Strony: [1] 2 3 ... 10
 1 
 : Luty 01, 2019, 14:19:53 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
ENERGIA MARII MAGDALENY....Jak to jest z energią postaci, która już nie żyje ?

Zdecydowana większość ludzi w tym również tych, którzy mówią o sobie że są "nauczycielami duchowymi" , albo nauczyli się duchowości TU...i TAM... w szkołach duchowych... zwyczajnie ma nikłe pojęcie,albo ŻADNEGO.. o zasadach istnienia ENERGII.

WSZYSCY.. ABSOLUTNIE WSZYSCY JESTEŚMY ENERGIAMI!
Jedni to Energie indywidualne samoświadome  MAJĄCE MOC WIECZNEGO  ISTNIENIA, KREACJI I SAMOROZWOJU.

Drudzy to eksperyment naśladujący pierwszych .. tworzeni wtórnie z  istniejącego pola energetycznego. 

PIERWSI ... są Energiami duchowymi samoświadomymi.

DRUDZY... są energiami pośrednimi z tego samego  pola istnienia tworzonymi JEDYNIE jako dawny eksperyment kopiowania  ENERGII SAMOŚWIADOMYCH.

Na drugich postaciach nie będę się skupiała tym razem ,zaznaczam jedynie że są i tacy, którzy są plagiatem   kreacji STWÓRCY WSZECHRZECZY...  nazywamy ich "SYNTETYCZNĄ INTELIGENCJĄ".


A, zatem JAK TO JEST Z ŻYCIEM PO ŻYCIU ZIEMSKIM.....
Jakie są zasady istnienia  DUSZY I DUCHA...


Zaczniemy od najbardziej prostych informacji opisujących naszą obecną sytuację w przestrzeni fizycznej i poza fizycznej.


1. MY... WSZYSCY LUDZIE DUCHOWI JAKO WCIELONE ENERGIE NA PLANIE ZIEMSKIEGO ŻYCIA  JESTEŚMY ISKRAMI / DUSZAMI WYWODZĄCYMI SIĘ Z WIELKIEJ ENERGII ZAŚWIATOWEJ.. ZWANEJ TEŻ WIELKIM OGNIEM ŻYCIA... KTÓRA MA SAMOŚWIADOMOŚĆ OSOBOWOŚCIOWĄ ..  I JEST NIEPOWTARZALNĄ INDYWIDUALNOŚCIĄ.

2. W PRZESTRZENI NIEFIZYCZNEJ .. istnieją Energie samoświadome, które  wybrały rozwój WYŁĄCZNIE W PRZESTRZENI NIEFIZYCZNEJ, oraz  TE , które wybrał swój rozwój poprzez wcielenia w przestrzeni fizycznej.

Skupmy się na tych, które wcielają się w materię.


Istnieją różne wymiary energetyczne świata fizycznego  , również takie  obniżone wibracyjnie w których wcielają się Energie duchowe w materię .. późniejsi LUDZIE.

NASZ OBECNY WYMIAR ŻYCIA .. składa się z dwóch elementów :

1. wzorzec... matryca energetyczna... FORMA ENERGETYCZNA dla obecnej wibracji życia , inaczej ciało energetyczne , albo ciało astralne.
 

2. "odlew" z wzorca energetycznego .. NASZE CIAŁO FIZYCZNE...jego odpowiednikiem  w  budowie  zagęszczonej energii jest nasze ciało materialne.

Zasada matrycy energetycznej i jej "odlewu" ciała fizycznego DOTYCZY WSZYSTKICH  ISTOT żyjących w świecie materialnym.. LUDZI ,  minerałów , roślin , zwierząt i syntetycznej inteligencji.

Znamy zasady.. teraz przejdźmy do   opisania NASZEGO OBECNEGO WYMIARU... ZWANEGO III WYMIAREM.

III WYMIAR to określona wibracja energetyczna.. inaczej poziom drgania energii tworzącej zagęszczenie materii .. czyli ZASADY ISTNIENIA ŻYCIA NA POLU ZIEMI.


Inaczej TEN wymiar energetyczny OTACZAJĄCY KAŻDĄ ŻYWĄ ISTOTĘ DUCHOWĄ , WŁĄCZNIE Z ZIEMIĄ  .. NAZYWAMY przestrzenią ASTRALNĄ, ALBO CIAŁEM ASTRALNYM.

CIAŁO ASTRALN.

Wiemy iż Energia Samoświadoma .. czyli nasz DUCH nie wcielony to przeolbrzymia wibracja .. inaczej przeolbrzymia moc energii światła.

 Energia DUCHA   o takiej mocy   nie miała by żadnej  możliwości doświadczania/ życia w przestrzeni fizycznej  o DOŻO NIŻSZYCH parametrach... dokonała by samoistnie spalenia i prześwietlenia przestrzeni w której by zaistniała.

A, zatem ze swojej Istoty Energetycznej wydzieliła część Energii , stworzyła MATRYCĘ ŻYCIA  OBNIŻAJĄC JEJ  WIBRACJĘ  DO PARAMETRÓW ŻYCIA  WYMIARU FIZYCZNEGO W KTÓRYM DOŚWIADCZAŁA W POSTACI JEDNORAZOWEJ ISKRY ŻYCIA .. INACZEJ DUSZY CZŁOWIEKA.

MATRYCA ASTRALNA.

MATRYCA ASTRALNA .. to energetyczny wzorzec życia dla III WYMIARU  ..podzielony na trzy poziomy , które są odpowiednikami informacyjnymi dla całego spektrum życia w swojej przestrzeni.

KAŻDY POZIOM ENERGETYCZNY III WYMIARU dzieli się w sobie również na 3 niższe  poziomy. W ten sposób POZIOM ASTRALNY.. III WYMIAR SKŁADA SIĘ Z 9 POZIOMÓW.

Ale każda matryca , każdego z wymiarów i każdego z poziomów .. to OKRĄG PODZIELONY NA 4 CZĘŚCI , KTÓRE RÓWNIEŻ STANOWIĄ POLA INFORMACYJNE ,PRZESTRZEŃ INFORMACYJNĄ DLA KAŻDEGO Z POZIOMÓW DANEGO WYMIARU.

TA ZASADA DOTYCZY WSZYSTKICH WYMIARÓW I WSZYSTKICH ICH POZIOMÓW .. ZARÓWNO TYCH NIŻSZYCH OD III JAK I TYCH WYŻSZYCH.

INACZEJ KAŻDY WYMIAR DZIELI SIĘ NA 3 POZIOMY I KAŻDY POZIOM NA TRZY KOLEJNE , ALE KAŻDY  POZIOM KAŻDEGO WYMIARU  SKŁADA SIĘ Z 4 PÓL INFORMACYJNYCH WZORCOWEJ MATRYCY.

Te 4  pola INFORMACYJNE .. TO inaczej zawarta w nich wiedza 4 żywiołów  .. ognia, wody , powietrza i ziemi.

Mamy już opisane  zasady tworzenia przestrzeni życia i doświadczania.... wracamy więc do istoty i zasad istnienia MATRYCY ENERGETYCZNEJ III WYMIARU I WYDZIELANYCH Z NIEJ ISKIER ŻYCIA W POSTACI WCIELAJĄCYCH  SIĘ DUSZ LUDZI.


MATRYCA ASTRALNA/DUCH ASTRALNY ...
WIEMY JUŻ ,ŻE JEST TO CZĘŚĆ ENERGII  ZAŚWIATOWEGO DUCHA , KTÓRY WYBRAŁ SAMOROZWÓJ.. POZNAWANIE SIEBIE W TRAKCIE WIELOŚCI  WCIELEŃ W MATERIĘ... CZYLI UCZY SIĘ  TWORZENIA I DOSKONAŁEGO  WŁADANIA MATERIĄ.


ROZWÓJ DUCHOWY..... CO , TO JEST ROZWÓJ DUCHOWY...

ROZWÓJ DUCHOWY .. to TYLKO doświadczanie zdarzeń życiowych ,przeżywanie ich w taki sposób by rozpalały we wcielonej Iskrze Życia .. DANYM WCIELENIU/ DUSZY CZŁOWIEKA  .. coraz większy płomień miłości.. , który budzi świadomość LUDZKĄ   równocześnie z podnoszeniem naszej wibracji światła  i mocy.

To jest wewnętrzny proces energetyczny w każdym CZŁOWIEKU DUCHOWYM. 


A, zatem nikt z zewnątrz nie może za kogoś go dokonać..nie można nauczyć się duchowości, poprzez zebranie informacji o niej, czyli bywanie w tzw. "szkołach duchowego rozwoju" , przeczytanie, obejrzenie,czy odsłuchanie nawet najbardziej tajemnych informacji na ten temat!
Bo to nie jest proces doskonalenia wybujałości mózgu i inteligencji.. a jedynie rozpalanie ognia miłości w nas.

Jest to proces rozpalania wewnętrznego ognia ... w każdym z nas , dokonuje się on JEDYNIE na wskutek OSOBISTYCH PRZEŻYĆ W CZASIE POKONYWANIE TRUDNOŚCI NA  INDYWIDUALNYM PLANIE ŻYCIA.

W ten sposób dokonujemy samorozwoju , zwiększamy swoją moc , zmieniamy barwy naszej aury... czyli tworzymy  ZUPEŁNIE NOWE CIAŁO ENERGETYCZNE.. które jest  NAKŁADKĄ NA POSIADANE JUŻ CIAŁO  ASTRALNE.

KAŻDE NASZE FIZYCZNE ŻYCIE.. INACZEJ NASZA INKARNACJA.... TO ENERGIA I WIEDZA TWORZĄCA  RÓWNIE NOWE PARAMETRY I MOŻLIWOŚCI  CIAŁA FIZYCZNEGO .

WSZYSTKIE INKARNACJE DANEJ ENERGII ... SĄ WYŁĄCZNIE JEDNORAZOWYMI ZDARZENIAMI, KSZTAŁTUJĄCYMI INDYWIDUALNOŚĆ MATRYCY ASTRALNEJ Z KTÓREJ SIĘ WYWODZĄ.

NIGDY NIE BYŁO I BYĆ NIE MOŻE KOLEJNEJ INKARNACJI Z WCIELENIA DUSZY... ŻYJĄCEGO KIEDYŚ NA ZIEMI CZŁOWIEKA... BO ON .. JEGO JEDNORAZOWA ISKRA ŻYCIA / WCIELAJĄCA SIĘ DUSZA .. NIE JEST MATRYCĄ DLA KOLEJNYCH WCIELEŃ.. A TYLKO JEDNĄ ISKRĄ Z JEJ OGNIA ŻYCIA .


MAMY NASTĘPNY  POZIOM WIEDZY..... CZŁOWIEK.. ISKRA ŻYCIA/ DUSZA WCIELONA.


Wielkie i pięknie już wibrujące Energie ... rodzą się na Ziemi ( zarówno Jezus jak i Maria Magdalena ) w sposób ustalony dla określonego gatunku..

Czyli w świecie zwierząt i LUDZI  następuje zapłodnienie jajeczka żeńskiego ( matrycy życia CZŁOWIEKA FIZYCZNEGO)  plemnikiem .. bioenergią męską .. uruchamiającą określony cykl życia materialnego dla wcielającej się w nie Energii duchowej.

To jest stała zasada dla ewolucji życia na Ziemi... zapłodnienie , wcielenie duszy i narodziny dziecka.

Kolejny proces .. to biologiczne życie w przestrzeni materialnej... indywidualność dla każdego z nas zgodna z planem przed urodzeniowym wybieranym przez MATRYCĘ ASTRALNĄ I MATRYCĘ PONAD ASTRALNĄ  ( opisuję III Wymiar)  ONE  w swoim planie istnienia mają nieco inne wizje przyszłości i samorozwoju wcielającej się Duszy, oraz  stworzenia NOWEGO CIAŁA ENERGETYCZNEGO O WYŻSZEJ WIBRACJI ...ZWANEGO  CIAŁEM  UCZUCIOWYM.


Człowiek przeżył swoje życie.. jego ciało fizyczne wyczerpało energię dla swojego istnienia.. nastąpiła jego śmierć.... ale nie śmierć Duszy/ Iskry Życia...  bo Energia  jest nieśmiertelna,  niezniszczalna.. ONA  jest wieczna.

A, zatem  co dzieje się z DUSZĄ po opuszczeniu ciała fizycznego ...


Normalnie Dusza po śmierci ciała fizycznego POWINNA WRÓCIĆ do SWOJEJ MATRYCY ASTRALNEJ ,a w wyjątkowych sytuacjach do MATRYCY PONAD ASTRALNEJ...
Jednak rzadko  tak się dzieje .Bardzo często Dusze nie mają tyle energii i świadomości by tego dokonać. Często pozostają w przestrzeni energetycznej Astralu na jego poziomie odpowiadającym poziomowi wibracji i świadomości życia CZŁOWIEKA na Ziemi..
Po opuszczeniu ciała fizycznego  zapadają , często na bardzo długi czas w tzw. "SEN POŚMIERTNY" .

Ten temat.. dotyczący uwiezienia Dusz w Astralu  i wszystkich okoliczności z tym związanych teraz pominę, bo jest zbyt obszerny na jeden post.

Dusza.... JEDNA ISKRA ŻYCIA praktycznie wyczerpała energię na pobyt na planie fizycznym, ale zyskała wiedzę   o sobie, oraz większą lub mniejszą moc ( często bywa że CZŁOWIEK  nie uzyskuje wystarczającej mocy , żyjąc wbrew etyce i prawości  właściwej  dla  celu rozwoju duchowego na Ziemi) do rozpalenia większego OGNIA w MATRYCY ASTRALNEJ.
  By ta miała możliwość powrotu i połączenia się ze swoją MATRYCĄ PONAD ASTRALNĄ Z KTÓREJ SIĘ WYWODZI .. JEST JEJ NIŻSZĄ WIBRACJĄ.

Wielkie Energie Zaświatowe .. żyjące jako  LUDZIE na Ziemi nie mają problemu  po "śmierci" z powrotem do swoich  MATRYC ENERGETYCZNYCH.. ICH MOC I SAMOŚWIADOMOŚĆ ZAWSZE KIERUJE JE DO ŹRÓDŁA Z KTÓREGO SIĘ WYWODZĄ.. PO ZA TYM ZAWSZE I NA ZAWSZE MAMY POŁĄCZENIE ENERGETYCZNE PRZEZ TZW. SZNURY ENERGETYCZNE ZE SWOIMI MATRYCAMI DUCHOWYMI... .

1. Sznur ZŁOTY, to połączenie z MATRYCĄ PONAD ASTRALNĄ.

2.Sznur SREBRNY , to połączenie z MATRYCĄ  ASTRALNĄ.

INKARNACJA.... JEDNORAZOWE WCIELENIE..

Nawet najpiękniejsze i najbardziej wspaniałe...wcielenie.. INKARNACJA TO DEPOZYT ENERGII ISKRY ŻYCIA WYŁĄCZNIE  NA JEDNO ŻYCIE.. KTÓRE JEST UNIKALNYM I JEDNORAZOWYM AKTEM SPLECENIA ENERGI Z MATERIĄ....

NIE MA , NIE BYŁO I NIGDY NIE BĘDZIE KOLEJNEJ INKARNACJI.. WCIELENIA Z RAZ ŻYJĄCEGO CZŁOWIEKA NA ZIEMI!

Nawet gdyby to była postać tak wielka i piękna jak MARIA MAGDALENA.... JEJ ENERGIA PO ŚMIERCI WRACA DO JEJ DUCHOWEJ  MATRYCY ENERGETYCZNEJ !

NASTĘPNA INKARNACJA NIE JEST Z MARII MAGDALENY, A Z  MATRYCY ENERGETYCZNEJ, KTÓRA WYSŁAŁA ISKRĘ ŻYCIA, URODZONĄ JAKO MARIA MAGDALENA!

ENERGIA MATRYCY ŻYCIA  JEST  EFEKTEM ROZWOJU DUCHOWEGO JEJ WSZYSTKICH POPRZEDNICH INKARNACJI WŁĄCZNIE Z TYM WYMIENIANYM.. WSZYSTKIE WCIELENIA TWORZĄ WIEDZĘ DUCHOWĄ , MOC I BARWĘ MATRYCY..

KOLEJNE WCIELENIE SCHODZI Z JUŻ OSIĄGNIĘTEGO POZIOMU WIBRACJI MATRYCY ASTRALNEJ ALBO MATRYCY PONAD ASTRALNEJ.

A,  zatem czy można  łączyć się  przeszłym wcieleniem jakiegoś CZŁOWIEKA  i czerpać od niego JEGO ENERGIĘ .. następnie obdarowywać nią innych???

OCZYWIŚCIE ,ŻE NIE!

Można poprosić o połączenie z MATRYCĄ ,ISKRY ŻYCIA , KTÓRĄ BYŁA MARIA MAGDALENA ... można poprosić , co nie znaczy że ona zawsze połączy się z proszącym człowiekiem.

A już absolutnie nie można czerpać od niej jej ENERGII  I PRZEKAZYWAĆ JEJ INNYM ..  na dodatek brać pieniędzy za taki proceder!

TAKI CZYN JEST GŁĘBOKO NIE ETYCZNY, NIE MORALNY I NIE PRAWY I NIE DOZWOLONY! 

DYSKWALIFIKUJE  LUDZI  LANSUJĄCYCH SIEBIE JAKO ŁACINKI Z TAKĄ ENERGIA I PRZEKAZUJĄCYCH WIEDZĘ OD NIEJ!
KAŻDA ENERGIA NIE WCIELONA DECYDUJE SAMA Z KIM SIĘ KONTAKTOWAĆ I W JAKI SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ SWOJĄ WIEDZĘ, NAPRAWDĘ NIE POTRZEBUJE DO TEGO ŻADNEJ MAŚCI  POŚREDNIKÓW.

ENERGIA.. TO ENERGIĄ....  można ją różnie identyfikować na planie życia... zarówno w postaci czystej energii jak i np. pieniędzy na osobistym koncie bankowym.

Dam przykład... mamy olbrzymi depozyt pieniędzy na koncie.. zapracowany uczciwie z wielkim wysiłkiem w długim czasie.. stajemy się znanym miliarderem o bardzo pozytywnym obrazie.

KTOŚ..... chce wejść na nasze konto i tą  energię  rozdysponować wedle własnej woli i widzimisię... sprzedawać ( branie pieniędzy za dawane nauki innym) jako wzorzec pozytywu , pomagający im w zmianie życia na lepsze ...
Żeby było fajniej ..ludzie ci twierdzą,że mają na to pełnomocnictwo  od właściciela tej Energii.. a nawet, że to Ona sama dla nich to robi ,żeby oni mogli czerpać korzyści materialne z tej działalności!

Po pierwsze jest to nie uczciwe, po drugie jest to niemożliwe, po trzecie jest to nie dozwolone.


Maria Magdalena ... jako wzorzec wiedzy istniała będzie zawsze, ale jako Energia o niewyczerpalnych zasobach .. z których można brać  do woli i sprzedawać je innym  NIE ISTNIEJE!

ENERGIA , która była JEJ ENERGIĄ ŻYCIA wyczerpała się w momencie JEJ śmierci fizycznej... w tym WZORCU ISTNIEJE TYLKO ENERGIA UTRZYMUJĄCA JEGO ISTNIENIE... np. jak energia z której stworzona jest książka, film, czy hologram.. zapis historii danego  życia.

Wiedzieć trzeba  zatem ,że nie można nikomu podarować, lub sprzedać Energii MARII MAGDALENY...  bo JEJ DO DYSPOZYCJI LUDZI NIE MA!

Nie powinno się nikogo zwodzić możliwością bycia w wibracji Energii MARII MAGDALENY , bo jej od dawna na  już nie ma.

To ,co jest.. to wzorzec JEJ życia, historia JEJ życia... do którego warto się odnosić i warto go odkrywać, warto o nim opowiadać i warto przekazywać TĄ WIEDZĘ.

Nie chciała bym nikogo dyskwalifikować w wybranej przez siebie roli.. ale chciała bym ( co robię ) przekazać wiedzę , by te role były piękniejsze i bardziej wartościowe.. by niosły pomoc innym ,ale najważniejsze rozwijały duchowo osoby , które je sobie wybrały.

Zazwyczaj błędy popełniamy z powodu braku wiedzy... a, zatem ci, którzy ja mają z wyższego poziomu... mają OBOWIĄZEK  przekazania jej WSZYSTKIM  z niższego poziomu.

WIEDZA JEST JAK WODA.... MUSI PŁYNĄĆ BY NIE STRACIŁA SWOJEJ WARTOŚCI.

JESZCZE RAZ.... KAŻDA INKARNACJA/ WCIELENIE .. JEST JEDNORAZOWYM AKTEM SPLECENIA ENERGII/ DUSZY  Z MATERIĄ.

NIGDY NIE RODZI SIĘ KOLEJNA INKARNACJA JUŻ ISTNIEJĄCEGO WCIELENIA.... ZATEM NIEMA, NIE BYŁO I NIE BĘDZIE NASTĘPNEJ  INKARNACJI MARII MAGDALENY , ANI INNEJ DUSZY ŻYJĄCEJ KIEDYŚ.

NIE MOŻNA CZERPAĆ ENERGII OD MINIONEGO WCIELENIA.. BO PO ŚMIERCI FIZYCZNEJ CIAŁA... DUSZA/ISKRA ŻYCIA.... TRACI JĄ BEZPOWROTNIE .. WRACA DO SWOJEJ MATRYCY ŻYCIA Z KTÓREJ ZESZŁA DO DANEGO WCIELENIA. 

NIE MOŻNA DYSPONOWAĆ W ŻADEN SPOSÓB ENERGIĄ CUDZEGO DUCHA, CZY DUSZY ... OBDAROWYWAĆ NIĄ INNYCH, ANI JEJ SPRZEDAWAĆ!

PRAWO DO SWOJEJ ENERGII, ORAZ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z NIEJ...  MA TYLKO JEJ WŁAŚCICIEL.

ENERGIE WIELKOŚCI JEZUS.. CZY MARIA MAGDALENA TO ENERGIE Z NAJWYŻSZYCH POZIOMÓW WIBRACYJNYCH... ONE SAME SAMOSTANOWIĄ O WYBORZE LUDZI PRZY KTÓRYCH DECYDUJĄ SIĘ WSPIERAĆ.

NIE ROBIĄ TEGO ZA POMOCĄ POŚREDNIKÓW, TYPU "NAUCZYCIEL DUCHOWY , CZY KSIĄDZ, LUB JAKIŚ INNY POŚREDNIK... UZURPUJĄCY SOBIE PRAWO DO TEJ ROLI.

PRZEBUDZENIE ŚWIADOMOŚCI CZŁOWIEKA ... STANOWI MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z KAŻDĄ ZAŚWIATOWĄ ENERGIĄ, KTÓRA SAMA UZNAJE ZA CEL KONTAKT Z CZŁOWIEKIEM.

TO jest wiedza elementarna o naszym życiu duchowym i fizycznym .. jego celu i możliwościach realizacji tego celu.

Jeszcze raz.. ROZWÓJ DUCHOWY.. TO ROZWÓJ UCZUĆ W CZŁOWIEKU... I NIC WIĘCEJ.

Kiara.

 2 
 : Styczeń 28, 2019, 15:53:59 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
Witam serdecznie w Nowym Roku 2019 WSZYSTKICH zainteresowanych tematem Maria Magdalena ...Chwilowo zatrzymuję dalszy przekaz informacji z czasów życia jednego z aspektów Energii Zaświatowej , którym była Maria Magdalena.

To piękna i szlachetna postać .. ale zarazem  niezmiernie trudny los kobiecy.... więcej w nim było smutku i traumy niż radości i szczęścia.

Zazwyczaj postać ta jest wykorzystywana w ezoteryce  jako szyld reklamowy przyciągający wiele osób zainteresowanych JEJ PRAWDZIWĄ HISTORIĄ ..

Ale niestety większość ludzi  tworzących swój obraz ( często bardzo piękny i wartościowy) nie potrafi stworzyć go bez wizerunku  Energii M.M. na swoim  pierwszym planie.
 
Zwyczajnie nie znając  jej dziejów, nie wiedząc  jaka była jej prawdziwa historia .. uwieczniają   jej kolejną wersję nie zgodną z prawdą.

Są również i tacy, którzy czerpią informacje z moich przekazów ... podpisują się  nimi ( na swoich warsztatach ) jako własną wiedzą.

Nie mam nic przeciwko korzystaniu z moich informacji .. stawiam tylko jeden warunek... proszę podawać ich  źródło.. czyli adres tej strony.. KOD PESZEROWY I WIEDZA WSPÓŁCZESNA.. oraz  autora..  Kiara.

To wszystko ..

Ponieważ znam całe życie M.M. całe jej dzieje od urodzenia do śmierci.... oraz cd. w ciągu  minionych 2 tysięcy lat .. do naszych czasów, są tam istotne zdarzenia, które przełożą się na obecne zmiany na Ziemi ...
Zatem zatrzymuję cd.tej opowieści czasowo .

Bowiem tylko jedna osoba wie, TO.. co innym wydawać się może że wiedzą..

Osobiste  sekrety Ducha znane są TYLKO kolejnej  Duszy/ ISKRZE ŻYCIA  wcielającej się   w  czasie ziemskiego istnienia w kolejną LUDZKĄ INKARNACJĘ.
Kiara

 3 
 : Styczeń 05, 2019, 21:00:58 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara


CZYSTOŚĆ I NIECZYSTOŚĆ .. CZYLI SKALANIE W TRADYCJI ŻYDÓW ORTODOKSYJNYCH...

Paweł Jędrzejewski
Administrator · FŻP

Proszę o więcej informacji na temat "nieczystości" kobiety związanej z jej menstruacją.

1. Czy kobieta jest "nieczysta" również po porodzie?
2. Czy z ową "nieczystością" wiąże się zakaz dotykania kobiet przez mężczyzn?
3. Czy też dotyczy on tylko zamężnych kobiet?
4. Czy kobieta Żydówka może wyciągnąć - np na powitanie - rękę do Żyda.
5. Jak wygląda sytuacja powitania kobiety nie - Żydówki z Żydem, czy ma znaczenie ich stan cywilny?

odpowiedź :

Wszystkie poniższe odpowiedzi dotyczą w praktyce wyłącznie Żydów ortodoksyjnych i stopień przestrzegania tych zasad jest różny, w zależności od środowiska i indywidualnych wyborów.

1. Tak. Po urodzeniu chłopca przez 7 dni. Dziewczynki - 14 dni.
2. Tak, ale nie tylko. Kobieta, która jest w stanie nidda (separacji z powodu bycia tame), nie może być dotykana, ale kobieta nie może być również dotykana w sposób przekraczający czysto konwencjonalne kontakty (np. zwykłe "biznesowe" podanie dłoni) na zasadzie praw dotyczących negia (kontaktów fizycznych z osobami, które nie są najbliższą rodziną).
3. Zasady negia dotyczą kobiet i mężczyzn niezależnie od ich sytuacji rodzinnej.
4. To zależy od tego, jak bardzo przestrzegane są zasady negia.
5. Nie ma znaczenia ich stan cywilny, ale ich związki rodzinne.

* * *

Trzeba podkreślić bardzo mocno, że tłumaczenie terminów hebrajskich (rzeczownik/przymiotnik) tuma/tame jako "bycie nieczystym/-stą", a tahara/tahor jako "czystym/-stą", oddaje w większości języków (także w polskim) wyjątkowo nieprecyzyjnie prawdziwe znaczenie tych słów.

Nie ma to absolutnie nic wspólnego z brakiem fizycznej czystości, albo z jakąś skazą etyczną. Rzecz rozgrywa się wyłącznie na płaszczyźnie duchowej. Tame oznacza znajdowanie się w stanie braku rytualnej harmonii, której głębokie uzasadnienia tkwią w kontakcie ze zjawiskiem świętości (kedusza).

Prawa dotyczace tych obszarów ludzkiego życia (np. prawa niddy i taharat hamiszpacha ["czystości rodziny]) należą do kategorii praw chukim, czyli stojących ponad racjonalnym myśleniem i nie dających się wyjaśnić logiką stosowaną na codzień. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją próby odpowiedzi na pytania o sens tych praw.

Kedusza - czyli świętość ("Bądzcie święci, bo Ja, Haszem, wasz Bóg, jestem Święty" [Wajikra/Ks. Kapłańska 19:2) - jedno z fundamentalnych pojęć judaizmu - związana jest ściśle z życiem. Życie pochodzi od Boga, On jest jego źródłem. Śmierć jest zaprzeczeniem życia, pustką i brakiem świętości (dlatego np. "nieczystym" jest kapłan, który ma kontakt z ciałem zmarłego). Tuma - jest także stanem nagłego obniżenia się poziomu keduszy, nawet jej braku. To nagłe obniżenie powstaje wówczas, gdy popełnia się grzech, albo także wtedy, gdy poprzednio - nie w wyniku działań człowieka, ale w rezultacie naturalnych dla człowieka stanów i procesów - obecność keduszy była szczególnie, wyjątkowo silna.

Kobieta przez okres po zakończeniu menstruacji (zwłaszcza podczas jajeczkowania) znajduje się - właśnie w sposób naturalny, związany z biologicznym cyklem - w stanie zwiększonej obecności keduszy.

Dlaczego?

Bo może w niej powstać życie, bo posiada w sobie Boski potencjał kreacji. Przecież - według judaizmu - trzecim partnerem w stwarzaniu życia, poza rodzicami, jest Bóg. Wydalenie niezapłodnionego jajeczka (które było potencjalnym życiem) w momencie rozpoczęcia się menstruacji, raptownie i w sposób naturalny, biologiczny, obniża poziom keduszy. Nie ma już (tym razem, w tym cyklu) szansy na nowe życie. Kedusza nagle "odchodzi". Stąd zaraz po tym następuje ten okres rytualnej dysharmonii (od momentu rozpoczęcia się menstruacji), trwający około 12 dni od pierwszego dnia krwawienia (zazwyczaj 5 dni krwawienia plus 7 dni po krwawieniu).

W okresie ciąży ten potencjał keduszy jest wyjątkowo wysoki: nie tylko może powstać, ale już naprawdę powstaje nowe życie, nowy człowiek. Jest to okres szczególnie uświęcony. W momencie porodu ten poziom keduszy ulega raptownemu obniżeniu. Misja została spełniona. Kedusza również, tak jak w momencie wydalenia niezapłodnionego jajeczka, "odchodzi". Stąd nagły okres jej braku, nazywany niefortunnie "nieczystością".

Dlaczego jednak okres "nieczystości" rytualnej po urodzeniu dziewczynki jest dłuższy, niż po urodzeniu chłopca?

Bo urodzenie dziewczynki jest urodzeniem potencjalnej matki, więc okres ciąży był jeszcze bardziej wypełniony keduszą, niż wtedy, gdyby miał się urodzić mężczyzna. Bo kobieta dająca życie przyszłej kobiecie, to jakby podwojenie kreacji. Czyli okres następujący po obecności tak wyjątkowego potencjału keduszy, musi być - gdy jest już nieobecna - dwa razy dłuższy.

 4 
 : Grudzień 27, 2018, 00:40:10 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Wanda
Witaj Kiaro,
Czy pozostałe czakramy np. ślężański, będą brały w tym 'procesie' jakiś udział?

 5 
 : Październik 23, 2018, 01:19:04 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
Czy ziemia jest wielkim kryształem?


Próby przedstawienia Ziemi w formie ciała krystalicznego podejmowane były od niepamiętnych czasów, a starożytne cywilizacje miały o wiele lepszy temat niż współczesna nauka, ale nawet dzisiaj idea ta zyskała nowy rozwój, gdy we wczesnych latach 70. troje rosyjskich naukowców podjęło temat Geokryształu. - N. F.Goncharov, V.A. Makarov i V.S. Morozov. Ich publikacje dały impuls do licznych badań na całym świecie.

Od lewej do prawej: Morozov-Goncharov-Makarov.  Zdjęcie 1974 Globus Goncharova-Makarova-Morozova
W skrócie, ich teoria głosi, że rdzeniem Ziemi jest rosnący kryształ żelaza, który powoduje, że we wszystkich skorupach planety występuje symetria dwóch regularnych platońskich wielościanów - dwudziestościanu i dwunastościanu, a także hierarchii głównych podsystemów - dlatego ten układ nazywa się dwudziestościanem - dwunastościenną strukturą Ziemi, czyli IDHS. Teoria ta odpowiada na wiele pytań geofizyki, które trudno jest wyjaśnić w poglądach oficjalnej nauki, pokazuje naturalną naturę położenia różnych anomalii na Ziemi i nieoczekiwane wzajemne powiązania wielu procesów w przyrodzie, a to wszystko potwierdzają najnowsze dane eksperymentalne, obserwacje kosmiczne i ustalenia historyczne. Podobne wzory ujawniają się nie tylko na Ziemi,

Valery Alekseevich MakarovByłem wtedy bardzo zainteresowany tym tematem, ale nie mogłem sobie nawet wyobrazić, że los doprowadzi mnie do jednego z autorów tej teorii, Walerego Alekseevicha Makarova! Spędził ze mną kilka ciekawych rozmów i odpowiedział na wiele moich pytań, a wszystko to było możliwe dzięki jego synowi Denisowi, z którym, jak się okazało, byliśmy w tej samej szkole (N1205), chociaż w różnych czasach, i który przypadkowo znalazł mnie witryna. Od razu pomyślałem, że teoria ta - teoria IDSZ - powinna być "wyrażona" w szerszym kręgu niż czysto naukowe - niewątpliwie zainteresowałaby wiele osób - a Walery Alekseevich popierał pomysł zamieszczania swoich artykułów w Internecie. Niestety, Valery Alekseevich zmarł w maju 2003 roku,

Okładka książkiPo pierwsze, na podstawie materiałów z tych badań, popularna książka naukowa "Ziemia jest dużym kryształem?" Została napisana, o czym od dawna marzył Walery Alekseevich; zebrał dla niej informacje, ale nie miał czasu na jej skompilowanie. Ukończyłem tę pracę, aw sierpniu 2005 roku książka trafiła do sprzedaży. Systematyzuje główne założenia teorii IDSN, przedstawia wiele ilustracji i aplikacji, a teksty źródłowe artykułów są tutaj podane.

Początkowe dzieła Gonczarowa-Makarowa-Morozowa

Trójkąty ziemi ( 1973 )
Sekrety są znane razem
Icosahedral-dodekaedryczna struktura Ziemi (IDDS)
Uzasadnienie prac nad IDPP ( 02/21/1992 )
Poznać przyrodę
Pochodzenie Kryształu Ziemi
Mechanizm ruchu substancji planety według IDDS ( 05/21/1976 )
Nowoczesna struktura skorupy ziemskiej w wyniku
działania ram mocy Geocrystal ( 1995 )
Na korespondencję znacznej części środkowozudniowych grzbietów dwudziestościościernej szkieletowej ramy siłowej Ziemi
Icosahedral-dwunastościanowa struktura Ziemi jako czynnik
oddziaływania na biosferę w ogóle, a człowieka w szczególności
Wymaż losowe cechy ( 11/22/1976 )
Power Frames of the Universe
Niedoszacowane odkrycie Keplera i jego faktyczna wartość ( 1995 )
EHSI i polityka
Mapa EIDP i dokładne współrzędne węzłów
Referencje
Pierwszy szkic książki Goncharov-Makarov-Morozov
Ostatnie dożywotnie nagrania audio V.A. Makarova ( 2003 ),

połączenie IDHP z numerologią.
Człowiek i Ziemia: w budowie wspólnych liczb
Rosyjski alfabet ( 2002 )
Jaką Rosję będą nasze wnuki ( 2003 )
Koniec negatywnej historii
Program do obliczania publikacji EIS

Goncharov-Makarov-Morozov
Pierwsze artykuły ( w gazecie Mashinostroitel, 1972 )
Czy ziemia jest wielkim kryształem? ( "Chemistry and Life", 1974 )
Ramka mocy Ziemi ( "baner Lenina", 03/15/1981 )
Życie na geokryształu ( "baner Lenina", 05.04.1981 )
Trójkątny kod natury ( "baner Lenina", 05/10/1981 )
W promieniach kryształu Ziemi ( "Technology - youth", 1981 )
Geokryształ w oczach czytelników ( "Technika - młodzież", 1982 )
Trójkątna symetria Ziemi ( "Kamczacka Prawda", 02/20/1982 )
W sieci ramy mocy ( "Kamczacka Prawda", 02.27.1982 )
Gdzie szukać skarbów ( "Kamczacka Prawda", 03/13/1982 )
Recenzje różnych prac Gonczarowa-Makarowa-Morozowa

Raporty Gonczarowa-Makarowa-Morozowa
Icosahedral-dodekaedryczny system skrajnych rejonów Ziemi 1 ( 1975 )
Icosahedral-dodekaedryczny system skrajnych rejonów Ziemi 2 ( 1975 )
Na icosahedral-dwunastościanowej strukturze Ziemi ( 1976 )
W systemach ekstremalnych regionów morfologicznych Ziemi ( 1976 )
Możliwe zastosowania Ebass dla Mineral Prediction ( 1976 )
Wzory struktury reliefu według IDSZ ( 1982 )
Środki środowiskowe ( 1982 )
Analiza przejawów układu sił Ziemi do badania zasobów naturalnych ( 1983 )
Wykorzystanie modelu IDSZ w badaniach Ziemi z kosmosu


Prace innych autorów na temat HIDP

Czym jesteś, Ziemio? ( "Komsomolskaja Prawda", 31.12.1973 )
Interesująca hipoteza ( "Dla radzieckiej nauki", 03/20/1975 )
O "wielkim krysztale" ( "Chemistry and Life", 1974 )
Znów o wielkim krysztale ( "Chemia i życie", 1976 )
Otwieranie niewidzialnej komunikacji ( "Technika - młodzież", 1973 )
Rama wszechświata ( "Technika - młodzież", 1973 )
Regularne w nieregularnym ( "Technique - youth", 1969 )
Geometria cudów (wywiad, Moskovsky Komsomolets, 04/18/1975 )
Niech żyje trójkąt! (wywiad, "Wołga Komsomol członek", 10/04/1975 )
Ta wielopłaszczyznowa Ziemia ( "członek Volga Komsomol", 03/20/1974 )
Czy ziemia jest kryształem? ( Izvestia, 03/08/1982 )
Trinity ( Russian Thought, 1993 )

Artykuły autorstwa Elizabeth Hagens
O Elizabeth Hagens
Niebiański kosz (rosyjski i angielski)
Raj i precesja - Geometryczna legenda ( 1992 ) (rosyjski i angielski)


Tylko ciekawe materiały.

Od stuleci przyszedł trójkąt ( "Rossiyskaya Gazeta", 10.24.1995 )
Park na wulkanie ( "Ameryka", 1976 )
Tajemnice jeziora Funduji i śmiercionośnego płynu ( 1992 )
Próba rozwikłania przyczyny samobójstwa wielorybów
Dziwny temat ( "Wiedza to potęga", 1968 )
Co kryje się za złotą sekcją? ( "Chemia i życie", 1988 )
Blok atlantycki ( "Wyniki", N49, 12/03/2007 )

********Исходные работы Гончарова-Макарова-Морозова

    Треугольники Земли (1973 г.)
    Тайны познаются сообща
    Икосаэдро-додекаэдрическая структура Земли (ИДСЗ)
    Обоснование работ по ИДСЗ (21.02.1992)
    Познать природу
    Зарождение кристалла Земли
    Механизм перемещения вещества планеты согласно ИДСЗ (21.05.1976)
    Современное строение земной коры как результат
    функционирования силовых каркасов Геокристалла (1995 г.)
    О соответствии значительной части срединно-океанических хребтов икосаэдро-додекаэдрическому силовому каркасу Земли
    Икосаэдро-додекаэдрическая структура Земли как фактор
    влияния на биосферу вообще и человека в частности
    Сотри случайные черты (22.11.1976)
    Силовые каркасы Вселенной
    Недооценённое открытие Кеплера и его фактическое значение (1995 г.)
    ИДСЗ и политика
    Карта ИДСЗ и точные координаты узлов
    Список литературы
    Первый проект книги Гончарова-Макарова-Морозова
    Последние прижизненные аудиозаписи В.А.Макарова (2003 г.)

    Связь ИДСЗ с нумерологией
    Человек и Земля: в конструкциях общие числа
    Русский алфавит (2002 г.)
    В какой России будут жить наши внуки (2003 г.)
    Конец отрицательной истории
    Программа для вычисления ЭИС

    Публикации Гончарова-Макарова-Морозова
    Самые первые статьи (в газете "Машиностроитель", 1972 г.)
    Земля - большой кристалл? ("Химия и жизнь", 1974 г.)
    Силовой каркас Земли ("Ленинское знамя", 15.03.1981)
    Жизнь на Геокристалле ("Ленинское знамя", 05.04.1981)
    Треугольный код природы ("Ленинское знамя", 10.05.1981)
    В лучах кристалла Земли ("Техника - молодёжи", 1981)
    Геокристалл глазами читателей ("Техника - молодёжи", 1982)
    Треугольная симметрия Земли ("Камчатская правда", 20.02.1982)
    В паутине силового каркаса ("Камчатская правда", 27.02.1982)
    Где искать клады ("Камчатская правда", 13.03.1982)
    Рецензии на различные работы Гончарова-Макарова-Морозова

    Доклады Гончарова-Макарова-Морозова
    Икосаэдро-додекаэдрическая система экстремальных районов Земли 1 (1975)
    Икосаэдро-додекаэдрическая система экстремальных районов Земли 2 (1975)
    Об икосаэдро-додекаэдрической структуре Земли (1976 г.)
    О системах экстремальных морфологических районов Земли (1976 г.)
    Возможные применения ИДСЗ для прогнозирования полезных ископаемых (1976 г.)
    Закономерности строения рельефа по ИДСЗ (1982 г.)
    Природоохранные мероприятия (1982 г.)
    Анализ проявлений силового каркаса Земли для изучения природных ресурсов (1983 г.)
    О применении модели ИДСЗ в исследованиях Земли из космосаРаботы других авторов на тему ИДСЗ

    Какая же ты, Земля? ("Комсомольская правда", 31.12.1973)
    Интересная гипотеза ("За советскую науку", 20.03.1975)
    По поводу “большого кристалла" ("Химия и жизнь", 1974 г.)
    Снова о большом кристалле ("Химия и жизнь", 1976 г.)
    Вскрывая невидимые связи ("Техника - молодёжи", 1973 г.)
    Каркас Вселенной ("Техника - молодёжи", 1973 г.)
    Регулярное в нерегулярном ("Техника - молодёжи", 1969 г.)
    Геометрия чудес (интервью, "Московский комсомолец", 18.04.1975)
    Да здравствует треугольник! (интервью, "Волжский комсомолец", 04.10.1975)
    Эта многогранная Земля ("Волжский комсомолец", 20.03.1974)
    Земля - кристалл? ("Известия", 08.03.1982)
    Триединство ("Русская мысль", 1993)

    Статьи Элизабет Хэгенс
    Об Элизабет Хэгенс
    Небесная корзина (рус. и англ.)
    Рай и Прецессия - геометрическая легенда (1992) (рус. и англ.)Просто интересные материалы

    Из веков пришедший треугольник ("Российская газета", 24.10.1995)
    Парк на вулкане ("Америка", 1976 г.)
    Тайны озера Фундудзи и смертоносная жидкость (1992)
    Попытка разгадать причину самоубийства китов
    Странный предмет ("Знание - сила", 1968 г.)
    Что стоит за золотым сечением? ("Химия и жизнь", 1988 г.)
    Атлантический блок ("Итоги", N49, 03.12.2007 г.)


http://www.lachugin.ru/work1.php

 6 
 : Październik 23, 2018, 01:10:38 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara


Rama mocy Ziemi i organizacja działań środowiskowych
cd...Człowiek jest integralną częścią biosfery, gatunku biologicznego, który wyraźnie reaguje na środowisko geochemiczne i elektromagnetyczne, i dlatego nie mógł uniknąć wpływu ramowych sił IDHS, szczególnie we wczesnych stadiach rozwoju. Tak więc w wielu węzłach istniały siedliska ludzkich przodków - małpy: goryle - 40 (Gabon), paleopithek - 12 (Pakistan), gigantopithek - 13 (Chiny), parapitek i propiopitek - 1 (Egipt), australopitek - 41 (południe Afryki ), Pliopithek - blisko 4 (Południowa Syberia). Avinsky zauważył, że centra formowania się wyścigów według VP Aleksiewa odpowiadają węzłom: pierwotny wschodni w Chinach (13), trzeciorzędowy środkowoazjatycki (4), melanezyjski (26) i Priokocki (5), czwartorzędowy Indochiński (25), ogień (58), Amazoński (36). Oprócz węzłów uważa on, że centra komórek utworzone przez żebra (w centrach komórek konwekcyjnych muszą być emanacjami z głębin), odpowiadają pierwszemu skupisku zachodnim w Arabii i wtórnym na południu. Afryka. Dodajemy, że północnoamerykańska trzeciorzędowa fokus znajduje się na obszarze węzła 8, kalifornijskiego czwartorzędu i Aleuta - dokładnie 17 i 6, oraz Indoe Auggan - w obszarze 12. W trójkącie europejskim, rdzenni kaukascy, w Azji północnej - rdzenni Mongoloidy, Afrykanie, rdzenni Czarnoby. Jest możliwe, że IDHS, poprzez mutacje i w inny sposób przyczyniły się do powstania człowieka na planecie w ogóle, osoby racjonalnej, tworzenia ras, a następnie rozwój ognisk starożytnych kultur i cywilizacji w węzłach (na tym etapie mógł wystąpić wpływ IDPP - obecność ciepła słonecznego, ośrodki roślin i zwierząt, minerały itp.). Teraz geometria ognisk kulturowych jest jasna. Niedawno znaleziono ślady starożytnych cywilizacji w 25 (na południe od Indochiny), 35 (Peru), 18 (Bahamy). W centrach trójkątów europejskich i północno-azjatyckich znajdowały się centra formacji rodzin języków indoeuropejskich (2) i tureckich (4). Na mapie przesiedleń starożytnej ludzkości widać, że główne "wybuchy" migracji pochodziły z zakresów 13 (Chiny), 4 (północna Mongolia), a także z 2 (centrum Europy), 26 (Indonezja). W Azji Północnej, Europie, Trójkąty afrykańskie migrowały ze swoich centrów 2, 4, 21 do środkowych punktów żeber (11, 3, 5, 40) i wierzchołków (20, 41), w innych obszarach często od węzła do węzła, kończąc na węzłach pełniących rolę "centrów przyciągania" ". Hiroa odkrył, że kultura polinezyjska tworzy "Wielki trójkąt polinezyjski" (termin Hiroa), który został osadzony z centrum na Tahiti (31) na wyżyny Hawajów (16), Nowej Zelandii (45) i Wyspy Wielkanocnej (47) oraz środek żeber (30, 32, 46). Trójkąt Hiroa odpowiada trójkątowi IDSZ. Według Heyerdalu, wyspa Paschu była zamieszkała w Peru. Ale to jest centrum (35) sąsiedniego trójkąta IDSZ, a ruchy ludzi mogą pochodzić ze środka obu trójkątów do ich wspólnego wierzchołka. W trójkącie europejskim plemiona Aryjczyków (do 12), przodkowie Tuaregów (do 20), Słowianie (do 61) przesunęli się w kierunku swoich szczytów. Potwierdza ogólny wzór ruchu w IDSZ od środka trójkątów do wierzchołków i punktów środkowych krawędzi.

W wielu węzłach znajdują się anomalie populacji ludzkich: akromechanicy u 40 (pigmeje Gabona), 25 (nisko rosnąca populacja Indochiny) i akromegalia w 11, 21, 58 (Szkocja, Sudan, Patagonia). Na Sachalinie (żebra 5-14) obserwuje się akromegalię twarzy - wzrost pojedynczych części. W Gabonie (40) odnotowano najmniejszą oczekiwaną długość życia, w innych węzłach - częściej stymulację życia. Światowe ogniska choroby stwierdzono w niektórych węzłach (cholera na o.Slalavesi - 26, itp.); prawdopodobnie pola węzłów pobudzają wirusy, które, według AL Chizhevsky'ego, są rezonatorami elektromagnetycznymi. Jest komunikat o zakończeniu kiełkowania nasion i słabym zdrowiu załogi flotylli w pobliżu 14, nasiona zaczęły kiełkować ponownie, gdy zbliżają się do 15.

Ramka mocy ma hierarchię podsystemów, które odpowiadają wszystkim mniejszym zjawiskom. W każdym trójkącie IDHS3 podział krawędzi na 3 części i połączenie tych punktów da 9 trójkątów pierwszego podsystemu. Podział krawędzi każdego trójkąta pierwszego podsystemu na 2 części i połączenie punktów da 4 trójkąty drugiego podsystemu. Podział krawędzi trójkątów drugiego podsystemu na 3 części i połączenie punktów da 9 trójkątów trzeciego podsystemu. Dalszy podział każdego trójkąta z kolei na 4 i 9 trójkątów da 4, 5, 6 i mniejsze podsystemy (trójkąty są zawsze równoboczne). W podsystemach aktywne są krawędzie, wierzchołki, centra i środkowe krawędzie trójkątów, objawiające się reliefem, złożami minerałów, polami magnetycznymi, cechami biosfery itp. Prawdopodobna średnica manifestu węzłów pierwszego podsystemu wynosi 120 km, druga to 60 km, trzecia to 20 km, czwarta to 10 km, 5 to 3,5 km, szerokość krawędzi pierwszego podsystemu to 40 km , 2 - 20 km, 3 - 7 km, 4 - 3,5 km, 5 - 1,2 km. W węzłach pierwszego i drugiego podsystemu znajdują się na przykład regiony rudne Dzhezkazgana, zastępcy, nikiel, olej z Baszkirii, Tatarstan, Ukhta; starożytne centra kultur i cywilizacji: Bułgarzy Wielcy na Kama, Środkowa Karelia, Urgencz - stolica państwa Khorezm, Dagestan - centrum kultur Północnego Kaukazu; światowe centrum cholery w Indiach, centra roślin, klimat, anomalie magnetyczne itp. Trzeci to 7 km, czwarty to 3,5 km, a piąty to 1,2 km. W węzłach pierwszego i drugiego podsystemu znajdują się na przykład regiony rudne Dzhezkazgana, zastępcy, nikiel, olej z Baszkirii, Tatarstan, Ukhta; starożytne centra kultur i cywilizacji: Bułgarzy Wielcy na Kama, Środkowa Karelia, Urgencz - stolica państwa Khorezm, Dagestan - centrum kultur Północnego Kaukazu; światowe centrum cholery w Indiach, centra roślin, klimat, anomalie magnetyczne itp. Trzeci to 7 km, czwarty to 3,5 km, a piąty to 1,2 km. W węzłach pierwszego i drugiego podsystemu znajdują się na przykład regiony rudne Dzhezkazgana, zastępcy, nikiel, olej z Baszkirii, Tatarstan, Ukhta; starożytne centra kultur i cywilizacji: Bułgarzy Wielcy na Kama, Środkowa Karelia, Urgencz - stolica państwa Khorezm, Dagestan - centrum kultur Północnego Kaukazu; światowe centrum cholery w Indiach, centra roślin, klimat, anomalie magnetyczne itp.

Ramka mocy w regionie moskiewskim jest następująca (rys. 2): potrójna linia jest krawędzią 3. podsystemów (i 2., 1.), linie ciągłe to krawędzie czwartego, linia przerywana to piąte podsystemy, a w Zagorku węzeł 3. podsystem, bryła pełna - węzły 4, kropkowane - 5 podsystemy. Krawędzie pierwszego, drugiego, trzeciego podsystemu leżącego na jednej linii przechodzą z południowego zachodu (na południe od Woronowa) na północny wschód przez Zagorsk i dalej. W starożytności wzdłuż tej linii leżała droga, na której starożytne miasta Moskwa, Trinity (Zagorsk), Pereslavl-Zalessky, Rostov, osada Dievo znajdowały się na wschód od Jarosławia, każde 60 km (65 km) od siebie, co odpowiadało węzłom 5. podsystemy i odległości między nimi. Te i inne węzły manifestują się w reliefie, cechach geograficznych: depresje jezior Nero i Pleshcheevo z endemiczną fauną i florą itp. Większość regionu moskiewskiego zajmuje dwa trójkąty czwartego podsystemu o bokach 195 km, ich wierzchołki w pobliżu miasta Zubtsov, obwód Kalinin, na południe od Zagorska, w pobliżu Kondrov, region Kaługa, na północ od Riazany, ich ośrodki - 13 km na zachód od Zvenigorod i przy ul. Nikonovskoye Ramensky district. Większość węzłów i podsystemów IDSZ wydaje się stymulować wzrost roślin, ich wydajność i regenerację, ale wiele węzłów może powodować anomalie lub uciski w świecie żywym, w tym w zdrowiu ludzi. Funkcje węzłów odzwierciedlone w legendach, przekonaniach, nazwach tych miejsc. Elementy podsystemów zostały ustalone za pomocą metod rozkwitu, głębokości złożenia i szerokości krawędzi (operatorzy N.F.Goncharov i inni.

Zidentyfikowane cechy ramy energetycznej pozwalają głębiej i wszechstronnie zaplanować działania w zakresie ochrony środowiska w krajobrazach i umożliwić pełniejsze uwzględnienie naturalnych czynników i relacji. Po pierwsze, nie powinniśmy pozwolić, by ośrodki specjacji roślinnej i zwierzęcej znajdujące się w wielu miejscach, a także kompleksy archeologiczne i pozostałości antropologiczne, zostały utracone w wyniku źle przemyślanych działań antropogenicznych. Niezwykle ostrożny powinien być ekonomiczny wpływ na hydrosferę i atmosferę w węzłach, aby uniknąć zakłóceń naturalnych wiązań. Tak więc planowana budowa elektrowni wodnej w pobliżu Zagorska na rzece Vor wraz z utworzeniem zbiornika może prowadzić do naruszenia reżimu wód gruntowych i utraty źródeł mineralnych.

W regionie moskiewskim (ryc. 2) musimy najpierw zwrócić uwagę na najważniejsze węzły: na południe od Zagorska (trzeci podsystem) i środki trójkątów czwartego podsystemu - 13 km na zachód od Zwenigorodu, na południe od. Nikonovskoye Ramensky district i 6 km na północny zachód od miasta Misheron Shatura dzielnicy. Reliktowe i endemiczne rośliny i zwierzęta można znaleźć w tych czterech węzłach (jak również we wszystkich innych mniej znaczących). Na obszarach tych czterech węzłów konieczne jest utworzenie rezerw o średnicy do 18 km, z uwzględnieniem zasięgu ich dystrybucji. Tutaj, podobnie jak w węzłach piątego podsystemu, niemożliwe jest wykonywanie operacji przeciążania (z uwagi na wydobywanie materiałów budowlanych, rozwój torfu itp.), Tworzenie zbiorników, usuwanie zakładów chemicznych i innych obiektów przemysłowych, zanieczyszczanie środowiska, traktowanie lasów chemikaliami. Obiekty przemysłowe, inżynieryjne i górnicze powinny znajdować się poza zakładem. W węzłach na obszarach przylegających do Moskwy można utworzyć wiele rezerw: na północ od Riazany, w pobliżu miasta Zubtsov, w pobliżu miasta Kondrow. Jeziora Nero i Pleshcheevo ze swoją rzadką fauną i florą również potrzebują ochrony środowiska, ponieważ znajdują się w węzłach szkieletu.

Aby zbadać naturalne wzorce w węzłach szkieletu, konieczne jest zorganizowanie w nich stacji obserwacyjnych i zintegrowanych szpitali geograficznych. Porównanie z ramami kiełkowania i plonowania roślin, przyrostem masy ciała, plonem zwierząt hodowlanych, produkcją jaj, dostępnością roślin leczniczych i rzadkich, zachowaniem zwierząt, występowaniem i działaniem szkodników, chorób roślin i zwierząt, danych klimatycznych itp.

Konieczne jest nie tylko ochrona przyrody w węzłach, ale także dbanie o ochronę człowieka przed szkodliwym działaniem pól fizycznych w nich. Dlatego warto porównać z danymi ramowymi częstość występowania i rodzaje chorób, dobre samopoczucie ludzi, urazy, wyniki w szkołach itp. Aby zmniejszyć częstotliwość wypadków samochodowych, należy rozważyć zmniejszenie prędkości pojazdów na skrzyżowaniach autostrad z żebrami mocy: na przykład 11 km na północny-zachód od Solnechnogorsk, w pobliżu Borodino, na autostradzie Vladimirskoye na wschód od Nogińska, 11 km na południe od Kashira, itp.

http://www.lachugin.ru/science/idsz1_41.htm

 7 
 : Październik 23, 2018, 01:09:59 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara

Rama mocy Ziemi i organizacja działań środowiskowych


N.F.Goncharov, V.A.Makarov, BCMorozov.

Z książki. "Działania konserwatorskie w krajobrazach", 1982

Przez stulecia badacze dostrzegali uporządkowanie ziemskich struktur i porównywali je do wielościanów: Platona, Beaumonta - dwunastościanu, zieleni i innych - do czworościanu; B.L. Lichkov, I.I. Shafranovsky - ośmiościan V.I. Vasilyev - do serii wielościanów. Fragmenty fragmentów odnotował V. Kabachenko, V.Neiman. Rozważano jednak tylko indywidualne problemy tego problemu.

Niezależnie od nich i nie wiedząc o tych pracach, w 1969 roku, analizując położenie centrów starożytnych kultur i cywilizacji, zauważyliśmy geometryczny porządek w ich położeniu względem siebie, bieguny i równik planety. Połączenie ognisk i słupów geograficznych z liniami dało 20 regularnych trójkątów, połączenie ich centrów dało 12 regularnych pięciokątów. Okazało się, że system składa się z dwóch wielościanów - dwudziestościanu (20 trójkątów, linii ciągłych na ryc. 1) i dwunastościanu (12 pięciokątów, linii przerywanych), jakby wpisanych w kulę i rzutowanych na jej powierzchnię. Punktem wyjścia był węzeł 1, piramidy w Gizie (30 ° N, 31 ° 9 'E). Wierzchołki dwudziestościanu w 27 ° C i y. lat., długość geograficzna 67 ° 9 'wschód. i tak dalej do 72 °. Wierzchołki dwunastościanu (zbieżne ze środkowymi płaszczyznami dwudziestościanu) przy 11 ° i 50 ° c. i y. lat., długość geograficzna 31 ° 9 'wschód. i tak dalej do 72 °. Punkty środkowe trójkątów wynoszą 0 °, 30 ° i 58 ° 30 's. i y. szerokość W węzłach systemu (wierzchołki, przecięcia krawędzi) znajduje się wiele ognisk starożytnych kultur i cywilizacji: Mohendżo-Daro (12 - będziemy oznaczać węzły na Rys. 1), Starożytny Egipt (1), kultura Trypolisu pod Kijowem (2), Wielka Ob kultura (3), Sev. Mongolia - południe. Syberia (4) i inne. Mohendżo-Daro (12 - tak będziemy oznaczać węzły na ryc. 1), starożytnego Egiptu (1), kulturę Trypolisu pod Kijowem (2), wielką kulturę Ob (3), północ. Mongolia - południe. Syberia (4) i inne. Mohendżo-Daro (12 - tak będziemy oznaczać węzły na ryc. 1), starożytnego Egiptu (1), kulturę Trypolisu pod Kijowem (2), wielką kulturę Ob (3), północ. Mongolia - południe. Syberia (4) i inne.Zakładając, że system ognisk powstał w wyniku oddziaływania na biosferę podobnej struktury fizycznej, w 1971 roku przeprowadziliśmy kompleksowe porównanie systemu z danymi z nauk o Ziemi. W rezultacie zidentyfikowano dwudziestościenno-dwunastościenną strukturę Ziemi (IDPP). Wyniki zostały opublikowane i przeanalizowane. Dlatego tutaj tylko krótko powtórzymy główny, opracowując aspekt "IDHP - czynnik środowiskowy" i nowe dane.

Wiele grzbietów środkowo-oceanicznych, głębokie uskoki, geosyncliny, rudy i pasma ropy i gazu odpowiadają żeberom IDSZ; fasety - stabilne obszary skorupy - platforma; węzły - struktury pierścieniowe, złoża rudy i ropy naftowej i gazu (West Siberian itp.), anomalie magnetyczne itp. Przyjmujemy, że ta symetria jest generowana przez przepływy spowodowane wzrostem wewnętrznego rdzenia Ziemi, mającego kształt dwunastościanu. Przepływy i pola dalekiego zasięgu z dwunastościanu wywołują ramę mocy Edsy, która zawiera kompleks sił i pól i wpływa na wszystkie obwiednie planety: litosferę, hydrosferę, atmosferę, biosferę i magnetosferę. Występowanie węzłów IDSZ obserwuje się w zakresie 300 km średnicy (dla wielu zjawisk obserwuje się drugorzędne słabe obszary o większej średnicy) objawy żeber - do 100 km w obu kierunkach od osi. Czasami krawędzie i węzły przesuwają się o 1 ° -2,5 ° (w geologii i geofizyki zjawiska powierzchniowe są często wypierane z ich głębokiego źródła).

Na globalnych mapach magnetycznych o całkowitej intensywności centra wszystkich czterech anomalii świata są zbliżone do węzłów IDSN: trzy dodatnie - do centrów trójkątów 4, 8, 54 (terytorium każdej anomalii jest w przybliżeniu równe trójkątowi) i jedno minus dokładnie na szczycie 49. 8, 54, poziomy - blisko 25, 41, 54. Różne sposoby obliczania pola uwzględniają specyfikę regionalną i dają lepsze dopasowanie do HESP. Tak więc w centrach trójkątów północnoazjatyckich (4) i aleuckich (6) znajdują się centra anomalii światowych, ich terytoria są w przybliżeniu równe trójkątom, a pojedyncze dinary podążają za konturami trójkątów. Centra świeckich zmian pola magnetycznego znajdują się w regionach 1, 4, 9, 11, 17. Napisano o zachodnim dryfie anomalii, ale wielu naukowców uważa, że ​​zjawisko to nie jest powszechne, a nie stałe, odróżniają dryfujące i nie-dryfujące komponenty pola, podczas gdy anomalie nie-dryfujące powstają w pobliżu 6, 13, 18, 40. Ogólnie, większość anomalii różnych epok i metod obliczeniowych jest ograniczona do węzłów IDES. Rozbieżność między poszczególnymi anomaliami można wytłumaczyć lekceważeniem cech regionalnych w obliczeniach terenowych i niewystarczających danych, szczególnie na półkuli południowej. Dryfująca część pola z prędkością 0,2 ° rocznie będzie przemieszczać się z jednego trójkąta do następnego w ciągu 360 lat i na całym świecie w ciągu 1800 lat. W takich momentach centra dryfujących i nie-dryfujących anomalii będą się pokrywały, rezonując aktywując węzły (360 i 1800 lat - znane cykle aktywności geologicznej i geofizycznej). W wielu węzłach obserwuje się gwałtowne zmiany w polu magnetycznym, w innych globalne ogniska burz (4, 49). Niektóre węzły są aktywne, inne są pasywne, na przemian z "włączeniem" nowych węzłów.Ośrodki ciśnienia atmosferycznego są w 4, 6, 10, 12, 19, 27, 42, 44, 46, 48, 50, regionach pochodzenia huraganów w 14, 18, 27, 31, 45. Na mapach geostroficznego wiatru widoczne trójkąty powtarzające trójkąty IDHS. Maksymalne promieniowanie słoneczne odnotowano na 1, 17, 18, 36, 41, 48. Prawdopodobnie termiczny "mechanizm" atmosfery jest uzupełniony oddziaływaniem SIDF. Wokół węzłów działa wiele okrągłych prądów oceanicznych. Na krawędziach i węzłach IDSZ substancja emanuje z głębin i geochemicznych regionów i powstaje osad rudy (a olej gromadzi się w pułapkach wzdłuż krawędzi i węzłów). Przeważa podnoszenie substancji wzdłuż krawędzi dwunastościanu, zwłaszcza w wierzchołkach (to jest centrach trójkątów) i ich ruchu w skorupie, w hydrosferze, atmosfera i biosfera na wierzchołki dwudziestościanu, gdzie tonie w głębinach. Ponadto, węzły mogą być "elektrodami", do których elementy chemiczne spieszą się w skorupie ziemskiej, tak jak w kąpieli elektrolitycznej. Środowisko geochemiczne silnie wpływa na biosferę: brak lub nadmiar pierwiastków śladowych w glebie ostro wyostrza selekcję flory i fauny, powoduje choroby endemiczne itp. W ZSRR dwa największe obszary zaostrzonej doboru naturalnego zajmują centralną część trójkąta europejskiego i północnoazjatyckiego. Na 1. obszarze występuje brak kobaltu i miedzi (niedobór witaminy B12 i awitaminozy, niedokrwistość), w drugim - jod (wole endemiczne). W żebrach 2-3-4 strefa lasu i stepu rozciąga się, a strefa bursztynu kopalnego rozciąga się od 2 do 11. W Eurazji istnieją "schronienia życia" rośliny (gdzie są zachowane podczas zlodowacenia) i centra rozmieszczenia flory znajdują się w centralnych częściach trójkątów europejskich i północnoazjatyckich (zasięgi węzłów 2 i 4) i 3. Dokładnie w punkcie 4 znajduje się centrum górskiego lasu-stepu, a w 2 - ośrodki wielu roślin: itp. Ponadto rośliny rozprzestrzeniają się ze środka trójkątów 2, 4 do węzłów pośrodku żeber (11, 3, 5 do 5 i od wschodu). Na innych kontynentach centra roślin ograniczają się do 17, 36, 40, 41, aw 13, 25, 35 istnieją centra roślin uprawnych (po N. I. Vavilov). W wielu węzłach i krawędziach znajdują się relikty i endemity flory i fauny oraz anomalie biosfery: 4 - Bajkał (75% gatunków to gatunki endemiczne; uważają, że specjacja odbywa się teraz w jeziorze); 17 - Kalifornia, 34 - Wyspy Galapagos,

Oprócz ścieżki geochemicznej wpływ IDSZ na biosferę jest możliwy dzięki polom magnetycznym, elektromagnetycznym, elektrostatycznym. Potwierdza to przykład wielorybów, ryb, ptaków. Wieloryby gromadzą się w żebrach 5-6-7 i 14-15-16, zwłaszcza w węzłach 6, 14, 15; latem na półkuli południowej - 59, 60, 51, 53, 54, 55, a zimą 35, 49, 41, 43, 45; Kierunki migracji na półkuli północnej około 18, 19, 14. Wolfram migruje wzdłuż krawędzi 14-15-16-17 wzdłuż "ósemki" ze zwojami na 14 i 15. Węgorze migrują do 18. Największy połów ryb na obszarach 6, 35, 25 , 14, 45, 18, 41, 11, w 40, w 17, wzdłuż krawędzi 5-6-7 i 41-50. Wszystko to jest prawdopodobnie wynikiem ekspozycji na pola IDSZ, chociaż na IDSZ ma wpływ i pośredniczy: chemia wody, temperatura, promieniowanie słoneczne itp. Znaczne emisje wielorybów do wybrzeża w pobliżu 17, 41, 43, być może, są wynikiem ostrych zakłóceń pól w węzłach. Ptaki latają, by spędzić zimę w zakresach węzłów 20 (północno-zachodnia Afryka), 12 (Indie), 27 (środkowa Australia), 41 (południowa Afryka), 49 (Brazylia), 16 (Hawaje) itp. Nie wszystkie z nich anomalie magnetyczne są wykrywane, ale ptaki latają tam (przez 5-12 tysięcy km), co może wskazywać na obecność w IDPH niezbadanych pól o drobnej strukturze, na przykład zarejestrowanych podczas różdżkarstwa. Zachowanie się owadów jest zgodne z IDPP: szarańcza rozprzestrzenia się w Afryce i Ameryce Południowej, z wyjątkiem węzłów 40 i 36; natomiast, mrówka kodlingowa, przeciwnie, żyje w 35, 36, 41, 48. W ten sposób wykrywa się geochemiczny i geofizyczny wpływ EIDP na biosferę. Mógł wpływać i napromieniować złoża uranu w 41 i 40, gdzie w 1972 roku znaleziono naturalny reaktor jądrowy. Wpływ pierwiastków chemicznych, pól elektromagnetycznych i innych, promieniowania może spowodować mutacje, które prawdopodobnie dały początek ośrodkom specjacji w węzłach.


cd..

http://www.lachugin.ru/science/idsz1_41.htm

 8 
 : Październik 23, 2018, 00:51:01 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
Ley Lines


 Wiele światowych miejsc kultu, miast i monumentów, zbudowanych zostało na wirach – niewidzialnej energii Ziemi, tzw. ley lines - liniach promieniowania geomantycznego. Łączą one wiele świętych starożytnych miejsc. Przebiegają pod Ameryką Południową, Środkową i Północną, Egiptem, Maltą, Kretą, Hiszpanią, Grecją, Wielką Brytanią, Francją, Mezopotamią, Libanem, Australią, Azją – można powiedzieć, że przecinają całą planetę.

I ciekawe jest, że liczne miasta na linii na obrazku, biegnącej przez Anglię i Włochy, mają w swojej nazwie gwiezdny rdzeń  – „Star” .
  Cała Ziemia pokryta jest siatką energetycznych linii. Ktoś porównał ten widok do piłki otoczonej telepatycznym internetem.
http://astronomiafinansowa.blogspot.com/2012/12/ley-lines.html

 9 
 : Październik 23, 2018, 00:41:22 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
Ley Lines - linie geomantyczneSą miejsca na Ziemi, które promieniują dziwną energią. Tam chory organizm szybciej wraca do zdrowia, tam umysł człowieka łatwiej się może połączyć z Najwyższym. To znane od tysiącleci miejsca mocy, czyli punkty energetyczne Ziemi.

 Wiadomo, że owe punkty połączone są ze sobą liniami geomantycznymi. Badania naukowe obalają pogląd, że Ziemia jest jedynie martwym kawałkiem skały wirującym w kosmicznej przestrzeni. Ziemia jest żywą istotą......

W 1974 r. trzej rosyjscy uczeni: Gonczarow, Makarow i Morozow wysunęli hipotezę, że struktura kuli ziemskiej przypomina strukturę kryształu, oraz że, podobnie jak w krysztale, istnieje na naszej planecie rodzaj symetrycznej sieci z aktywnymi węzłami.

Gonczarow połączył liniami na mapie świata miejsca, gdzie zrodziły się najstarsze cywilizacje. Okazało się, że linie utworzyły sieć regularnych pięciokątów.

Tak więc na przykład piramidy w Gizie, Mohendżo Daro w Indiach, Wyspa Wielkanocna, centrum kultowe Inków Machu Picchu w Peru i inne święte miejsca znalazły się na wierzchołkach pięciokątów bądź w ich geometrycznym środku.

Wspomniani badacze skonstruowali model kuli ziemskiej w postaci bryły składającej się z 12 pięciobocznych płaszczyzn (dodekaedru), a później także wielościanu zbudowanego z 20 trójkątów (ikosaedru).

Kolejnego niezwykłego odkrycia dokonali po przyłożeniu obu modeli do mapy Ziemi. Stwierdzono bowiem, że krawędzie dodekaedru pokrywają się z pasmami gór i rozpadlin oceanicznych na mapie.

Te natomiast grzbiety górskie i uskoki, które się z krawędziami dodekaedru nie pokrywają, przylegają do krawędzi ikosaedru.

Mało tego, z węzłami obu sieci pokrywają się miejsca, gdzie jest największe i najmniejsze ciśnienie atmosferyczne na Ziemi, gdzie zrywają się huragany i gdzie występują anomalie pogodowe, pasy złóż rudonośnych i roponośnych.

Okazało się też, że stałe wiatry na Ziemi wieją najczęściej wzdłuż linii tych sieci. Współczesne zdjęcia satelitarne zdają się potwierdzać odważną koncepcję Gonczarowa, Makarowa i Morozowa, dzięki której można wytłumaczyć również zjawisko istnienia centrów energetycznych Ziemi.

Koncepcję tę potwierdzają także wyniki badań amerykańskich geofizyków, Ronalda E. Cohena i Larsa Stixrude, świadczące o tym, że żelazne jądro naszej planety ma strukturę kryształu (jądro jest w stanie stałym, gdyż panujące we wnętrzu Ziemi potężne ciśnienie nie pozwala żelazu - mimo panującej tam wysokiej temperatury - przejść w stan płynny).

Czyżby ogromny kryształ tworzący jądro Ziemi w jakiś sposób wpływał na to, co się dzieje na jej powierzchni?
To wszystko zebrał w całość fizyk kwantowy Nassim Haramein

Zagubiona wiedza naszych przodków

Na podstawie hipotezy rosyjskich uczonych Amerykanin, prof. Becker-Hagens, stworzył koncepcję geomantycznej sieci planetarnej. Oplatać ma ona całą kulę ziemską, łącząc jej aktywne punkty.

W oczkach sieci głównej istnieć mają mniejsze układy promieniowań liniowych.

O istnieniu wielkiej i małej sieci energetycznej musieli wiedzieć nasi przodkowie, gdyż właśnie w punktach węzłowych owych sieci - w tzw. miejscach mocy - wznosili świątynie.

Zdawali sobie sprawę, że pulsująca w takim miejscu energia jest dla człowieka korzystna, pomaga mu też w kontakcie z wyższym wymiarem naszej rzeczywistości.
Wiedzieli również, że miejsca mocy są ze sobą połączone ciągnącymi się niekiedy nawet setki kilometrów pasmami linii promieniowania geomantycznego, określanymi przez radiestetów angielskim terminem ley lines.


Ley lines oplatają całą kulę ziemską i stanowią rodzaj niewidzialnego systemu energetycznego naszej planety.

W latach dwudziestych naszego wieku angielski fotograf Alfred Watkins zauważył, że wiele miejsc kultu w Anglii położonych jest wzdłuż linii prostej. Potwierdziły to późniejsze studia geodezyjne.

Powstały mapy sieci tego rodzaju połączeń na terenie całej Wielkiej Brytanii. To właśnie te linie nazwano ley lines. Termin ten przyjął się później dla oznaczenia liniowego promieniowania łączącego miejsca mocy.
 
Okazało się też, że ley lines można badać metodami radiestezyjnymi!


Szerokość linii geomantycznej, czyli pasma promieniowania stymulującego, wynosi zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu metrów.

Najpotężniejsze z ley lines oplatają całą kulę ziemską. Przebiegają one przez tak ważne miejsca mocy, jak Wielka Piramida w Gizie czy kamienny krąg Stonehenge.

Istnieją także linie geomantyczne łączące tylko kilka miejsc mocy na terenie jednego kraju oraz geomantyczne linie lokalne.

Wzdłuż linii geomantycznych obserwuje się często przeloty niezidentyfikowanych obiektów latających. Ufolodzy powiadają, że ley lines stanowią ważny element w systemie nawigacyjnym takich obiektów, a być może subtelna energia linii geomantycznych wykorzystywana jest nawet do napędzania silników UFO.
Ale to całkiem inna historia.

Najsilniejsze strumienie energetyczne wychodzą z węzła znajdującego się pod Wielką Piramidą w Gizie, która dzięki swemu kształtowi i wymiarom działa jak wielki wzmacniacz promieniowania geomantycznego.

Tak twierdzi polski radiesteta i publicysta Leszek Matela, który od 1984 r. prowadzi badania linii geomantycznych w różnych częściach świata. Dokonywał również pomiarów w Gizie.

Okazało się, że z Wielkiej Piramidy wychodzi aż 10 ley lines.

To właśnie one stanowią osnowę systemu energetycznego naszej planety: przenoszą subtelne energie na duże odległości, łącząc ważne miejsca kultu na całej kuli ziemskiej.

Z kolei z tych miejsc rozchodzą się inne ley lines, które tworzą cały zamknięty układ linii geomantycznych.

Leszek Matela przeprowadził w Gizie badania głównych linii krzyżujących się w Wielkiej Piramidzie.

Zmierzył kąty, pod jakimi wychodzą one z piramidy, a następnie za pomocą teleradiestezji oraz metod geodezyjnych zaznaczył przebieg poszczególnych linii na mapach.

W ten sposób po raz pierwszy udało się ustalić przebieg linii promieniowania geomantycznego wychodzących z Wielkiej Piramidy.

Ciekawe, że wiele punktów, przez które przechodzą ley lines z Gizy, to nie tylko ważne ośrodki kultu, ale również miejsca, które odegrały ważną rolę w rozwoju ludzkości.

Według Leszka Mateli to właśnie za pomocą owych linii potomkowie legendarnej cywilizacji atlantydzkiej, korzystając z mocy Wielkiej Piramidy, pobudzali rozwój gatunku ludzkiego na całym świecie.

Ley lines to jak gdyby sieć Internetu powstała przed tysiącami lat.

Tą drogą odbywał się bezpośredni przekaz wiedzy i inspiracji twórczej nawet do najodleglejszych rejonów kuli ziemskiej. Wystarczyło, aby ludzie będący na odpowiednim poziomie rozwoju wewnętrznego osiedlili się w miejscach mocy znajdujących się na liniach geomantycznych.

Przebywając tam, byli niejako samoistnie inicjowani w wiedzę natury, nagle doznawali olśnień, dokonywali genialnych i wiekopomnych odkryć służących dobru ludzkości.Bo jak inaczej wyjaśnić fakt istnienia wielkich piramid czy podobnych do siebie budowli megalitycznych w różnych zakątkach naszego globu? Jak wyjaśnić fakt, że wiele religii czy kultur powstałych w różnych miejscach na naszej planecie opartych jest na podobnych zasadach?

„Naukowcy” przecież twierdzą, że ludy zamieszkujące przed tysiącami lat różne kontynenty nie mogły się ze sobą kontaktować.
Jednym z wytłumaczeń tego fenomenu może być właśnie istnienie linii geomantycznych, za pomocą których odbywał się przekaz informacji.
Ludzie różnych ras i kultur wpadali na podobne pomysły.

W swoich świątyniach odbierali medialne przekazy napływające poprzez ley lines z Wielkiej Piramidy.

Aby wzmocnić odbierane sygnały, budowano piramidy w różnych zakątkach świata, na przykład na terenie dzisiejszego Meksyku, Peru, Chin czy Sudanu.
Piramidy powstawały też w Europie na liniach geomantycznych wychodzących z Gizy.


          Na jednej z takich linii wychodzących z piramidy w Gizie leży Polska.

Leszek Matela nazywa ją linią bantu-słowiańską ze względu na to, że łączy ona narody słowiańskie i afrykańskie z Wielką Piramidą.

Biegnąc z Gizy w kierunku południowo-wschodnim, strumień energii przechodzi przez monumentalny kompleks świątynny w Karnaku w Egipcie.

Na swojej drodze napotyka też m.in. Merowe w Sudanie (gdzie również budowano piramidy) oraz Kerenyagę w Kenii (święta góra plemienia Bantu) i zmierza dalej w stronę miejsc kultu na Madagaskarze.

Zdążając w kierunku północno-zachodnim, ogarnia swoim wpływem starożytne miasta w obecnej Turcji: Xanthos i Hierapolis, Madarę i Bułgarską Poljanę (zespół budowli neolitycznych) w Bułgarii, Monastrica Voronet i inne klasztory w rumuńskich Karpatach, Jabłeczną nad Bugiem (najstarszy klasztor prawosławny na ziemiach polskich) Grabarkę koło Siemiatycz (największe centrum pielgrzymkowe polskiego prawosławia), Tykocin koło Białegostoku, Rapę niedaleko Gołdapi (grobowiec w kształcie piramidy) i Birkę w Szwecji (centrum Wikingów).


                 Inne ważne miejsca na świecie połączone głównymi liniami geomantycznymi z Wielką Piramidą to np. Eleusis (miejsce słynnych misteriów greckich), Kijów (Ławra Kijowsko-Pieczerska), Wyspa Wielkanocna z jej słynnymi kamiennymi posągami, święte miejsca Dogonów, płaskowyż Nazca ze słynnymi gigantycznymi rysunkami, Machu Picchu, azteckie miasto bogów Teotihuacan w Meksyku (słynne Piramidy Słońca i Księżyca), Jerozolima, Babilon, złota świątynia w Amritsar w Indiach (centrum kultowe Sikhów), TŐai-Szan i Fuji (najświętsze góry Chin i Japonii), Lhasa (centrum buddyzmu lamajskiego), Mohendżo Daro (kolebka cywilizacji indyjskiej), Benares (najważniejsze centrum hinduizmu), Hagar Qim na Malcie (zespół świątyń neolitycznych), góra Synaj, Carnac we Francji (słynne budowle megalityczne), Rzym oraz Fajstos (starożytny pałac minojski i centrum kultowe na Krecie).


              Jedna z linii przebiega również przez słynny Trójkąt Bermudzki. Linia nr 10 ogarnia swoim wpływem Ayers Rock i Olgas w Australii, będące głównymi miejscami kultowymi aborygenów.

Dla pierwotnych mieszkańców Australii linie geomantyczne odgrywały szczególną rolę. Stanowiły one bowiem podstawę systemu orientacji przestrzennej na pustyniach.

Aborygeni nazywali je liniami pieśni. Czuli się cząstką przyrody i znakomicie wyczuwali niewidzialne strumienie energetyczne.
Podróżując, śpiewali pieśni przodków, aby osiągnąć stan wyższej świadomości i dzięki temu zlokalizować przebieg linii prowadzących do źródeł i miejsc mocy rozsianych po całej Australii.

Już samo rozłożenie linii promieniowania geomantycznego wskazuje, jak ważną rolę w dziejach naszej planety ma Wielka Piramida w Gizie. Energie generowane z miejsca, w którym ją zbudowano, docierają do większości najważniejszych dla rozwoju ludzkości ośrodków. W centrach położonych wzdłuż wspomnianych ley lines albo już odnaleziono, albo w przyszłości zostaną odnalezione ślady cywilizacji atlantydzkiej.

                  Polska w energetycznej sieci

Także Polska opleciona jest siecią linii geomantycznych.

Siedem takich linii krzyżuje się na Wawelu, jednym z miejsc mocy w naszym kraju.
Jedna z tych linii, nazwana przez Leszka Matelę linią jerozolimską, ma szczególnie dużą moc.
Przebiega ona w kierunku północno-zachodnim przez Częstochowę (Jasna Góra), Gniezno (katedra), duńską wyspę Bornholm (obiekty kultowe Burgundów i Normanów) i dalej przez tereny Szwecji.

Z kolei w kierunku południowo-wschodnim przez Starą Zagorę w Bułgarii (dawny tracki ośrodek kultowy) aż do Jerozolimy.

 Inne ley lines łączą Wawel m.in. z Rzymem, Wilnem, Wadowicami, Mariazell, Lourdes czy Stonehenge. Wawel połączony jest również liniami promieniowania z innymi miejscami mocy na terenie Krakowa, takimi jak na przykład Kopiec Krakusa czy Kościół Mariacki.

          Ważne miejsca mocy znajdują się zawsze na skrzyżowaniu kilku linii geomantycznych i tak np. w Kamiennych Kręgach w Odrach koło Czerska krzyżuje się 5 takich linii, podobnie jak na górze Ślęża.
 
                     Miejsca mocy o mniejszym znaczeniu leżą, jeśli nie na skrzyżowaniu dwóch ley lines, to przynajmniej na pojedynczej linii. Leszek Matela opisuje je szczegółowo w swojej książce "Geomancja".

Z pewnością przebieg linii promieniowania geomantycznego ma znaczenie nie tylko dla badania przeszłości, ale i przyszłości.

Subtelna energia duchowa generowana wzdłuż ley lines powinna być wykorzystana dla dobra ludzkości. Lokalizacja znaczących centrów kulturotwórczych w zasięgu oddziaływania tych linii może, jak wykazują doświadczenia, przynieść nam wiele pożytku.


http://astronomiafinansowa.blogspot.com/2012/12/ley-lines-linie-geomantyczne.html

 10 
 : Październik 22, 2018, 23:47:53 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara

Energo-siłowy szkielet Ziemi

cd...W 1950 roku doktor nauk medycznych Manfred Curry kierujący wówczas Instytutem Medyczno-Biologicznym w Bawarii doszedł do wniosku, że powstawaniu chorób nowotworowych winne są nie tylko strefy geopatyczne (jako obszary wydostawania się „promieni ziemskich”). Czynnikiem prowokującym może być również szczególnego rodzaju siatka energetyczna niejako nałożona na powierzchnię Ziemi. Wiele lat poświęcił badaniu siatek i od tamtej pory jedna z nich nosi nazwę „ukośnej siatki Currego” o rozmiarze komórek 3,75x3,75 (druga wersja – 7,5x7,5) m.

W Niemczech doktor Ernst Hartman, kierownik Instytutu Badań Geobiologicznych odkrył i opisał inną siatkę - „ortogonalną siatkę Hartmana”, o rozmiarze komórki 2,5x2,0m i z naprzemienną polaryzacją w jej węzłach. Szerokość pasów siatki Hartmana na naszej szerokości geograficznej wynosi 20-60cm.

Następnie wykryto: zorientowaną według południka magnetycznego rombową siatkę Pierra Manfreda (4x4m), siatkę Wittmana Schweitzera (16x16m) – ukośną, składającą się z niewidocznych wiązek promieniowania geomagnetycznego, o kształcie rombów i zorientowaną według wielkiej osi z północy na południe. Wiązki promieniowania siatki Wittmana pokrywają całą Ziemię wraz z wiązkami siatki Hartmana i Currego. Odkryto również siatki Zygmunta Stalczyńskiego, litewskiego różdżkarza Alberta Taliwaldisa (25x25m), zodiakalną siatkę inżyniera Szulgi.

 Prostokątna siatka Hartmana

 Prostokątna siatka Hartmana nazywana jest ogólną, globalną, ponieważ obejmuje całą powierzchnię Ziemi i posiada regularny kształt oraz strukturę kratownicy. Jest to siatka geobiologiczna pierwszego rzędu. Zgodnie z hipotezą stworzoną przez niemieckiego uczonego Hartmana siatka ta oplata praktycznie całą powierzchnię Ziemi, rozmiar jej komórek wynosi 2,0x2,5m i zmniejsza się w miarę oddalania od równika i przybliżania do biegunów. Siatkę tę niektórzy nazywają siatką współrzędnych w związku z jej dokładnym zorientowaniem według południka geomagnetycznego i geomagnetycznego równoleżnika.

Siatka stanowi naprzemienny szereg równoległych pasów (ścian), o szerokości około 20cm (od 19 do 27cm). Promieniowanie pasów jest niejednorodne, składa się z części pierwotnej o szerokości 2-3cm o wyraźnych właściwościach elektromagnetycznych, i wtórnej wytworzonej przez promieniowania różnych pól, aktywne rodniki cząstek gazowych pokrywających część pierwotną w postaci swoistego „kożucha”. Istnieje przypuszczenie, że ta warstwa „kożucha” formuje się dzięki interakcji procesów kosmicznych, atmosferycznych i geofizycznych. Siatka Hartmana zorientowana jest zgodnie ze stronami świata. Każda jej komórka złożona jest z dwóch pasów – krótszych (od 2,1 do 1,8m, średnio 2 m), skierowanych z północy na południe i dłuższych (od 2,25 do 2,6m, średnio 2,5m), skierowanych ze wschodu na zachód.

Pasy siatki Hartmana podzielone są umownie jako „dodatnie” i „ujemne” (lub odpowiednio „magnetyczne” i „elektryczne”). Przy tym kierunek ich strumienia energetycznego może być wstępujący i zstępujący. W miejscach przecięcia tworzą tak zwane węzły Hartmana o wielkości około 25cm: prawo-biegunowe, lewo-biegunowe i neutralne. Co każde 10m w siatce znajdują się pasy o wielkiej intensywności i szerokości.

hartmana

 Ukośna siatka Currego

 Drugą, najważniejszą z punktu widzenia oddziaływania geopatycznego strukturą siatkową jest ukośna siatka Currego – geobiologiczna siatka drugiego rzędu składająca się z niewidocznych wiązek promieniowania geomagnetycznego. Składa się z równoległych pasów (ścian), skierowanych z południowego-zachodu na północny-wschód i prostopadle do tego kierunku z północnego-zachodu na południowy-wschód, przecinając ukośnie prostokątna siatkę Hartmana.

Istnieje kilka szeregów pasów siatki ukośnej. Co każde 14 równoległych cienkich pasów pierwszego rzędu o szerokości kilku cm, biegnie 15. pas drugiego rzędu o szerokości około 30cm. Następnie taka naprzemienność jest kontynuowana w ten sposób, że po 14. pasach drugiego rzędu następuje 15. pas trzeciego rzędu o szerokości około 1m, po 14. pasach trzeciego rzędu biegnie pas czwartego rzędu o szerokości około 3m itd. W ten sposób tworzą się komórki pasów pierwszego rzędu o rozmiarach 4-6x4-6m, drugiego rzędu 90x90m, trzeciego – 1250x1250m, czwartego 17500x17500m itd. Na przecięciu pasów tworzą się węzły Currego lub strefy D, dysponujące wyraźnym działaniem geopatycznym.

Należy również uwzględnić, że przy ocenie efektu geopatycznego bierze się pod uwagę tylko pasy, począwszy od drugiego rzędu, czyli o szerokości 30cm i więcej. Przy nachodzeniu na siebie węzłów Currego i Hartmana powstaje niebezpieczeństwo zachorowania, ponieważ sumaryczny efekt takiego promieniowania znacznie wzrasta. Przypuszcza się, że siatka Currego powstaje w efekcie złożonej interakcji procesów geofizycznych i kosmicznych.

Siatki współrzędnych nie są samodzielnymi tworami, lecz u swych podstaw mają pola promieniowań pochodzących z podziemnych cieków wodnych i rozpadlin geologicznych, i dlatego dzieli się je na siatki rozpadlin i siatki cieków. W strefach reakcyjnych wszystkich siatek współrzędnych promieniowanie skierowane jest z góry w dół pod kątem 45'' w stosunku do pionu (P Schweitzer, 1986). Spośród czterech siatek utworzonych przez płaszczyzny uskokowe, dwie pary, a konkretnie – sieć ogólna i czwarta kratka, oraz sieć ukośna i trzecia kratka – posiadają jednakową strukturę i analogiczne właściwości. Różnią się pomiędzy sobą jedynie długością fal. Strefy reakcyjne siatek globalnych i czwartej kratki przebiegają zgodnie z kierunkami stron świata. Wielkość obrysu wielkich rozpadlin geologicznych jest stała i wynosi przykładowo 2m w kierunku z północy na południe na 2,5m w kierunku ze wschodu na zachód. Pole promieniowania wytwarzane przez rozpadliny o mniejszej szerokości nie większej niż 26,9cm, charakteryzuje się obrysem kwadratowym o boku od 0,8 do 1,4m. W miarę zwiększania się szerokości rozpadliny stopniowo zwiększają się rozmiary obrysu siatki dochodząc w końcu do regularnego kwadratowego kształtu.

Efekty wielu obserwacji wykazują, że sam „szkielet siłowy” struktur siatkowych jest dość odporny na wpływ zewnętrznych pól energetycznych. Jednak na szkielet siłowy, jak na podstawową konstrukcję mogą nakładać się dodatkowe energopolowe struktury stanowiące niejako modulatory takich pasów. Modulacja ta może być zarejestrowana przez niektórych operatorów biolokacji w postaci „oddychania Ziemi”.

 Geoaktywne struktury Ziemi

 Obecnie konieczność badania i rejestracji stref geoaktywnych i geopatycznych nie ulega wątpliwości. Istotną trudnością, z którą stykają się badacze podczas analizy stref geopatycznych jest problem braku dokładnych urządzeń i instrumentów do ich indykacji i oceny charakterystyk jakościowych. W światowej praktyce do tych celów wykorzystuje się szeroko biolokację. Stosowanie metod inżynieryjnej biolokacji – bioskanowanie, bionamierzanie, bioindykacja i biodiagnostyka odległościowa – pozwalają wykrywać i badać rozmaite anomalie w środowisku zewnętrznym bez wykorzystania skomplikowanych i drogich środków technicznych. Stałe (słabo zmieniające się w czasie) struktury geoaktywne posiadają różne kształty i wymiary. Profesor G.I. Szwebs (Ukraina) w 1998 roku wyróżnił trzy typy struktur bioaktywnych: typ globalny, regionalny i lokalny. Globalna struktura geoaktywna stanowi układ siatek różnych poziomów: wielkokomórkowa, średniokomórkowa, małokomórkowa.

Wielkokomórkowa globalna struktura geoaktywna utworzona jest przez globalną siatkę szkieletowych linii siłowych Ziemi. U podstaw jej powstawania leży hipoteza o dwudziestościennej – dwunastościennej strukturze powłoki ziemskiej i krystalicznej strukturze jądra Ziemi w kształcie dwunastościanu (dwunastu pięciokątów), której projekcja na powierzchnię Ziemi tworzy globalną strukturę geoaktywną. W węzłach i krawędziach tej siatki często obserwuje się różne fenomeny i anomalie, a także koncentrację cennych kopalin, ośrodki aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. Model ten został opracowany przez radzieckich uczonych N. Gonczarowa, W. Makarowa i W. Morozowa, i nosi nazwę „siatki rosyjskiej”.

Średniokomórkowa globalna struktura geoaktywna jest najprawdopodobniej skutkiem aktywnych rozpadlin w skorupie ziemskiej, przejawiających się w postaci utrwalonych na powierzchni Ziemi w takich miejscach różnych efektów elektrycznych, na przykład zwiększających natężenie pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości, w tym również w spektrum częstotliwości bioaktywnych pokrywających się z rytmami narządów człowieka i zwierząt. Wystarczy wejść w taką strefę o wspomnianych odchyleniach tła polowego, by u człowieka całkiem zauważalnie zmieniły się parametry fizjologiczne i biochemiczne prowadząc niekiedy do gwałtownego pogorszenia zdrowia i rozstroju psychiki. Podobny obraz powstaje, kiedy znajdujemy się nad korytami podziemnych cieków, różnych jaskiń i nagromadzeń złóż kopalnych. Właśnie w takich miejscach, jak ustalili geofizycy, koncentrują się sile pola elektryczne o intensywności składowej stałej 1-2V. Składowa zmienna stwarza zaś anomalie o amplitudzie wahań do 0,1-0,2V. To właśnie jest jedna z oznak występowania strefy geopatycznej.

Małokomórkowa globalna struktura geoaktywna powstaje z prostokątnych, rombowych i kwadratowych siatek nałożonych na siebie i nazwana jest od imienia odkrywców odpowiednio siatką Hartmana, Currego i Wittmana. Małokomórkowa globalna struktura geoaktywna jest siecią tak zwanych linii geoenergetycznych, która całkowicie pokrywa całą nasza planetę w postaci swego rodzaju szkieletu i dlatego niekiedy nazywana jest szkieletową siatką energetyczną Ziemi.

Regionalne struktury geopatyczne, to połączenie stref geopatycznych powstałych w wyniku emanacji promieniowania tellurycznego (ziemnego) i geomagnetycznych stref pochodzenia kosmicznego (promieniowanie planet, galaktyk). Struktury te są słabo zbadane.

Lokalne struktury geoaktywne – są to przede wszystkim kombinacje globalnych stref geoaktywnych i regionalnych stref geoaktywnych. Właśnie przecięcie tych ostatnich, ich wzajemne nakładanie się stwarza struktury kształtujące strefy biopatogenne szkodliwe dla zdrowia każdego żywego organizmu na Ziemi, z niewielkimi wyjątkami. Odległość między liniami siatek wszystkich struktur małokomórkowych waha się w granicach od 0,95m do 15m, a wielkokomórkowych i średniokomórkowych od setek metrów do setek kilometrów i może zmieniać się w zależności od szerokości geograficznej miejsca, aktywności Słońca i innych czynników.

W miejscach przecięcia linii tych siatek pojawiają się niebezpieczne dla zdrowia ogniska patogenne o średnicy od 20cm do kilkuset metrów w zależności od szerokości linii tworzących siatkę. Są to ogniska patogenne nazywane węzłami siatki, które umownie dzielimy na węzły dodatnie i ujemne w zależności od tego czy potoki energetyczne wznoszą się, czy opadają. Ogniska są ściśle prostopadłe do powierzchni Ziemi i całkowicie ją przenikają, nie zmieniając swej intensywności zależnie od wysokości. Ostateczna natura tych ognisk nie jest do dziś poznana, jednak wiadomo, że ich długotrwałe oddziaływanie na organizm człowieka prowadzi do pojawienia się nieodwracalnych procesów patologicznych kończących się poważnymi schorzeniami (onkologia, choroby naczyniowe, rozstroje nerwowe i psychiczne). Intensywność potoku energetycznego w tych węzłach zmienia się w ciągu dnia i roku. Obserwacje tych potoków wykazały obecność cyklicznych zmian mających również stany stacjonarne. Można to zaobserwować 8 razy w okresie pomiędzy wschodem i zachodem Słońca. Długość każdego stanu stacjonarnego to 1,5 godziny.

Ciekawe jest to, że w pewnych rejonach Indii stany te zaznaczone są w kalendarzach na każdy dzień tygodnia. Promieniowania mogą być raz pozytywne, raz negatywne. Istota tych promieniowań po dziś dzień jest niejasna i dlatego te potoki energetyczne pozostają obiektem badań naukowych również pod względem ich oddziaływania na żywe organizmy.

W granicach stref geopatycznych oraz węzłów szczególnie odbija się wpływ burz magnetycznych związanych z aktywnością słoneczną. Wpływ ten jest chorobotwórczy dla szczególnie wrażliwych ludzi, których cechuje wrażliwość nawet na słabe zmiany pola. Jeśli szerokość linii globalnej struktury geoaktywnej odnotowuje się w granicach 4-8m (niekiedy nawet więcej), to na takich obszarach można zauważyć zwiększoną zachorowalność na schorzenia onkologiczne i układowe, uszkodzenia budynków mieszkalnych, konstrukcji i komunikacji podziemnej (osiadanie budynków, deformacja konstrukcji metalowych, wysoka zachorowalność zwierząt domowych i hodowlanych, rozmaite niecodzienne zjawiska, zwiększona wypadkowość na drogach).

Jeśli uwzględni się jedną z hipotez, zgodnie z którą wzdłuż linii globalnych stref geopatycznych Ziemi przekazywana jest silna energia pokonująca wiele kilometrów i posiadająca zakończenia w postaci okręgów lub kwadratów na powierzchni Ziemi - miejsca siły, i inną hipotezę głoszącą, że wzdłuż tych linii przekazywana jest pewna informacja ze świata niewidzialnego, która przez powłokę biopolową człowieka może przeniknąć do jego mózgu i doprowadzić do stanów halucynogennych i pojawiania się niezrozumiałych obrazów, które mogą napełnić naszą świadomość zgrozą, niewyjaśnionym strachem, sparaliżować mózg i doprowadzić do samobójstwa lub innych nieodwracalnych konsekwencji, to jasna się stanie konieczność zbadania tych struktur w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności Ziemi.


http://www.igya.pl/kontakt/596-siowy-szkielet-ziemi.html

Strony: [1] 2 3 ... 10

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

doggieslife vagraciborz sdzpolskirpg shaggydogss jasminowygaj