Strony: 1 ... 8 9 [10]
 91 
 : Marzec 04, 2018, 04:59:27 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara


Niezmiernie interesujący wykład P. Aleksandra Woźnego na temat budowy Ziemi i zasad funkcjonowania życia na niej.
Polecam uważne wysłuchanie, analizę oraz odniesienie do zdarzeń , które zachodzą cały czas obok nas.https://www.youtube.com/watch?v=IdJGqdljMkI

Dr Aleksander Woźny rozmowa cz 2 Sensacyjne badania Rosjan STRUKTURA ZIEMI

STRUKTURA ZIEMI.

CZŁOWIEK ... skomplikowana "maszyna " biologiczna cały czas współpracuje z energią Ziemi Słońca i Księżyca... energia Kosmosu i Ziemi ma na nas bezpośredni wpływ.
Jednak w tym wykładzie P. Woźny wyjaśnia nam budowę Ziemi oraz wpływ jej energii na nas depozyt tej wiedzy jest w nowo powstałej  nauce "CHRONOBIOLOGIA".
Ziemia jak również  CZŁOWIEK  jest generatorem jądrowym inaczej silnikiem asynchronowym. Budowa KAŻDEGO CIAŁA KOSMICZNEGO PLANETY I CZŁOWIEKA MA DOKŁADNIE TĄ SAMĄ ZASADĘ STWÓRCZĄ.

Zasilane energetyczne istnienia Ziemi polega na pobieraniu przez nią energii ( CZŁOWIEK podlega również tej zasadzie) z rozpadu super ciężkich metali znajdujących się w stałym  jądrze Ziemi zwanym "TEROIDEM" , chodzi o pierwiastki z tablicy Mendelejewa od 143 do 159, ich witony tworzą szachownice 8 linni pionowych i 8 linii poziomych.
To niezmiernie interesujący symbol mistycznej ośmiornicy ...życia i śmierci.

Energia jądrowa z rozpadu 14 metali ciężkich w jądrze Ziemi jest ENERGIĄ ŻYCIA MATERII.
Produktem  rozpadu  metali ciężkich jądra Ziemi jest również gaz.. tworzy on "PIERWOTNĄ WARSTWĘ GAZOWĄ ZIEMI.. JEJ PIERWOTNEJ ATMOSFERY", ona zaś uczestniczy w  tworzeniu  naszego  powietrza  dzięki któremu żyjemy my i może istnieć cały świat biologiczny. 

Pierwotna warstwa gazowa.

Z naszej atmosfery ( atmosfery wtórnej Ziemi )  tracone   są pierwiastki życia z gazów podstawowych , przez   ruch Ziemi w stratosferze ,jednak  są one  stale  uzupełniana z rozpadu pierwiastków ciężkich, poprzez wydzielającą  się na bieżąco pierwotną warstwę gazową atmosfery pierwotnej z głębi Ziemi

Dzięki stałości tego procesu normalnie   oddychamy i żyjemy  w atmosferze Ziemi ... może również   na niej istnieć  całe życie biologiczne.
 
Uzupełnianie ubywających pierwiastków z Ziemi z gazów podstawowych  odbywa się cyklicznie dzięki  trzęsieniom Ziemi i erupcją wulkanów, z warstwy pierwotnej atmosfery  wydostają się do naszej atmosfery  niezbędne pierwiastki życia.
ENERGIA PROMIENIOWANIA  WITONOWEGO.. jest kolejnym elementem istnienia życia biologicznego.

*WITON ... satelita drugiego stopnia metali ciężkich ( przykład.. Ziemia jest satelitą pierwszego stopnia Słońca, Księżyc satelita Ziemi, jest satelitą drugiego stopnia Słońca ..) identyczna role spełnia witon w układzie energetycznym metali ciężkich.

* WITONY .. po łacinie znaczy ŻYCIE...

WITON w atomach i molekułach naszych ciał tworzą  nasze ciało energetyczne , które my popularnie nazywamy naszą aurą. Nasze ciało energetyczne ( składające się z kilku warstw jak koszulki na cebuli )jest FORMĄ DLA NASZEGO CIAŁA FIZYCZNEGO....
Ono zawsze zależy od siatki strukturalnej , którą tworzy ENERGIA WITONÓW jest główną podstawą cząstek utrzymujących życie materii.

Tak jak elektrony ( satelity pierwszego stopnia)krążą wokół jądra atomu ,wokół elektronu krążą witony ( satelity drugiego stopnia), doskonały układ życia ,to 8 witonów krążących wokół elektronów... one tworzą kulistą siatkę strukturalną Ziemi .. KWIAT ŻYCIA.

W WARSTWIE POPIOŁOWEJ ZIEMI  KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ BEZPOŚREDNIO POD WEWNĘTRZNĄ SKORUPĄ ZIEMI.... odbijają  wielokrotnie swoją energię witony , w ten sposób tworzą pod powierzchnią Ziemi jej  promieniującą sieć strukturalną zwaną pospolicie LEY LINES Ziemi....  inaczej światłowodowy Ziemi.

 Promieniowanie to   emitowane jest na zewnątrz Ziemi w postaci siatki strukturalnej przez której oczka emanują swoją energią witony w postaci energetycznych wirów.

Jest to podstawa konstrukcji materialnej sieci strukturalnej  utrzymującej zagęszczoną energię w postaci materii.. czyli  życia  wszystkich biologicznych istnień.

Warstwa popiołowa Ziemi ma rożną grubość w w różnych miejscach Ziemi,nie jest to bardzo gruba warstwa, przebiec jej stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla życia biologicznego.
Powoduje natychmiastowe przedostanie się gazów pierwotnych Ziemi w dużych ilościach, co powoduje natychmiastowy kataklizm .. momentalne zamrożenie  życia na Ziemi.. było by to unicestwieniem życia przez zamrożenie.

***
Czy obecne eksperymenty pogodowe nie są zwiazane z uwalnianiem kontrolowanym pierwotnych gazów Ziemi przez otwory  na jej biegunach.. w celu powstrzymania naturalnego podnoszenia wibracji Ziemi, naszej ewolucji i zmiany klimatu?
Mam wrażenie,że tak się właśnie teraz dzieje.
Cały przekręt klimatyczny, straszenie nas ociepleniem jest wymuszaniem zgody na wychładzanie naszego klimatu w celu manipulacji rozwojem życia na Ziemi.

***

Kolejnymi elementami życia jest grawitacja , ona działa na masę materii , światło na jej właściwości.

157 pierwiastek metalu ciężkiego ma wzorcowy układ  swoich wtórnych satelitów bowiem ma 157 protonów w jądrze i 157 neutronów , wokół jego elektronów krąży 8 witonów.

W sumie wokół 157-go pierwiastka  może równocześnie obracać się   432 witony , wówczas osiąga się strukturę metalu nadtwardą identycznie przypominającą  doskonałą strukturę podwójnego splotu naszego wzorca życia .. DNA

W 157 pierwiastku metalu ciężkiego ( którego skrót cyfrowy to 13.)jest depozyt zapisu  NASZEJ SPIRALI DNA... PIERWOTNEGO KODU ŻYCIA CZŁOWIEKA  .. od momentu zapłodnienia .. połączenia jajeczka  kobiety  i plemnika  mężczyzny do stworzenia dziecka w momencie jego narodzin!

ATMOSFERA GAZOWA

Następnym   niesamowitym aspektem  informacji zdeponowanej  w budowie Ziemi jest jej ATMOSFERA GAZOWA  .. TO ONA POWODUJE  OBRÓT STAŁEGO I PŁYNNEGO JĄDRA ZIEMI.

JĄDRO ZIEMI stałe i płynne obraca się w tą sama stronę zgodnie z obrotem wskazówek zegara, natomiast  SKORUPA ZIEMI ... JEJ PŁASZCZ PO KTÓRYM CHODZIMY .. obraca się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara... w ten sposób powstaje efekt SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO.

Ta sama zasada obowiązuje CZŁOWIEKA  gdy uzyskuje poziom energetyczny pozwalający mu  na stworzenie  swojego pojazdu energetycznego MER KA BA ( MER KA BA .. ma rożną budowę ( połączonych dwóch piramid, albo włożonych w siebie 8 kul)   zależnie  od poziomu energetycznego i używanej siatki strukturalnej danego wymiaru.

Dwa obracające się pola energetyczne oddziałujące na siebie, tworzą,   trzecie pole energetyczne.. pole elektromagnetyczne , to pole jest energią napędową poruszania się wszystkich ciał kosmicznych włącznie z CZŁOWIEKIEM.

W gorącej atmosferze wewnętrznej Ziemi powstaje plazma z niej wytwarzają się tzw. sznury plazmowe, one obracają się wykorzystując do tego energię jądra Ziemi i skorupy Ziemi, tworząc zamkniętą konstrukcję, która jest podstawą  istnienia pola magnetycznego wokół Ziemi... potwierdza to zasada elektryki i elektromagnetyzmu.

Pole elektromagnetyczne Ziemi jest polem ochronnym Ziemi ( polem siłowym ) , jej  tarczą ochronną przed promieniowaniem kosmicznym i słonecznym.
Identyczne ochronne pola siłowe tworzą wszystkie biologiczne organizmy na naszej planecie , posiadające taki sam wyjściowy  kod DNA , bez tej ochrony życie na Ziemi nie mogło by istnieć.

Niezmiernie zadziwiająca jest wiedza dawnych SUMERÓW protoplastów obecnych Żydów  z przed około 5,5 do 6 tys lat wstecz , zapisana na tabliczkach glinianych.
Otóż ich dawna wiedza o Kosmosie przewyższa naszą współczesną wiedzę... to co jest zapisane na tabliczkach , nasi naukowcy dopiero odkrywają na podstawie informacji przekazywanych przez eksplorujące Kosmos  nasze satelity.

Istniej ą dwie dziedziny fizyki... fizyka akademicka, doświadczalna poprzez kontrolowane zdarzenia , potwierdzane naukowo i metafizyka, która jest poza granicami akademickiej kontroli... ale stanowi  ona pewien aspekt wyjaśnień i uzupełnień fizyki akademickiej.


SIEĆ HARTMANA..  to inaczej sieć biologicznego życia na Ziemi, ona bardzo precyzyjnie określa szerokość geograficzną Ziemi, tworząc meta kod miejsca urodzenia.

META KOD MIEJSCA URODZENIAkażdego CZŁOWIEKA powstaje w oparciu o sieć Hartmana. Każdy CZŁOWIEK formuje swoją biologiczna istotę z połączenia żeńskich i męskich komórek w pierwsze 8 komórek swojej osobowości.
One po stworzeniu ciała materialnego gotowego do narodzin dziecka w momencie narodzin wpisują w siebie na zawsze energię miejsca narodzin.. inaczej meta kod miejsca narodzin.


Upływające życie Ziemi to również  utrata energii z rozpadu metali super ciężkich TEROIDÓW w jądrze Ziemi .. na szczęście zużyliśmy dopiero 52%  naszych zasobów energetycznych gwarantujących istnienie Ziemi.
Pozostałe 48% starczy nam jeszcze na wiele setek milionów lat życia.

GRAWITACJA ..to pole ciężkości, o nim decydują neutrony, czym większa ilość neutronów tym większa jest ciężkość czegoś.
Chmura wodorowa nie posiada właściwości grawitacji / ciężkości bo wodór ma tylko jeden proton i jeden elektron, nie ma neutronu, a to on powoduje grawitację.

***
 
SŁOŃCE poprzez wiatr słoneczny również uzupełnia uzupełnia energię naszej atmosfery przekazywanymi nam "złotymi kuleczkami" .

Ziemia utrzymuje swoje pole grawitacyjne do około 900 tys km. poza tą odległością dominuje pole grawitacyjne Słońca.

Około 51.tys km. ma obszar pole magnetyczne Ziemi , ono ma formę jabłka/ torusa  z dziurkami na obydwu biegunach , które łączą się ze sobą "sznurami plazmowymi" tworzonymi przez ruch energia plazmy Ziemi.
W tych punktach istnieją trochę inne zasady grawitacji Ziemi, odpowiednikiem torusa Ziemi w CZŁOWIEKU  jest jego główny punkt energetyczny.. zwany czakrą serca, lub wirem serca... on również tworzy torus o dwóch biegunach... północnym i południowym.

CZARNA MATERIA ... to mniej więcej średnica planety pomnożona 5 razy  ( ale również każdej biologicznej istoty),
ona jest pierwotną materią wyjściową  budowy każdego  biologicznego ciała materialnego, tworzącą obecne ciało materialne.

Czarna materia jest to materia naszej pierwszej przestrzeni materialnej , która poprzez zagęszczenie energii powstała z przestrzeni energetycznej.. nie materialnej w przestrzeni funkcji  czasu.Opracowanie na podstawie wykładu Dr. Aleksandra Woźnego ...

Kiara.

 
 92 
 : Marzec 02, 2018, 14:16:13 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
CZAS..... każde zdarzenie ma swój czas, który nadaje mu realności.
Rok 2018. jest czasem ujawnień wielu ukrytych informacji.. takim odtajnieniem ,a zarazem weryfikacją PRAWDY I FAŁSZU.
W tym roku wiele dawnych pól informacyjnych ponownie otworzy się przed nami .. ja to wiem, potwierdza to również Pan Aleksander Woźny.


https://www.youtube.com/watch?v=pyiMoPkMfKI

Tajne odkrycia naukowe rosyjskich badaczy cz 1. Dr Aleksander Woźny i Włodzimierz Wycisk
 93 
 : Marzec 01, 2018, 17:23:07 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara


SEKRETY KSIĘGI UMARŁYCH / MARTWYCH....


https://www.youtube.com/watch?v=4vgRaayVkWw

" EGIPSKA KSIĘGA UMARŁYCH" HD Film dokumentalny LEKTOR PL


KSIĘGA UMARŁYCH.... CZY KSIĘGA MARTWYCH....

Martwym był ten , kto nie wszedł na mistyczna drogę poznawania życia.....
W dawnym Egipcie NIE BYŁO ŻADNYCH RELIGII ( to współczesny człowiek tak nazywa przekaz wiedzy kapłanów), w dawnym Egipcie była wiedza ŚWIĄTYŃ / SZKÓŁ poświęconych różnym aspektom wiedzy.
To coś takiego jak współczesne szkoły średnie i wyższe o określonym kierunku.

BOGAMI .... czyli PATRONAMI ŚWIĄTYŃ .. były postacie o najwyższym poziomie wiedzy w danej dziedzinie, występowali pod postaciami zwierząt patronujących danemu kierunkowi.

Tajemnicą dawnych Egipcjan była umiejętność potrójnego kodowania informacji.
Księga Martwych.. była ich instrukcją na przeżycie życia ... czyli przejście "CZERWONEGO MORZA TRZCIN / ŻYCIA ".. w sposób , mądry, prawy , etyczny , zgodny z uczuciami i prawami MĄDROŚCI SERCA.... to ONO, SERCE miało dla Egipcjan największą wartość, w nim ukryta JEST CAŁA PRAWDA O CZŁOWIEKU.

DEKALOG jest ESENCJĄ ZASAD I PRAW KSIĘGI MARTWYCH ... PRAW , które stanowiąc wyznacznik ludzkich zachowań dają szansę na wejścia do "BIAŁEJ/ JASNEJ " ZIEMI OBIECANEJ....znanej nam współczesnym pod wieloma nazwami.

Egipt to miejsce życia uratowanego dawnego Rodu ( przeciwnego działaniu Magów Atlantydzkich) przekazującego podstawy wiedzy duchowej w sposób zakodowany znanym im kodem.

Tym czym kiedyś był Egipt dla Rodu Abrahama, jest teraz Polska dla pewnego Rodu Żydów....

Zmienił się czas , miejsce i sposób przekazu WIEDZY ... Dusze LUDZI .. pomimo ,że w innych ciałach nadal są te same.
Inny scenariusz inne krajobrazy.. ale droga do pokonania dalej taka sama....

KSIĘGA MARTWYCH jest nam już znana, jej prawa , również znamy.... jedyne co pozostało , to zrozumieć zasady i użyć ich w czasie wędrówki otworzenia siebie na życie TU i TERAZ w sposób świadomie możliwy do korzystania z WIEDZY MĄDROŚCI SERCA.
Przejście przez "CZERWONE MORZE CZCIN" dobiega końca.

M.

Ps. Co jest pod "maską obecnego nie pełnego życia"...... ŻYCIE napełnione całokształtem wiedzy otwierającej WROTA TEGO I TAMTEGO ŚWIATA....

 94 
 : Luty 27, 2018, 14:09:43 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
JAKI OBRAZ WYŚWIETLI NASZ EKRAN ŻYCIA.....

ANO TAKI JAK JEST ZAPROGRAMOWANY POPRZEZ PERFORACJĘ NAŁOWIONEJ NA NAS SIECI INFORMACYJNEJ..... Uśmiech

Spróbuje to wytłumaczyć w prosty sposób.. może się uda MrugnięcieTu jest kilka rodzajów durszlaków, one tworzą sieć strukturalną zrobionymi otworami, światło przechodzące przez nie .. piksele rzutują obraz nas.. naszej energii , która jest pod taką siatką, ONA tworzy obraz CZŁOWIEKA i nasze życie na ekranie obecnego czasu .
Zależnie od kształtu oczek ich kątowego ustawienia oraz ustawienia durszlaka ... przechodząca prze nie energia naszych bio fotonów wyświetla nie prawdziwy ,zdeformowany obraz nas.... Nasz wzrok odbiera te zdeformowane obrazy identyfikuje je z fałszywymi wzorcami w mózgu i uznaje za 100% prawdziwe.

Obrazek Obrazek[] Obrazek Obrazek

Obrazek

My mamy zawsze połączenie z polem morfogenetycznym z jądrem ziemi i swoją Energią nie wcieloną, one tworzą oryginalną sieć strukturalną.Ale na nią jest nałożona bardzo silna sieć energio informacyjna otaczająca Ziemię i nasz mózg .. czyli ten "durszlak" .
Ponieważ dawno temu została przesunięta magnetyczna oś Ziemi mamy przesunięcie kątowe naszego ekranu życia, na którym wyświetla się nasz ziemski los i wszystkie zdarzenia w które wchodzimy.My widzimy nie pełny obraz, tworzymy z nie pełnych informacji NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ , KTÓRĄ UZNAJEMY ZA PEŁNĄ.

Rodzaj ustawień perforacji sieci informacyjnej która stała się nasza siatką strukturalną i przepuszcza nasze bio fotony.. piksele tworzące przestrzenny obraz.. nasz hologram życiowy zależny jest ( zarówno to co wyświetlamy, jak i to jak to widzimy ) od ;
1. ustawienia tego "durszlaka"
2. wielkości i kształtu dziurek w nim
3. ustawienia ekranu w stosunku do kąta padania światła przez oczka sieci strukturalnej
4. mocy światła
5. czasu naświetlania

To tak w skrycie , bo elementów tworzących "obraz".. rzeczywistość którą odbieramy jest dużo więcej, jednak w efekcie tego pojawia nam się obraz jak w krzywym zwierciadle nie prawdziwy.
Ale MY przyzwyczajeni jesteśmy do uznawania go za prawdziwy bo nic więcej nie znamy, nie widzieliśmy, takich parametrów odczytu rzeczywistości używamy od "zawsze" i tylko im ufa nasz mózg!

W momencie zdjęcia "durszlaka " z głowy przy już przywróconym prawidłowo ustawieniom naszego ekranu.. czyli również magnetycznej osi Ziemi... zaczniemy widzieć ZUPEŁNIE INNĄ RZECZYWISTOŚĆ!

Zobaczymy siebie zupełnie innymi ,zobaczymy inne barwy ( bo doświetlone), wszystko będzie inne dla naszych percepcji. To tak jak byśmy zdjęli kilka par okularów korekcyjnych, które nie poprawiały naszego widzenia , a ustawiały je na inne parametry!

Ja widzę pierwotną sieć strukturalna od dawna , widzę tą prawdziwą i widziałam tą czarną sześcienną nałożoną .. mogę widzieć w dwóch przestrzeniach równocześnie.

Na przykład ludzie bez dusz ( syntetyczna inteligencja) nie ma możliwości widzieć i żyć dzięki siatce strukturalnej z pierwotnego KODU ŻYCIA bo ona ma bezpośrednie połączenie z naszymi czakrami polem morfogenetycznym i jądrem Ziemi oraz z GWIAZDĄ MATKĄ , która koryguje i uruchamia wszystkie procesy życia na Ziemi.... prze naszą DUSZĘ i ciała subtelne.

A tym razem decydujące jest nasze CIAŁO EMOCJONALNE, CIAŁO ASTRALNE NA KTÓRYM BUDUJEMY KOLEJNE CIAŁO.. CIAŁO UCZUCIOWE. SYNTETYCZNA INTELIGENCJA , NIE POSIADA DUSZY , NIE POSIADA CZAKR I NIE POSIADA CIAŁ SUBTELNYCH ...NIE POSIADA CIAŁA ASTRALNEGO.

Zatem nie ma możliwości ewolucji ani życia poprzez PIERWOTNĄ siatkę strukturalną na podstawie której STWORZONY BYŁ CZŁOWIEK DUCHOWY, BO NIE MAJĄ ONI DUSZY.

Stąd te wszystkie walki o zablokowanie naszej ewolucji, utrzymywanie nas w podziałach, nienawiści i wojnach... wysoka wibracja, powrót do harmonii , spokój wewnętrzny,radość, wiedza i zrozumienie wzajemne... to koniec uwiezienia w MATRIKSIE, czyli w czarnej sześciennej siatce strukturalnej.

Oczywiście .. WSZYSCY LUDZIE DUCHOWI będą korzystali z "nowych" a tak naprawdę pierwotnych parametrów dla biologicznego życia, dotyczy to nas wszystkich na całej ziemi , oprócz syntetycznej inteligencji.

Jest to proces .. odzyskiwanie świadomości jest procesem , jedni zrobią to niemalże błyskawicznie , inni wolniej, wszystko jest zależne od naszej wibracji osobistej , samoświadomości i możliwości akceptacji zmian. Ale nie jest to bardzo długi proces, bo LUDZIE szybko zauważą ,że nie jest jak było... poprzez zmieniające się otoczenie.

Właściwie to jest już sporo zmian, LUDZIE już je odczuwają , pomimo ,że jeszcze ich nie zauważamy, bo używamy zablokowanych czytników rzeczywistości.... ale odczuwamy różnice 5 zmysłami .
Moim zdaniem w tym roku powinno się już sporo rzeczy ujawnić, jeszcze sporo zmienić.

Polska poprzez lokalizację na naszych terenach kilku istotnych punktów energetycznych i napływowi w pierwszej kolejności energii kosmicznej do nich odgrywa bardzo istotna rolę w tych zmianach.
U nas na naszych ziemiach zaczyna się restart energetyczny w grę wchodzi Warszawa i Kraków , iskra restartu rozpala ogień zmian , którego energia płynie podziemnymi ley lines po całej ziemi.

Ona obudzi , przywróci do życia WSZYSTKO I WSZYSTKICH uśpionych przez ograniczone możliwości energetyczne nałożonej na nas sieci energio informacyjnej .

I TO JEST PRAWDZIWE UJAWNIENIE..... WSZYSTKO CO JEST PRAWDZIWE POKAŻE SIĘ TAKIM JAKIE JEST , a WSZYSTKO co było kłamstwem zacznie znikać .. LUDZIE zrozumieją ,że byli bardzo długo oszukiwani przez tych, którym najbardziej zaufali.
Naprawdę WSZYSTKO wyjdzie na jaw ....

Obrazek

Ps. Ja niekiedy spotykałam dzieci ,ale nie tylko dzieci, które zachwycały się moją wyjątkową urodą.... co mnie niezmiernie zadziwiało i szokowało... bo jestem zwykłą przeciętna kobietą.

Teraz dopiero zrozumiałam , że dzieci do pewnego okresu życia mają możliwość widzieć LUDZI DUCHOWYCH bez nałożonej sztucznej siatki , deformującej nasze fizyczne osoby!

Jest jeszcze COŚ..... technologie przyszłości ( w stosunku do naszego TERAZ) bez problemu tworzą siatki strukturalne WSZYSTKICH ŻYJĄCYCH ISTOT!
Tak więc np. CZŁOWIEK może założyć na siebie siatkę strukturalną np. reptyliana, a reptyljanin CZŁOWIEKA .
Ani jeden , ani drugi nie wiedząc o tym nie jest w stanie odróżnić KTO JEST POD SIATKĄ MASKĄ!

Chyba,że ma możliwość widzenia przez siatkę.. co mają duchowe dzieci i niektórzy LUDZIE schizofrenicy i oczywiście LUDZIE o wysokiej wibracji.

Wiem o tej technologi ponieważ w mojej pamięci .. dostępnej dla mnie teraz jest zdarzenie w którym brałam udział.
A mianowicie chodziło o odbicie z rak wynajętych reptylian olbrzymiego transportu książek ukradzionych z Biblioteki Aleksandryjskiej , musiałyśmy upodobnić się chwilowo do nich by przejąć cały transport, walka nie wchodziła w grę.

Istnieje coś takiego jak "silikonowy" trójkąt wielkości dłoni ( oczywiście jest to inny materiał) , który przy nałożeniu na twarz tworzy biologiczny hologram wokół całej postaci. Wszyscy widzą tylko to.. co , on wyświetla.
Tak więc pokazywanie się ludziom różnych postaci ... wcale nie musi być ich prawdą, mogą być i bardzo często są zwyczajni przebierańcy uzywajacy znanej im technologii.

A, co z księgozbiorem.... jest ukryty na terenie Egiptu.. we właściwym czasie zostanie odkryty. info o spaleniu wszystkich zbiorów Biblioteki Aleksandryjskiej nie jest prawdziwe.

Kiara.
http://www.cheops4.org.pl/cheos/viewtopic.php?f=7&t=35&start=350

 95 
 : Luty 26, 2018, 13:31:13 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara


Tu również dodam ten post, bo ma bezpośredni związek z polem elektromagnetycznym Ziemi, wszystko zmienia się dzięki zmianie jego potencjału i ustawieniu osi magnetycznej Ziemi.NOWA MATRYCA ASTRALNA ...... CZYLI PIERWOTNA MATRYCA ZESTROJONA Z POLEM MORFOGENETYCZNYM.
Mamy kolejne przełomowe wydarzenie...tak niewyobrażalnie istotne,że trudno w nie uwierzyć.
Stara Matryca Astralna .. czyli zmieniony wzorzec życia III Wymiaru z przesuniętą osią magnetyczna ziemi , powodujący, zmiany w strukturze energetycznej , materialnej i mentalnej , WSZYSTKIEGO na Ziemi, jest w trakcie 3 dniowego procesu wygaszania.

Dopełni się on do północy 28 lutego 2018. od 1. marca 2018. WSZYSTKIE ISTOTY Z DUCHOWYM DNA będą korzystały z NOWEJ ASTRALNEJ MATRYCY.

Postaram się w jak najprostszy, czytelny sposób wytłumaczyć zasadę działania Matrycy.

Wyobraźmy sobie że każdy z nas jest pięknie jaśniejącą świetlistą Energią ( bo nią jest),przejawiającą siebie przez osobisty KOD DNA. A matryca to coś takiego jak cieniutka otoczka z zapisem energetycznych wirów przechodzących przez oczka siatki strukturalnej wokół każdej Energii.

Pisałam już że zmienia sieć strukturalna, energio energetyczna miała kształt czarnych kwadratów, nasza pierwotna i obecna ma kształt rombów w kolorze czerwonym.

Zależnie jak... w którym miejscu i pod jakim kątem ustawione są oczka w stosunku do strumienia światła/ BIO FOTONÓW emanującego z nas .. i jak gruba jest ta siatka ... TAKI OBRAZ ( CZYLI NASZĄ OSOBISTĄ RZECZYWISTOŚĆ ) MOŻE WYŚWIETLAĆ NASZA ENERGIA.

Oczywiście każdy jest inny, ma inna barwę aury, inną, samoświadomość , inną moc i inny kod DNA na obecne życie.. Dlatego tak bardzo różnimy się od siebie i mamy tak odmienne osobiste światy. Pomimo zawsze wspólnej CENTRALNEJ MATRYCY CZASU w którym żyjemy.

Ale... gdy MATRYCA jest przesunięta kątowo do OSI MAGNETYCZNEJ ziemi .. to mamy nie pełny,zmieniony odbiór i takiż sam przekaz. Wszystkie wzorce ,wszystkie informacje i wszystkie kody zdeponowane w niej również są przesunięte... a co za tym idzie SĄ NIEPRAWDZIWE, NIOSĄ FAŁSZYWY INFORMACJE ,TWORZĄ FAŁSZYWE ŚCIEŻKI WIEDZY , PROWADZĄ DO PUNKTU BEZ WYJŚCIA.

Dokładnie tak powstała sieć energio informacyjna ( FAŁSZYWA MATRYCA ASTRALNA) w okół Ziem, która ZABLOKOWAŁA NASZĄ PAMIĘĆ, ŚWIADOMOŚĆ I EWOLUCJĘ.

WYJŚCIEM Z TEJ MATNI BYŁO PONOWNE WEJŚCIE DO NIEJ.... MUSIELIŚMY SIĘ COFNĄĆ DO MIEJSCA WEJŚCIA... ZDJĄĆ BLOKADY Z PIERWOTNYCH KOORDYNATÓW NAWIGACYJNYCH ( jak cofnięcie zwrotnicy) I URUCHOMIĆ PONOWNIE PIERWOTNY WZORZEC MATRYCY ASTRALNEJ POŁĄCZONY Z POLEM MORFOGENETYCZNYM.

Od tego momentu można mówić o powrocie do blokowanej długo ewolucji na Ziemi.

Matryca Astralna , to oczywiście Matryca Życia dla III Wymiaru inaczej nasze CIAŁO EMOCJONALNE , to , które jest twórcą naszego obecnego ciała fizycznego. Nasz wygląd fizyczny, nasze zdrowie , doświadczenia, myśli , stan uczuć ,świadomość .... dokładnie WSZYSTKO KIM jest CZŁOWIEK DUCHOWY związane jest z MATRYCĄ ASTRALNĄ ....

Nie przejawimy, , nie wymyślimy, nie zdziałamy NICZEGO PONAD KOD III WYMIARU I KOD TEJ MATRYCY... BO ONA JEST PROGRAMEM ROZWOJU CZŁOWIEKA NA TYM POZIOMIE... identycznie jak program nauczania dla danej klasy.

Wszystkie opowieści ludzi ,że zrobili, wymyślili, zadziałali i zmienili..... COŚ ponad ten wymiar... są tylko ich marzeniami , nie realnymi do wykonania bez przekroczenia III wymiaru w którym żyjemy.

Cały proces zmian polegał na wieloletnim odszukiwaniu i odblokowaniu punktów energetycznych PIERWOTNEJ MATRYCY , POŁĄCZONEJ Z POLEM MORFOGENETYCZNYM I JĄDREM ZIEMI PRZEZ NASZE DNA .. Następnie trzeba było zamykaną , zablokować , wygasić fałszywe wzorce.

Z jednej strony było zamykanie fałszywek z drugiej otwieranie oryginałów... po za tym zmiana kierunku niektórych wirów , i oczywiście odwrócenie 100% kierunku przepływu energii w centralnej osi Ziemi.

Nie będę opisywała wszystkich procedur , bo to niezmiernie długa lista.. grunt że się udało.

Aktualna Matryca Astralna ma AKTYWNY PIERWOTNY KOD DNA i zdjęte blokady uwięzienia LUDZI w KOLE KARMY.....
Już nie istnieje KOŁO KARMY... czyli, wikłanie nas w niemożliwości wykonania zadania z powodu fałszywego wzoru!

Każdy zrobi co może, na ile będzie potrafił .. i będzie mógł wrócić do swojej przestrzeni energetycznej po pobycie na Ziemi , ponownie na nią powróci jeżeli sam będzie tego chciał.

ZIEMIA ODZYSKAŁA CAŁKOWITĄ WOLNOŚĆ!
ZIEMSKA SZKOŁA .. PONOWNIE STAŁA SIĘ ELITARNĄ SZKOLĄ ROZWOJU DUCHOWEGO.

MASKI ... czyli nasze nie prawdziwe obrazy spowodowane fałszywymi nakładkami sieci energio informacyjnej zaczną z nas spadać! Od teraz będzie szybko następowała korekta przejawu naszej osobowości wewnętrznej , zewnętrznie.
Może nas wiele rzeczy zaskoczyć.. czasami miło, a czasami mało miło.

Ten wyjątkowy czas idealnie zgrywa się z Żydowskim Świętem PURIM .. ŚWIĘTEM RADOŚCI .. 28. luty po zachodzie Słońca w którym ludzie zakładają maski .... być może jest to unikalna możliwość pokazania przez nie prawdy o sobie.... tej ukrytej prawdy pod maską codzienności.

Kiara.

 96 
 : Luty 26, 2018, 13:26:21 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
PORA NA CD... OBIECANYCH ZMIAN...


 97 
 : Luty 24, 2018, 13:39:27 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
Kiara pisze:   
21 kwietnia 2017 o 11:00   

Jako ,że nie ma wielu poszukiwaczy ukrytych prawd .. większość ( a szkoda) , to poszukiwacze sensacji, które zazwyczaj prawdami nie są, jedynie odwracają uwagę.. dodam jeden artykuł, moim zdaniem bardzo ciekawy, wyjaśnia wiele.
Również fakt rozpoczęcia TERAZ prac wykopaliskowych w Palmirze , dosłownie za plecami toczącej się wojny!

KOMU.. i DLACZEGO .. jest tak spieszno do wejścia do podziemi pradawnej Świątyni AL-Lat?
” Al-Lat (ar. اللات), przez Herodota nazwana Alilat – bogini słońca i matka bogów w mitach Arabów z okresu Dżahilijji (przedislamskiej epoki Arabii); personifikuje lato. PIERWOTNE SŁOŃCE LUDZKOŚCI….

Informacje na ten temat włącznie ze zdjęciami były w necie ( ja również zamieściłam je na swoim profilu) ale WSZYSTKIE TERAZ SA ZDJĘTE!

CZEGO .. tam szukają , o jaka wiedzę AL-Lat im chodzi? Otóż w info były zaprezentowane odkopane kamienne ściany całkowicie zapisane informacjami, o których przejecie toczy się walka w Syrii.
co było na tych tablicach.. info. częściowo było przekazane, byla na nich informacja o WODZIE CZWARTEGO STANU …. ale nie tylko to.

http://www.nibirugroup.org/2016/10/31/tisulsky-princess-girl-casket-least-800-million-years-old/

” Do zachowania idealnej formy życia tej dziewczyny użyto „WODY CZWARTEGO STANU”….. nią wypełniono sarkofag i szczelnie zamknięto by woda nie odparowała.
Woda czwartego stanu miała depozyt energetyczny i pełny kod życia jej fizycznego ciała ,zatem w tej formie ono nie rozkładało się.
Znając taką technologię mumifikacja z bandażami była prymitywnym zabiegiem.

Cofnęliśmy się mentalnie w rozwoju do podstaw ewolucji….

„przenosili wodny płyn w nich do czwartego stanu tej wody.

****Co to jest woda czwartego stanu? Do idei jej istnienia doszliśmy w 1996 roku, kiedy w Himalajach studiowaliśmy fenomen Somati — samoleczenia (samokonserwacji) ciała ludzkiego. A obecnie udało nam się uzyskać taką wodę — jest lepka i zdolna zachować swoją formę i objętość w przestrzeni. Badania pozwoliły sądzić, że ta woda może stabilnie zachowywać w sobie wprowadzone w nią informacje.******”
Aleksander Woźny

Dlaczego jest możliwe utrzymywania ciała w doskonalej formie…. odpowiada za to czwarty stan skupienia wody!

Do czego jest potrzebna „KOMUŚ”.. WODA CZWARTEGO STANU”…. moim zdaniem do uwiezienia osobowości CZŁOWIEKA RAZEM Z JEGO MÓZGIEM w maszynie… udającej CZŁOWIEKA…. CZYLI 100% trans humanizm!

Czegoś brakuje naukowcom , skoro cofnęli się do aż do Syrii do Świątyni DUCHA ŻYCIA … PIERWOTNEGO SŁOŃCA LUDZKOŚCI ŚWIĄTYNI AL-Lat!!

Katarzyna A. Sztomberska Krótka historia Palmyry

http://www.antropologia.uw.edu.pl/AR/ar-05-07.pdf

Niestety bardzo szybko działają wszędobylskie służby .. ten tekst już jest bardzo okrojony .. została dokonana bardzo staranna weryfikacja, część informacji jest wyjęta!
A, zatem to jest strzał w 10! o te informacje chodzi!

KTO.. za tym stoi? Służby specjalne to tylko protezy wykonawcze .. tych , którzy chcą przejąć ziemię i doprowadzić do globalnego trans humanizmu!
Inaczej zrobić z CZŁOWIEKA niewolnika syntetycznej inteligencji!

Ale to nic… mojego mózgu zhakować się nie da….. 🙂 ani uwięzić go w niczym!

Jaka była rola i cel urodzenia się Jezusa?

To był FACET… normalny FACET Z KRWI I KOŚCI, KTÓRY URODZIŁ SIĘ W ABSOLUTNIE NATURALNY SPOSÓB, ale zgodny z żydowskim rytuałem świątynnym… nazywającym się „NIEPOKALANE POCZĘCIE” jest niepokalane poczęcie ,ale jest również skalane poczęcie, które dziecku z takich narodzin odbiera wiele praw i tworzy z niego prawnego „MAMZERA”

MAMZER…… https://pl.wikipedia.org/wiki/Mamzer

Niepokalane poczęcie w znaczeniu tradycji i praw czasu Jezusa …. to nie jakieś cudowne zapłodnienie , czy wszczep zapłodnionego jajeczka do łona kobiety.. a zwyczajnie zachowanie obowiązujących praw dawnej Świątyni i obowiązku rytualnej czystości!

Żeby coś zrozumieć… po pierwsze należy szukać wyjaśnień w obyczajach z przed 2000 lat, wiedza na ten temat istnieje.

W śród LUDZI reprezentacyjnych znaczące rody w dawnej Judei …. były zasady dziedziczenia TYLKO WÓWCZAS gdy zostały wypełnione obowiązki i prawa Świątynne.
1. rodzice spłodzeni byli w związkach z zasadą „niepokalanego poczęcia”… czyli czystości prawa.

2. ich dzieci również poczęte były w taki sposób.

3. musieli spłodzić TROJE DYNASTYCZNYCH DZIECI WEDLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD CZYSTOŚCI W WYZNACZONYM ZASADAMI CZASIE!

4. pozostałe dzieci .. czyli 4, 5, 6….. itd. nie były już traktowane jako dzieci dynastyczne , nie dziedziczyły po rodzicach praw przekazywania dynastii rodowej ,miały dużo mniejszy udział w spadkobierstwie.

Tą informację można odnaleźć w KSIĘDZE POWTÓRZONEGO PRAWA i KSIĘDZE KAPŁAŃSKIEJ

Jezus urodził się w rodzinie Józefa i Marii ( imiona te oznaczały dokładnie KRÓLA I KRÓLOWEJ LINII DAWIDOWEJ) jako DRUGIE DZIECKO.. pierwszym była jego siostra ( późniejsza zona Poncjusza Piłata)… ta informację można również znaleźć jak ktoś będzie uważnie szukał i zrozumie znaczenie wielu imion JEDNEJ OSOBY używanych w tamtych czasach jako tytuły i zakonne funkcje.

Energia /Duch wcielony w normalne materialne ciało dane mu przez rodziców w normalnym seksualnym akcie ….. była i jest niezwykła.. pod każdym względem, jednak wciela się zawsze JEJ JEDNA ISKRA , która musi mieć bardzo zmniejszona moc, żeby mogla egzystować w LUDZKIM CIELE.

Ale ONA ZAWSZE zachowuje swoja indywidualność osobowościową, swoją moc, wiedzę i duchową świetlistość! Zatem już od dziecka takie wcielone Energie nie tylko czuja swoją inność, ale mają otworzony dostęp do swojej wiedzy, która w odniesieniu do przeciętnych LUDZI… jest nieprzeciętna.
On naprawdę nie musiał chodzić do żadnych szkół ( chociaż przeszedł normalny cykl nauki jak LUDZIE Z JEGO pozycją) żeby dysponować swoją wiedzą. Jezus otwierał sobie sam dostęp do swojej wiedzy razem z fizyczną dojrzałością.. i to jest ukrywana prawda.

No , to po co .. w jakim celu się urodził…… skoro jest PIERWSZYM PO STWÓRCY WSZECHRZECZY?

Kiara pisze:   
21 kwietnia 2017 o 11:00   

Jako ,że nie ma wielu poszukiwaczy ukrytych prawd .. większość ( a szkoda) , to poszukiwacze sensacji, które zazwyczaj prawdami nie są, jedynie odwracają uwagę.. dodam jeden artykuł, moim zdaniem bardzo ciekawy, wyjaśnia wiele.
Również fakt rozpoczęcia TERAZ prac wykopaliskowych w Palmirze , dosłownie za plecami toczącej się wojny!

KOMU.. i DLACZEGO .. jest tak spieszno do wejścia do podziemi pradawnej Świątyni AL-Lat?
” Al-Lat (ar. اللات), przez Herodota nazwana Alilat – bogini słońca i matka bogów w mitach Arabów z okresu Dżahilijji (przedislamskiej epoki Arabii); personifikuje lato. PIERWOTNE SŁOŃCE LUDZKOŚCI….

Informacje na ten temat włącznie ze zdjęciami były w necie ( ja również zamieściłam je na swoim profilu) ale WSZYSTKIE TERAZ SA ZDJĘTE!

CZEGO .. tam szukają , o jaka wiedzę AL-Lat im chodzi? Otóż w info były zaprezentowane odkopane kamienne ściany całkowicie zapisane informacjami, o których przejecie toczy się walka w Syrii.
co było na tych tablicach.. info. częściowo było przekazane, byla na nich informacja o WODZIE CZWARTEGO STANU …. ale nie tylko to.

http://www.nibirugroup.org/2016/10/31/tisulsky-princess-girl-casket-least-800-million-years-old/

” Do zachowania idealnej formy życia tej dziewczyny użyto „WODY CZWARTEGO STANU”….. nią wypełniono sarkofag i szczelnie zamknięto by woda nie odparowała.
Woda czwartego stanu miała depozyt energetyczny i pełny kod życia jej fizycznego ciała ,zatem w tej formie ono nie rozkładało się.
Znając taką technologię mumifikacja z bandażami była prymitywnym zabiegiem.

Cofnęliśmy się mentalnie w rozwoju do podstaw ewolucji….

„przenosili wodny płyn w nich do czwartego stanu tej wody.

****Co to jest woda czwartego stanu? Do idei jej istnienia doszliśmy w 1996 roku, kiedy w Himalajach studiowaliśmy fenomen Somati — samoleczenia (samokonserwacji) ciała ludzkiego. A obecnie udało nam się uzyskać taką wodę — jest lepka i zdolna zachować swoją formę i objętość w przestrzeni. Badania pozwoliły sądzić, że ta woda może stabilnie zachowywać w sobie wprowadzone w nią informacje.******”
Aleksander Woźny

Dlaczego jest możliwe utrzymywania ciała w doskonalej formie…. odpowiada za to czwarty stan skupienia wody!

Do czego jest potrzebna „KOMUŚ”.. WODA CZWARTEGO STANU”…. moim zdaniem do uwiezienia osobowości CZŁOWIEKA RAZEM Z JEGO MÓZGIEM w maszynie… udającej CZŁOWIEKA…. CZYLI 100% trans humanizm!

Czegoś brakuje naukowcom , skoro cofnęli się do aż do Syrii do Świątyni DUCHA ŻYCIA … PIERWOTNEGO SŁOŃCA LUDZKOŚCI ŚWIĄTYNI AL-Lat!!

Katarzyna A. Sztomberska Krótka historia Palmyry

http://www.antropologia.uw.edu.pl/AR/ar-05-07.pdf

Niestety bardzo szybko działają wszędobylskie służby .. ten tekst już jest bardzo okrojony .. została dokonana bardzo staranna weryfikacja, część informacji jest wyjęta!
A, zatem to jest strzał w 10! o te informacje chodzi!

KTO.. za tym stoi? Służby specjalne to tylko protezy wykonawcze .. tych , którzy chcą przejąć ziemię i doprowadzić do globalnego trans humanizmu!
Inaczej zrobić z CZŁOWIEKA niewolnika syntetycznej inteligencji!

Ale to nic… mojego mózgu zhakować się nie da….. 🙂 ani uwięzić go w niczym!

Jaka była rola i cel urodzenia się Jezusa?

To był FACET… normalny FACET Z KRWI I KOŚCI, KTÓRY URODZIŁ SIĘ W ABSOLUTNIE NATURALNY SPOSÓB, ale zgodny z żydowskim rytuałem świątynnym… nazywającym się „NIEPOKALANE POCZĘCIE” jest niepokalane poczęcie ,ale jest również skalane poczęcie, które dziecku z takich narodzin odbiera wiele praw i tworzy z niego prawnego „MAMZERA”

MAMZER…… https://pl.wikipedia.org/wiki/Mamzer

Niepokalane poczęcie w znaczeniu tradycji i praw czasu Jezusa …. to nie jakieś cudowne zapłodnienie , czy wszczep zapłodnionego jajeczka do łona kobiety.. a zwyczajnie zachowanie obowiązujących praw dawnej Świątyni i obowiązku rytualnej czystości!

Żeby coś zrozumieć… po pierwsze należy szukać wyjaśnień w obyczajach z przed 2000 lat, wiedza na ten temat istnieje.

W śród LUDZI reprezentacyjnych znaczące rody w dawnej Judei …. były zasady dziedziczenia TYLKO WÓWCZAS gdy zostały wypełnione obowiązki i prawa Świątynne.
1. rodzice spłodzeni byli w związkach z zasadą „niepokalanego poczęcia”… czyli czystości prawa.

2. ich dzieci również poczęte były w taki sposób.

3. musieli spłodzić TROJE DYNASTYCZNYCH DZIECI WEDLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD CZYSTOŚCI W WYZNACZONYM ZASADAMI CZASIE!

4. pozostałe dzieci .. czyli 4, 5, 6….. itd. nie były już traktowane jako dzieci dynastyczne , nie dziedziczyły po rodzicach praw przekazywania dynastii rodowej ,miały dużo mniejszy udział w spadkobierstwie.

Tą informację można odnaleźć w KSIĘDZE POWTÓRZONEGO PRAWA i KSIĘDZE KAPŁAŃSKIEJ

Jezus urodził się w rodzinie Józefa i Marii ( imiona te oznaczały dokładnie KRÓLA I KRÓLOWEJ LINII DAWIDOWEJ) jako DRUGIE DZIECKO.. pierwszym była jego siostra ( późniejsza zona Poncjusza Piłata)… ta informację można również znaleźć jak ktoś będzie uważnie szukał i zrozumie znaczenie wielu imion JEDNEJ OSOBY używanych w tamtych czasach jako tytuły i zakonne funkcje.

Energia /Duch wcielony w normalne materialne ciało dane mu przez rodziców w normalnym seksualnym akcie ….. była i jest niezwykła.. pod każdym względem, jednak wciela się zawsze JEJ JEDNA ISKRA , która musi mieć bardzo zmniejszona moc, żeby mogla egzystować w LUDZKIM CIELE.

Ale ONA ZAWSZE zachowuje swoja indywidualność osobowościową, swoją moc, wiedzę i duchową świetlistość! Zatem już od dziecka takie wcielone Energie nie tylko czuja swoją inność, ale mają otworzony dostęp do swojej wiedzy, która w odniesieniu do przeciętnych LUDZI… jest nieprzeciętna.
On naprawdę nie musiał chodzić do żadnych szkół ( chociaż przeszedł normalny cykl nauki jak LUDZIE Z JEGO pozycją) żeby dysponować swoją wiedzą. Jezus otwierał sobie sam dostęp do swojej wiedzy razem z fizyczną dojrzałością.. i to jest ukrywana prawda.

No , to po co .. w jakim celu się urodził…… skoro jest PIERWSZYM PO STWÓRCY WSZECHRZECZY?

Kiara pisze:   
21 kwietnia 2017 o 11:00   

Jako ,że nie ma wielu poszukiwaczy ukrytych prawd .. większość ( a szkoda) , to poszukiwacze sensacji, które zazwyczaj prawdami nie są, jedynie odwracają uwagę.. dodam jeden artykuł, moim zdaniem bardzo ciekawy, wyjaśnia wiele.
Również fakt rozpoczęcia TERAZ prac wykopaliskowych w Palmirze , dosłownie za plecami toczącej się wojny!

KOMU.. i DLACZEGO .. jest tak spieszno do wejścia do podziemi pradawnej Świątyni AL-Lat?
” Al-Lat (ar. اللات), przez Herodota nazwana Alilat – bogini słońca i matka bogów w mitach Arabów z okresu Dżahilijji (przedislamskiej epoki Arabii); personifikuje lato. PIERWOTNE SŁOŃCE LUDZKOŚCI….

Informacje na ten temat włącznie ze zdjęciami były w necie ( ja również zamieściłam je na swoim profilu) ale WSZYSTKIE TERAZ SA ZDJĘTE!

CZEGO .. tam szukają , o jaka wiedzę AL-Lat im chodzi? Otóż w info były zaprezentowane odkopane kamienne ściany całkowicie zapisane informacjami, o których przejecie toczy się walka w Syrii.
co było na tych tablicach.. info. częściowo było przekazane, byla na nich informacja o WODZIE CZWARTEGO STANU …. ale nie tylko to.

http://www.nibirugroup.org/2016/10/31/tisulsky-princess-girl-casket-least-800-million-years-old/

” Do zachowania idealnej formy życia tej dziewczyny użyto „WODY CZWARTEGO STANU”….. nią wypełniono sarkofag i szczelnie zamknięto by woda nie odparowała.
Woda czwartego stanu miała depozyt energetyczny i pełny kod życia jej fizycznego ciała ,zatem w tej formie ono nie rozkładało się.
Znając taką technologię mumifikacja z bandażami była prymitywnym zabiegiem.

Cofnęliśmy się mentalnie w rozwoju do podstaw ewolucji….

„przenosili wodny płyn w nich do czwartego stanu tej wody.

****Co to jest woda czwartego stanu? Do idei jej istnienia doszliśmy w 1996 roku, kiedy w Himalajach studiowaliśmy fenomen Somati — samoleczenia (samokonserwacji) ciała ludzkiego. A obecnie udało nam się uzyskać taką wodę — jest lepka i zdolna zachować swoją formę i objętość w przestrzeni. Badania pozwoliły sądzić, że ta woda może stabilnie zachowywać w sobie wprowadzone w nią informacje.******”
Aleksander Woźny

Dlaczego jest możliwe utrzymywania ciała w doskonalej formie…. odpowiada za to czwarty stan skupienia wody!

Do czego jest potrzebna „KOMUŚ”.. WODA CZWARTEGO STANU”…. moim zdaniem do uwiezienia osobowości CZŁOWIEKA RAZEM Z JEGO MÓZGIEM w maszynie… udającej CZŁOWIEKA…. CZYLI 100% trans humanizm!

Czegoś brakuje naukowcom , skoro cofnęli się do aż do Syrii do Świątyni DUCHA ŻYCIA … PIERWOTNEGO SŁOŃCA LUDZKOŚCI ŚWIĄTYNI AL-Lat!!

Katarzyna A. Sztomberska Krótka historia Palmyry

http://www.antropologia.uw.edu.pl/AR/ar-05-07.pdf

Niestety bardzo szybko działają wszędobylskie służby .. ten tekst już jest bardzo okrojony .. została dokonana bardzo staranna weryfikacja, część informacji jest wyjęta!
A, zatem to jest strzał w 10! o te informacje chodzi!

KTO.. za tym stoi? Służby specjalne to tylko protezy wykonawcze .. tych , którzy chcą przejąć ziemię i doprowadzić do globalnego trans humanizmu!
Inaczej zrobić z CZŁOWIEKA niewolnika syntetycznej inteligencji!

Ale to nic… mojego mózgu zhakować się nie da….. 🙂 ani uwięzić go w niczym!

Jaka była rola i cel urodzenia się Jezusa?

To był FACET… normalny FACET Z KRWI I KOŚCI, KTÓRY URODZIŁ SIĘ W ABSOLUTNIE NATURALNY SPOSÓB, ale zgodny z żydowskim rytuałem świątynnym… nazywającym się „NIEPOKALANE POCZĘCIE” jest niepokalane poczęcie ,ale jest również skalane poczęcie, które dziecku z takich narodzin odbiera wiele praw i tworzy z niego prawnego „MAMZERA”

MAMZER…… https://pl.wikipedia.org/wiki/Mamzer

Niepokalane poczęcie w znaczeniu tradycji i praw czasu Jezusa …. to nie jakieś cudowne zapłodnienie , czy wszczep zapłodnionego jajeczka do łona kobiety.. a zwyczajnie zachowanie obowiązujących praw dawnej Świątyni i obowiązku rytualnej czystości!

Żeby coś zrozumieć… po pierwsze należy szukać wyjaśnień w obyczajach z przed 2000 lat, wiedza na ten temat istnieje.

W śród LUDZI reprezentacyjnych znaczące rody w dawnej Judei …. były zasady dziedziczenia TYLKO WÓWCZAS gdy zostały wypełnione obowiązki i prawa Świątynne.
1. rodzice spłodzeni byli w związkach z zasadą „niepokalanego poczęcia”… czyli czystości prawa.

2. ich dzieci również poczęte były w taki sposób.

3. musieli spłodzić TROJE DYNASTYCZNYCH DZIECI WEDLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD CZYSTOŚCI W WYZNACZONYM ZASADAMI CZASIE!

4. pozostałe dzieci .. czyli 4, 5, 6….. itd. nie były już traktowane jako dzieci dynastyczne , nie dziedziczyły po rodzicach praw przekazywania dynastii rodowej ,miały dużo mniejszy udział w spadkobierstwie.

Tą informację można odnaleźć w KSIĘDZE POWTÓRZONEGO PRAWA i KSIĘDZE KAPŁAŃSKIEJ

Jezus urodził się w rodzinie Józefa i Marii ( imiona te oznaczały dokładnie KRÓLA I KRÓLOWEJ LINII DAWIDOWEJ) jako DRUGIE DZIECKO.. pierwszym była jego siostra ( późniejsza zona Poncjusza Piłata)… ta informację można również znaleźć jak ktoś będzie uważnie szukał i zrozumie znaczenie wielu imion JEDNEJ OSOBY używanych w tamtych czasach jako tytuły i zakonne funkcje.

Energia /Duch wcielony w normalne materialne ciało dane mu przez rodziców w normalnym seksualnym akcie ….. była i jest niezwykła.. pod każdym względem, jednak wciela się zawsze JEJ JEDNA ISKRA , która musi mieć bardzo zmniejszona moc, żeby mogla egzystować w LUDZKIM CIELE.

Ale ONA ZAWSZE zachowuje swoja indywidualność osobowościową, swoją moc, wiedzę i duchową świetlistość! Zatem już od dziecka takie wcielone Energie nie tylko czuja swoją inność, ale mają otworzony dostęp do swojej wiedzy, która w odniesieniu do przeciętnych LUDZI… jest nieprzeciętna.
On naprawdę nie musiał chodzić do żadnych szkół ( chociaż przeszedł normalny cykl nauki jak LUDZIE Z JEGO pozycją) żeby dysponować swoją wiedzą. Jezus otwierał sobie sam dostęp do swojej wiedzy razem z fizyczną dojrzałością.. i to jest ukrywana prawda.

No , to po co .. w jakim celu się urodził…… skoro jest PIERWSZYM PO STWÓRCY WSZECHRZECZY?

https://translate.google.fr/translate?hl=pl&sl=cs&u=http://karolinaloskotova.blog.cz/en/1612/tisulska-princezna-divka-v-sarkofagu-je-nejmene-800-milionu-let-stara&prev=search

http://www.ptpk.org/archiwum/pdf_1889/wszechswiat_1889_027.pdf

cd.

Kiara. 98 
 : Luty 24, 2018, 13:29:59 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
Kiara pisze:   
19 kwietnia 2017 o 10:47   


https://www.youtube.com/watch?v=2gXB6cZE9EA

Tradycje Egipskie a Jezus, cz. 2 - Alicja Aratyn - 13.04.2017

Poszukiwania Pani Alicji są bardzo właściwe jak i twierdzenie ,ze informacje nowe zmieniają znaczenie posiadanego obrazu.

Pierwsi Chrześcijanie .. to bardzo stara Sekta z tamtych terenów nazywała się „POMAZAŃCY PORANNI” nazwa ma związek z ich rytualnymi kąpielami rano i wieczorem , oraz z określonym sposobem życia.
Miejsce to znajduje się w Oazie na północnej cześć obecnej Syrii, jest to ten sam zakon ,którego głową był JAN CHRZCICIEL, och długa i ciekawa historia.

W czasach powstania zakonu i długo przed nim miejsca te nie należały do Arabów.

Palmyra[1] (także Palmira, arab. تدمر, Tadmur) – miasto w Syrii, w muhafazie Hims, założone w oazie w północnej części Pustyni Syryjskiej https://pl.wikipedia.org/wiki/Palmyra_(Syria)

Całym sekretem Tadmuru i pradawnego Chrześcijaństwa jest jak wiadomo KOBIETA….. pod piaskami i pod naziemnymi świątyniami znajduje się podziemie Świątyni AL-Lat.. żeńskiego Bóstwa , Pramatki wszystkich Żyć znanej na całej ziemi pod wieloma imionami .

” Al-Lat (ar. اللات), przez Herodota nazwana Alilat – bogini słońca i matka bogów w mitach Arabów z okresu Dżahilijji (przedislamskiej epoki Arabii); personifikuje lato.

Jedno z trzech najważniejszych bóstw arabskich. Jej symbolem był biały kamień ozdobiony klejnotami. Al-Lat… „PIERWOTNE SŁOŃCE LUDZKOŚCI”

Ta Bogini ma powiązanie z Anatolią…. „Anatolia (z greckiego Ἀνατολή , Anatolḗ – „wschodni” lub ” wschodzące słońce”), https://pl.wikipedia.org/wiki/Al-Lat

Czy możecie sobie wyobrazić żeby kobieta w obecnym świecie arabskim byla ważniejsza niż Mahomet?Coś

W świecie żydowskim niż JAHWE ,a w świecie katolickim niż Bóg ojciec?

Czy można dopuścić do odkrycia ,że głową pierwotnego Zakonu Chrześcijan byla kobieta,że ta funkcja byla niezależna od płci, a jedynie od rozwoju duchowego przywódcy, którego egzaminem była lewitacja i inne otworzone możliwości w postaci bilokacji?
Na marginesie…. Co dokonała Salome ( to tylko jedno z jej wcześniejszych imion zakonnych ) dlaczego poprosiła o „GŁOWĘ” JANA.. czego symbolem jest być „głową” czegoś”?

Religie męskiej szowinistycznej władzy mają wspólny cel zniszczyć pierwotną wiedzę przejąc artefakty przedłużyć swoje władanie ludźmi, którzy teraz dokonują swojego przebudzenia duchowego, a zatem odkryją prawdę.

Etymologia.. „Palmyra ( / ˌ p ɑː l m aɪ r ə / ; Palmyren : Tadmor ; Arabski : تدمر Tadmor) – starożytne miasto w południowo – zachodniej Syrii .

Znaleziska archeologiczne pochodzą z okresu neolitu , a miasto zostało po raz pierwszy udokumentowane na początku drugiego tysiąclecia pne”

Ciekawe jest ˌ p ɑː l m aɪ r ə / pa… I maire.. czy ma związek z z obecną marie.. maria .. ukochana?
Okazuje się że tak…. ” Zgodnie z tą teorią „Tadmor” wywodzi się z hurrian słowu tad („kochać”) ” Język hurrian wywodzi się z Mitanni…… https://pl.wikipedia.org

/wiki/Huryci https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hurycki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitanni http://www.antropologia.uw.edu.pl/AR/ar-05-07.pdf

Oj ciekawy temat i długi, przepraszam na razie zakończę teraz nie mam czasu, nie mniej jednak zastanawia mnie czy te islamskie huryski to przepiękne Hurrytki..

Czyli kobiety Mitanni? 🙂

Cała ta historia ma powiązanie z Azją Mniejszą ta świątynia ma związek z z ziarnem.. z jego wysiewem wiosennym a, co za tym idzie z Boginią Matką , Boginią Al-Lat wschodzącym wiosennym ,życiodajnym słońcem jednym słowem Bogini Matka…..

O, której wiedzę od bardzo usiłują zatrzeć jej przeciwnicy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogini_Matka

A, w takim razie jaka była rola Jezusa na ziemi.. po co ON się urodził i co zrobił dla LUDZKOŚCI…. dlaczego wydano na niego wyrok , wymazano z Żydowskiej Księgi Życia … jaka jest prawdziwa historia tamtych zdarzeń?

Czy nastąpi objawienie…. z czym ma ono związek i czy uda się je znowu przekręcić znaczeniowo?


https://translate.google.fr/translate?hl=pl&sl=cs&u=http://karolinaloskotova.blog.cz/en/1612/tisulska-princezna-divka-v-sarkofagu-je-nejmene-800-milionu-let-stara&prev=search

Kiara.

 99 
 : Luty 24, 2018, 13:23:30 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara


Odkryto nowy stan skupienia wody!
wykop.pl

Naukowcom udało się doprowadzić cząsteczki wody do nowego, nieznanego dotąd stanu skupienia!woda

Umieszczając cząsteczki wody w ekstremalnym ograniczeniu, zgniatając je naukowcy stworzyli zupełnie nowy stan skupienia wody, nieporównywalny ze znanymi nam dotychczas stanami ciekłym, lotnym i stałym.

W artykule opublikowanym w Physical Review Letters, naukowcy z Wydziału Oak Ridge National Laboratory Energy opisali jak “wgnietli” cząsteczki wody do kanałów wykonanych z mineralnego berylu, o średnicy zaledwie 5 angstremów (około 1 dziesiątej miliardowej części metra). Podobne warunki występują w przyrodzie tylko w zamkniętych przestrzeniach wewnątrz gleby, w minerałach i ścianach komórkowych. W takich warunkach udało się wymusić specyficzne zachowanie atomów wodoru i tlenu.
stany-skupienia

Stany skupienia wodyOdkrycie jest związane z zastosowaniem hipotezy mechanik kwantowej, tzw. zjawiska tunelowego. Mimo, iż zespół naukowców nie wie jeszcze, do czego doprowadzi ich odkrycie, powinno ono rzucić światło na zachowanie wody w super ograniczonych przestrzeniach, co może być przydatne w wielu dyscyplinach naukowych.

    „W niskich temperaturach tunelowanie wody generuje pojawienie się ruchu kwantowego pomiędzy oddzielonymi potencjalnymi ścianami, które jest niemożliwe w klasycznym świecie” skomentował główny autor badania Aleksander Kolesnikow z ORNL, w komunikacie prasowym.

Oznacza to, że atomy wodoru zamiast pozostać statyczne, zaczęły pojawiać się w sześciu orientacjach w tym samym czasie, z atomem tlenu umieszczonym w środku. Te sześć różnych pozycji odpowiadało sześciu ścianom heksagonalnego berylu. Podczas tunelowania atom wodoru cyrkulował pomiędzy wszystkimi możliwymi pozycjami, podnosząc tym samym temperaturę.

    „To jedno z tych zjawisk, które występuje tylko w mechanice kwantowej i nie ma odpowiednika w naszym codziennym doświadczeniu” powiedział Kolesnikow.

Co więcej, molekularny środek masy przesunął się w stronę centralnie umieszczonego atomu tlenu, odmiennie niż jak w przypadku zwykłej cząsteczki, gdzie środek kieruje się ku satelitarnym atomom wodoru. Ten nowy symetryczny układ oznacza również, że cząsteczka straciła elektryczny moment dipolowy więc ujemny i dodatni ładunek w atomie przestały być niesymetryczne. Teoretycznie więc taka cząsteczka nie powinna być już „zainteresowana” wiązaniem się z innymi atomami lub cząsteczkami.

    “Odkrycie to stanowi nowe podstawy rozumienia zachowania wody i sposobu, w jaki wykorzystuje ona energię” powiedział Anovitz.

Następnym krokiem w badaniach będzie odpowiedz na pytanie, dlaczego w ogóle występuje to zjawisko. Odkrycie powinno pomóc naukowcom w lepszym zrozumieniu termodynamiki i zachowania wody w zamkniętych środowiskach, takich jak błony komórkowe, nanorurki węglowe czy środowisku geologicznym.


https://ciekawe.org/2016/05/07/odkryto-nowy-stan-skupienia-wody/

 100 
 : Luty 24, 2018, 13:02:59 
Zaczęty przez Kiara - Nowe: wysłane przez Kiara
67

Czwarty stan skupienia wody:  od mikro do makro
The Fourth State of Water: 
from Micro to Macro


„Muzeum  powinno  być  jak  elektrownia:  powinno  produkować 
nową energię” – to kredo Alexandra Dornera, charyzmatyczne-go  i  postępowego  dyrektora  Muzeum  Krajowego  w Hanowerze
 
w połowie lat 20. minionego wieku.

Echo jego słów rozbrzmiewa do dzisiaj i sprawia, że za jedno z zadań muzeum uważamy
poszerzanie  świadomości.  W  tym  właśnie  celu  Centrum  Sztu-ki Współczesnej w Toruniu zwróciło się do artystki, proponując jej objęcie roli kuratorki i zrealizowanie projektu wykraczającego
poza ramy tradycyjnie pojmowanej wystawy.

Do  współpracy  zaprosiliśmy  Victorię  Vesnę,  artystkę  medialną  znaną z eksperymentalnych i nowatorskich praktyk dążących do poszerzenia granic sztuki przez otwarcie jej na naukę i zaawansowane  technologie.  Wspólnie  z  ekspertem  w  dziedzinie  nanotechnologii  Jamesem  Gimzewskim,  z  którym  od  dawna  współpracuje  i  z  którym  założyła  i  prowadzi  UCLA  Art  |  Sci  Center,  Victoria  realizuje  projekty  z  udziałem  biologów  ewolucyjnych, 
neuronaukowców  i  artystów  dźwięku. 

Jej  interdyscyplinarne  zainteresowania  i  wiedza  teoretyczna  były  głównym  motywem  podjęcia wyzwania, w którym artystyczne podejście do tworzenia wystaw połączyło się z instytucjonalnym, a do Torunia, miasta Kopernika, trafili niektórzy z najbardziej postępowych bada-czy na świecie, ale nie tylko.

Projekt Czwarty stan skupienia wody: od mikro do makroto przede  wszystkim  doświadczenie  współpracy,  oparte  na  wymianie  i dialogu możliwym dzięki stworzeniu sieci społecznej i internetowego metaśrodowiska, w którym znalazło się miejsce dla arty-stów,  naukowców,  kuratorów  i  teoretyków,  aktywistów  społecznych i innych interesujących osób. Powstały one wokół tematu, który należy uznać za zagadnienie uniwersalne: wody.

Projekt  wystawienniczy  podejmuje  temat  wody  nie  tylko  jako  nośnika  wielorakich  znaczeń  symbolicznych  i  metaforycznych,  lecz  również  jako  jednego  z  realnych  źródeł  życia  i  energii,  których  zabezpieczenie  wymaga  poważnej  dyskusji  politycznej  i społecznej.

Wezwano więc artystów i naukowców działających na terenach niedawno dotkniętych przez niszczącą potęgę tsunami, jak również tych związanych z terenami zagrożonymi suszą, dramatycznymi  konsekwencjami  zanieczyszczeń  i  innych  nie-bezpiecznych  zjawisk.  Celem  wezwania  było  nie  tylko  podniesienie  świadomości  tych  problemów,lecz zaangażowanie  i  prezentacja  imponujących  dokonań  społeczności  sztuki  /  nauki  /  ekologów,  którzy  połączyli  swe  siły,  a  tym  samym  wiele  miejsc  na  mapie  świata.
 
Wystawa  w  CSW  w  Toruniu  była  pierwszym  krokiem,  następnie  w  Światowym  Dniu  Wody  w  Nano Systems  Institute (CNSI) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles odbyło  się  sympozjum  zsynchronizowane  z  podobnymi  wydarzeniami  w  Australii,  na  Środkowym  Wschodzie  i  w  Europie.

89

Burza mózgów  na temat czwartego  stanu skupienia  ciał i umysłów  wodnych

 
Równolegle  z  tym  wydarzeniem  i  wystawą  w  lokalnej  społeczności  Torunia  projekt  zaistniał  w  globalnej  sieci,  inicjując  powstanie  platformy  internetowej  (waterbodies.org),  która  działa  na skrzyżowaniu artystycznych i naukowych badań dotyczących sfer rzadko poruszanych w sztuce współczesnej. W obu projektach znalazło się też miejsce na aktywizm społeczny i humanitarny, co potwierdza uniwersalność podejścia, które traktuje sztukę
jako  dziedzinę  wyzwalającą  i  łączącą,  wolną  od  zapędów  elitarystycznych, zaangażowaną w dotarcie do jak największej liczby widzów. To jest powód, dla którego Czwarty stan skupienia wody: od  mikro  do  makro został  otwarty  i  taki  pozostanie. 

Jak  woda  może  i  powinien  przyjmować  różne  kształty  i  mieścić  w  sobie  wiele różnych kontekstów, zachowując płynność idei i związków.
Dobrila Denegri

Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która przeszła,
i początkiem tej, która przyjdzie; tak samo teraźniejszość.LEONARDO DA VINCI

Woda,  z  której  dziś  korzystamy,  krąży  po  naszej  planecie  od  kiedy pojawiło się na niej życie i po kres wszechrzeczy będzie nas przy życiu utrzymywać. Współpraca z ekspertami w dziedzinie nanotechnologii uświadomiła mi, że woda, mimo że życiodajna i wszechobecna, należy do najbardziej zagadkowych
substancji, a jej niezwykłe właściwości w cudowny sposób stara się nam przybliżyć Philip Ball w tekście
Dlaczego woda jest niezwykła. 

Cząsteczka  wody  stała  się  nie  tylko  zwierciadłem  odbijającym rzeczywistość, lecz natchnęła mnie także do stworzenia instalacji złożonej z czterech mis z wodą [Water Bowls].

Każda misa nawiązuje do jednej z palących kwestii związanych z wodą, każda jest w połowie pełna lub w połowie pusta, zależ-nie od punktu widzenia: kropla ~ dźwięk ~ księżyc ~ olej. Praca po raz pierwszy została zaprezentowana publiczności szanghajskiej, co – jak mi się wydaje – było słusznym posunięciem,
ponieważ  zanieczyszczenie  wody  i  susze  stanowią  w  Chi-nach  bardzo  poważny  problem.  Pobyt  w  kraju  o  tak  gęstym 

1   Wystawa
Code:  Blue  –  Confluence  of  Currents  (3rd  Beijing  Int’l  Millennium 
Dialogue), kuratorzy Zhang Ga i Timothy Druckrey, 2006. Millenium Art Muse-
um, Szanghaj, Chiny.


 http://kpbc.umk.pl/Content/182307/CSW_Vesna_biblioteka.pdf


Strony: 1 ... 8 9 [10]

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

tnt x22-team planetside2grompl najlepszemeble gods