym ... jedynie rozpalając w sobie coraz większy ogień MIŁOŚCI.

Kiara.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arka_Przymierza

 CO... było w Arce Przymierza , którą używał Mojżesz.... żadna tajemnica "BIAŁY PROSZEK ZŁOTA MONO ATOMOWEGO " https://www.tajemnice-swiata.pl/ormus-bialy-proszek.../

https://www.odkrywamyzakryte.com/arka-przymierza/


https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/arka-przymierza/

45  WSPÓŁCZESNOŚĆ / Mistyka oraz przekazy obecne / Odp: WYDARZENIE...... : Lipiec 22, 2018, 23:26:18
22 lipiecWyjątkowość dzisiejszego dnia jest niesamowita ... po raz pierwszy wkroczyliśmy w "ocean nieskończoności " na planie ŻYCIA w IV wymiarze .

Do tej pory byliśmy na zerowym poziomie IV wymiaru, od dzisiaj zegar czasu zaczął nucić nową melodię istnienia..
Wszystkie stare matryce z przesunięciami informacyjnymi zostały wyzerowane.
Przywróciliśmy w nich pierwotne ustawienia, PIERWOTNE KODY dla całokształtu życia.

Ta olbrzymia mrówcza praca została zakończa.. wszystkie parametry naszej kosmicznej nawigacji odzyskały swój pierwowzór.

CZŁOWIEK wypłynął w NOWĄ PODRÓŻ .. odkrywania pradawnej wiedzy na nowo...

"ZEGAR CZASU " .. jego ziemski depozyt ,zaczął odmierzać CZAS PRZYSZŁOŚCI NOWEJ ERY ...

Opuściliśmy dzisiaj "STREFĘ ZEROWĄ" czwartego wymiaru w której razem z Ziemią przebywaliśmy prawie 6 lat.

Mój Kapitanie.... pora opuścić port .. i udać się w kolejną fascynującą podróż ... by kontynuować historię, która nie ma początku ,ni końca....

Mój Kapitanie.....

https://www.youtube.com/watch?v=QBUxO-vEAzU

Sława Przybylska -Mój kapitanie, już wieczór

Ps. Więcej w temacie niebawem...
A tymczasem dobrej nocy Wszystkim.....
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 160

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

secretlife wspolnotakb baszta real mba