Strony: [1]

KAPLANI W JUDAIŻMIE....

 • Kiara
 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2458
 • Zobacz profil
KAPLANI W JUDAIŻMIE....
« : Sierpień 25, 2015, 12:48:55 »

Kapłani według Starego Testamentu to wyjątkowi ludzie, funkcje te od czasów Mojżesza były dziedziczone w linii męskiej.

ANNA KUŚMIREK

Kapłani, rabini i inni

W judaizmie kapłani odgrywali istotną rolę w systemie religijnym w czasach biblijnych. Rozmaite funkcje pełnione przez
kapłanów były nierozerwalnie związane z rytuałem świątynnym.
 
Zburzenie świątyni w Jerozolimie w 70 roku przez Rzymian miało wpływ na zmiany w życiu religijnym żydów.
od tego czasu istotną rolę w judaizmie odgrywają rabini, którzy są nauczycielami i doradcami, a nie pośrednikami między Bogiem a ludem.

We współczesnym judaizmie każdy dorosły mężczyzna żyd może prowadzić modlitwy. przewodniczący synagogi jest jej liderem. ponadto w gminie żydowskiej pełnione są różne funkcje.
 
obecnie życiem żydów nie kierują już kapłani. Jednak w judaizmie
ortodoksyjnym nadal uznaje się tradycje kapłańskie związane z określonym pokoleniem. Korzenie tych tradycji znajdują się w Biblii hebrajskiej.

1. instytucja kapłaństwa w biblii hebrajskiej
Biblia hebrajska używa na określenie kapłana terminu kohen
(l.mn. kohanim)1. Natomiast termin lewi(l. mn. lewijjim), czę-1

Słowo pochodzenia zachodnio-semickiego, jego etymologia jest niepewna.
Wskazuje się na pochodzenie od słowa akadyjskiego kanu(rdzeń k’n) – „kłaniać się, „oddawać hołd” w formie szafel. Częściej jednak wskazuje się na pochodzenie od rdzenia kwn – „być w postawie stojącej”, tj. kapłan, jako ktoś stojący przed Bogiem (pwt 10, Cool jako sługa. Występuje także w jęz. fenickim i nabatejskim.

8 sto jest stosowany jako określenie pewnego rodzaju kapłaństwa, które w przekładach biblijnych jest oddawane za pomocą terminu „lewita”. W Biblii hebrajskiej początki kapłaństwa są związane z czasami Mojżesza
2.pojawia się ono jako bardziej rozwinięte stadium organizacji społecznej, w której społeczeństwo wskazuje pewnej jednostki do strzeżenia sanktuarium i spełniania w nich rytów.
 
Te ostatnie były zapewne przejęte z kultury pogańskiej z okresu przed Mojżeszem, ale kapłaństwo izraelskie wykorzystało je, przekształcając w taki sposób, aby mogło wyrażać zasady nowej religii.
 
Teksty biblijne podają alternatywne tradycje o historii Izraela 3.z
godnie z pierwszą, zawartą w Torze, zwłaszcza w źródle określano tak również kapłanów kultu izraelskiego, jak pogańskiego (2 Krl 10, 19). W jęz. aramejskim często jest używany rzeczownik od rdzenia kmr– „rozgrzewać” (w Biblii hebrajskiej – 3 razy). W liczbie mnogiej (kearîm) oznacza obcych, fałszywych kapłanów (2 Krl 23, 5; oz 10, 5; So 1, 4)R. de vaux,
Instytucje Starego Testamentu, t. 1–2, Poznań 2004, s. 361–362. Szerzej na temat instytucji kapłaństw zob. m.in. a. Cody, A History of Old Testament Priesthood Rome 1969 (Analecta Biblica, vol. 38); l. Sabourin, Priesthood: A Comparative Study leiden 1973 (Studies in the History of Religions
, vol. 25); B.a. levine, In the Presence of the Lord: A Study of Cult and Some Cultic Terms in Ancient Israel, leiden1974 (Studies in Judaism in Late Antiquity, vol. 5); J.Blenkinsopp, Sage, priest, prophet: Religious and Intellectual leadership in ancient Israel, louisville 1995 (Library of Ancient Israel).

2 hebrajskie plemiona okresu patriarchów nie miały świątyń ani kasty kapłań-skiej. akty kultu, głównie ofiary mógł składać każdy, kto był głową rodziny (Rdz 22; 31, 54; 46, 1). świadczy o tym określenie „ojciec i kapłan” (zob. Sdz 17, 10; 18, 19). Księga Rodzaju mówi o kapłanach tylko wówczas, gdy chodzi o obce narody (Rdz 41, 45; 47, 22) i o Melchizedeku, królu Salem (Rdz 14, 18).
Tylko dwa teksty wskazują na posługę kapłanów przy sanktuariach patriarchalnych (Rdz 25, 22; 28, 22). 3 zob. M. haran, Priest and Priesthood, w:Encyclopedia Judaica, red. f. So-kolnik, M. Berenbaum, wyd. 2, t. 16, Detroit 2007, s. 514n; zob. też B.a.levine,Priesthood, Jewish Priesthood, w: Encyclopedia of religion, red.l.Jones, wyd. 2, t.11, farmington hills 2005, s. 7399–7400. zob. też The Wiley-Blackwell History of Jews and Judaism, red. a.T. levenso, Blakwell publishing 2012, s. 35–52.Anna Kuśmireka
9kapłańskim (p), kapłani to pokolenie lewiego, pochodzące od jednego z 12 synów Jakuba i nazwane jego imieniem, ale zwykle prezentowane jako odrębne od pozostałych. lewici nie posiadali na własność żadnych ziem

4, podczas spisów ludności liczeni byli osobno, a ich utrzymanie zależało byli oddarowizn przekazywa-nych przy składaniu ofiar, przede wszystkim od dziesięciny.W okresie poprzedzającym ten okres przestrzegali tareligii, pokolenie to miało charakter czysto świecki. W Biblii znajdują się opisy, świadczące o tym, że lewici zostali konsekrowani grupowo lub zostali zbiorczo wybrani do pełnienia świętych funkcji ze względu na
wierność okazaną Bogu Izraela w momencie, gdy inni okaza-li nieposłuszeństwo
 
5. pokolenie to wywodziło się od samego
Mojżesza, jako pierwsze zastosowało się do jego religijnych rozporządzeń, a w razie potrzeby do nowej wiary przekonywało nawet siłą
 
6. Jednak inny fragment biblijny przedstawia sytuację,
kiedy pewnego dnia zostali zdegradowani i sprowadzeni do roli
sprzątających, a tylko jedna rodzina została w charakterze ściśle kapłanów i była uprawniona do sprawowania kultu: Sadokici (Ez44) i aaronici (Kpł 8–10)  ......http://www.misjologia.uksw.edu.pl/sites/default/files/pdf/kaplanstwo-w-religiach.pdf

.......

 
« Ostatnia zmiana: Sierpień 25, 2015, 13:31:59 wysłane przez Kiara »
Zapisane
 • Kiara
 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2458
 • Zobacz profil
Odp: KAPLANI W JUDAIŻMIE....
« Odpowiedz #1 : Sierpień 25, 2015, 14:10:33 »


https://en.wikipedia.org/wiki/Kohen

Kohen

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
W przypadku innych znaczeń, patrz Cohen (ujednoznacznienie)
Na hawajskiej lekarza religijnej, patrz Kahuna.
Część serii artykułów na
Kapłaństwo w ​​judaizmie


Kohen lub Cohen (lub kohain; hebr. כֹּהֵן, "ksiądz", pl כֹּהֲנִים Kohanim) to hebrajskie słowo kapłana. Żydowska Kohanim tradycyjnie wierzył i halakhically muszą mieć bezpośrednie patrylinearnej zejście z biblijnego Aarona.

W czasie istnienia Świątyni w Jerozolimie, Kohanim wykonywane codzienne i wypoczynek (Yom Tov) obowiązków ofiarnych. Dziś Kohanim zachować mniejsze choć odrębny status w rabinicznych i karaimizm, a związane są dodatkowe ograniczenia, zgodnie z prawosławnym judaizmu.

W Samarytanina społeczności, Kohanim pozostały podstawowe przywódców religijnych. Ethiopian żydowscy przywódcy religijni są czasami nazywane kahen, formą tego samego słowa, ale pozycja nie jest dziedziczna, a ich obowiązki są bardziej jak u rabinów niż kohanim w większości żydowska społeczności.


cd...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 25, 2015, 14:25:54 wysłane przez Kiara »
Zapisane
 • Kiara
 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2458
 • Zobacz profil
Odp: KAPLANI W JUDAIŻMIE....
« Odpowiedz #2 : Sierpień 25, 2015, 14:11:53 »

    18 Linki zewnętrzne

Etymologia

Rzeczownik Kohen jest używany w Torze w odniesieniu do kapłanów, zarówno żydowskich i nieżydowskich, takich jak naród żydowski jako całość, [1], a także kapłani (hebr Kohanim) od Baala (2 Królów 10:19) ,

Hebrajski rzeczownik Kohen jest najczęściej tłumaczone jako "kapłan", czy żydowskie lub pogańskich, takich jak kapłanów Baala lub Dagona, choć chrześcijańscy księża, o których mowa w języku hebrajskim przez Komer terminu (Hebrew כומר). Słowo pochodzi od semickiego korzenia wspólnego, co najmniej, do języków semickich centralny; pokrewne arabskim słowo كاهن Kahin oznacza "wieszcz, augurem lub kapłana".

Tłumaczenia w parafraza aramejski targumic interpretacji to "przyjaciel" w Targum Yonathan do 2 Królów 10:11, "mistrz" w Targum do Amosa 7:10, i "minister" w Mechilta do Parshah Jethro, Wj 18: 1-20 : 23 1: 1. W jaskrawo innym tłumaczeniu tytuł "pracownik", Rashi na Exodus 29:30 i "sługą" Targum do Jeremiasza 48: 7, zostały zaoferowane jako tłumaczenie, jak również. Niektóre [kto?] Próbowało rozwiązać ten tłumaczeń sprzeczność, sugerując, że choć kapłan nie korzysta z konkretnych uprawnień, głównym składnikiem kapłaństwa w judaizmie jest służebność. [Potrzebne źródło]
Pochodzenie biblijne
Główny artykuł: Kapłaństwo (starożytny Izrael)

Stan księdza Kohen był przyznać Aarona, brata Mojżesza, i jego synów jako wiecznego przymierza [2] lub przymierza soli. W ciągu 40 lat wędrówki przez pustynię i do Świątyni w Jerozolimie został zbudowany, kapłani wykonywane ich posługę kapłańską w przenośnym Tabernakulum. (Numery 1: 47-54, numery 3: 5-13, numery 3: 44-51, Liczb 8: 5-26) swoje obowiązki związane oferuje codzienne i żydowskich wakacyjnych poświęceń i błogosławiąc ludzi w Kapłańskiego Błogosławieństwa, później znany także jako Nesiat Kapayim ("podnoszenie rąk"). W szerszym znaczeniu, ponieważ Aaron był potomkiem Tribe of Levi, kapłani są czasami ujęte w perspektywie Lewitów, przez bezpośrednie patrylinearnej pochodzenia. Jednak nie wszyscy lewici są kapłanami.

Gdy świątynia istniała, większość ofiar i ofiary mogą być prowadzone wyłącznie przez kapłanów. Lewici dla kapłana (czyli wszystkich tych, którzy pochodzą od Lewiego, syna Jakuba, ale nie od Aarona) przeprowadzono szereg innych ról Temple, w tym rytualnego uboju zwierząt, usługi piosenka wykorzystania głosu i instrumentów muzycznych i różnych zadań w pomoc kapłanom w trakcie wykonywania usługi.
Prawo Tory
Główny artykuł: Tory U.

Tora wymienia Melchizedeka, króla Salem, zidentyfikowanego przez Rashi jako Sema, syna Noego, jako "kapłan" Kohen do El Elyon (najwyższego Boga) Rodzaju 14:18. Drugi jest Potiphera, kapłan Heliopolis, następnie Jethro, kapłana Madianitów zarówno pogańskich kapłanów swojej epoki. [3]

Gdy Ezaw sprzedał przyrodzone z pierworodnym z Jakubem, Rashi wyjaśnia, że kapłaństwo zostało sprzedane wraz z nim, ponieważ przez prawo kapłaństwo należy do pierworodnego. Tylko wtedy, gdy pierworodnym (wraz z resztą Izraela) zgrzeszył w incydencie w złotego cielca, kapłaństwo zostało podane do pokolenia Lewiego, które nie zostały skażone przez ten incydent. [Potrzebne źródło]

Mojżesz miał otrzymać kapłaństwo wraz z kierownictwem Żydów, lecz gdy kłócił się z Bogiem, że nie powinien być liderem, dano do Aarona. [Potrzebne źródło]

Aaron otrzymał kapłaństwa wraz z jego dziećmi i wszystkich potomków, które byłyby urodzonych później. Jednak, jego wnuk Pinchas już urodziła, i nie otrzymują kapłaństwo, aż zabił księcia z pokolenia Symeona i księżniczkę z Madianitów (numery 25: 7-13). Następnie, kapłaństwo pozostało z potomkami Aarona. Niektóre Kabała źródła cytują, że gdy przyjdzie Mesjasz, istnieje tradycja, że będzie to powrót do pierworodnym (patrz kapłaństwa Żydów w Trzeciej Świątyni).
Arcykapłan
Główny artykuł: Arcykapłan (judaizm)

W każdym pokoleniu, gdy świątynia stała, jeden kohen będą wyróżniane w celu wykonywania funkcji arcykapłana (hebr Kohen Gadol). Jego głównym zadaniem było Dzień Pojednania usługi. Innym wyjątkowym zadaniem arcykapłana była ofiara posiłku codziennej ofiary; pełnił również przywilej, aby zastąpić dowolny kapłanowi i złóż ofiarę wybrał żadnej. Mimo, że Tora zachowuje procedurę wybrać Najwyższego Kapłana w razie potrzeby, w przypadku braku świątyni w Jerozolimie, nie ma Arcykapłan w judaizmie dziś.
Dwadzieścia cztery kohanic podziały
Główny artykuł: kapłańskie, podziały

Król Dawid przypisane każdej z 24 kapłańskich klanów do tygodniowego zegarek (Hbr "Mishmeret" = משמרת.), Podczas których jego członkowie byli odpowiedzialni za utrzymanie harmonogram oferty w świątyni w Jerozolimie, zgodnie z 1Chronicles 24: 3-5. Przed tym czasie, kursy kapłańskie liczyła zaledwie osiem. Ten nowo instated cykl kursów kapłańskich lub kapłańskich podziałów, które mniej więcej dwa razy w roku się powtórzyła.

Po pierwsze i drugie zostały zbudowane, kapłani rodu Aarona zakłada te role w świątyni w Jerozolimie. Każdy z tych 24 grup składała się z sześciu rodzin kapłańskich z każdej z sześciu obsługującej jednego dnia tygodnia. Na Sabbath dzień, wszystkie sześć współpracował. Według późniejszej interpretacji rabinicznej, te 24 grup zmieniło w każdy szabat w zakończeniu Mussaf usługi. [Potrzebne źródło]. Jednak na 24 festiwalach biblijnych byli obecni w świątyni na służbę. [Potrzebne źródło] Pierwsza z tych oddziałów lub dywizji, był znany jako klan kapłańskie (Yehoyariv Jehoiariv). Członkowie tej rodziny mówi się już do Jemenu, a teraz nazywa imieniem Maghori Kohen. [4] Według dr Aviva Klein Franke, [5] nazwa Jehoiariv (Yehoyariv) pochodzi od dwóch słów, Yeho - Yariv, czyli "zmagać się z Bogiem", lub "walczyć dla Boga". Jaakow Sapir, który w 1859 roku odwiedził Jemen CE, przeprowadzono niewiele badań na tle tej rodziny i stwierdził, że nazwa Maghari lub Maghori, jest epitet podane do rodziny, i że nazwa jest tłumaczeniem z języka arabskiego o samo znaczenie, jak ich oryginalną nazwą, Yeho -. Yariv, czyli "ten, który podnosi," [6]

Według Talmudu Jerozolimskiego (Ta'anith 4: 2 / 20a): "Cztery oddziały wyszli z emigracji: Yedaiah, Harymowych Paszchura i immer. Prorocy wśród nich zawarł zastrzeżenie z nich, a mianowicie, że nawet jeśli Jehoiariv powinny pochodzić z wygnania, na oddziale pełniących obowiązki, które służy w świątyni w tym czasie nie powinno być odrzucone na swoim koncie, ale raczej, że ma się stać wtórne do nich. " Według Talmudu Jerozolimskiego (Ta'anith 4: 2 / 20a): "Cztery oddziały wyszli z emigracji: Yedaiah, Harymowych Paszchura i immer. Prorocy wśród nich zawarł zastrzeżenie z nich, a mianowicie, że nawet jeśli Jehoiariv powinny pochodzić z wygnania, na oddziale pełniących obowiązki, które służy w świątyni w tym czasie nie powinno być odrzucone na swoim koncie, ale raczej, że ma się stać wtórne do nich. "https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kohen&prev=search

cd....
« Ostatnia zmiana: Sierpień 25, 2015, 14:17:44 wysłane przez Kiara »
Zapisane
 • Kiara
 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2458
 • Zobacz profil
Odp: KAPLANI W JUDAIŻMIE....
« Odpowiedz #3 : Sierpień 25, 2015, 14:18:32 »

Zniszczenie Drugiej Świątyni

Po zniszczeniu Świątyni na koniec pierwszej Revolt żydowskiej i przemieszczenia do Galilei na większość pozostałej ludności żydowskiej w Judei w końcu Bar Kochva Revolt, tradycji żydowskiej w Talmudzie i wierszy z ewidencji z epoki, że Potomkowie każdego kapłańskiego zegarek ustanowił osobnego miejsca mieszkaniowej w miastach i wioskach Galilei, mieszkalnych i utrzymuje ten wzór przez co najmniej kilka wieków w oczekiwaniu na odbudowę świątyni i wznowieniem cyklu kursów kapłańskich. Konkretnie, to kohanic regionu rozliczenia wyciągnął z Bejt Netofa, dzięki Nazareth regionu do Arbel i okolicach Tyberiady.

Profesor Yosef Tobi, opisując napis kamień znajdujący się w Jemenie, a który zawiera częściową listę nazwisk (w języku hebrajskim) kapłańskiego oddziałów i ich miejsc zamieszkania, pisze: [7] "Jeśli chodzi o prawdopodobną silne przywiązanie duchowego posiadanych przez Żydzi Ḥimyar do Ziemi Izraela, jest to również świadczy napis z nazwiskiem na miśmarōṯ (oddziałach), kapłańskie, które początkowo odkryta we wrześniu 1970 roku przez W. Müller, a następnie, niezależnie, przez P. Grjaznevitch W ciągu meczet w Bayt al-Ḥāḍir, miejscowości położonej w pobliżu Tan'im, na wschód od Sana ". Napis ten został opublikowany przez kilku europejskich uczonych, ale Przełomowe badanie zostało przeprowadzone przez EE Urbach (1973), jednego z najważniejszych badaczy literatury rabinicznej w poprzedniej generacji. Należy zauważyć, że kapłańskie oddziały były postrzegane jako jeden z najbardziej charakterystycznych elementów w zbiorowej pamięci narodu żydowskiego jako narodu podczas okresu rzymskiego i bizantyjskiego panowania w Ziemi Izraela po zniszczeniu Drugiej Świątyni, o ile jako że stał się symbolem kultu żydowskiego w Ziemi. "

Teraz jest niepewna, kiedy to po raz pierwszy kamień wygrawerowany napis, ale z pewnością nie sięga do czasów, w pobliżu zniszczenia Drugiej Świątyni, o ile nie wcześniej. Pełna lista nazwisk kapłańskich normalnie zawarte dwadzieścia cztery kapłańskie podopiecznych. Jednak dzisiaj, kamień napis zawiera tylko częściową listę ich nazwisk, swoich dawnych miejsc zamieszkania - począwszy od czwartego oddziału, a kończąc na XIV oddziale. To dlatego, że kamień został częściowo wycięta, jak również, z których część została ukryta pod ziemią. Jest to najdłuższa lista nazw tego typu kiedykolwiek odkryto aż do dnia dzisiejszego: [8]
Miszna i Talmud
Kwalifikacje i dyskwalifikacje
Główny artykuł: Kohanic dyskwalifikacje

Chociaż Kohanim może przejąć swoje obowiązki, gdy dotarli fizyczną dojrzałość, Bractwo kohanim ogół nie pozwoli młodych Kohanim rozpocząć służbę, aż dotarli do wieku dwudziestu lat, [9], a niektóre opinie twierdzą, że w tym wieku było trzydzieści. [10] Nie nie był obowiązkowy wiek emerytalny. Tylko wtedy, gdy Kohen został fizycznie niedołężnych nie mógł już służyć. [11] kohen może zostać zdyskwalifikowany z pełnienia służby dla wielu powodów, w tym, ale nie ograniczając się do, Tumah, małżeńskich skaz i wad fizycznych. Ważne jest to, że nigdy nie jest na stałe kohen zdyskwalifikowany z usługi, ale jest dozwolone, aby powrócić do swoich normalnych obowiązków po dyskwalifikacji przestaje.
Dwadzieścia cztery kohanic prezenty
Główny artykuł: Dwadzieścia cztery kohanic prezenty

Kohanim zostały zrekompensowane przez ich służby dla narodu i świątyni przez dwadzieścia cztery kohanic prezentów. [12] Spośród tych 24 prezentów, 10 są na liście należy podać nawet poza ziemi Izraela. Przykładem darów udzielonych Kohen w diasporze są przede pięć syklów z pidyon haben ceremonii, a dawanie przedniej nogi, policzki i trawieńcu z każdego zwierzęcia Kosher-ubite. [13]
Kohen i Tora instrukcja
Główny artykuł: Instrukcja Tora z Kohanim
Grupa kohanim studiowania Misznajot prawa Keilim w oczekiwaniu na przebudowę Beit Hamikdash.

Wersety Tory i rabinicznych komentarz do Tanach oznacza, że kohen ma unikalną rolę lidera wśród narodu Izraela. Oprócz dobrze znanej roli Kohen do sędziowania w działalności ofiarnego w świątyni (The Korbanot), kohen zakłada się, że mają obowiązek bycia wiedzę w przepisach ustawowych i niuanse Tory i być w stanie dać dokładna instrukcja w tych przepisów do narodu żydowskiego.

Rabin Samson Raphael Hirsch wyjaśnia tę odpowiedzialność jako nie wyłączne instruktorzy Tory, ale pracuje w tandemie z rabinicznych przywódców ery. [14]
Nowoczesna aplikacja

Po zburzeniu Drugiej Świątyni i zawieszenia ofiarnych, formalna rola kapłanów w usługach ofiarnych dobiegła końca, tymczasowo (do czasu odbudowy świątyni po raz kolejny) lub na stałe (w przypadku jej nigdy nie przebudowany ). Kohanim jednak zachować formalną i publicznego uroczyste rolę w synagodze nabożeństwach, które zostały określone jako substytut lub przypomnienia samych ofiar ("Zabierzcie ze sobą słowa i nawróci do Pana, mówi do Niego:" Przebacz wszystkie nieprawości i zaakceptować to, co jest dobre, a my złożymy przez woły ofiarę naszych ustach ... "(Ozeasza 14: 2)) Kohanim również mają ograniczoną liczbę innych szczególnych obowiązków i przywilejów w żydowskiej praktyki religijnej Te specjalne.. Role zostały utrzymane w ortodoksyjnego judaizmu, a czasami w judaizm konserwatywny. judaizmem reformowanym nie stać żadnego specjalnego statusu lub uznawania kohanim.
Synagoga alija

Każdy poniedziałek, czwartek i Szabat w ortodoksyjnych synagog (i wielu konserwatywnych również), część z Tory na głos czytać w oryginale hebrajskim przed zgromadzeniem. W dni powszednie, w tym czytanie jest podzielony na trzy; zwyczajowo nazywamy Kohen do pierwszego czytania (aliyah), Lewitę do drugiego czytania, i każdy inny członek plemienia Izraela do trzeciego czytania. W Szabat, odczyt jest podzielony na siedem części; kohen nazywany jest dla pierwszego aliyah i lewita na sekundę, a członkiem innego plemienia do końca.

Jeśli Kohen nie jest obecny, jest zwyczajem w wielu wspólnotach dla lewita, aby wykonać pierwsze Alija "bimkom Kohen" (w miejscu w Kohen) i Izraelita drugi, a następujące po nich. Zwyczaj ten nie jest wymagane przez halachy (prawo żydowskie), jednak i Izraelici mogą być wezwane do wszystkich aliyot.

Zmarły 12 i na początku 13 wieku, rabin Meir Rothenburg orzekł, że w społeczności składającej się wyłącznie z kohanim, zakaz dzwoniąc Kohanim na wszystko, ale dwa pierwsze i maftir aliyot tworzy sytuacji impasu, które powinny być rozwiązane poprzez wywołanie kobiet do Tory dla wszystkich pośredniego aliyot.

Konserwatywna Rabinów Zgromadzenie jest Komisja żydowskiego Prawa i Standardów (CJLS), zgodne z ogólnym widoku ruchu konserwatywnego w roli kohanim, orzekł, że praktyka zwoływania Kohen do pierwszego aliyah stanowi zwyczaj, a nie prawa, i że w związku z konserwatywnego rabina nie jest zobowiązany do jego przestrzegania. Jako takie, w niektórych konserwatywnych synagogach, praktyka ta nie jest przestrzegane.
Kapłańskie błogosławieństwo
Główny artykuł: Kapłańskie Błogosławieństwo
Tłumy gromadzą się na Paschę na ścianie zachodniej, aby otrzymać błogosławieństwo kapłańskie.
Błogosławieństwo gest przedstawiony na nagrobek rabina Meschullam Kohn (1739-1819), który był Kohen.

Kohanim uczestniczenia w modlitwie prawosławnego dostarczyć także kapłańskie błogosławieństwo, [15] podczas powtarzania Shemoneh Esrei. [16] Wykonują tę usługę przez stoi i stoi tłum z przodu zgromadzenia, z ich ramiona odbyła się na zewnątrz i ręce i palce w określonej formacji, z żydowskiej modlitwy szal lub talit obejmującego głowami i wyciągnięte ręce tak, że ich palce nie widać. [17] Kohanim mieszka w Izraelu i wielu Żydów sefardyjskich żyjących na obszarach poza Izraelem dostarczyć kapłańskim błogosławieństwem codziennie; Aszkenazyjskich Żydów mieszkających poza Izraelem dostarczyć go tylko na święta żydowskie. [18]
Pidyon Haben (Wykup pierworodnych)
Główny artykuł: pidyon haben

Poza synagogi, kohen prowadzi ceremonię pidyon haben. Ten symboliczny Wykup pierworodnego syna opiera się na przykazania Tory ", a ty odkupić wszystko pierworodne człowieka wśród synów". [19]
Wpływ na stan cywilny

Judaizm ortodoksyjny rozpoznaje reguły jako w pełni sił, ale w praktyce ma wyrozumiałości w stosunku do niektórych zwężeń Regulaminu "i dąży do rozwiązania przynajmniej pewne wątpliwości na korzyść pozwalając wątpliwą małżeństwo. [Potrzebne źródło] Jeśli obszary podejścia prawosławne może tworzyć różne wyniki obejmują sytuacje, w których kobiety zostały zgwałcone, porwanych lub zakładnikiem, potomkowie nawróconych, których status judaizmu okazało się przedmiotem wątpliwości, niejednoznaczne wcześniejsze historie randkowe i inne sytuacje potencjalnie niejasne lub trudne. [potrzebne źródło]

Ksiądz z rodu Aarona (tj Kohen) zabrania Prawa Mojżeszowego (Tory), aby ożenić się z rozwiedzioną kobietę, nawet gdyby była rodem Izraelita. Podobnie, męski potomek z linii Aarona jest zabronione poślubić Żydówkę, kto miał stosunek z nie-Żyda, czy została zgwałcona lub miała świadomie zrobił. Tak samo, nie może poślubić Żydówkę, której narodziny były przez ojca, który jest Kohen, lecz który naruszył jeden z tych zakazów. Jeśli on poszedł do przodu, a nie jeden z tych trzech rzeczy, jego męski problem rodzi się z takiego związku nie jest już księdzem (tj Kohen), lecz staje się Hallal (Lev. 21: 7, 14) - to termin wyznaczenia jednego, który jest nie jest już księdzem, ale zbezczeszczone. Kapłan musi utrzymywać nieskażone rodowód, a matka musi być urodzenia żydowskiego. Jeśli poślubił kobietę nie-żydowskich z nieżydowskich narodów, jego dzieci nie są już księża, ale poganie. Gdyby kapłan z rodu Aarona przekroczył ten zakaz i poślubił rozwiedzioną kobietę, i mieli wspólnych dzieci, wszystkie z jego kobiet kwestii - czy jego lub jego synów, lub jego wnuków - jest zabroniona od małżeństwa do kapłańskiej magazynie dla wszystkich pokoleń , [20]

Gwałt stwarza szczególnie wzruszający problem. Ból doświadczony przez rodziny kohanim które były wymagane do rozwodu swe żony, jak wynikiem gwałtów towarzyszących zdobyciu Jerozolimy nawiązano w tej Miszny:

    Jeśli kobieta zostali uwięzieni przez nie-Żydów, dotyczące spraw pieniądze, że jest uprawniony do jej męża, ale jeśli z jakiegoś przestępstwa kapitałowego, że wolno jej męża. Jeśli miasto zostały pokonane przez oblegających wojsk, wszystkie kobiety w kapłańskim stanie znaleźć w niej nie kwalifikują się [być żoną kapłanów lub pozostają w związku małżeńskim z kapłanów], ale jeśli mieli świadków, nawet niewolnikiem, a nawet bondswoman, mogą one uwierzyć. Ale nikt nie może uwierzyć w siebie. Rabin Zachariasz ben Hakatsab powiedział: "W tej świątyni, jej ręka nie mieszać z mojej strony od chwili, gdy nie-Żydzi weszli do Jerozolimy, dopóki nie wyszedł." Rzekli mu:. Nikt nie może dać z siebie dowodów [21]

Izrael

Izraelski rabinat nie wykona małżeństwa halakhically zakazanego do Kohen. Na przykład, Kohen nie może legalnie poślubić rozwiedziony lub przerobiony kobietę w państwie Izrael, chociaż obcy małżeństwo zostanie rozpoznany.
Konserwatywny pogląd żydowska

Judaizm konserwatywny wydał takanah awaryjnego (rabinicznych edykt) czasowego zawieszenia stosowania przepisów w całości, na tej podstawie, że wysoka stopa małżeństwa mieszane zagraża przetrwaniu judaizmu, a tym samym, że wszelkie małżeństwa między Żydami jest mile widziane. Takanah oświadcza, że potomstwo takich małżeństw są uważane za kohanim [. Potrzebne źródło] Ruch pozwala Kohen poślubić nawróconego lub rozwódkę z tych powodów:

    Od świątyni w Jerozolimie nie jest już istniejące i korbanot nie powinny być przywrócone, Kohanim nie są już w stanie wykonywać usługi Temple w stanie rytualnej czystości.
    Ponieważ kryzys małżeństwa mieszane wśród amerykańskich Żydów jest ekstremalna, konserwatywny ruch czuje musi wspierać decyzję dwóch Żydów do zawarcia małżeństwa. [22] [23]

Bat kohen
Główny artykuł: Bat-Kohen

Kohen był stan, że tradycyjnie, o których mowa ludzi, przekazywane z ojca na syna, chociaż były sytuacje, w których kohen bat, córka Kohen, korzystają jakiś specjalny status. Na przykład, pierworodny syn Kohen bat lub pierworodnego syna Lewiego nietoperzy (córka każdym lewita) nie wymaga rytuał pidyon haben. [Potrzebne źródło]

Ponadto, kobiety, choć nie podają w Przybytku i Świątyni, wolno było jeść i korzystać z niektórych 24 kohanic prezenty. Jednakże, jeśli córka Kohen jest poślubiła mężczyznę spoza kohanic linii, ona już nie wolno korzystać z kohanic prezenty. Odwrotnie, córka nie-Kohen, który ożenił się z Kohen wziął na takich samych prawach jak niezamężnej córki Kohen. [Potrzebne źródło]
Współczesne czasy

Dzisiaj, prawosławnego i wielu konserwatywnych rabinów utrzymują stanowisko, że tylko człowiek może działać jako Kohen, i że córka Kohen jest rozpoznawany jako bat kohen tylko w tych bardzo nielicznych sposobów, które zostały zidentyfikowane w przeszłości. Inne konserwatywny rabini, wraz z niektórych reform i rekonstrukcjonizm rabinów, są przygotowane, aby dać równy status Kohen z córką Kohen. [Potrzebne źródło]

Judaizm ortodoksyjny utrzymuje, że przywileje i status Kohanim wynikają głównie z ich oferty i działań w świątyni. W związku z powyższym, w ortodoksyjnego judaizmu tylko mężczyźni mogą wykonać Kapłańskiego Błogosławieństwa i odbieranie pierwszego alija podczas publicznego czytania Tory, a kobiety z reguły nie są dopuszczone do sędziowania w ceremonii pidyon haben. Jednak pytanie, co działa (o ile istnieją) kohen nietoperz może wykonać w kontekście prawosławnego jest przedmiotem obecnej dyskusji i debaty w niektórych kręgach prawosławnych. [24]

Niektórych kobiet grupy modlitewne, które praktykują pod halachicznej kierunkiem non-ortodoksyjnych rabinów, i które prowadzą czytania Tory dla tylko kobiety, które przystosowane zwyczaj zwoływania Kohen BAT dla pierwszego aliyah i bat levi na sekundę. [25]

Judaizm konserwatywny, zgodne z jego poglądem, że nie zostaną przywrócone ofiary w świątyni, w kontekście zaangażowania wielu zgromadzeń "na płeć (ale nie plemiennej) egalitaryzmu, interpretuje talmudyczne odpowiednie fragmenty, aby umożliwić wyeliminowanie większości różnic między mężczyzn i kobiet kohanim w zgromadzenia plemienne, które zachowują tradycyjne role podczas modyfikowania tradycyjnych ról płci. Ruch konserwatywny zasady łagodzenia kar na ten widok, że przywileje Kohen nie pochodzą z oferowania oferty Temple, ale wyłącznie z liniową świętości, i że ceremonie takie jak Kapłańskiego Błogosławieństwa powinny ewoluować od ich pochodzenia opartych świątyni. (Argument dla zaangażowania kobiet w Kapłańskiego Błogosławieństwa przyznaje, że tylko mężczyzna Kohanim mógł wykonać ten rytuał w czasach Świątyni, ale że ceremonia nie jest zakorzeniona w Temple praktyce, a jego związek z świątyni był rabinicznej dekretu, a rabini w związku z tym mają prawo do zezwalania na praktykę, aby rozwijać się od swoich korzeni Temple-based). [26] W rezultacie, niektórzy konserwatywni synagogi umożliwić Kohen bat do wykonywania Kapłańskie błogosławieństwo i ceremonię pidyon haben, a do otrzymania pierwszego alija czasie czytanie Tory.

Halacha komitetem Masorti ruchu (odpowiednik Konserwatywnej judaizmu) w Izraelu orzekł, że kobiety nie otrzymują takiego aliyot i nie może skutecznie wykonywać funkcje (rabin Robert Harris, 5748). Dlatego też nie wszystkie Konserwatywne zgromadzenia lub rabini pozwalają te role bnot kohanim (córki księży). Co więcej, wiele egalitarne zorientowanych Konserwatywne synagogi zniosły tradycyjnych plemiennych role i nie wykonywać ceremonie z udziałem Kohanim (takich jak Kapłańskiego Błogosławieństwa lub dzwoniąc Kohen do pierwszego aliyah) oraz wiele tradycyjnych poglądach konserwatywnych synagogi zachowały role tradycyjne płci i nie pozwalają kobiet do wykonywania tych zadań w ogóle. [27]

Ponieważ większość reform i rekonstrukcjonizm świątynie zniosły tradycyjnych plemiennych wyróżnień, role i tożsamości na podstawie egalitaryzmu, specjalny status dla Kohen nietoperzy ma bardzo małe znaczenie w tych ruchów.

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kohen&prev=search

« Ostatnia zmiana: Sierpień 25, 2015, 14:24:10 wysłane przez Kiara »
Zapisane
 • Kiara
 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2458
 • Zobacz profil
Odp: KAPLANI W JUDAIŻMIE....
« Odpowiedz #4 : Sierpień 25, 2015, 14:23:35 »

Kohen badania genetyczne
Główny artykuł: Y-chromosomalnych Aaron
   
[Ukryj] Ta sekcja ma wiele problemów. Proszę, pomóż go poprawić lub przedyskutować te kwestie na stronie dyskusji.
Ten artykuł powinien zawierać streszczenie Y-chromosomalnych Aaron Zobacz. Wikipedia: Podsumowanie styl. Do informacji o tym, jak włączyć go do głównego tekstu niniejszego artykułu jest (maj 2015)
Sekcja ta opiera się w znacznym stopniu lub całkowicie na z jednego źródła. (Maj 2015)
Ta sekcja ewentualnie zawiera oryginalne badania. (Maj 2015)

Ostatnio, tradycja, że wiele Kohanim pochodzą od wspólnego męskiego przodka zyskał wsparcie badań genetycznych. [Potrzebne źródło] Od chromosomu Y jest dziedziczone tylko od własnego ojca (kobiety nie mają chromosom Y), wszystkie bezpośrednie liniach męskich dzielić wspólny haplotypów. Dlatego badanie zostało wykonane w różnych sektorach ludności żydowskiej i nie-żydowskiej, aby zobaczyć, czy jest jakaś wspólnota wśród swoich Y chromosomów. Początkowe badania przez Hammer, Skorecki, et al. została oparta na ograniczonej badaniu 188 pacjentów, w której wskazał wąski zestaw markerów genetycznych [jakich?] znalezionych w nieco ponad 50% Żydów z tradycji kapłańskiej opadania i około 5% Żydów, którzy nie wierzą, że są Kohanim. [28] W ciągu kolejnej dekady, Hammer, Skorecki i innych badaczy w dalszym ciągu gromadzi materiał genetyczny z żydowskich i nieżydowskich mieszkańców na całym świecie. Doprowadziło to do klasyfikacji szerszego zestawu markerów genetycznych, teraz nazywany Cohen Modal haplotypów (CMH). [Potrzebne źródło] Ostatnie wyniki wskazują, że 46% z tych, którzy mają rodzinną tradycję kapłańskiego opadania [niejasne] należą do Haplogrupa Y-DNA zidentyfikowano jako J -P58 oraz, że co najmniej dwie trzecie, że 46%, bardzo podobnych sekwencji T-DNA, wskazując względnie ostatniego wspólnego przodka. [29] Dalsze 14% kohanim stwierdzono należeć do innego linia, w haplogrupy j2a -M410. [29] W przeciwieństwie do oryginału CMH znajduje się aż o 5% do 8% Żydów, którzy nie mają rodzinną tradycję bycia kohanim, a tylko 1,5% stwierdzono, że mają najbardziej zbliżone do najbardziej szczegółowej sekwencji. [29] Wśród nie-Żydów, CMH można znaleźć wśród Yemenites nieżydowskich (> 67,7%) i Jordanii (~ 7%), ale nie stwierdzono, aby w największym stopniu odpowiadają najbardziej szczegółową sekwencję. [29] Tak więc, badania [której?] dokument pewne różnice między chromosomów Y z kohanim, co oznacza, że znaczna część Kohanim mają pewne wspólne pochodzenie mężczyzna. [potrzebne źródło] Od stanu religijną Kohen jest uwarunkowany jest mężczyzna biologicznym potomkiem Aarona w połączeniu z wielu innych zmiennych, które nie są przedmiotem badań genetycznych (żonie Kohen nie mieli kontaktów z nie-Żyda, być rozwódką itp) posiadanie wspólnego haplotypie nie zapewnia wystarczających dowodów do nadawania lub utrzymania status religijnej w Kohen, która zależy od więcej niż prosty dziedziczności. [potrzebne źródło] Utrata stanu kapłańskiego w czasie których przypada 1,5% non-Kohen Żydów, którzy bardzo dokładnie dopasować sekwencję chromosomu Y, który jest najbardziej popularne wśród kohanim. [potrzebne źródło]
Cohen (i jego odmiany) jako nazwisko
Główny artykuł: Cohen (nazwisko)

Stan Kohen w judaizmie nie ma koniecznej relacji do nazwiska osoby. Choć prawdą jest, że potomkowie kohanim często opatrzone nazwiskami, które odzwierciedlają ich genealogii, istnieje wiele rodzin o nazwisku Cohen (lub dowolnej liczby zmian), którzy nie są Kohanim ani nawet żydowskiej. Przeciwnie, istnieje wiele Kohanim które nie mają Cohen jak nazwisko.

Istnieją liczne warianty pisowni nazwiska Cohen. Są one często uszkodzony przez tłumaczeniu lub transliteracji do lub z innych języków, jak pokazano na poniższym przykładzie (nie jest to pełna lista).
Sulejman ben Pinhas al-Cohen rodzina Sanie, circa 1944

    Angielski: Cohen, Cowen, Cahn, Cahan, Carne, Cohn, Stożek, w stanie Connecticut, Conway, Cohan, Cohaner, Cahanman, Chaplan, Keohan, Kaplan (Cohan jest także irlandzki nazwisko oraz Conway jest również nazwisko pochodzenia walijskiego, Cowen jest często wariant szkockiego nazwiska Cowan.)
    Niemiecki: Kohn, Cohn, Kogen, Korn, Kuhn, Kahn, Kane, Konel, CON / Coen, Katz (hebrajski skrót kohen Zedek (כהן צדק) czyli "sprawiedliwych kapłan"), Jachmann, Jachmann-Kohn, Jachkone, Kogenmann , Kogenman, Kogner, Kogener, Kagen, Cohner, Kohner, Kahnmann, Kahaneman, Cahnmann
    Holenderski: Cohen, Kain, Kohn, Kon, Cogen
    Francuski: Cahen, Cohen, Caen, Cahun, Kahane
    Grecki: Kots, Kotais, Kotatis, Kothanis (Romaniote Żydzi)
    Węgierski: Kohen, Kahan, Konel
    Rosyjski: Kogan, Kogen, Kokhen (Kochen), Pop (Priest) Brevda, Kagedan / Kagidan (w języku hebrajskim, to imię jest pisane "KAF-Shin-daled-mniszka" i jest skrótem od "Kohanei Shluchei DeShmaya Ninhu", który aramejski dla "księża są posłańcami Także możliwe odmiany tego nazwą
    Gruziński: Kotais, Kotatis, Kutatisi, Kutaïssi
    Serbski: Koen, Kon, Kojen
    Polski: Kon, Kochan, Jach, Kaplan, Caplan, Kaplin, Kapłon, KAC
    Włoski: Coen, Cohen, Prohen, Sacerdote (Włoski dla "księdza"), Sacerdoti, Sacerdoti Coen
    Hiszpański: Coen, Cohen, Koen, Cannoh, Canno, Canoh, Coy, Cano, Cao, Correa
    Basków: Apeztegui "kapłański dom", w Basków "apaiz" (kapłańskie) i "tegi" (dom). Również Apéstegui, Apesteguia, Apaestegui, Aphesteguy
    Portugalski: Cao, Cunha, Correia, Coelho
    Perski: Kohan, Kâhen, Kohanzâd, Kohanci, Kohani, Kohanqâdoš
    Turecki: Kohen
    Rumuński: Cozer
    Arabski: al-Kohen, al-Kahen, al-Kahin
    Starożytna / Nowoczesne Hebrajski: Kohen, HaKohen, ben-Kohen, bar-Kohen, Koheni, Kahana, Kohanim, Kohen-Tzedek / Kohen-Tzadik (Katz)
    Inne: Maze / Mazo, Mazer (akronim mi Zera Aharon, czyli "z nasion Aarona"), Azoulai (akronim od ishah zonah ve'challelah lo yikachu, czyli "kobieta obcych lub rozwód nie podejmuje": Zakaz wiążące kohanim), Rappaport, Kahane

Jednak w żaden sposób nie są Żydzi z tych nazwisk Kohanim. Dodatkowo, niektóre "Cohen" -Type nazwiska są uważane za silniejsze oznaki statusu niż inne. "Cohen" jest jednym z najtrudniejszych do uzasadnienia ze względu na jego czystej wspólności.

We współczesnym Izraelu, "Mosze Cohen" jest odpowiednikiem "John Smith", w krajach anglojęzycznych - czyli przysłowiowo najczęściej nazw.
Seder
Główny artykuł: Seder Plate

Według żydowskiej Wirtualnej Biblioteki, jedna wspólna interpretacja w praktyce o trzy kawałki macy na talerzu Seder jest to, że stanowią one "Kohen, Levi i Izrael" (czyli kapłani, pokolenie Lewiego, i wszystkie inne Żydzi ). [30]
Poza judaizmu

Według Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, albo "dosłowne potomkowie Aarona", lub godnego Kapłaństwa Melchizedeka posiadacze mają prawo stanowić Przewodniczącej Rady Biskupiej podstawie upoważnienia Prezydenta (Sekcja 68: 16-20) , Do tej pory, wszyscy ludzie, którzy służyli na Prezesi Biskupi byli posiadacze kapłaństwa Melchizedeka, a nigdy nie zostały publicznie zidentyfikowane jako potomkowie Aarona. Zobacz także mormonizmu i judaizm.
Odniesienia w kulturze popularnej

Pozycjonowanie ręce Kohen w trakcie Kapłańskiego Błogosławieństwa był Leonard Nimoy inspiracją jest dla Mr. Spocka Vulcan salutowanie w oryginalnym serialu Star Trek. Nimoy, podniósł ortodoksyjny Żyd (ale nie Kohen), stosowany salut, gdy mówi "Żyj długo i szczęśliwie".

Błogosławieństwo Kapłańskie jest używany przez Leonarda Cohena w jego pożegnalnym błogosławieństwem podczas "którego ty idziesz", piosenka zamykająca na jego koncerty. Sam Leonard Cohen z Kohen rodziny. On również używa rysunek Kapłańskiego Błogosławieństwa jako jeden z jego logo.
Kohen i Holokaust
Główny artykuł: teologia Holokaust

W 1938 roku, wraz z wybuchem przemocy, które zaczęło być znane jako Nocy Kryształowej, amerykański ortodoksyjny rabin Mnachem HaKohen Risikoff napisał o centralnej roli widział dla kapłanów i lewitów w kategoriach reakcji żydowskich i światowych, w kulcie, liturgii i teshuva, pokuta. W הכהנים והלוים HaKohanim vHaLeviim (1940) [31] Kapłani i lewici, podkreślił, że członkowie tych grup istnieje w sferze pomiędzy historią (poniżej) i odkupienia (powyżej), i musi działać w unikalny sposób, aby pomóc przenieść inne do modlitwy i działania, i pomóc położyć kres cierpieniu. Napisał: "Dziś także przeżywamy czasie powodzi, nie wody, ale od krwi, co płonie i zamienia życie żydowskie w ruinę. Jesteśmy teraz tonie w powodzi krwi ... Przez Kohanim i Lewiego "im pomoc przyjdzie do całego Izraela." [32]
Zobacz też

    Historia rodzinna
    Nadanie z przedniej nogi, policzki i trawieńcu (jako poza-Izrael kohanic dar)
    Izraelici
    Widok żydowskie małżeństwa
    Sayyid podobny tytuł potomków Mahometa w islamie
    Micwa uświęcania Kohen
    Status quo Kohen
    Instrukcja Tora z Kohanim
    Wicked Priest

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kohen&prev=search

Zapisane
Strony: [1]
Skocz do:  

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

polskiserwerzycia naszemaluchy wataharainbow kwiaty-bogow kluczzmierzchu