Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
 21 
 : Październik 02, 2018, 12:01:30 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
 MIŁOŚĆ....

"Miłość jest rozwiązaniem wszystkich problemów.

Miłość jest kluczem do wszystkich drzwi ludzkiej duszy.

Miłość jest siłą wszystkich sił twórczych w przyrodzie.

Miłość jest nauką, która nie została wystarczająco zbadana.

Ten, kto zna i kocha, jest potężny. "

(Omraam Mikhael Aivanhov)

Ten post proszę potraktować jako kierunek drogi , który prowadzi NAS w lepsze życie.

Jedynym elementem gwarantującym nam DOBRO, RADOŚĆ I SZCZĘŚCIE NA ZIEMI ... jest ENERGIA MIŁOŚCI.... ENERGIA WZAJEMNEGO MIŁOWANIA...

Udowadniają ten fakt doświadczenia prowadzone w wielu naukowych placówkach na Ziemi.

Nie energia pola magnetycznego... REZONANS SCHUMANA nas tworzy... to MY naszymi myślami i uczuciami ją tworzymy!

Ona wynosi Ziemię i nas na niej w coraz wyższe rejony kosmosu , w których życie ma lepsze i piękniejsze barwy.. LUDZIE sa dobrzy i szczęśliwi... zatem warto podać sobie ręce i pójść razem DROGĄ MIŁOŚCI...

M.

Uwielbiam całość, bo cała sprawa jest miłością

Miłość jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Miłość jest kluczem do wszystkich drzwi ludzkiej duszy. Miłość jest siłą wszystkich sił twórczych w przyrodzie. Miłość jest nauką, która nie została wystarczająco zbadana. Ten, kto zna i kocha, jest potężny. (Omraam Mikhael Aivanhov)

dom Kanał YouTube PRAWO JEDNEGO E-BOOKS WIDEO kontakt zrzeczenie się
11.09.2018
Dieter Broers: Nasze fale mózgowe rezonują z falami Schumanna na ziemi - co to oznacza dla nas?

Drodzy przyjaciele,

Znaczenie synchronizacji aktywności mózgu jednostek i grup ostatecznie rozbudziło zainteresowanie neuronauką społeczną. Dziś wiemy bardzo dobrze, że fale mózgowe (w stanie odprężenia) oscylują w takim samym tempie, jak częstotliwości Schumanna, które są częścią ziemskiego pola magnetycznego.

Do tej pory zakładano, że fale Schumanna działały w tym procesie jako "zegar", ale teraz jest jasne: wpływamy również na fale Schumanna za pomocą naszych mózgów!

W swoim ostatnim badaniu, badacz mózgu Prof. Michael Persinger, wraz ze swoim kolegą Dr. Kevin S. Saroka również dowody na wzajemną ingerencję mózgu i ziemi [1], Ta blokada nazywana jest uwikłaniem przez fizyków kwantowych. Dzięki swoim pomiarom i obliczeniom obaj naukowcy udowodnią, że nasze mózgi są bezpośrednio związane z falami elektromagnetycznymi naszej planety.

Koherencja między ludzkim mózgiem a energią Schumanna następuje co 30 sekund przez około 300 ms. Koherencja jest optymalną synchronizacją rytmów ciała (biciem serca, oddechem i ciśnieniem krwi) ze sobą, jak również skoordynowaną interakcją między komórkami. Im bardziej jesteśmy zrelaksowani, tym wyższa jest spójność.

Kiedy jesteśmy w harmonijnym unisonie, w rzeczywistości rezonujemy z Ziemią. Rezonans może powstać jedynie w wyniku wibracji w fazie. Zakres częstotliwości, w którym nasz mózg pracuje w stanie rozluźnienia, nazywa się alfa. Fala alfa oznacza sygnał w zakresie częstotliwości od 8 do 13 Hz.

Te fale mózgowe wytwarzają nasze mózgi w stanach relaksu, spokoju i spokoju, z czujną czujnością w tym samym czasie. W tym stanie, zajęta świadomość ego - która dominuje w naszej świadomości, gdy musimy wytrzymać presję codziennych wymagań i zwinąć nasze codzienne rutyny - wchodzi do drugiego rzędu. Pod tym względem można powiedzieć, że całkowity rezonans z naszą ziemią może powstać jedynie w stanie beznadziejnym!

Jak pokazuje poniższy wykres, oprócz częstotliwości, napięcie elektryczne, pole elektryczne i magnetyczne człowieka są identyczne z ziemskimi. Częstotliwości, napięcia, pola E i pola B człowieka (po lewej) i ziemi (po prawej) ).

Częstotliwości, napięcia, pola E i pola B człowieka (po lewej) i ziemi (po prawej).

Starsze badania mówią nam, że nasz mózg pochłania (pochłania) fale naszej ziemi [2] . Proszę spojrzeć na imponującą grafikę poniżej: Wykres pokazuje łączne wyniki 260 osób. Ich mózgi pochłaniają fale Schumanna na ziemi.

Wykres pokazuje łączne wyniki 260 osób. Ich mózgi pochłaniają fale Schumanna na ziemi.

Drodzy Przyjaciele, Razem z wynikami drugiego badania przeprowadzonego niedawno przez Instytut HeartMath [3] (Boulder Creek, Kalifornia), odkrywamy naprawdę sensacyjne możliwości. Jeśli połączymy wyniki obu publikacji, wynika to z faktu, że za pomocą naszych myśli, intencji, pragnień i uczuć ładujemy pola ziemi (częstotliwości rezonansowe Schumanna)!

Dotychczas zakładaliśmy, że te obszary ziemi są tymi, którzy dostarczają nam ważnych informacji i energii, ale nie wiedziałem, że istnieje ważny efekt w innym kierunku, a my (z naszym „aury” zależy od jakości jego co myślimy i jak o tym myślimy) kolektywnie i indywidualnie wpływa na pola magnetyczne Ziemi! Karmimy naszą spójność quasi do pola magnetycznego Ziemi, a jednocześnie wpływać tak, że wszyscy, którzy są w tej samej dziedzinie, więc całej ludzkości!

Zatem jakość naszej własnej wibracji jest równa stopie spójności między naszymi własnymi biologicznymi rytmami. Im bardziej MY jesteśmy w zgodzie z nami, tym większy jest nasz wpływ na pole, a tym samym na innych. Im bardziej podobne są stany (taktowanie (częstotliwość) i koherencja), tym łatwiej ustalić zależność relacji oscylacji.

Informacje mogą być przenoszone tylko poprzez rezonanse. Innymi słowy, gdy osoba, która skupia swoją uwagę na kwestiach strachu, gniewu lub niezadowolenia, karmi się tymi samymi stanami mentalnymi, które emanują z podobnie odczuwanych ludzi. Skorzystaj z tego sensacyjnego odkrycia i skup się bardziej na naszych pozytywnych myślach w naszym wewnętrznym centrum.

Sposób zrozumienia tych związków wynika z nowego badania opublikowanego przez Instytut HeartMath zatytułowanego "Najnowsze badania dotyczące zmienności rytmu serca i spójności społecznej" [4] . Oto niektóre fragmenty raportu z badań:

Koncepcje zgrupowane pod pojęciem spójności okazały się kluczowe w takich dziedzinach jak fizyka kwantowa, fizjologia i nauki społeczne. Chociaż istnieją różne rodzaje spójności, termin ten w każdym przypadku oznacza związek harmoniczny. Jeden rodzaj spójności, spójność społeczna, odnosi się do harmonijnej koordynacji wszystkich stron w związkach, parach, jednostkach rodzinnych, małych grupach lub większych organizacjach, w których istnieje związek jednostek o wspólnych celach i interesach. Wysoki stopień społecznej spójności można znaleźć w stabilnych i harmonijnych relacjach i jest potrzebny do optymalnej zbiorowej spójności i optymalnego działania.

Spójność społeczna wymaga, aby członkowie grupy byli do siebie dostosowani i związani emocjonalnie, a energia emocjonalna grupy jest zorganizowana i regulowana przez grupę jako całość. Seria badań badających różne rodzaje synchronizacji u niemowląt, par i grup pokazuje, że poczucie współpracy, zaufania, współczucia i zwiększonych zachowań prospołecznych w dużej mierze zależy od ustanowienia spontanicznej synchronizacji różnych rytmów fizjologicznych między nimi. Zależy od osób.

Problemy spójności społecznej wpływają nie tylko na nasz sposób odczuwania, interakcji i komunikowania się z innymi, ale także na procesy fizjologiczne, które zakłócają nasze zdrowie. Spójność społeczna i poczucie przynależności należą do najważniejszych priorytetów.

Znaczenie relacji społecznych zostało zilustrowane na przykład w badaniach dr. Med. James Lynch zwraca uwagę, że samotność stwarza większe ryzyko chorób serca niż brak ruchu, palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu i otyłość łącznie [5], Liczne badania wykazały, że ludzie, którzy doświadczają zmian społecznych lub kulturowych lub żyjące z niestabilności społecznej, w rozbitych domach lub w izolacji, są na zwiększone ryzyko rozwoju wielu chorób [6] , [7] Social meta-analizy potwierdziły relacje „że jeśli ryzyko śmiertelności jest kontrolowana na podstawie ustalonych czynników ryzyka, prawdopodobieństwo przeżycia dla osób zdrowych relacji społecznych o 50% zwiększa się.”

Działanie społeczne w dużej mierze zależy od spontanicznej synchronizacji jednostek. Kiedy ludzie są pochłonięci rozmową, nieświadomie zaczynają synchronizować swoje ruchy, nastrój, postawę, szybkość mówienia i długość przerw pomiędzy odpowiedziami [8] . Dziś wiemy, że ważne aspekty ludzkiej fizjologii są również zsynchronizowane. W wielu badaniach badano różne rodzaje fizjologicznej synchronizacji u niemowląt, par i grup.

Zatem aktywność fizjologiczną osób można synchronizować, pole elektromagnetyczne muszą przekazywać informacje pomiędzy nimi. Jak możemy sobie wyobrazić, pole magnetyczne Ziemi i fale Schumanna odgrywają tutaj kluczową rolę. Przez to, na przykład, synchronizacja zwiększa poczucie przynależności [9] , samooceny [10] , współczucie, altruistyczne zachowania [11] , [12] i nasze zachowania społeczne [13] , podczas gdy z drugiej strony, synchronizacja w sporach wyraźnie maleje [14] ,

W istocie, w grupach wykazano, że synchronizacja poprawia zgodność, to jest zgodność z postawami i zachowaniami innych [15] , znacznie zwiększając współpracę i zaufanie [16] oraz wzmacniając społeczne przywiązanie członków grupy [17]. , Pozwolę sobie przypomnieć, że te synchronizacje są przejawami wspominanej koherencji. Koherencja to optymalna synchronizacja naturalnych rytmów (od bicia serca, oddychania i ciśnienia krwi, patrz spójność serca , a także spójność między komórkami).

Drodzy przyjaciele,

Biorąc pod uwagę wydarzenia z niedawnej przeszłości, wydaje mi się, że bardzo ważne jest, abyśmy ponownie zdali sobie sprawę z tego, co możemy zrobić dla innych w naszej świadomości i dla innych. Po raz kolejny nasze badania dostarczają wyraźnych dowodów na to, że to, co myślimy i czujemy, wpływa na to, czego doświadczamy. Więc nie jest to ezoteryczne kręcenie się, jeśli zintensyfikujemy nasze wewnętrzne skupienie na pokoju i miłości do ziemi i między ludźmi, a zatem także przyczyniamy się do zmniejszenia fal zewnętrznych rzeczywistości. Kontynuujmy nieprzerwanie ukierunkowywanie naszego duchowego ułożenia na kochający, a więc wysoce społeczny świat.

Me Agape

Your Dieter Broers

[1]Kevin S. Saroka, Michael A. Persinger, International Journal of Sciences, tom 5 - czerwiec 2016 zmiany ilościowe w drugiej harmonicznej (12-14 Hz) o Rezonans Schumanna są współmierne z szacunkami śpiącego Populacja: Implikacje przyczynowego związek.

[2] Porównanie widm częstotliwości EEG człowieka od 260 młodych mężczyzn adaptacją Gibbsa i Gibbs (1951), Schumann rezonansu pików z Polk (1982) *.

[3] https://www.heartmath.org/about-us/

[4] https://blog.heartmathdeutschland.de/…/McCraty_New_Frontier…

[5] Lynch JJ. Krzyk niesłychanego: nowe spojrzenie na konsekwencje medyczne samotności. Baltimore, MD: Bancroft Press (2000).

[6] MA Persinger (ED), ELF i VLF elektromagnetyczne oddziaływanie pola, Plenum Press, Nowy Jork, 1974.

[7] E. Niedermeyer F. Lopes da Silva Elektroencefalografia Podstawowe zasady, zastosowania kliniczne i pokrewnych dziedzinach. Miejskich i Schwarzenberg, Berlin, 1987.

[8] Hatfield E. emocjonalne Zakażenie. Nowy Jork: Cambridge University Press (1994).

[9] Hove MJ, Risen JL. Wszystko zależy od czasu: synchronizacja interpersonalna zwiększa przynależność. Soc Cogn (2009) 27 (6): 949-60. Doi: 10,1521 / soco.2009.27.6.949

[10] Lumsden J Miles LK Macrae CN. Synchronizujesz lub zlewacie? Interpersonalna synchronizacja wpływa na samoocenę. Front Psychol (2014) 5: 1064. doi: 10,3389 / fpsyg.2014. 01064

[11]Valdesolo P, DeSteno D. Synchronizacja i społeczne dostrojenie współczucia. Emotion (2011) 11 (2): 262. doi: 10.1037 / a0021302

[12] Vacharkulksemsuk T, Fredrickson BL. Nieznajomi zsynchronizowani: dokonali wcielonego porozumienia poprzez wspólne ruchy. J Exp Soc Psychol (2012) 48 (1): 399-402. doi: 10.1016 / j.jesp.2011.07.015

[13] Fischer R, Callander R, Reddish P, Bulbulia J. W jaki sposób rytuały wpływają na współpracę? Hum Nat (2013) 24 (2): 115-25. doi: 10.1007 / s12110-013- 9167-y

[14] Paxton A, Dale R. Argument zaburza synchronizację interpersonalną. QJ Exp Psychol (2013) 66 (11): 2092-102. doi: 10.1080 / 17470218.2013.853089

[15]Dong P, Dai X, Wyer RS ​​Jr. Podmioty zgodne, obserwatorzy reagują: skutki synchronizacji behawioralnej na zgodność. J Pers Soc Psychol (2015) 108 (1): 60. doi: 10.1037 / pspi0000001

[16] Wiltermuth SS, Heath C. Synchronizacja i współpraca. Psychol Sci (2009) 20 (1): 1-5. doi: 10.1111 / j.1467-9280.2008.02253.x

[17] Wiltermuth SS, Heath C. Synchronia i współpraca. Psychol Sci (2009) 20 (1): 1-5. doi: 10.1111 / j.1467-9280.2008.02253.x

PS: Wspieraj ruch nowej uniwersalnej świadomości w służbie serca, dzieląc się tym wkładem - dzielenie się jest miłością.

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2018/09/dieter-broers-unsere-gehirnwellen.html?spref=fb

 22 
 : Wrzesień 19, 2018, 20:21:10 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
KOLEJNE NOWINKI....
SKASOWANIE MATRYCY ASTRALNEGO PARKU... zwanego również MATRIX.

TO SIĘ JUŻ WYDARZYŁO DZISIAJ W NOCY... 18/19 09. 2018.

Raczej trzeba odróżnić dwa tematy... nasze energetyczne ciao astralne , które jest obecną formą dla ciała fizycznego, ale też nie pełnym "bankiem informacji"... To jest ciało , które zbudowane jest z energii wytwarzanej przez 3 pierwsze czakry...

1. czakrę życia
2. czakrę seksualną
3. czakrę mocy

Taka jest podstawa obecnego rozwoju i wiedzy, pozostałe czakry biorą udział w naszym życiu ale tylko do 50% maksymalnie, kto przekracza ten energetyczny pułap wychodzi ponad ciało astralne, zaczyna tworzyć ciało uczuciowe.. nazywa się to uwolnieniem z inkarnacji w III wymiarze... albo wyjściem z "KOŁA KARMY" .
To jedna kwestia.

Druga to tzw... PARK/ ASTRAL w którym jest mnóstwo fokusów.. poziomów energetycznych na ktorych pozostaje zgodnie ze swoją wibracją dusza powracająca po śmierci ciała fizycznego do świata energetycznego.
To druga kwestia.

Istotnie to jest pułapka "TWÓRCÓW KARMY"... bowiem III wymiar opiera się na niepełnej i sfałszowanej informacji płynącej do LUDZKICH mózgów ze specjalnie zaprogramowanego w tym celu pola energio informacyjnego , które blokuje nam pełny dostęp do pola morfogenetycznego, które jest depozytem prawdziwych wzorców życia.

Gdy mamy do dyspozycji TYLKO fałszywe wzorce nie jesteśmy w stanie zrealizować naszych zadań przed urodzeniowych już jako żyjący LUDZIE. Bo z powodu braku prawdziwej wiedzy ciągle nie uzyskujemy wystarczającej ilości energii na planie ziemskim.
Zatem jest wysyłana kolejna ISKRA ŻYCIA /DUSZA LUDZKA z nadzieją,że tym razem jej się uda.

Na tym polega "KOŁO KARMY" inaczej zwane MATRIX... JEDYNYM SPOSOBEM OPUSZCZENIA GO JEST PRZEŻYCIE ŻYCIA W SPOSÓB BARDZO PRAWY , ETYCZNY Z POZBYCIEM SIĘ STRACHU , ROZPALANIEM W SOBIE CORAZ WIĘKSZEJ WIBRACJI MIŁOŚCI.

TAM GDZIE JEST MIŁOŚĆ ... NIE MA STRACHU.... nie o seks oczywiście chodzi., bo to jest zupełnie inna energia.

Oczywiście władcy Astralnego Parku/ Matrixa są mistrzami oszustw ,zwodzą LUDZI mnóstwem fałszywych informacji , szczególnie perfidne jest wykorzystywanie naszych uczuć do zasilania swojej przestrzeni energią ściąganą od wyznawców religijnych "MIŁOŚĆ DO BOGA" i to WSZYSTKICH RELIGII!

Mam dla NAS WSZYSTKICH bardzo dobra informację związaną z MATRYCĄ "PARKU ASTRAL/ MATRIX "...

Dzisiaj w nocy Z 18. 09. na 19.09 2018. DEFINITYWNIE ZOSTAŁA WYGASZONA TA MATRYCA.... NIGDY WIĘCEJ NIE BEDZIE URUCHOMIONA... 3 X 6... przestało istnieć jako pułapka DUSZ.

Oczywiście jest to proces.. ale zupełnie krótki, związany z wolą akceptacji tej wiedzy przez naszą świadomość, wolną wolę i mózg.

Co to znaczy....

.1. wykasowanie wszystkich religijnych matryc

2.odcięcie PARKU ASTRAL/ MATRIX i jego założycieli władców od zasilania płynącego z Ziemi od LUDZI.

3.wykasowanie wszystkich fałszywych matryc informacyjnych w astralnym polu energio informacyjnym

4.. uwolnienie LUDZI z dotychczasowych zobowiązań karmicznych... czyli otworzenie wszystkich blokad karmicznych ASTRALU/ MATRIXA

Jednym słowem gdy nasza energia przeszła powyżej pola 6 czakry zostały zwolnione blokady mózg świadomość CZŁOWIEKA i kreacja rzeczywistości z fałszywych wzorców astralnych.

Powinniśmy wiedzieć iż tzw. TRZECIE OKO jest zarówno projektorem jak i skanerem naszej rzeczywistości...

To przez nie wyświetla się "film" naszego życia , który wygląda podobnie jak hologram , różnica jest jedynie w MOCY materializacji energii ( zagęszczeniu energii do twardości materii) , która tworzy obrazy i rzeczy naszej rzeczywistości.
Wszystko jest zgodne z wzorcami kreacji , ale nasza astralna projekcja ma przesuniecie kątowe i niedoświetlenie, oraz nie do energetyzowanie, co powoduje wszystkie zaburzenia trwałości( bardzo pomniejszony czas istnienia), oraz niepełne naświetlenie energią życia.

Samo tworzenie to bardzo obszerny i ciekawy temat.. na teraz tyle.

Zaczynamy wracać do prawdziwej wiedzy zdeponowanej w POLU MORFOGENETYCZNYM, zaczniemy w pełni korzystać z naszej anteny DNA oraz całości naszej energii życia.

Nie będziemy już z niej podstępnie okradani jak do tej pory i utrzymywani w oszustwie religii,władców politycznych i bankierów ,że tylko dzięki ich bankom i kredytom możemy jako tako.. egzystować.

Zobaczymy CO ... nam przyniosą kolejne 2 dni, bo to nie koniec tzw. "RADY BOGÓW".

Jednak i znowu nam się udało.... poziom energii magnetycznej w polu Ziemi osiągnął wystarczający poziom by uruchomić kolejny etap naszej ewolucji.

Malgorzata Kiara

********

Królestwo Astralne - Galaktyczna prasa wolna
Kraina astralna może być raczej skomplikowanym miejscem, a jako takie ma wiele różnych nazwisk. Nazywa się 4d, obszarem mentalnym, pustką, więzieniem, czyśćcem, i tam znajduje się całe niebo religijne. Niektórzy ludzie nazywają to również eteryczną sferą, chociaż jest to pojęcie, które często używamy do 5D. Niektórzy nazywają to "sferą duchową", choć niechętnie nazywam to tak dobrze, że astral może być całkowicie pozbawiony ducha.

Królestwo astralne może być czymkolwiek, co wierzysz, Twoje uprzedzenia wywierają na niego ogromny wpływ. Chcesz zobaczyć lśniące miasta światła, zobaczysz, że jeśli chcesz zobaczyć piekielne sfery, możesz to zobaczyć. Jeśli podejdziesz do astralu ze strachu, może stać się koszmarem. Twoje własne myśli są wyświetlane na astralnym, podobnym do ekranu filmu. Jeśli kiedykolwiek miałeś jasne marzenie, dokładnie to się dzieje. Jesteś w twojej małej części świata astralnego i możesz ją wybrać w dowolny sposób.

Może to wydawać się bardzo atrakcyjne, ale astralne doświadczenie jest ostatecznie puste. To tylko gra z iluzjami. Jest to w dużej mierze naśladowanie fizycznej sfery, ale nawet mniej substancji. Może to być ogromna rozrywka na drodze powrotnej do źródła, a ludzie często zostają bardzo pochłonięci w sferę astralną. Wiele rodzajów duchowości faktycznie skupia się na pracy z sferą astralną, a te są zalecane, aby być bardzo ostrożnym.


Jest wielu, którzy wierzą, że osiągnęli 5D, Celestial Realm, ale nigdy nie podnoszą się powyżej górnego astralu. Mają te wstępne wyobrażenia o tym, co ma wyglądać 5D, a przestrzeń astralna staje się tymi wstępnymi przekonaniami. To nic więcej niż budowanie fantazji, ale dla osoby, która naprawdę nie rozumie 5D, nie znają się lepiej. Oto co się stało z wieloma kanałami i duchowymi nauczycielami w tej chwili. Niezdolność do przejścia przez królestwo astralne jest tym, co trzyma ludzi uwięzionych w cyklu reinkarnacji.
Jeśli Świadome nie wzbudzi do 5D, iluzja separacji pozostaje i byt nie powraca do Stworzyciela, przynajmniej z ich ograniczonej percepcji. Otrzymują kolejną okazję, aby nauczyć się lekcji, których brakowało w poprzedniej inkarnacji.

5D jest jak nic, co kiedykolwiek widziałeś, to jest poza kolejnym fizycznym doświadczeniem. To nie jest coś, co widzisz, zapach, smak, słyszysz lub dotyk. To poza zmysły, poza przestrzeń i czas. To całkiem zdumiewające uczucie jedności. 5D jest Czystym Światłem. Jeśli chodzi o ciało fizyczne, to nie jest 5D. Umysł nie może wzbudzić powyżej górnego astralu, ponieważ sam umysł jest istotą astralną. Świadomość może iść gdziekolwiek, ale umysł nie może dostać się do 5D. Nie możesz myśleć ani wierzyć we 5D, dlatego poświęcaliśmy tyle uwagi, aby wyjść poza umysł. Dlatego cała praktyka medytacji koncentruje się na uspokojeniu umysłu, a więc bycie może czegoś więcej.

5D nie tworzy wspomnień, 5D jest albo częścią obecnej chwili, albo brakuje jej. Ty wiele tworzyć wspomnienia o 5D, ale zawsze są blado refleksje Rzeczywistości. W rzeczywistości nawet wspomnienia o sferze fizycznej są bardzo ograniczone, ponieważ postrzeganie jest tak ograniczone. Widzisz tylko malutką cząsteczkę tego, co się naprawdę dzieje, a na dodatek to twój umysł interpretuje tę małą część w mentalne poznanie, aby stworzyć pamięć. To tylko jednostronna historia, długa droga usunięta z pełnego doświadczenia. Jest tam repozytorium wspomnień na górnym astrale o nazwie Akashic Records i nie szukałem tam wyższej prawdy. Rozrywka może być, ale dla prawdy Boga, musisz podnieść ponad astralne w całości.

Wtedy istnieją astralne istoty, mentalne kreacje, które podjęły "własne życie". Religie często nazywają te demony osobników, chociaż jest też kilka religii, które czczą jednostkę lub jednostki jako "Boga" lub "bogów". Ponieważ ludzie są uwięzieni we własnych umysłach, te istoty mogą wydawać się dość potężne, ale to jest sztuczka. Mają tylko taką moc, że dajesz im, zwłaszcza ze strachu. Tego rodzaju przewrotna energia to smaczna przekąska dla astralnej istoty, a te emocje, które je podtrzymują. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał kłopoty z astralną istotą, zawsze masz aniołów, które pomogą Ci rozliczyć. Wystarczy poprosić o ich pomoc.

Dla kogoś, kto jest świadomością ledwo wzbudził się nad fizycznym sferem, astralne może wydawać się wolnością. Dla więźnia, który żył w małej klatce przez całe życie, jestem pewny, że większa klatka ma poczucie wolności. Prawdziwa wolność nie istnieje w sferze fizycznej ani też nie istnieje w astrale. Wolność jest Miłością równa Bogu równa Core Your Being. Wolność to zrozumienie na poziomie 5D, a Ty łączysz się ze sobą wszędzie tam, gdzie jesteś. Musisz tylko rozszerzyć swoją świadomość poza granice umysłowe, na które się trzymasz. Galaktyczna prasa wolna Brak praw autorskich, dzielenie się / edycja swobodnie.

https://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/the-astral-realm-the-galactic-free-press#.W6KXKnQFjW9.facebook
 23 
 : Wrzesień 19, 2018, 09:21:35 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
PROROCTWO Z PRZED 70 LAT DLA NASZYCH CZASÓW ..
Proroctwo Petera Deunova dotyczące końca naszej cywilizacji i początku Złotego Wieku na Ziemi.

Ostatnia Przepowiednia Petera Deunova

Znany również pod duchowym imieniu Beinca Douno, bułgarski mistrz Piotr Deunov (1864-1944) był istotą o bardzo wysokim poziomie świadomości, równocześnie nadzwyczajnym muzykiem, który przez całe życie był przykładem czystości, mądrości, inteligencji i kreatywności. Przez lata pozostawał blisko Sofii, gdzie mieszkał w otoczeniu licznych uczniów, jego blask obudził duchowość tysięcy dusz w Bułgarii, jak również w pozostałej części Europy.
Kilka dni przed odejściem do innego świata, był w głębokim medialnym transie, przekazał niezwykłe proroctwa w odniesieniu do naszych niespokojnych czasów, w których przyszło nam żyć, proroctwo o "końcu czasu" i nadejście nowego Złotego Wieku ludzkości.

Oto jego głęboko poruszające świadectwo. Jest tak aktualne i tak żywe, aż trudno uwierzyć, że te słowa zostały wypowiedziane prawie 60 lat temu.

* * *
„W miarę upływu czasu, ludzka świadomość przemierzyła bardzo długi okres mroku. Faza ta, którą Hindusi nazywają "Kali Yuga", jest o krok od zakończenia. Znajdujemy się dziś na pograniczu dwóch epok: Kali Yuga i Nowej Ery, w którą wkraczamy.

Stopniowa poprawa jest już widoczna w myśleniu, odczuwaniu i czynach ludzi, ale wszyscy wkrótce będą podporządkowani boskiemu Ogniowi, który oczyści i przygotuje ich w odniesieniu do Nowej Ery. Tak więc człowiek wzniesie się na wyższy stopień świadomości, niezbędny do wejścia do Nowego Życia. To jest to, co rozumie się przez "Wniebowstąpienie".

Kilkadziesiąt lat upłynie, zanim nadejdzie Ogień, który zmieni świat, przynosząc mu nową moralność. Ta ogromna fala pochodzi z kosmosu i zaleje całą ziemię. Wszyscy, którzy spróbują przeciwstawić się, zostaną porwani i przeniesieni gdzie indziej. Mimo, iż nie wszyscy mieszkańcy tej planety znajdują się na tym samym stopniu rozwoju, nowa fala będzie odczuwalna przez każdego z nas. I ta przemiana dotknie nie tylko ziemi, ale i całego kosmosu.

Najlepszą i jedyną rzeczą, jaką człowiek może teraz zrobić, to zwrócić się ku Bogu i zwiększyć swą świadomość, aby podnieść swój poziom wibracji, aby znaleźć się w harmonii z potężną falą, w której wkrótce się zanurzy.

Ogień, o którym mówię, który towarzyszy nowym warunkom oferowanym naszej planecie, odmłodzi, oczyści, zrekonstruuje wszystko: materia zostanie udoskonalona, wasze serca zostaną uwolnione od bólu, kłopotów, niepewności i staną się świetliste; wszystko będzie lepsze, wzniesione; negatywne myśli, uczucia i czyny zostaną strawione i zniszczone.

Twoje obecne życie jest niewolnicze, jak w ciężkim więzieniu. Zrozum swoją sytuację i uwolnij się od tego. Powiadam wam: wyjdźcie z więzienia! Zaprawdę przykro jest patrzeć na ogrom pomyłek, cierpienia i niezdolność do zrozumienia, gdzie leży jedyne prawdziwe szczęście.

Wszystko, co jest wokół ciebie, wkrótce zawali się i zniknie. Nic nie pozostanie z tej cywilizacji ani z jej przewrotności; cała ziemia zostanie wstrząśnięta i nie będzie śladu po tej błędnej kulturze, która utrzymuje ludzi pod jarzmem ignorancji. Trzęsienia ziemi są nie tylko mechaniczne, ich celem jest również rozbudzenie intelektu i serc ludzi, tak aby uwolnili się od swoich błędów i ich szaleństw, by zrozumieli, że nie są jedynymi istotami we wszechświecie.

Nasz Układ Słoneczny przemierza teraz region kosmosu, gdzie konstelacja, która została zniszczona pozostawił swój ślad, swój pył. To przemierzanie zanieczyszczonej przestrzeni jest źródłem zatrucia, nie tylko dla mieszkańców ziemi, ale dla wszystkich mieszkańców innych planet naszej galaktyki. Jedynie słońca są objęte na wpływy tego nieprzyjaznego środowiska.

Region ten nazywany jest "trzynastą strefą"; jego nazywa to również "strefa sprzeczności". Nasza planeta została zamknięta w tym regionie przez tysiące lat, ale w końcu zbliżamy się do wyjścia z tej przestrzeni ciemności i jesteśmy w punkcie osiągnięcia bardziej duchowego regionu, gdzie żyją bardziej rozwinięte istoty.

Ziemia jest teraz w następstwie wznoszenia się i każdy powinien się zmusić, by zharmonizować się z nurtem wniebowstąpienia. Ci, którzy nie chcą się podporządkować temu kierunkowi, stracą korzyść przychylnych warunków, które będą oferowane w przyszłości by mogli się wznieść. Pozostaną oni w tyle w rozwoju i będą musieli czekać dziesiątki milionów lat na przyjście nowej wznoszącej fali.

Ziemia, układ słoneczny, wszechświat, prowadzane są w nowym kierunku pod impulsem Miłości. Większość z was nadal uważa miłość za śmieszną moc, ale w rzeczywistości, to jest największa ze wszystkich sił! Pieniądze i władza są nadal czczone jak gdyby bieg twojego życia zależał od niech. W przyszłości wszystko będzie podporządkowane Miłości i wszyscy będą jej służyć. Ale to właśnie przez cierpienia i trudności, świadomość człowieka będzie przebudzona.

Straszliwe przepowiednie proroka Daniela napisane w Biblii odnoszą się do epoki, która się rozpoczyna. Będą powodzie, huragany, gigantyczne pożary i trzęsienia ziemi, które zmiotą wszystko. Krew obficie popłynie. Nastanie rewolucja; straszne wybuchy zabrzmią w wielu regionach świata. Tam, gdzie jest ziemia, nastanie woda, a tam, gdzie jest woda, ukarze się ziemia.

Bóg jest miłością; jednak mamy tu do czynienia z karą, jest to odpowiedź natury wobec zbrodni popełnianych od zarania dziejów przez człowieka przeciwko swojej Matce Ziemi.

Po tych cierpieniach, ci, którzy zostaną ocaleni, elity, poznają Złoty Wiek, harmonię i nieograniczone piękno. Tak więc utrzymujcie pokój i wiarę kiedy nadejdzie czas cierpienia i strachu, bowiem jest zapisane, że nie spadnie włos z głowy sprawiedliwych. Nie zniechęcaj się, po prostu podążaj swoją drogą samodoskonalenia się .

Nie masz pojęcia o imponującej przyszłości, która czeka na Ciebie. Nowa Ziemia będzie lada dzień. W ciągu kilkudziesięciu lat praca będzie mniej wymagająca, a każdy będzie mógł poświęcić więcej czasu na aktywności duchowe, intelektualne i artystyczne. Kwestia relacji między mężczyzną i kobietą zostanie ostatecznie rozwiązana w harmonii; każdy będzie miał możliwość podążania za swoimi aspiracjami. Relacje par będą oparte na wzajemnym szacunku.

Ludzie będą podróżować poprzez różne płaszczyzny przestrzeni, również przestrzeni międzygalaktycznej. Będą uczyć się ich funkcjonowania oraz będą w stanie poznać Boski Świat, by połączyć się z Głową Wszechświata.

New Era jest erą szóstej rasy. Twoim przeznaczeniem jest przygotować się na nią, by ją przyjąć i z nią żyć. Szósta rasa będzie powstawać wokół idei braterstwa. Nie będzie więcej konfliktu interesów osobistych; jedynym dążeniem każdego z nich będzie dostosowania się do Prawa Miłości. Szósta rasa będzie rasą Miłości. Zostanie dla niej utworzony nowy kontynent. Wyłoni się z Pacyfiku, tak że Najwyższy będzie mógł wreszcie ustalić Swoje miejsce na tej planecie.

Założyciele tej nowej cywilizacji, ja nazywam ich "Braćmi Człowieczeństwa", czy też "Dziećmi Miłości", będą niewzruszeni dla dobra i będą reprezentować nowy typ ludzi. Będą tworzyć rodzinę, jako jeden duży organizm, a każdy człowiek będzie stanowić organ w tym ciele. W tej nowej rasie, Miłość będzie manifestowana w sposób tak doskonały, że dzisiejszy człowiek może mieć tylko bardzo mgliste pojęcie o tym.

Ziemia pozostanie terenem korzystnym do walk, ale siły ciemności przystąpią do odwrotu i ziemia zostanie od nich wyzwolona. Ludzie widząc, że nie ma innej drogi, będą angażować się na drogę do Nowego Życia, wybawienia. W swojej bezsensownej dumie, niektórzy będą woleli do końca kontynuować życie, które Boski Porządek potępia, ale każdy z nich w końcu zrozumie, że ukierunkowanie świata nie jest zależne od nich.

Nowa kultura ujrzy światło dzienne, będzie opierać się na trzech zasadniczych podstawach: wzniosłości kobiety, wzniosłości łagodności i pokory, oraz ochronie praw człowieka.

Światło, dobro i sprawiedliwość zatriumfuje; to tylko kwestia czasu. Religie należy oczyścić. Każda zawiera cząstkę nauczaniu Mistrzów Światła, ale jest przesłonięta przez ludzkie niedoskonałości. Wszyscy wierzący będą musieli się zjednoczyć i porozumieć się z jednym mocodawcą, który stawia Miłość jako podstawę wszelkiej wiary, jakakolwiek by ona była. Miłość i Braterstwo jest wspólną podstawą!

Ziemia wkrótce zostanie zmieciony przez nadzwyczajne szybkie fale Kosmicznej Energii Elektrycznej. Za kilkadziesiąt lat istoty, które są złe i prowadzą innych na manowce, nie będą w stanie tego robić. Będą one zatem wchłonięte przez Kosmiczny Ogień, który pochłonie zło, które posiadają. Wtedy będą żałować, bo jest napisane, że "każde ciało będzie chwalić Boga". Nasza matka, ziemia, będzie pozbywać się ludzi, którzy nie akceptują Nowego Życia. Będzie odrzucać ich jak uszkodzone owoce. Wkrótce nie będzie możliwości reinkarnacji na tej planecie; włącznie z przestępcami. Tylko ci, którzy posiadają Miłość pozostaną.

Nie ma żadnego miejsca na ziemi, które nie jest zanieczyszczone krwią ludzi lub zwierząt; w związku z tym, musi zostać oczyszczona. A to dla tego, że niektóre kontynenty będą zanurzone podczas gdy inne będą na powierzchni.

Ludzie nie podejrzewają, przez jakie niebezpieczeństwa są zagrożeni. Nadal realizują swe daremne cele i poszukują przyjemności. W przeciwieństwie do ludzi, szósta rasa będzie świadoma godności swej roli i szacunku dla wolności każdej jednostki. Będzie ona odżywiała się wyłącznie z produktów z królestwa roślin. Ich idee będą miały moc swobodnego poruszania się, jak powietrze czy światło w naszych czasach.

Słowa "Jeśli nie narodzisz się na nowo" mają zastosowanie do szóstej rasy. Przeczytaj rozdział 60 księgi Izajasza, odnosi się on do przyjścia szóstej rasy, Rasy Miłości.

Po Cierpieniu, ludzie przestaną grzeszyć i ponownie wkroczą na drogę cnót. Klimat naszej planety zostanie zmodyfikowany i brutalne zmiany nie będzie już istnieć. Powietrze znowu będzie czyste, tak samo jak woda.

Znikną pasożyty. Ludzie będą pamiętać swoje poprzednie wcielenia i będą odczuwać przyjemność, że w końcu są uwolnieni ze swojego poprzedniego stanu. W ten sam sposób, jak ktoś pozbywa się pasożytów lub uschłych liści na winorośli, tak postąpią rozwinięte Istoty, aby przygotować ludzi do służenia Bogu Miłości.

Dadzą im dobre warunki do wzrostu i rozwijania się, i tym, którzy chcą ich słuchać, mówią: "Nie bójcie się! Jeszcze trochę więcej czasu i wszystko będzie w porządku, jesteś na dobrej drodze . Niech ten, który chce studiować Nową Kulturę, świadomie pracuje i przygotowuje się."

Dzięki idei Braterstwa, ziemia będzie błogosławionym miejscem, i to nie będzie czekać. Ale przedtem, zostanie zesłane wielkie cierpienie, by obudzić świadomość. Grzechy zgromadzone przez tysiące lat muszą być umorzone. Namiętna fala emanująca Z Wysoka przyczyni się do likwidacji karmy narodów. Wyzwolenie nie może być już dłużej odkładane. Ludzkość musi przygotować się do wielkich prób, które są nieuniknione i prowadzą do kresu egoizmu.

Pod ziemią, przygotowuje się coś niezwykłego. Rewolucja, która ​​jest wspaniała i całkowicie nie do pomyślenia wkrótce objawi się w przyrodzie. Bóg postanowił przywrócić ziemię, a On to zrobi!

To koniec pewnej epoki; nowy porządek zastąpi stary, porządek, w którym królować będzie Miłość na ziemi.

Zdjęcie za zgodą www.petardanov.com

http://www.eioba.pl/a/4w6h/proroctwo-petera-deunova-ostatnia-przepowiednia 24 
 : Wrzesień 17, 2018, 11:23:01 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Wanda


No nie jak u pszczół .. kobieta nie gromadzi i nie dysponuje DNA swoich partnerów .. wszystko zależy od mocy jej pola energetycznego i pola partnera w powiedzmy zanieczyszczaniu jej.Kiara. 


7

Zgadza się, nie ma tu dokładnej analogii. Gdyby każda informacja DNA znajdująca się w naszym organizmie miała wpisać się w nasz kod lub kod potomków, to mielibyśmy niełzy ambaras... wszak nasze organizmy zamieszkiwane są przez tysiące mniejszych organizmów: bakterii, drożdży i wirusów i każdy z nich ma swój zapis kodu. Trzeba jednak wiedzieć, że możliwość taka istnieje. Moje koleżanki po fachu przeprowadzały w ramach pracy magisterskiej doświadczenie polegające na przeniesieniu konkretnej informacji przez plemniki zainfekowane odpowiednim wirusem.
Genetyka molekularna to dość trudna i specyficzna dziedzina wiedzy, nie czuję się w tej materii znawcą, jestem wręcz przerażona jej możliwościami.


 25 
 : Wrzesień 16, 2018, 18:16:08 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
  MĄDROŚĆ SERCA .... wiedza , która wyprzedza mózg...

Na 6 sekund wcześniej przed informacjami możliwymi do analizy przez mózg.

https://www.youtube.com/watch?v=pcwsr67fwtQ

6 sekund Serca [PL]

 26 
 : Wrzesień 16, 2018, 17:38:02 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara

To tylko jedno z ludzkich odczytów przeszłości... nie do końca prawdziwy, ale chociaż troszeczkę tak.

jesus maryj osephbook.com Blog
Moje rozmyślania o książkach ...

O Ariadne GreenMit o Jezusie i Marii Magdalenie

Wysłany dnia 14 września 2018 r
* Ten artykuł został po raz pierwszy opublikowany w New Age Journal w 2006 roku. Strona internetowa nie jest już dostępna

Mity o Jezusie i Marii MagdalenieAdonis-and-Afrodyta

Nowe spojrzenie na rolę Marii Magdaleny jako ukochanego Apostoła i towarzysza Jezusa przekonało wielu, że była prawdopodobnie żoną Jezusa i bratnią duszą. Dla innych, którzy stosują celibat Jezusa jako warunku dla jego boskości, pojęcie to jest herezją opartą na bardzo niewielu możliwych do przyjęcia faktach.

Najmniej rozpoznane świadectwo o boskim zjednoczeniu Jezusa i Marii Magdaleny znajduje się w mitologicznej spuściźnie, serii hellenistycznych mitów, które mają tajemniczy związek z historią Jezusa.

Mitologiczny motyw narodzin, śmierci i zmartwychwstania "bogacza", którego punktem kulminacyjnym jest ponowne zjednoczenie Boga i Bogini, ma liczne przykłady: Mitra i Anahita z Persji, Tammuz i Istar z Syrii, Osirus i Izyda z Egiptu oraz Adonis i Afrodyta z Grecy.

Starożytni bogowie i boginie byli zawsze sparowani i posiadali nadprzyrodzone moce i pozycję - honorowane przez publiczne celebracje i rytuały, które wprowadzały fragmenty ich mitologii i świętowały żniwa.

Dla Persów mit zawierał proroczą obietnicę inkarnacji Mitry, którą według nich wysłała Ahura Mazda (Bóg), aby naprawić kulturę i rządzić jako "dobry król". W czasie narodzin Chrystusa Magowie Persji w pełni oczekiwali, że Mitra inkarnuje w ten sam sposób, w jaki wierzyli Żydzi, że wypełnią się proroctwa Izajasza.

Najbardziej fascynującym podobieństwem do historii Jezusa jest mit narodzin, śmierci i zmartwychwstania Adonisa, greckiego boga Greckiego, którego małżonką była Afrodyta, bogini miłości i imienniczka Marii Magdaleny.

Imię Mary pochodzi od  Mirium, co oznacza "mirrę morza" lub "gwiazdę morza", tytuł związany również z Afrodytą, która wynurza się z morza wraz z bratem Erosem jako namiętny archetyp kobiecego piękna i miłości.

Afrodyta była boginią, której seksualność była centralna dla jej boskiej natury i której dążenie do wskrzeszenia jej duchowego małżonka, Adonisa, wymagało determinacji i kapitulacji wszystkich jej ziemskich dóbr.

Wyrusza w heroiczną przygodę do podziemia, by zmierzyć się z boginią śmierci, Persefoną, i pojawia się wraz ze zmartwychwstałym Adonisem u jej boku.

Podobnie jak Afrodyta, której seksualność jest jej "pretekstem do sławy" i przedmiotem kpin i zazdrości, obraz Maryi jest również malowany jako nierządnica, zawstydzona i skalana.

To podobieństwo jest czymś więcej niż zbiegiem okoliczności, ponieważ, prawdę mówiąc, archetyp Afrodyty doprowadził osobowość Maryi, psychologię i cel duchowy, określając ją jako Boginię, którą Jezus pokochałby i którą mógł przyjąć za swoje boskie uzupełnienie.

W ramach psychologii Maryi archetyp prawdopodobnie zdominował jej świadomość, popychając ją do zrzucenia spuścizny wstydu, do przyjęcia świętości jej seksualności i odrodzenia własnej świadomości, by ucieleśniać bardziej boskie aspekty jej kobiecej duszy.

Tożsamość Jezusa podobnie ma podobieństwo do Adonisa. Po pierwsze, Jezus został w Biblii określany jako "Adonai", hebrajskie słowo oznaczające "Pan" lub najwyższy bóg.

Syryjczycy podobnie zatytułowali swego pana, "Adona". Po drugie, miejsce uświęcenia jaskini, gdy narodziny Jezusa w Betlejem były wcześniej istniejącym świętym miejscem kultu poświęconym Adonisowi.
Po trzecie, mówi się, że krwawoczerwone ukwiały wyrosły na wzgórzu, na którym Jezus został ukrzyżowany i na Górze Błogosławieństwa , gdzie Jezus dał swoje pierwsze kazania, tak jak wyskoczyły one z krwi Adonisa, gdy Afrodyta pobłogosławił jego krew w pamięci .

W końcu dzik odpowiedzialny za upadek Adonisa, symboliczny wobec brutalności i chciwości, był emblematem rzymskich żołnierzy i nosił ich tarcze.

Mitologiczna osobowość Adonisa, zrodzona ze znaku Barana, była wolą młodzieńca, który rzucał ostrożność na wiatr w pogoni za polowaniem.

I odwrotnie, osobowość Jezusa, którego duchowe przekonanie doprowadziło go do śmiałego skonfrontowania się z kapłanami faryzeuszów i saduceuszów i nawrócenia jego wspólnoty, najlepiej można opisać jako misję, której brakowało ostrożności, która doprowadziła do prześladowania i ukrzyżowania.

Tak jak Afrodyta kierowała osobowością Mary, Adonis doprowadził Jezusa do nieustraszonego i śmiałego wyjścia z wyzywającej misji miłości.

Z tych paraleli wynika, że ​​mit Adonis / Aphrodite, krążący w regionie około 300 lat przed narodzinami Chrystusa, był mitologią Jezusa i Maryi, nieświadomym scenariuszem o przeznaczeniu bliźniaczych uzupełnień, które dojdą do ucieleśnij ich boskość jako Boga i Bogini.

Do pewnego stopnia rzuciły one swój los, stwarzając wiele okazji do wyboru trwałej miłości, bez względu na wyzwanie, i do nauki lekcji, które wybrali dla swojego wcielenia, aby każdy mógł duchowo ewoluować i dojrzewać. Przedstawił plan wzajemnego przeznaczenia, który spełniłby obietnice względem siebie nawzajem, a także głęboką duchową misję.

Odkrywanie równoległych elementów między narracji Ewangelii i wielu mitów zmartwychwstaniu, Timothy Freke i Peter Gandy autorów  The Jesus Mysteries i  Jezusa i The Lost Bogini , zawarły (w przesadnym błędem), że ojcowie chrześcijańskich zapożyczona z dziedzictwem Adonis, jak również inne pogańskie motywy zmartwychwstania w zestawieniu Nowego Testamentu, przytaczając podobieństwa jako dowód, że historia Jezusa (narodziny, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie) była tylko kolejnym mitem bez historycznych podstaw.

Zaprzeczają istnieniu Jezusa, stwierdzając, że nie znaleźli dowodów na to, że Jezus kiedykolwiek istniał jako prawdziwa osoba. Zamiast tego sugerują, że był znaczącą konstrukcją wczesnych chrześcijan,  gnostyków , archetypem  Godmana, używane symbolicznie do reprezentowania w pełni zrealizowanej jednostki, która osiąga "Gnozę", ostateczną prawdę i świadomość siebie jako "boską".
W tym spojrzeniu Jezus był zatem tylko symboliczny dla Chrystusa w nas wszystkich i nigdy nie żył w ogóle.

Nie ma wielu argumentów, że w Ewangelii są liczne ozdoby i że niektóre elementy dodane do opowieści o Jezusie zostały wprawdzie pożyczone od społeczności pogańskich, których celebracje były dobrze ugruntowane. Na przykład data urodzenia 25 grudnia była pożyczonym elementem, prawdopodobnie zawartym w taki sposób, że nowa religia mogła być łatwo zaakceptowana i wchłonięta przez społeczności pogańskie, których uroczystość przesilenia Saturnalii spadła w tym dniu.

 Jednak takie rekonstrukcje i upiększenia nie wymazują ani nie unieważniają faktu istnienia człowieka ani jego misji. Większość podobieństw między życiem Jezusa a mottem Adonisa faktycznie istnieje nie dlatego, że są autorstwa pisarzy ewangelii, ale dlatego, że wyłonili się jako synchroniczność w ramach znaczącego, rozwijającego się przeznaczenia.

Na przykład trójka Mary, wskazując na boginię Afrodytę, może się wydawać niektórym zbiegiem okoliczności, ale dla przebudzonego umysłu, z synchroniczności trzech Mary, wynika, że ​​istniał znaczący plan ewolucyjny, w którym trzy twarze Bogini (Matki, Dziewicy i Oblubienicy) byli na scenie z Jezusem, aby zapalić jego drogę, pomagając mu w dojrzewaniu psychologicznym i duchowym.
 

Byli w czołówce jego życia jako kobiece odbicia jego duszy i reprezentanta kobiecego oblicza Boga. Obudzą go do mocy Kobiecości i przygotują go do mistycznego małżeństwa, jednocząc Oblubienicę i Oblubieńca (męski i żeński wewnątrz) - duchową transformację, która wypełni jego przeznaczenie i odrodzi jego świadomość, aby osiągnąć Chrystusostwo. pomagając mu w dojrzewaniu psychologicznym i duchowym.

Równoległe elementy powinny bowiem podkreślać znaczenie życia Jezusa i potwierdzać jego związek z Marią Magdaleną, a nie wzbudzać wątpliwości co do ich istnienia.

Mit Adonisa i Afrodyty przepowiedział inkarnację Jezusa wraz z Marią Magdaleną, tak samo jak prekognitywny sen przepowiada przyszłe wydarzenie. Mityczne elementy i motywy przejawiają się w twórczym polu, które nazywamy regularnym życiem.
 
Mity są publicznymi snami lub skryptami osadzonymi w kolektywnej nieświadomości i złożonymi z metaforycznych obrazów, takich jak nasze nocne sny, ale na większą skalę. Kierują ludzką świadomością do przodu na ścieżce ewolucyjnej poprzez śmierć, odrodzenie i bitwy, które oddziałują na ludzkie psychologiczne i duchowe dylematy, kończąc cykl planu przeznaczenia ludzkości, dzięki któremu cała ludzkość ma uczyć się lekcji o swoim losie.

Z bogami i boginiami,. Mity oferują plan lub scenariusz dla każdego, kto świadomie kroczy swoją ścieżką, rozpoznając ewolucyjne zadania, które muszą opanować, aby wzrastać w świadomości i ewoluować dla poprawy świadomości wszystkich.  Bohater mitu lub zbiorowego snu rodzi się w świecie poprzez każdą indywidualną duszę, której przeznaczeniem jest odgrywanie roli i wypełnienie jej przeznaczenia. 

W przypadku ukrytego mitu Jezusa i Marii Magdaleny, przeznaczenie spełnia obietnicę zmartwychwstania i duchowego zjednoczenia między dwoma rozdzielonymi kochankami, oblubienicą i oblubieńcem, aby pogodzić rozłam w ich duszach i wypełnić obietnicę służenia ewolucji świadomości ludzkości poprzez głęboki przykład i ich nauki.

Po porównaniu narracji o historii Jezusa w Ewangeliach z mitem Adonisa pozostało mi do rozważenia jeden wyraźny kontrast między tymi dwiema historiami.

Pojednanie między Bogiem a Boginią zostało zastąpione przez bezcielesnego, umierającego Boga, który został złożony w ofierze na krzyżu i wstąpił bez prawdziwego wypełnienia boskiego planu pojednania. Czy to znaczy, że nie powiedziano nam końcowej części życia Jezusa, jak to się naprawdę stało? Czy Jezus przeżył ukrzyżowanie i czy Maria, podobnie jak Afrodyta, uratowała mu życie? Jego mitologia sprawi, że uwierzymy w to.

Prawa autorskie (c) 2006 Ariadne Green. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ariadne Green, MS, jest znanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie snów / mitologii, szamanem i autorem książki  Ariadny "Księga snów" , Warner Books 2001 i  Boskiego uzupełnienia: Duchowy teren relacji dusznych .
http://jesusmaryjosephbook.com/blog/2018/09/14/the-mythos-of-jesus-and-mary-magdalene/

http://jesusmaryjosephbook.com/blog/2018/09/14/the-mythos-of-jesus-and-mary-magdalene/ 

 27 
 : Wrzesień 15, 2018, 22:59:26 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
Dziękuję.

Czy w mózgu kobiet  zostają ślady kontaktów seksualnych z partnerami? Nie wiem ,ale zostają na pewno, bo każdy kontak z drugim człowiekiem zawsze zostawia energetyczne zabarwienie.

W tym wypadku oczywiście też.. kobieta jest jak "chlebowy piec" przygotowana do stworzenia w sobie nowego życia... facet zawsze jak paliwo w tym piecu .. może być doskonałe, ale może być badziewiaste i pozostawiać mnóstwo zanieczyszczeń.. powiedzmy sadzy energetycznych w piecu.

One zawsze odbijają się na "chlebie" dziecku , które w trakcie ciąży przejmuje wiele energetycznych zanieczyszczeń matki.

A jak facet  miał dużo byle jakich partnerek ... obciąża nimi siebie i ciągnie za sobą ich energię.

To długi temat, z wielu rzeczy należy sobie zdawać sprawę zanim decydujemy się na seks... bo zawsze ma on wpływ, mniejszy lub większy  na nasze ciała energetyczne i  genetykę.

Oczyszczanie się po takich związkach jest skomplikowane , naprawdę trudne i długie.

No nie jak u pszczół .. kobieta nie gromadzi i nie dysponuje DNA swoich partnerów .. wszystko zależy od mocy jej pola energetycznego i pola partnera w powiedzmy zanieczyszczaniu jej.

Nie będę opisywała szczegółów tych kwestii , bo jest to rodzaj wiedzy , której się nie przekazuje w takim miejscu.

Temat jest bardzo ciekawy ale pełnego odkrycia go nie planuję w najbliższym czasie.


Kiara. 


 28 
 : Wrzesień 14, 2018, 15:32:10 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Wanda
Poprawione Uśmiech

Powracając do tematu tajemnic DNA; opublikowano niedawno informację o odkryciu w mózgu kobiety męskiego DNA... Okazuje się, że pochodzi ono od mężczyzny, z którym kobieta miała kontakt płciowy, przy czym kobieta "gromadzi" DNA wszystkich swoich partnerów.
Ten schemat nie jest czymś dziwnym w przyrodzie, ponieważ dla przykładu matka-królowa pszczół gromadzi nasienie wszystkich partnerów. Może korzystać z niego latami. Co ważne pszczoły samice rodzą się z jaj zapłodnionych, natomiast trutnie, czyli samce - z jaj, które nie zostały zaplemnione. Ot, takie ciekawostki.

 29 
 : Wrzesień 14, 2018, 12:31:36 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
Ja dziękuję Ci za uznanie i piękną różę, niestety zasłania ona napisany przez Ciebie tekst, , on jest nieczytelny.


 30 
 : Wrzesień 14, 2018, 07:54:13 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Wanda
Kiaro, dziękujemy za kolejne objaśnienia. Doceniamy ogromny wkład pracy, jaki wniosłaś w dzieło, którego nadrzędnym celem jest bezgraniczny POKÓJ w świecie opartym na PRAWDZIE... świecie, w którym każdy CZŁOWIEK posiada Boży pierwiastek, gdyż każde DZIEŁO nosi w sobie INTENCJĘ STWÓRCY, przy czym jednocześnie przy wykorzystaniu WOLNEJ WOLI nadaje kształt rzeczywistości.

KONIEC oznacza POCZĄTEK. Niech dla każdego będzie on czasem OBFITYCH ZBIORÓW, ODPOCZYNKU i wewnętrznej HARMONII.

Serdecznie pozdrawiam i życzę POKOJU, PRAWDY, DOBRA i PIĘKNA.

Wanda

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

ganghs opowiadamy polskiedayzmta polskierpgbywariat sithowie